Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

E-IRATKEZELÉS A LEVÉLTÁRI TÖRVÉNY MÓDOSULÁSÁNAK TÜKRÉBEN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "E-IRATKEZELÉS A LEVÉLTÁRI TÖRVÉNY MÓDOSULÁSÁNAK TÜKRÉBEN."— Előadás másolata:

1 E-IRATKEZELÉS A LEVÉLTÁRI TÖRVÉNY MÓDOSULÁSÁNAK TÜKRÉBEN

2 Irat fogalom változása -Tartalmi változás -Formai változás -Hordozó változás -Tartalom (content) elsődlegessége

3 Irat fogalma 1969 - 1995 a) minden olyan írott szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és hangjegy, amely valamely szerv működésével, illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban és bármely eszköz felhasználásával keletkezett, kivéve a megjelentetés szándékával készült könyvjellegű kéziratokat; b) a gépi adatfeldolgozás útján rögzített adatok

4 Irat fogalma 1995 - 2005 minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat - a megjelentetés szándékával készült könyv jellegű kézirat kivételével -, amely valamely szerv működésével, illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, bármely eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett

5 Irat fogalma 2006- valamely szerv működése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá érkezett, egy egységként kezelendő rögzített információ, adategyüttes, amely megjelenhet papíron, mikrofilmen, mágneses, elektronikus vagy bármilyen más adathordozón; tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, hang, kép, mozgókép vagy bármely más formában lévõ információ vagy ezek kombinációja

6 Közirat - magánirat közirat: a keletkezés idejétől és az őrzés helyétől függetlenül minden olyan irat, amely a közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozik vagy tartozott magánirat: a nem közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozó, valamint a természetes személyek tulajdonában lévő irat

7 Maradandó értékű irat a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, nemzetbiztonsági, tudományos, művelődési, műszaki vagy egyéb szempontból jelentős, a történelmi múlt kutatásához, megismeréséhez, megértéséhez, illetőleg a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető adatot tartalmazó irat

8 Irattár az irattári anyag szakszerű és biztonságos őrzése, valamint kezelésének biztosítása céljából létrehozott és működtetett fizikai, illetve elektronikus tárolóhely

9 Lényeges szervezeti változás a köziratok kezelésének szakmai irányítását a kormány által kijelölt miniszter látja el -Records management -Records manager -Szükséges képzés -Levéltáros -Informatikus -Igazgatásszervező -Irattáros

10 Levéltári törvény felhatalmazása Elektronikus iratkezelés esetén a közfeladatot ellátó szerv kizárólag olyan iratkezelési szoftvert alkalmazhat, amely a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel és tanúsítvánnyal rendelkezik. -16/2006. (IV. 6.) BM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól -24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről -BM-IHM-NKÖM rendelet az elektronikus iratok levéltárba adásáról és tárolásáról

11 Ltv. és a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rend előírásait végrehajtja: a közfeladatot ellátó szerv által készített egyedi, vagy a részére kötelezően előírt egységes iratkezelési szabályzat és irattári terv (a továbbiakban együtt: iratkezelési szabályzat) -Iratkezelési szabályzat – a Korm. rend. alapján -Irattári terv – minta irattári terv készül

12 Levéltárak jogosítványai Egyetértési jog a szabályzat hatályba léptetésénél: Nem selejtezhető iratok levéltári használatát befolyásoló előírások (maradandó értékű iratok útja az iratkezelésben, iktatás, irattározás) Maradandó értékű irattári tételek kialakítása Változatlan: Iratkezelés rendjének ellenőrzése (betekintési jog, helyszíni ellenőrzés, nyilvántartások is) Iratselejtezések záradékolása Nem selejtezhető köziratok keletkezéstől számított 15 év irattári őrzés utáni levéltári átadása

13 E - levéltár -e-iratok hosszú távú megőrzésének biztosítása -levéltár = „nemzet emlékezete” -történeti kutatások -Jogbiztosító érték -közigazgatás -állampolgár

14 E-levéltár feltételei Személyi - records manager – levéltáros Tárgyi - hardver – szoftver környezet Szervezési -E-iratok levéltárba adásának menete -Hosszútávú megőrzés biztosítása E-irattárban is -15 év irattári őrzés

15 Hosszú távú megőrzés Gyorsan változó - formátumok -adathordozók – külső adattárolók -szoftverek -hardverek Cél: adatvesztés megelőzése, elkerülése

16 E-aláírás és időbélyegző Elektronikus tárolás esetén hosszú távú elektronikus aláírás igénye minden hitelesítő adatot tárolni kell! azaz -teljes tanúsítványlánc -visszavonási listák Elektronikus archiválási szolgáltató (Levéltár – megőrzés „örök időkre”)

17 Megoldási lehetőségek -virtuális levéltár – iratkeletkeztető szerveknél -E-levéltár – levéltár, mint biztonsági háttértár, később – irattári őrzési idő leteltével – klasszikus levéltári feladat (közvetlen kapcsolat fenntartó – levéltár közt)

18 Hagyományos levéltár

19 E-irattár-levéltár – 1. megoldás = eredeti eszközök megőrzése?

20 E-irattár-levéltár – 2. Megoldás = emuláció Domesday Book

21 E-irattár-levéltár – 3. Megoldás = migráció Módozatai: -teljes körű -részleges Hátránya: -költséges -hosszadalmas -adatvesztéssel járhat -elektronikus aláírás esetén alkalmazható-e?

22 Köszönöm a figyelmet harasztiv@privdat.hu


Letölteni ppt "E-IRATKEZELÉS A LEVÉLTÁRI TÖRVÉNY MÓDOSULÁSÁNAK TÜKRÉBEN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések