Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyházak számvitele Horányi Márton. 296/2013. Korm. rendelet 2011. évi CCVI. tv Törvényi háttér:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyházak számvitele Horányi Márton. 296/2013. Korm. rendelet 2011. évi CCVI. tv Törvényi háttér:"— Előadás másolata:

1 Egyházak számvitele Horányi Márton

2 296/2013. Korm. rendelet 2011. évi CCVI. tv Törvényi háttér:

3 2011. évi CCVI. Törvény (lelkiismereti és vallásszabadságról…)  Fogalmi meghatározás, jogállás:  Országgyűlés által elismert egyház = „bevett egyház” (1. sz. mellékletben tételesen felsorolva)  Önmagában NEM tekinthető vallási tevékenységnek például:  Nevelés, oktatás,  Egészségügy, gyermek- és ifjúságvédelem, szociális munka,  Stb. (tételes felsorolást lásd a tv 6§ (4) pontjában  A bevett egyház, és annak  belső egyházi jogi személye JOGI SZEMÉLY

4 Jogi személyiségéből fakadóan  Belső szabályok szerint működnek (mind a bevett egyház, mind annak belső jogi személye)  A belső egyházi jogi személyre a bevett egyházra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Azonban ezt az Alapító Okiratban kell rögzíteni.  Nem minősül belső egyházi jogi személynek a vallási közösség által létrehozott:  Gazdasági társaság,  Alapítvány,  Egyesület.

5 Egyházi jogi személyek működésének szabályai  Hasonló feladatot ellátó állami-, önkormányzati intézményekkel azonos mértékű támogatásra jogosult  A foglalkoztatás munkajogi szempontból a közalkalmazotti szabályokhoz igazodik.  A hitéleti oktatás költségeit –külön megállapodás alapján- az állam biztosítja.  Alaptevékenysége mellett gazdasági-vállalkozási tevékenységet IS végezhet.

6 NEM minősül gazdasági – vállalkozási tevékenységnek:  Hitéleti tevékenység folytatása akár „Cél”-intézményen, sportintézményen keresztül.  Üdülő hasznosítása, egyházi személy részére.  Hitéleti tevékenységhez szükséges kiadvány, kegytárgy előállítása, értékesítése.  Temető fenntartása.  Kizárólag hitéleti tevékenységet szolgáló tárgyi eszköz, immat.jav, készlet értékesítése (ideértve a munkaruhát is)  Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásnyújtása, ilyen célú tevékenységet szolgáló eszköz nem nyereségszerzési célú hasznosítása.  Közfeladat ellátásával kapcsolatos termék, jegyzet, tankönyv, kiadvány, tanulmány előállítása, értékesítése.  Egyházi személyek öngondoskodására létrehozott nyugdíjintézet, nyugdíjalap működtetése  Elnevezés, címer-, logó, stb használat

7 Tevékenység bevételének minősül:  Vallási szolgáltatás ellenértéke, díja, térítése (pl.: stóladíj, stb.)  Tevékenységhez kapcsolódó kártalanítás, kártérítés, adóvisszatérítés, stb.  Tevékenységhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség nélkül kapott –pü-leg rendezett- támogatás, juttatás (adomány, perselypénz, stb.)  Szabad pénzeszközök/ÉP után kapott kamat, osztalék, hozam. Az a része, mely a célszerinti tevékenység kapcsán merül fel!!!  Hitéleti célú bevételeit és azok felhasználását állami szerv nem ellenőrizheti!  NEM hitéleti célra nyújtott támogatást és annak felhasználását  az Állami Számvevőszék ellenőrizheti.  Nyilvántartására a számviteli tv. szabályai vonatkoznak.

8 296/2013. Korm. rendelet (egyházi jogi személyek beszámoló-készítési és könyvvezetési sajátosságairól)  Ha vállalkozási tevékenységet nem végez, akkor  Könyvvezetése, bizonylatolása  Egyszeres könyvvitel: összes bevétel < 50 MFt.  Kettős könyvvitel vezetése esetén:  Éves beszámoló (1-2. sz. melléklet szerinti)  Alap-, vállalkozási tevékenység elkülönítése  Kiegészítő mellékletet, üzleti jelentést nem kell készítenie.  Valós értékelést nem alkalmazhatja

9 Eredménytételek speciális elszámolása - 1  Kapott adományokat BEVÉTELKÉNT számolja el,  Továbbutalási céllal kapott támogatás egyéb bevétel  A támogatás tovább utalásakoregyéb ráfordítás, de nem minősül költségek ellentételezésének, fejlesztési célú támogatásnak, átadott pénzeszköznek!  Továbbutalási céllal kapott támogatásokról: elkülönített nyilvántartás  Továbbutalási céllal kapott, de még tovább nem utalt támogatások PIE  Ha vállalkozási tevékenységet IS folytat rezsi arányosítás (bevétel/naturália)  AIE/PIE alkalmazása –ha nincs vállalkozási tevékenység- nem kötelező! Kivéve a továbbutalási céllal kapott, de még tovább nem utalt támogatások elszámolását.

10 Eredménytételek speciális elszámolása - 2  Alap-, vállalkozási tevékenység elkülönítése; szükség esetén „középső” oszlop  Alaptevékenység céljára felhasznált vállalkozási eredményről külön nyilvántartást kell vezetni  Ha a vállalkozási tevékenység (ár)bevétele < 50 MFt, akkor NEM KÖTELEZŐ a számviteli szolgáltatás (Számv. tv. 151§(1))  Ha a vállalkozási tevékenység (ár)bevétele > 300 MFt, akkor KÖTELEZŐ a könyvvizsgálat  Letétbe-helyezési kötelezettség: NINCS (számviteli politikában meghatározott módon tesz eleget)  Az új szabályozás 2014.01.01-től hatályos. A 2013.12.31-i beszámolót még a 218/2000 Korm. Rendelet szerint kell összeállítani.

11 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Egyházak számvitele Horányi Márton. 296/2013. Korm. rendelet 2011. évi CCVI. tv Törvényi háttér:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések