Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa1 A fegyelem értelmezései az iskolában Lesznyák Márta.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa1 A fegyelem értelmezései az iskolában Lesznyák Márta."— Előadás másolata:

1 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa1 A fegyelem értelmezései az iskolában Lesznyák Márta

2 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa2 Áttekintés A fegyelmezés jelentőségéről Kapcsolódó definíciók A fegyelmezetlenség típusai A fegyelmezés megközelítései (6 irányzat)

3 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa3 JELENTŐSÉGE Brophy – aki nem tud rendet tartani az osztályában, nem fog tudni tanítani sem. A kezdő pedagógusok egyik leggyakoribb problémája (bár hallgatók nem mindig érzékelik a súlyát).

4 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa4 Definíciók Rendbontás: olyan viselkedés, amely nem felel meg az adott helyzet normáinak, követelményeinek (Charles, 1989) Katona-Szitó: fegyelmezetlen viselkedés = normaszegés Fegyelmezés: azok az intézkedések, amelyek célja, hogy a diákot az iskolában megfelelő viselkedésre kényszerítse.

5 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa5 A fegyelmezetlenség típusai Aggresszió (verbális és testi) Erkölcsi normák megsértése (lopás, csalás, hazudozás stb.) A tanár tekintélyének (hatalmának?) kikezdése A tanóra megzavarása (beszélgetés, mászkálás, hajigálás stb.) „kikapcsolás” (álmodozás, bohóckodás, más tevékenység stb.)

6 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa6 A fegyelmezés megközelítései A csoport irányítása (Redl és Wattenberg; szgy.448-455) Kompetens óravezetés (Kounin, 419-420) Viselkedésformálás (Skinner és követői) Individuálpszichológiai megközelítés (Dreikurs) Testbeszéd, segítségnyújtás, szerződések (Jones) Asszertív (önérvényesítő) fegyelmezés (Canter)

7 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa7 A csoport irányítása (Redl és Wattenberg) Csoportdinamika – az egyének másképp viselkednek csoportban, mint egyedül Szerepek (tanár és diák egyaránt) Diagnosztikus gondolkodás (helyzetfelmérés, adatgyűjtés, háttértényezők, cselekvés, értékelés) Mit tegyen a tanár? (önkontroll elősegítése, szituatív segítségnyújtás, helyzetelemzés és értékelés, Büntetés)

8 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa8 Önkontroll elősegítése Mikor? Hogyan? - finom (nonverbális) jelek - fizikai közelség - érdeklődés a tanuló munkája iránt - jóindulatú humor - ignorálás

9 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa9 Szituatív segítségnyújtás Egyéni segítségnyújtás A tanóra átstrukturálása Rutinok alkalmazása Nem büntető száműzetés Tárgyak eltávolítása Fizikai megfékezés

10 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa10 Helyzetelemzés és -értékelés Figyelemfelhívás: a rendbontás egyszerű leírása. Sok bátorítás és kevés kritika Határok megszabása: mondjuk meg konkrétan, mit várunk.

11 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa11 Büntetés Logikus kapcsolat az elkövetett rendbontással Jutalom vagy kiváltság visszatartása Bezárás CSAK VÉGSŐ ESETBEN ALKALMAZZUK – negatív hatásai (zárójelben a fenyegetésről)

12 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa12 Kompetens óravezetés (Kounin) Hullámhatás Éberség Átfedés A tanóra tempója Csoportmunka „Telítettség” elkerülése

13 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa13 Hullámhatás Felsőoktatás: segítségnyújtás és rendreutasítás esetén is működött. Óvoda: egyértelmű információk, határozottság, nyerseség hatása Az első nap a legerősebb Életkor előrehaladtával csökken: erősen függ a tanár személyének népszerűségétől ill. tekintélyétől Táborban nem működik

14 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa14 Éberség „A tanárnak hátul is szeme van”. + a helyzet értelmezése Az igazi rendbontóra reagáljunk A súlyosabb rendbontásra reagáljunk Időben lépjünk közbe!

15 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa15 Megosztott figyelem (átfedés) Képes egyszerre több jelenségre figyelni, azokat irányítani Kapcsolódik az éberséghez

16 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa16 A tanóra tempója Megfelelő tempó jelentősége Feladatok közötti átmenet különösen kritikus Két hibalehetőség: - „döcögés” - lelassulás (feleslegesen sok beszéd miatt)

17 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa17 Csoportmunka = frontális munka A figyelem ébrentartása Hibalehetőségek: - A T egy diákra koncentrál (akár csak pár percre) - A kérdést konkrét személynek teszi fel - kiszámítható módon szólítja fel a diákokat

18 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa18 „Telítettség” elkerülése A „haladás” érzésének felkeltése Kihívás, érdeklődés felkeltése Változatosság (középiskola: egyéni és csoportmunka, olvasás, vita, kutatás, írás stb.; taneszközök, bonyolultság is váltakozzon)

19 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa19 Kounin modelljének értékelése Az egyik legbefolyásosabb modell Preventív fegyelem szempontjából nagyon hasznos Szinte semmit nem mond arról, hogy mit csináljunk, ha vki mégis „rosszalkodik”.

20 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa20 Viselkedésformálás – a neo-skinneriánus megközelítés Behaviourizmus: inger – válasz; megerősítés + annak hiánya vagy büntetés Megerősítési tervek: - a tanulás kezdeti szakaszában rendszeres - később rendszertelen megerősítés Pozitív és negatív megerősítés, büntetés fogalma A kívánt viselkedés kis lépésekben történő megközelítése

21 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa21 Viselkedésformálás II. Az iskolai jutalmazás típusai: - szociális - képi - tevékenység jellegű - materiális

22 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa22 Viselkedésformálási rendszerek „Dícsérd a jót!” Szabály – ignorálás – dicséret Szabály – jutalmazás – büntetés Materiális jutalmazási rendszer Szerződések

23 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa23 A viselkedésformálás tervezése és végrehajtása Pontos tervezést igényel: - mely viselkedéseket szeretnénk megváltoztatni - pontosan meghatározni, mi a kívánatos viselkedés - végiggondolni a negatív háttértényezőket (nem világos szabályok, rossz órafelépítés stb.) Végrehajtási terv: miért, mikor és milyen típusú megerősítést adunk

24 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa24 Dreikurs individuálpszichológiai megközelítése - kulcsfogalmak Fegyelem = tanítsuk a diákokat önfegyelemre A jó tanárok demokratikusak, akik ugyanakkor felvállalják a vezető szerepet az osztályban. Minden ember /diák/ elismerésre vágyik – pozitív énkép jelentősége A fegyelmezetlenség oka: nem tudja megszerezni a vágyott elismerést „hibás” célok felé fordul

25 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa25 A fegyelmezés természete Fegyelmezés az osztályteremben = mi szabjuk meg a határokat, amíg a diákok meg nem tanulják, hogy maguk tegyék ezt. A diák felelős a saját viselkedéséért – ő döntött úgy, hogy az adott viselkedést választja. A diáknak ismernie kell az osztálytermi szabályokat, és azt is, mik a következményei, ha áthágja azokat. A helyes viselkedésnek mindig megvan a jutalma, a helytelen magatartás mindig negatív következményekkel jár.

26 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa26 Tanártípusok Autoriter Engedékeny Demokratikus: Az osztályban rend, világos határok határozottság és kedvesség Tanári vezetés a diákok bevonása a szabályok létrehozásába és érvényesítésébe együttműködés ( verseny) csoportszellem a viselkedés megválasztása a diák felelőssége (szabadság)

27 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa27 „Hibás” célok A diák azért dönt a rendetlenkedés mellett, mert azt hiszi, az meghozza a várt elismerést. Típusai (súlyosságát tekintve növekvő sorrendben): 1. Figyelemfelkeltés 2. Hatalmi harcok 3. Bosszúállás 4. Passzív ellenállás

28 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa28 Honnan tudjuk, mi a gyerek célja? Mit csinál, ha rászólunk? 1) szót fogad, majd újrakezdi figyelemfelkeltés 2) ellentmond, „csakazértis” csinálja hatalomra törekvés 3) gyűlölködő, erőszakos, ellenséges bosszúállás 4) nem hajlandó együttműködni, lehet, hogy válaszolni se passzív ellenállás

29 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa29 Mit érzünk? Bosszankodunk figyelemfelkeltés „Kontrollvesztés réme” hatalomra törekvés Megbántva érezzük magunkat bosszú Tehetetlenség passzív ellenállás

30 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa30 Mit tegyünk? Beszéljünk a gyerekkel – szembesítsük „céljával” A rendbontás kezelése tanórán 1) figyelemfelkeltés ne reagáljunk a provokációra, dicsérjük az elvárt viselkedést ha nem lehet figyelmen kívül hagyni csak rászólni 2) Hatalmi harcok Kikerülni!!! Egész osztályt „igénybe venni” Felelősséget ruházni a hatalomért küzdő gyerekre

31 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa31 A rendbontás kezelése tanórán Bosszú legnehezebben kezelhető társak sem szeretik ellenséges, a következmények nem érdeklik (csak újabb ürügy a bosszúra) megértésre és elfogadásra lenne szükségük osztályt bevonni, a gyereket integrálni Passzív ellenállás el akarják hitetni magukról, hogy reménytelenek háttérben: túlzott elvárások, ambíciók, versengés Nem szabad feladni! Legapróbb erőfeszítést is értékelni kell!

32 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa32 A bátorítás alapelvei 1. Legyünk pozitívak! 2. Ne tökéletességre, „csak” előrelépésre ösztönözzük a diákokat! 3. Az erőfeszítést dicsérjük! (Ne a teljesítményt) 4. Az erősségekre koncentráljunk! 5. Tanítsuk meg a diákokat arra, hogy tudjanak tanulni hibáikból! 6. Bátorítsuk a függetlenséget! 7. Higgyünk a gyerekek képességeiben! 8. Segítsünk az akadályok leküzdésében! 9. Írjunk az ellenőrzőbe/üzenőfüzetbe dicséretet! 10. Mutassuk ki, hogy örülünk/büszkék vagyunk tanítványaink teljesítményére! 11. Legyünk optimisták és lelkesek!

33 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa33 „A következmények” Nem büntetés! A diák maga választ, hogy hogy viselkedik, de annak mindig következményei vannak! A következményeket előre ki kell dolgoznunk, el kell mondanunk a gyerekeknek, esetleg ellenőrizni, hogy értik-e. Legyen összefüggésben az elkövetett tettel. Következetesség!

34 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa34 Mit ne tegyünk: Ne versenyeztessünk, ne hasonlítgassuk össze a gyerekeket egymással! Ne utalgassunk arra, hogy mennyivel jobb is lehetne a diák! Semmi „de”! Ne szidjuk, ne korholjuk a diákokat! Ne kérjünk tőlük ígéreteket! Ne hangoztassuk a diák hibáit! Ne fenyegetőzzünk!

35 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa35 Dreikurs modelljének értékelése Erénye: humanizmus + demokratikus tanár valódi attitűdbeli változást tud előidézni gyerekeknél. Probléma: kevés tanáccsal szolgál „az éles” helyzetekre (ignorálás, kitérés, osztályra támaszkodás nem mindig működik).

36 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa36 Frederic Jones: Testbeszéd, ösztönzőrendszerek és a segítségnyújtás technikái Empirikus kutatások eredményei: A tanóra átlag 50%-a ‘off-task’ Az elvesztegetett idő okai: beszélgetés (80%), és egyéb apró rendbontás (20% - álmodozás, egymás böködése stb.) A fegyelmezés sikerét 3 tényező befolyásolja

37 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa37 Testbeszéd Szemkontaktus Fizikai közelség Testtartás Arckifejezés Gesztusok

38 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa38 Ösztönzőrendszerek Igazi ösztönzőkre van szükség! Előbb a munka, utána a játék! Az ösztönző pedagógiai értéke Az egész csoportra kell figyelni Gördülékeny kivitelezés Mi van, ha nem működik?

39 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa39 A segítségnyújtás problémái Egyéni munka során a tanár kb. 4 percet szán egy diákra! A segítség egyenlőtlen elosztása Táptalaja a rendetlenkedésnek Függőségi szindróma egyes diákoknál A tanár gyakorlatilag egyenként újratanítja az anyagot.

40 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa40 Hatékony segítségnyújtás Max. 10-20 mp-et töltsünk egy diákkal! Az osztályterem megfelelő elrendezése Táblázatok, folyamatábrák, példák látható helyen legyenek Maga a segítségnyújtás: - találjunk vmi pozitívat a diák munkájában, és dicsérjük meg érte! („Eddig nagyon jó!”) - Rövid, tömör útmutatás („Egyes szám harmadik személy”) - már mehetünk is.

41 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa41 Jones eljárásainak értékelése Tanárok szeretik: gyakorlatias, életszerű, tanulható Problémák: testbeszéd szinte csak preventív rendszer, jó néhány problémát nem érint

42 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa42 Asszertív fegyelmezés (a Canter házaspár modellje) A fegyelmezéssel kapcsolatos tévhitek: A jó tanároknak nincsenek fegyelmezési problémáik, de ha vannak, akkor egyedül is elboldogulnak velük. A fegyelem és a szigor pszichés sokkot okoz a tanulóknak. A jól felépített órán (ahol érdekes és a tudásszintnek megfelelő feladatokat alkalmazunk) nincsenek fegyelmezési problémák. A fegyelmezetlenségnek komoly pszichés okai vannak, amelyek a tanár számára kezelhetetlenek.

43 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa43 A Canter házaspár fegyelem felfogása A fegyelem a pszichés biztonság alapja. Fegyelemre mindannyiunknak szüksége van, hogy ne tegyünk olyan dolgokat, amelyeket később megbánnánk. A fegyelem teremti meg az optimális tanulás légkörét. Az iskolavezetésnek és a szülőknek támogatniuk kell a tanárok fegyelmezésre irányuló törekvéseit.

44 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa44 Az asszertív fegyelem öt pontja A fegyelem útjában álló akadályok eltávolítása Asszertív kommunikációs stílus Tanuljunk meg határokat szabni. Tanuljuk meg következetesen végrehajtani fegyelmezési rendszerünket! Jutalmazás

45 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa45 Mi áll a fegyelem útjában? Negatív elvárások Ha azt hisszük, hogy a diákokat bántjuk elvárásainkkal. Ha nem merünk kollégáktól és szülőktől támogatást kérni. Rugalmatlanság

46 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa46 Asszertív kommunikációs stílus Kommunikációs stílusok: erélytelen ellenséges, asszertív Asszertív jellemzők: határozott, nyugodt, kimért

47 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa47 Szabjunk határokat! Osztálytermi szabályok meghatározása Pozitív és negatív következmények meghatározása Hogyan reagáljunk a rendbontásra? 1. A megfelelő viselkedés megkövetelése célzások, én-üzenetek, kérdések, utasítások 2. Nonverbális jelek: hanghordozás, szemkontaktus, gesztusok, érintések, a diák nevének kimondása 3. „Az elakadt lemezjátszó”

48 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa48 Következetesség a szabályok alkalmazásában Ne fenyegetőzzünk! Jó előre dolgozzuk ki a szabályokat és ismertessük azokat a gyerekekkel! (Év eleje!) Olyan szabályrendszert dolgozzunk ki, amely könnyen kivitelezhető! (iskola, szülő támogatása!) Gyakoroljunk otthon egyedül!

49 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa49 Jutalmazás Személyes kontaktus a diákkal Dicséret az ellenőrzőbe Különleges megbízatások Apró jutalmak (tárgyi és elvont) Csoport jutalmazása

50 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa50 A Canter modell értékelése USA-ban az egyik legnépszerűbb Könnyen alkalmazható Azonnal reagál a súlyos rendbontásokra is Hátránya: túl kemény és merev elsősorban korrektív

51 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa51 Összegzés – Mi segíti elő a fegyelmet? Tananyagtervezés és szervezés: - célok meghatározása - érdeklődés felkeltése és ébrentartása - változatos tevékenységek - a haladás érzése (eredményes tanítás)

52 Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa52 Az osztályterem menedzselése: - Év elején: szabályok – következmények, rutinok kidolgozása, majd betartatásuk - motiválás: megerősítés és ösztönzőrendszerek - éberség és megosztott figyelem - utasítások: rövid, de világos - hatékony egyéni segítségnyújtás - „szivacs” feladatok - csoportszellem Kommunikációs készségek (verbális és nonverbális): - testbeszéd - asszertív kommunikációs stílus


Letölteni ppt "Neveléselmélet, Lesznyák-Józsa1 A fegyelem értelmezései az iskolában Lesznyák Márta."

Hasonló előadás


Google Hirdetések