Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZAKDOLGOZAT/DIPLOMATERV TÁJÉKOZTATÓ Budapest, 2014. 09. 22. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZAKDOLGOZAT/DIPLOMATERV TÁJÉKOZTATÓ Budapest, 2014. 09. 22. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika."— Előadás másolata:

1 SZAKDOLGOZAT/DIPLOMATERV TÁJÉKOZTATÓ Budapest, 2014. 09. 22. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Dr. Szánthó Zoltán Both Balázs Egyetemi docens PhD hallgató

2 BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Dr. SZÁNTHÓ Zoltán; BOTH Balázs Budapest, 2014. 09. 22. Szakdolgozat/diplomaterv tájékoztató BSc képzés végén: szakdolgozat készítés MSc képzés végén: diplomaterv készítés Mindkettővel azt kell igazolni, hogy: – a szigorló önálló mérnöki munkára alkalmas; – ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki módszereket; – képes a feladatkiírást értelmezni; – képes a kapott eredmények műszaki/gazdasági értékelésére. Mi a cél?

3 BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Dr. SZÁNTHÓ Zoltán; BOTH Balázs Budapest, 2014. 09. 22. Szakdolgozat/diplomaterv tájékoztató Szakdolgozat szokásos terjedelme 40-50 oldal ábrákkal, táblázatokkal együtt + Mellékletben további rajzok/tervek. Maximális terjedelem 60 oldal Diplomatervek esetében minimum 45 oldal, szokásos terjedelem 60-80 oldal, maximális 100 oldal. Lehetőleg 1 oldalas nyomatatás; másfeles sortávolság; 12 pontos betűméret; sorkizárt formátum; automatikus elválasztással; standard betűtípus, pl. Times New Roman. Terjedelem

4 BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Dr. SZÁNTHÓ Zoltán; BOTH Balázs Budapest, 2014. 09. 22. Szakdolgozat/diplomaterv tájékoztató Tanulmányterv készítése: főként BSc szinten javasolt, nem igényel részletes feladat kidolgozást Kiviteli terv: leginkább az MSc-képzésben jellemző, komplex tervezési feladat Tanulmány készítése egy megadott témáról: kutatás jellegű téma, pl.: Sugárzó fűtések alkalmazása ipari terekben Méréses vizsgálat a Tanszék laboratóriumaiban, vagy pedig külső helyszínen Numerikus szimuláció, valamilyen hőtani-, vagy áramlástani probléma megoldása egy épületgépészeti rendszerben, vagy annak egy elemében Szakdolgozat/diplomaterv témák

5 BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Dr. SZÁNTHÓ Zoltán; BOTH Balázs Budapest, 2014. 09. 22. Szakdolgozat/diplomaterv tájékoztató 1.Címoldal: egyetemi logó; egyetem-, kar- és tanszék megnevezése; szakdolgozat/diplomaterv címe; szakdolgozó/diplomatervező neve és aláírása; konzulens(ek) neve és aláírása; beadás dátuma 2.Részletes feladatkiírás aláírással: Tanszéken átvehető. A dolgozatok felépítése 1.

6 BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Dr. SZÁNTHÓ Zoltán; BOTH Balázs Budapest, 2014. 09. 22. Szakdolgozat/diplomaterv tájékoztató 3.Hallgatói nyilatkozat az önálló munkáról: ld. tanszéki honlap 4.Tartalomjegyzék; ábrajegyzék; táblázatok jegyzéke; jelölésjegyzék – Minden fejezetet és alfejezetet számozni kell; – Az egyes fejezetek/alfejezetek címének illeszkedniük kell egymáshoz és utalniuk kell a konkrét feladatra; – Kerülni kell az általános megfogalmazást. Például „Feladatmegoldás” helyett „A választott kazánok műszaki értékelése” a megfelelőbb; – A tartalomjegyzékben jelenjen meg a feladatkiírás! A dolgozatok felépítése 2.

7 BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Dr. SZÁNTHÓ Zoltán; BOTH Balázs Budapest, 2014. 09. 22. Szakdolgozat/diplomaterv tájékoztató 5.Bevezetés – A dolgozat egyik legfontosabb része, a témakör megjelölése; – Jelenjenek meg a célkitűzések, az alkalmazott megoldási módszerek, és a legfontosabb várható eredmények; – Legyen figyelemfelkeltő, tartalmazhat kérdő mondatokat is; – Ki kell hangsúlyozni a téma fontosságát, hasznosíthatóságát a műszaki/gazdasági/mindennapi életben; – Mindig a munka végén célszerű megírni, hiszen akkor kristályosodnak ki a végleges eredmények. A dolgozatok felépítése 3.

8 BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Dr. SZÁNTHÓ Zoltán; BOTH Balázs Budapest, 2014. 09. 22. Szakdolgozat/diplomaterv tájékoztató 6.Irodalomkutatás – A témához kapcsolódó (legfontosabb) cikkek/könyvek/segédletek/egyéb források összegyűjtése, rendszerezése, elemzése; – A témához kapcsolódó elméleti alapok, főbb összefüggések, megoldási módszerek összefoglalása, hivatkozása; – Mások meddig jutottak a választott téma vizsgálatában? Milyen eredményeket értek el? Miben lehetne hiányt pótolni? – Tervezési feladatnál korábbi tervek, rendszerkialakítások összehasonlítása, értékelése; – Magyar és idegen nyelvű szakirodalom vegyesen szerepeljen; – Figyelni kell az irodalom átlagéletkorára: alapkutatásoknál ez lehet 10-20 év; alkalmazott kutatásoknál 3-5 év; szimulációknál 1-4 év; tervezési feladatnál 1-15 év; – Nem törvényszerű önálló fejezetnek lennie, lehet folyamatosan is haladni a dolgozatban. A dolgozatok felépítése 4.

9 BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Dr. SZÁNTHÓ Zoltán; BOTH Balázs Budapest, 2014. 09. 22. Szakdolgozat/diplomaterv tájékoztató 7.A dolgozat részletezése – A választott téma részletes kidolgozása; – Lehetőleg ne szkennelt ábrákkal dolgozzunk, hanem mi magunk rajzoljuk meg; – Ha az ábra mégis szkennelt, figyelni kell arra, hogy a jelölések összhangban legyenek a dolgozat jelölésrendszerével; – Egész oldalas ábrákat, fényképeket mellékletben kell elhelyezni; – Minden egyéb, ami nem szükséges a feladat pontos megértéséhez, reprodukálhatóságához, a mellékletben kell elhelyezni; – Általános mérnöki alapfogalmakat (pl. hibaszámítás; hibák típusai, stb.) a melléklet tartalmazza, azonban az épületgépész specifikus fogalmakat a dolgozatban le kell írni (pl. légvezetési rendszer fogalma). A dolgozatok felépítése 5.

10 BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Dr. SZÁNTHÓ Zoltán; BOTH Balázs Budapest, 2014. 09. 22. Szakdolgozat/diplomaterv tájékoztató 8.A feladatmegoldás értékelése, elemzése – A megoldás során kapott eredmények összefoglalása, elemzése; – Mindig legyen összhangban a bevezetésben kitűzött célokkal; – Minden számítási összefüggéshez tartozzon magyarázat (jelölések, alkalmazási tartomány, mértékegység, stb.); – Diagramok esetében minden tengelyen mennyiség megnevezése a mértékegységgel; – Minden diagram legyen átlátható, kerülni kell a zavaróan sok pont/görbe ábrázolását. Ha szükséges, két, vagy több részletben kell bemutatni. A dolgozatok felépítése 6.

11 BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Dr. SZÁNTHÓ Zoltán; BOTH Balázs Budapest, 2014. 09. 22. Szakdolgozat/diplomaterv tájékoztató 9.Esetleges köszönetnyilvánítás(ok) 10. Egy-, maximum kétoldalas magyar nyelvű összefoglaló – A kapott eredmények összefoglalása, értékelése, hasznosíthatósága, és szerepe a műszaki/gazdasági/mindennapi életben; – Legyen összhangban a bevezetéssel és a kitűzött célokkal; – Javaslattétel(ek), további vizsgálati lehetőség(ek), lehetséges folytatás. 11.Maximum egyoldalas idegen nyelvű összefoglaló A dolgozatok felépítése 7.

12 BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Dr. SZÁNTHÓ Zoltán; BOTH Balázs Budapest, 2014. 09. 22. Szakdolgozat/diplomaterv tájékoztató 12. Irodalomjegyzék – Részletes és pontos legyen, bárki által ellenőrizhető. Pl.: Kemény Sándor, Deák András: Mérések tervezése és eredményeik értékelése. Műszaki Könyvkiadó, 2. kiadás, Budapest, 1993, pp.110-145. – Internetes hivatkozásoknál lényeges a működő link. Pl.: Szücs Ervin: A modellezés elmélete és gyakorlata. Elektronikus tankönyv. Forrás: http://web.t- online.hu/eszucs7/modell/Modell.htm#Tartalom Utolsó megtekintés: 2013. 07. 22. – Hivatkozás a szövegben [szám]. Pl.: „A légvezetési rendszerek főbb típusai [1].” – Az irodalomjegyzékben pedig a hivatkozás részletezése: „[1] Magyar Tamás, Dr.: Laboratóriumi kísérletek a huzathatás mérésének továbbfejlesztésére. Magyar Épületgépészet, LVII. évfolyam, 2008/5. szám, pp. 3-7.” – Az irodalomjegyzékben célszerű feltüntetni minden hivatkozás után a keresési kulcsszavakat és a keresési adatbázist. 13.Függelék, vagy Melléklet A dolgozatok felépítése 8.

13 BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Dr. SZÁNTHÓ Zoltán; BOTH Balázs Budapest, 2014. 09. 22. Szakdolgozat/diplomaterv tájékoztató Az előadás minimális időtartama 5 perc, maximum 10 perc legyen; az optimális 7-8 perc Illik köszönteni a bizottságot, majd bemutatkozni és ismertetni a témát Az első dián legyenek mindazok az információk, melyek a diploma borítóján is (egyetemi logó, név, konzulens, cím, dátum) A második dián célszerű elhelyezni egy rövid tartalomjegyzéket, hogy könnyen áttekinthető legyen az előadás tartalma Rikító színek használata nem javasolt, pl. fehér alapon sárga, vagy lila színek. Legyen kontraszt a háttér és a betűszín között Szakmai/tudományos előadás készítése 1.

14 BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Dr. SZÁNTHÓ Zoltán; BOTH Balázs Budapest, 2014. 09. 22. Szakdolgozat/diplomaterv tájékoztató Bonyolult ábrák/kapcsolási rajzok alkalmazását kerülni kell, de ha mégis szükséges, meg kell említeni, mi a lényeg az ábrán Diagramokból csak a legfontosabbakat tegyük a prezentációba és kerülni kell a pontok/görbék túlzott mennyiségét Csak a legfontosabb számítási összefüggéseket alkalmazzuk a prezentációban Táblázatos adatokat csak a legszükségesebb esetben mutassunk be A bírálatban rögzített észrevételeket célszerű beépíteni az előadásba Formázási lehetőségeket célszerű kihasználni, de ezeket sem szabad túlzásba vinni Szakmai/tudományos előadás készítése 2.

15 BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Dr. SZÁNTHÓ Zoltán; BOTH Balázs Budapest, 2014. 09. 22. Szakdolgozat/diplomaterv tájékoztató A diáknál célszerű alkalmazni a beépített animációkat, az előadás könnyebb követhetőségének érdekében Az öltözéket (amennyiben ez lehetséges) célszerű a diasor színkezeléséhez igazítani Ügyelnünk kell arra is, hogy legyen elegendő idő az előadás gyakorlására. Nem ajánlott az „előző este átnézem” stratégia követése. Az előadásban a dolgozat lényegi részeit és az egyéni munkát kell hangsúlyozni! Szakmai/tudományos előadás készítése 3.

16 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "SZAKDOLGOZAT/DIPLOMATERV TÁJÉKOZTATÓ Budapest, 2014. 09. 22. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika."

Hasonló előadás


Google Hirdetések