Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL - új szabályozás, új feladatok 2007. január 1-jétől - Dr. Tari Beatrix – főosztályvezető 2007. április 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL - új szabályozás, új feladatok 2007. január 1-jétől - Dr. Tari Beatrix – főosztályvezető 2007. április 19."— Előadás másolata:

1 A KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL - új szabályozás, új feladatok 2007. január 1-jétől - Dr. Tari Beatrix – főosztályvezető 2007. április 19.

2 A Hivatal jogállása  Központi hivatal;  Központi költségvetési szerv;  Önállóan gazdálkodik, fejezeti jogosítványokkal rendelkezik;  Pénzügyminiszter irányítása alatt áll;  Elnök vezeti, akit feladatai ellátásában elnökhelyettesek segítenek;  Alkalmazottai köztisztviselők.

3 A Hivatal feladatai  I. A Hivatal ellátja a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv feladatait;  II. Ellátja a 2007-13 közötti programozási periódus ellenőrzési hatósági feladatait;  III. Elvégzi az egyéb uniós és más nemzetközi támogatások külön kormányrendeletekben meghatározott ellenőrzési feladatait.

4 I. Kormányzati belső ellenőrzés  Hatáskörét e tekintetben az Államháztartásról szóló törvény rögzíti: - központi költségvetés, elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak pénzügyi ellenőrzése; - központi költségvetési szervek pénzügyi ellenőrzése; - központi költségvetésből, alapokból juttatott pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése; - állami kezesség vállalása és beváltása jogosságának ellenőrzése. - állami kezesség vállalása és beváltása jogosságának ellenőrzése.

5 I. Kormányzati belső ellenőrzés  Külön jogszabályok, illetve kormányhatározatok által előírt ellenőrzéseket végez.  Alapvetően a Ber. alkalmazandó, de eltérésekkel;  Ellenőrzési Kézikönyv szabályozza a belső ellenőrzési vezető és a vizsgálatvezetői feladatok ellátását.

6 II. Ellenőrzési Hatósági feladatok  Megfelelőségi ellenőrzés lefolytatása;  Ellenőrzési stratégia kidolgozása és felülvizsgálata;  Éves ellenőrzési terv készítése;  Mintavételes ellenőrzések lefolytatása;  Rendszerellenőrzések végzése;  Éves jelentések összeállítása és éves vélemény kiadása;

7 II. Ellenőrzési Hatósági feladatok  Részleges és végső elszámolásokhoz kapcsolódó zárónyilatkozat kiadása;  Intézkedések megvalósításának nyomon követése;  Kapcsolattartás az EU Bizottsággal;  Közreműködés az EU Bizottság által folytatott ellenőrzések megállapításaihoz kapcsolódó tagállami észrevételek kialakításában;  Részvétel a Monitoring Bizottságok munkájában.

8 II. Ellenőrzési Hatósági feladatok  Interregionális együttműködés keretében ellenőrzési hatósági feladatok, ellenőrök csoportjának működtetése: a.Magyar – szlovák b.Magyar – román c.Magyar – horvát d.Magyar – szerb e.Dél-Kelet Európai Térség.

9 2007 - 2013. Mintavétel módszere  Alapvetően véletlenszerű kiválasztás;  Kiegészítő minta választható: kockázati faktorok figyelembevételével, valamint hogy különböző típusú műveletek és prioritások, illetve kedvezményezettek és KSz-ek ellenőrzése biztosított legyen.

10 2007 - 2013. Mintavétel módszere 1.A rendszer megbízhatóságának meghatározása  magas/átlagos/alacsony; 2.Megbízhatósági szint min. 60% 3.Lényegességi szint max. 2% 4.Alacsony megbízhatósági szintű rendszer esetén a megbízhatósági szint min. 90%

11 III. Egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások ellenőrzése  5-15%-os mintavételes és rendszerellenőrzések – 9. és 10. cikk szerinti ellenőrzések;  Zárónyilatkozatok kiadása;  Előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatások programjainak ellenőrzése;  Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmusok ellenőrzése;  Schengen Alap ellenőrzése (10%-os mintavételes- és rendszerellenőrzések, költségigazolási feladatok);

12 III. Egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások ellenőrzése  INTERREG IIIC, CADSES, INTERACT közösségi kezdeményezések ellenőrzési feladatai – FCG;  Éves jelentések összeállítása (SA operatív programokra, Kohéziós Alapra, közösségi kezdeményezésekre, PHARE és Átmeneti Támogatás programokra, Schengen Alapra, EGT és Norvég Alapra);  Ellenőrzési stratégia és éves ellenőrzési terv készítése és felülvizsgálata;  Részvétel a Monitoring Bizottságok munkájában.

13 KEHI Ellenőrzési Hatóság NFÜ Irányító Hatóság Pénzügyminisztérium Igazoló Hatóság Közreműködő szervezetek Kedvezményezettek eseti Ellenőrzés (mintavételes, rendszer, zárónyilatkozatok) Beszámoló az intézkedésekről Támogatási Szerződés Éves jelentés a változásokról Éves terv

14 Ellenőrzési környezet  Különböző képzettségű ellenőrök alkalmazása (közgazdászok, mérlegképes könyvelők, könyvvizsgálók, jogászok, mérnökök, informatikusok);  Informatikai támogatottság – belső nyilvántartó rendszer és EMIR/IMIR hozzáférés, lekérdezési lehetőségek;  Ellenőrzési kézikönyv, ellenőrzési módszertanok;  Helyszíni ellenőrzések technikai feltételei (laptop, személygépjármű, fényképezőgép, mérési eszközök).

15 Az ellenőrzések folyamata  Előkészítés, adatbekérés, elemzés, mintavétel, kérdéslisták összeállítása;  Helyszíni ellenőrzések;  Munkalapok készítése;  Jelentés tervezetének összeállítása;  Belső egyeztetések, minőségbiztosítás;  Észrevételezésre kiküldés;  Észrevételek egyeztetése;

16 Az ellenőrzések folyamata  Végleges jelentés elkészítése;  Intézkedési tervek bekérése, felülvizsgálata;  Intézkedési tervekben foglaltak megvalósításának nyomon követése, értékelése.

17 Egyéb feladatok  Intézkedési tervek megvalósulásának éves beszámolóinak feldolgozása;  Beszámolás a Kormány részére június 30-ig (feladatok teljesítésének értékeléséről, főbb megállapításokról, javaslatokról, intézkedési tervek teljesüléséről,eljárás indítására okot adó cselekmények okairól);  Közös ellenőrzések.

18 Köszönöm a figyelmet! beatrix.tari@kehi.gov.hu


Letölteni ppt "A KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL - új szabályozás, új feladatok 2007. január 1-jétől - Dr. Tari Beatrix – főosztályvezető 2007. április 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések