Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Színek Színek színmeghatározás színprofilok színmélység info-paletta color picker color tables színátmenetek Készítette: Szabó Andrea.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Színek Színek színmeghatározás színprofilok színmélység info-paletta color picker color tables színátmenetek Készítette: Szabó Andrea."— Előadás másolata:

1 Színek Színek színmeghatározás színprofilok színmélység info-paletta color picker color tables színátmenetek Készítette: Szabó Andrea

2 Színmeghatározás 1) SZÍN: a szem - agy komplex reak- ciója az elektromágneses spektrum látható tartományába eső elektro- mágneses sugárzásra, melyet köznapi szóval "fénynek" neveznek 2) meghatározás fajtái: fizikai szín érzékelt színalapján képernyő szín Forrás: GIS Figyelő – 50. fejezet: Színek

3 Fizikai szín meghatározási rendszere optikában alkal- mazott CIE: a nemzet- közi szín-szab- vány, amely alapján bármely látható szín azonosítható.

4 Érzékelt szín meghatározási rendszere látási tapasztala- ton alapul Munsell-féle szín- rendszer (színfa): a színeket 0-100- ig osztályozza ár- nyalat, 0-10-ig ér- ték, és 0-20 kö- zött telítettség szerint

5 Képernyő szín meghatározási rendszere a monitor képer- nyőjét hármas osz- lopokba és sorokba rendezett több százezer apró vö- rös, zöld és kék pont (foszfor) al- kotja RGB színkocka Black WhiteMagenta Yellow Cyan 0/0/255 (apróbb hiba kijavítva, az ábrát nem én csináltam :P)

6 HLS színtömb: a színek Hue (= színár- nyalat), Light (= világítás) és a Satura- tion (= telítettség) alapján határozód- nak meg HSV= árnyalat, telítettség, érték rendszer

7 A különféle eszközök és dokumentumok színtartománya azonban eltérő A) CIE Lab színtér B) Dokumentumok (munkatér) C) Eszközök Forrás: Adobe Photoshop CS3 Help

8 Színprofilok a színegyeztetési problémák abból fakadnak, hogy a különböző eszközök és szoftverek eltérő színtereket használnak a színkezelési rendszer a színprofi- lok révén átalakítja a színeket profil az eszköz színterének mate- matikai leírását tartalmazza pontossága (gyakran általános profi- loknak és gyári profiloknak is neve- zik) gyártónként változik

9 A) A profilok a bemeneti eszköz és a dokumentum színterét írják le. B) A profilok leírása révén azonosítja a színkezelési rendszer a dokumentum tényleges színeit. C) A monitor profilja határozza meg, hogy a színkezelési rendszer hogyan ké- pezi le a dokumentumban szereplő nu- merikus értékeket a monitor színteré- be. D) A kimeneti eszköz profiljának hasz- nálata révén a színkezelési rendszer át- alakítja a dokumentumban szereplő nu- merikus értékeket a kimeneti eszköz színeinek értékévé, így a színeket he- lyesen nyomtatja ki az eszköz.

10 Színmélység = color depth (~ bitmélység) egy adott eszközön vagy tárolási for- mátumban ábrázolható színek számá- nak leírására használt mérőszám bitekben szokás megadni, amelyből hatványozással számítható ki az áb- rázolható színek mennyisége (pl. 8 bit - 256 szín, 16 bit - 65536 szín, 24 bit - ~16,7 millió szín, 32 bit > 4 milliárd szín)

11 Info(rmáció)-paletta megmutatja az egérmutató alatti te- rület színértékeit RGB és CMYK szín- rendszerekben, ill. a kép színmélysé- gét kijelölőeszköz használatakor pedig látható a mutató helyének X és Y koordinátája, valamint a keret széles- sége (Sz) és magassága (M)

12 Példa erre a PS-ben:

13 Color picker (= Pipetta) színlopó, színválasztó színek kiválasztására használatos az aktuálisan kijelölt rajzszínt (előtér vagy háttérszín) módosíthatjuk a kép egy pont- jának színére, vagy csak az adott képpont színösszetevőit állapíthatjuk meg általa átlagolni is tudja a környező képpontok szí- nét egy általunk megadott körön belül a színértékeket az info-palettán tekint- hetjük meg

14 Color tables (= Színtáblák) színpaletták láthatók rajta az aktuális festő- és háttérszín színértékei a csúszkák használatával különböző színmodellek alapján szerkeszthetők ha igényünk van rá ezen felül külön- féle színtáblákat is létrehozhatunk saját használatra más programokkal

15 színmódok változtatásának lehetőségei A) Festőszín B) Háttérszín C) Csúszka D) Színcsík

16 Színátmenetek ezzel az eszközzel fokozatos keverés hozható létre több szín között előre definiáltak ill. egyéni kitöltések használhatók árnyalásra, térhatás keltésére, fény- árnyék viszony javítására, maszkok készítésére, keretezésre, kör, spirál vagy más alakzatok rajzolására hasz- nálhatjuk

17 Előre definiált színátmenetek PS-ben lineáris: az árnyalás a kezdőponttól a végpontig egy egyenes vonalban történik. sugaras: az árnyalás a kezdőponttól a végpontig kör alakban történik. szög: az árnyalás a kezdőpont körül az óramutató járásával ellentétes irányban történik. visszavert: az árnyalás a kezdőpont bármely olda- lán szimmetrikus lineáris színátmenetek használa- tával történik. rombusz: az árnyalás a kezdőponttól kifelé halad- va rombusz alakban történik. A végpont a rombusz valamely csúcsát határozza meg.

18 rombuszlineáris sugaras szög visszavert színátmenet szerkesztő panel előhívása

19 Források Diigo.com-n megtalálhatók a felhasznált anyagok bővebben (akit érdekel), valamint egyéb érdekességek, cikkek a témával kap- csolatban a képeket is ezekből a forrásokból és a Google képkeresőjéből használtam fel, va- lamint magam készítettem a prezentáció- hoz Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Színek Színek színmeghatározás színprofilok színmélység info-paletta color picker color tables színátmenetek Készítette: Szabó Andrea."

Hasonló előadás


Google Hirdetések