Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomá nyi Intézet VI. Nemzetközi Tudományos Konferencia - Miskolc-Lillafüred, 2007. október 10-11. 1 GLOBÁLIS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomá nyi Intézet VI. Nemzetközi Tudományos Konferencia - Miskolc-Lillafüred, 2007. október 10-11. 1 GLOBÁLIS."— Előadás másolata:

1 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomá nyi Intézet VI. Nemzetközi Tudományos Konferencia - Miskolc-Lillafüred, 2007. október 10-11. 1 GLOBÁLIS PIAC, HÁLÓZATOK, KLASZTEREK Dr. Szintay István egyetemi tanár

2 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomá nyi Intézet VI. Nemzetközi Tudományos Konferencia - Miskolc-Lillafüred, 2007. október 10-11. 2 Tartalomjegyzék I. Hálózatok Mozgatórugók – alapvető kompetenciák Piac – Hálózat – Hierarchia Hálózat típusok II. Klaszterek Hálózat – Klaszter Klaszter fogalma és iskolák Klaszter struktúra és típusok

3 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomá nyi Intézet VI. Nemzetközi Tudományos Konferencia - Miskolc-Lillafüred, 2007. október 10-11. 3 I. Hálózatok – Mozgató rugók Kicsi – Nagy probléma Kompetencia alapú – vertikális integráció fejlődés Outsourcing – co-sourcing

4 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomá nyi Intézet VI. Nemzetközi Tudományos Konferencia - Miskolc-Lillafüred, 2007. október 10-11. 4 –Kommunikációs képesség –Kooperációs kultúra –Bizalom –Stratégiai gondolkodás, egyedi és közös –Rugalmas változtatási – alkalmazkodási készség I. Hálózatok – Alapvető kompetenciák

5 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomá nyi Intézet VI. Nemzetközi Tudományos Konferencia - Miskolc-Lillafüred, 2007. október 10-11. 5 HierarchiákHálózatokPiac Fő integrációs erő ParancsKooperációVerseny A viszony természete Hatalmi, alárendelt Reciprocitás, kiegyensúlyozott Mutualizmus, kiegyensúlyozott A kooperációZártLehatárolatlan, időben és térben nyitott Lehatárolatlan Technológiai bázis TömegtermelésTömeges testre szabásNincs specifikus bázisa IntegrációVertikálisHibridHorizontális AdaptációLassú szakaszosGyors folyamatos StruktúraMerevLazán kötöttNem szervezeti I. Hálózatok – a hierarchiák és a piac között

6 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomá nyi Intézet VI. Nemzetközi Tudományos Konferencia - Miskolc-Lillafüred, 2007. október 10-11. 6 I. Hálózatok - Hálózati típusok KKV struktúrák - Vertikális hálózat felépítése A hálózatosodás lehetőségeket biztosít a nemzetközi piacra történő kilépésre. A KKV-k kezdettől fogva rendelkeznek olyan partnerekkel, akik ösztönzik a fejlődésüket. Benchmarking jellegű tanulási folyamat is jelentkezhet. Multiplikatív hatások is kialakulhatnak. A már beszállító vállalkozások sikeressége további KKV-kat is motivál a fejlődésre, a beszállítóvá válásra. a pénzügyi közvetítők is szívesebben finanszíroznak nagy vállalkozásokkal kapcsolatban álló KKV-ket. Integrátor

7 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomá nyi Intézet VI. Nemzetközi Tudományos Konferencia - Miskolc-Lillafüred, 2007. október 10-11. 7 I. Hálózatok – Hálózati típusok KKV struktúrák - Horizontális hálózat felépítése Koordinátor Nagyjából azonos erejű KKV-k működnek együtt. A kooperáció céljai változatosak lehetnek, klasszikus megjelenési formái: együttműködés a marketing, a termékfejlesztés, a beszerzések területén. Általánosságban is megállapítható, hogy a méretgazdaságosságból eredő hátrányok leküzdése a hálózatok kiemelt célja. Növekvő innovációs és tanulási kapacitás jellemző (együttesen jobban képesek megszerezni, szűrni és alkalmazni az információkat).

8 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomá nyi Intézet VI. Nemzetközi Tudományos Konferencia - Miskolc-Lillafüred, 2007. október 10-11. 8 I. Hálózatok – kialakulásának lépései

9 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomá nyi Intézet VI. Nemzetközi Tudományos Konferencia - Miskolc-Lillafüred, 2007. október 10-11. 9 II. Klaszterek – Hálózat és klaszter A hálózat fogalmának további fejlődése és finomodása hozta létre a klaszter fogalmát. HálózatokKlaszterek TagságMeghatározott (zárt tagság)Nyílt szerveződés Együttműködés alapja Szerződéses kapcsolatokSzociális értékek Együttműködés jellege Együttműködésen alapulnak Együttműködésen és rivalizáláson alapulnak KohézióKözös üzleti célokKollektív vízió RésztvevőkVállalatok Vállalatok, intézmények, szakmai szervezetek

10 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomá nyi Intézet VI. Nemzetközi Tudományos Konferencia - Miskolc-Lillafüred, 2007. október 10-11. 10 II. Klaszterek – Fogalmi meghatározás „Egy adott iparághoz tartozó független vállalatok és hálózataik, valamint a hozzájuk kapcsolódó gazdasági szektorok és intézmények olyan halmaza, amelyek relatíve nagy arányban használják egymás termékeit és szolgáltatásait, ugyanazon tudásbázisra és infrastruktúrára támaszkodnak, valamint hasonló innovációkat tudnak hasznosítani.”

11 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomá nyi Intézet VI. Nemzetközi Tudományos Konferencia - Miskolc-Lillafüred, 2007. október 10-11. 11 II. Klaszterek – Iskolák Olasz iskolaIntézményre épülő klaszter Kaliforniai iskolaHálózatra épülő klaszter Skandináv iskolaTudásorientált klaszter Porteri iskolaRegionális klaszter

12 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomá nyi Intézet VI. Nemzetközi Tudományos Konferencia - Miskolc-Lillafüred, 2007. október 10-11. 12 II. Klaszterek – Klaszter általános struktúrája Vezető iparágak Beszállítók hálózatai Alapanyagokat, alkatrészeket, eszközöket és szolgáltatásokat biztosító vállalkozások Gazdasági infrastruktúra Emberi erőforrásokTechnológiaÜzleti környezet Finanszírozás és tőkejavakMűszaki infrastruktúra

13 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomá nyi Intézet VI. Nemzetközi Tudományos Konferencia - Miskolc-Lillafüred, 2007. október 10-11. 13 II. Klaszterek – általános jellemzői a szereplők közötti tartós együttműködés, egy értéklánc mentén jön létre, a partnerek földrajzilag koncentrálódnak, a klaszter tagjai készek az erőforrások és kompetenciák különböző kombinációinak kialakítására és egymással történő megosztására, az együttműködés nem pusztán a hagyományos értelembe vett szállító-vevő kapcsolatokra, hanem más területekre is kiterjed, munkaerő képzés, kutatás fejlesztés … stb. intenzív kapcsolatokat épít a helyi oktatási, kutatási, képzési önkormányzati intézményekkel.

14 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomá nyi Intézet VI. Nemzetközi Tudományos Konferencia - Miskolc-Lillafüred, 2007. október 10-11. 14 II. Klaszterek – Klaszter típusok Kitermelő iparág Helyi piacra termelő vállalkozások Iparági klaszter alacsony magas alacsony Földrajzi koncentráció mértéke Munkamegosztás mértéke Regionális klaszter A gazdasági összefonódás mértéke

15 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomá nyi Intézet VI. Nemzetközi Tudományos Konferencia - Miskolc-Lillafüred, 2007. október 10-11. 15 II. Klaszterek – Regionális klaszter kialakulásának lépései 1.Az úttörő vállalkozások szakasza: az első vállalkozások megjelenése, megalakulása. Egy adott térségben több olyan új vállalkozás jön létre, amelyek valamilyen speciális, lokális tudáson alapulnak. Jellemzően számos spin-off vállalkozás követi e cégeket. 2.A második szakasz a speciális környezeti háttér kialakulásának fázisa, amely során a megindult koncentráció hatására a régióban, egyre nagyobb számban telepednek meg a jellemző iparághoz kapcsolódó és háttériparág, koncentrálódik az ezt lehetővé tevő szaktudás és munkaerőbázis. 3.A harmadik szakaszban létrejön egy, vagy több teljesen új szervezet, vagy intézmény, melynek a legfontosabb feladata a klaszterhez tartozó vállalkozások számára nyújtandó egyedi, speciális igények felmérése, és ezek alapján speciális szolgáltatások nyújtása.

16 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomá nyi Intézet VI. Nemzetközi Tudományos Konferencia - Miskolc-Lillafüred, 2007. október 10-11. 16 II. Klaszterek – Regionális klaszter kialakulásának lépései 4.Az így létrehozott miliőben rejlő lehetőségekkel a klaszter vonzó hatást gyakorol a szélesebb környezetére, melynek hatására számos klaszteren kívüli vállalkozás dönt a klaszterhez való csatlakozás mellett, és telepszik be vagy át a klaszter régiójába. Ez a hatás nyilvánul meg abban is, hogy további magasan képzett, illetve speciális tudással rendelkező munkaerő áramlik a térségbe. 5.Az ötödik lépcsőfok a nem piaci alapú kapcsolati tőke kialakulása a résztvevő vállalkozások és non-profit szervezetek és intézmények között. Ez a folyamat megerősíti az információáramlást, a szakmai tudás helyi körforgását, a tapasztalatcserét és ezáltal az innovációt. 6.Általában bizonyos idő után elérkezik a hanyatlás szakasza is, amely azonban nem feltételül az adott iparágban működő vállalkozások teljes csődjét és a klaszter megszűnését jelenti, hanem egy olyan periódust, amikor az addigi fejlődési ütem megtorpan, és alapvető, radikális változtatásokra van szükség mind az adott kulcsiparágban, mind az egyes vállalkozások, szervezetek és intézmények működésében.

17 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomá nyi Intézet VI. Nemzetközi Tudományos Konferencia - Miskolc-Lillafüred, 2007. október 10-11. 17 II. Klaszterek – Iparági klaszter általános modellje

18 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomá nyi Intézet VI. Nemzetközi Tudományos Konferencia - Miskolc-Lillafüred, 2007. október 10-11. 18 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomá nyi Intézet VI. Nemzetközi Tudományos Konferencia - Miskolc-Lillafüred, 2007. október 10-11. 1 GLOBÁLIS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések