Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ MT. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI. Általános rendelkezések 1. Általános elvek 2. Jognyilatkozatok megtétele 3. Érvénytelenség 4. Ptk. szerepe.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ MT. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI. Általános rendelkezések 1. Általános elvek 2. Jognyilatkozatok megtétele 3. Érvénytelenség 4. Ptk. szerepe."— Előadás másolata:

1 AZ MT. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

2 Általános rendelkezések 1. Általános elvek 2. Jognyilatkozatok megtétele 3. Érvénytelenség 4. Ptk. szerepe

3 1. ÁLTALÁNOS ELVEK

4 Általános elvek - Általában elvárható magatartás - Együttműködési kötelezttség - Méltányos mérlegelés - Joggal való visszaélés tilalma - Munkáltató jogos gazdasági érdeke - Személyiségi jogok - Egyenlő bánásmód

5 a) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG Jogok gyakorlása/kötelezettségek teljesítése során - a munkáltató, - a munkavállaló, - az üzemi tanács, és - a szakszervezet a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni

6 ALKOHOLOS BEFOLYÁSOLTSÁG ELLENŐRZÉSE MK 122. vétkesen megszegi az együttműködési kötelezettségét, ha: - megtagadja az alkoholszondát, - a munkavállaló kötelezettsége, hogy elősegítse a biztonságos munkavégzést - fegyelmi jogkövetkezmény…

7 TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG - munkáltató - munkavállaló - üzemi tanács - szakszervezetet köteles tájékoztatni egymást a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából jelentős tényről, körülményről, változásáról.

8 b) MÉLTÁNYOS MÉRLEGELÉS Csak a teljesítés módjának egyoldalú meghatározásánál Csak a teljesítés módjának egyoldalú meghatározásánál Utasítás Utasítás Csoportos létszámcsökkentés – szociális mérlegelés? Csoportos létszámcsökkentés – szociális mérlegelés?

9 c) JOGGAL VALÓ VISSZAÉLÉS TILALMA A jog gyakorlása különösen akkor nem rendeltetésszerű, ha az mások: - jogos érdekének csorbítására, - érdekérvényesítési lehetőségének korlátozására, - zaklatására, - véleménynyilvánításának elfojtására irányul, vagy erre vezet.

10 ÉRVÉNYESÜLÉSE az Mt. valamennyi rendelkezésének alkalmazása során érvényesül az Mt. valamennyi rendelkezésének alkalmazása során érvényesül mindig kapcsolódik az Mt. valamely más rendelkezésének alkalmazásához mindig kapcsolódik az Mt. valamely más rendelkezésének alkalmazásához A munkáltatók és a munkavállalók mellett alkalmazni kell a munkaügyi kapcsolatokra: szakszervezet, üzemi tanács A munkáltatók és a munkavállalók mellett alkalmazni kell a munkaügyi kapcsolatokra: szakszervezet, üzemi tanács

11

12 d) INFORMÁCIÓK KÖZLÉSE A munkavállalóról tényt, adatot: - törvényben meghatározott esetben - a munkavállaló hozzájárulásával, - statisztikai célra - Adatkezelőnek.

13 Véleménnyilvánítás - Erősen korlátozott - Munkáltató jó hírneve, jogos gazdasági, szervezeti érdeke - Sérti vagy veszélyezteti - Munkaidőn kívüli magatartás is - Üzleti titok

14 e) MUNKÁLTATÓ JOGOS GAZDASÁGI ÉRDEKEI MUNKAVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT MUNKAVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐEN MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐEN

15 MUNKAVISZONY ALATT a munkavállaló nem veszélyeztetheti munkáltatója jogos gazdasági érdekeit a munkavállaló nem veszélyeztetheti munkáltatója jogos gazdasági érdekeit Csak veszélyeztetés, nem kell konkrét munkáltatói érdeksérelem. Csak veszélyeztetés, nem kell konkrét munkáltatói érdeksérelem.

16 MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐEN VERSENYTILALMI MEGÁLLAPODÁS Max 2 évig Megfelelő ellenérték: minimum egyharmad alapbér

17 f) SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK Korlátozás: üres halmaz Korlátozás: üres halmaz Levéltitok (11. §) Levéltitok (11. §) Szégyenfal (56. §) Szégyenfal (56. §)

18

19 g) Egyenlő bánásmód g) Egyenlő bánásmód

20 MILYEN SZABÁLYOKAT KERESSEK? 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról „Ágazati” törvények: Mt., Ptk.

21 HOVÁ LEHET FORDULNI? FÓRUMVÁLASZTÁS: BÍRÓSÁG BÍRÓSÁG EBH EBH

22 Hatály Korlátlan hatály a munkajogban Minden munkavégzésre irányuló jogviszony

23 Fogalmak Közvetlen diszkrimináció Közvetett diszkrimináció Megtorlás De: kimentési szabály Ebktv. 22. §

24 BIZONYÍTÁSI TEHER Ebktv. 19. § FELPERES: TULAJDONSÁG TULAJDONSÁG HÁTRÁNY HÁTRÁNY ALPERES: NEM DISZKRIMINÁLT, vagy NEM DISZKRIMINÁLT, vagy KIMENTETTE MAGÁT KIMENTETTE MAGÁT

25 2. JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELE

26 ÁLTALÁNOS SZABÁLY: SZÓBELISÉG A munkaviszonnyal kapcsolatos nyilatkozatokat alaki kötöttség nélkül lehet megtenni KIVÉTELESEN: ÍRÁSBELISÉG

27 KIVÉTEL: ÍRÁSBELISÉG 1. Munkaviszonyra vonatkozó szabály, megállapodás 2. A munkavállaló kérésére

28 ÍRÁSBELI NYILATKOZAT TARTALMA Jogorvoslati kioktatás Jogorvoslati kioktatás Indokolási kötelezettség Indokolási kötelezettség

29 KÉPVISELET Munkáltatói jogkör gyakorlója Munkáltatói jogkör gyakorlója Utólagos jóváhagyás Utólagos jóváhagyás Munkavállaló személyesen, vagy írásbeli meghatalmazással Munkavállaló személyesen, vagy írásbeli meghatalmazással Hozzátartozó szóban Hozzátartozó szóban Cselekvőképtelenség – törvényes képviselő Cselekvőképtelenség – törvényes képviselő

30 3. ÉRVÉNYTELENSÉG

31 ÉRVÉNYTELENSÉG FOGALMA A jognyilatkozat nem alkalmas a kívánt joghatás kiváltására, mert nem felel meg: A) a jogszabályi rendelkezéseknek - SEMMIS B) a felek akaratának - MEGTÁMADHATÓ

32 A) SEMMISSÉG - munkaviszonyra vonatkozó szabályba vagy jóerkölcsbe ütközik - hivatalból kell figyelembe venni - törvény más jogkövetkezményt is előírhat

33 SEMMIS MEGÁLLAPODÁS FELTÉTLEN érvénytelenség FELTÉTLEN érvénytelenség A semmisségre bárki, határidő nélkül hivatkozhat A semmisségre bárki, határidő nélkül hivatkozhat

34 B) MEGTÁMADHATÓSÁG TévedésMegtévesztés Jogellenes fenyegetés

35 MEGTÁMADHATÓ egyoldalú jognyilatkozat és megállapodás. egyoldalú jognyilatkozat és megállapodás. feltételes érvénytelenség. feltételes érvénytelenség. Csak az „érintett” támadhatja meg Csak az „érintett” támadhatja meg megtámadás határideje harminc nap, illetve 6 hónap. megtámadás határideje harminc nap, illetve 6 hónap.

36 AZ ÉRVÉNYTELENSÉG JOGKÖVETKEZMÉNYE Főszabály: a részleges érvénytelenség Főszabály: a részleges érvénytelenség Kivételes szabály: a teljes nyilatkozat csak akkor érvénytelen, ha a felek az érvénytelen rész nélkül nem állapodtak volna meg Kivételes szabály: a teljes nyilatkozat csak akkor érvénytelen, ha a felek az érvénytelen rész nélkül nem állapodtak volna meg

37 AZ ÉRVÉNYTELENSÉG JOGKÖVETKEZMÉNYE Az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyt a munkáltató köteles azonnali hatállyal felszámolni Az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyt a munkáltató köteles azonnali hatállyal felszámolni Az érvénytelen megállapodásból eredő jogokat és kötelezettségeket úgy kell elbírálni, mintha azok érvényesek lettek volna. Az érvénytelen megállapodásból eredő jogokat és kötelezettségeket úgy kell elbírálni, mintha azok érvényesek lettek volna. A munkáltató hibájából eredő érvénytelenség: munkáltatói felmondás jogkövetkezményei A munkáltató hibájából eredő érvénytelenség: munkáltatói felmondás jogkövetkezményei

38 4. Ptk. szerepe a munkajogban

39

40 PTK. SZEREPE Korábban: bírói gyakorlat Korábban: bírói gyakorlat Taxatív felsorolás Mt. 31. §-ban Taxatív felsorolás Mt. 31. §-ban Plusz utalások a Ptk.-ra Plusz utalások a Ptk.-ra Most már egyértelmű? Most már egyértelmű?

41 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "AZ MT. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI. Általános rendelkezések 1. Általános elvek 2. Jognyilatkozatok megtétele 3. Érvénytelenség 4. Ptk. szerepe."

Hasonló előadás


Google Hirdetések