Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Civil Alapprogram 2011. január 31. Budapest.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Civil Alapprogram 2011. január 31. Budapest."— Előadás másolata:

1 Nemzeti Civil Alapprogram 2011. január 31. Budapest

2 2001 - 2010. november 26. Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2010. november 27. Wekerle Sándor Alapkezelő

3 259/2010. (XI. 16.) kormányrendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz rendelt hazai források kezelését 2011. január 1-jével a Wekerle Sándor Alapkezelő vette át az ESZA Nonprofit Kft-től. A továbbiakban az Alapkezelő látja el az NCA működtetésével kapcsolatos feladatokat.

4 Jogi háttér 2003. évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról 160/2003. (X. 7.) kormányrendeletet az NCA tv. végrehajtásáról 311/2010. (XII. 23.) kormányrendelet 259/2010. (XI. 16.) kormányrendelet az egyes szervek központi hivatali jogállásáról, amely 2010. november 27-én lépett hatályba

5 Regionális: Észak-alföldi Regionális Kollégium, EA Észak-magyarországi Regionális Kollégium, EM Dél-alföldi Regionális Kollégium, DA Dél-dunántúli Regionális Kollégium, DD Közép-dunántúli Regionális Kollégium, KD Közép-magyarországi Regionális Kollégium, KM Nyugat-dunántúli Regionális Kollégium, NYD Országos hatókörű civil szervezetek támogatásának kollégiuma, ORSZ Szakmai: Civil szolgáltató, fejlesztő és információs kollégium (CIV) Demokrácia és partnerség fejlesztési kollégium (DP) Nemzetközi civil kapcsolatok és EU integráció kollégium (NK) Kollégiumok

6 Forrás 2011-ben az Alapprogram rendelkezésére álló forrás 3,6 milliárd forint. Országos hatókörű civil szervezetek támogatásának kollégiuma részére összesen 623 241 000 forint.

7 Pályázatot nyújthatnak be társadalmi szervezetetek/alapítványok, amelyeket a bíróság a kiírás évének első napja előtt legalább egy évvel jogerősen nyilvántartásba vett, vagyis 2009. december 31. előtt és tevékenységüket ténylegesen folytatják a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 14. § (f) pontja szerint országos hatókörrel működnek (létesítő okiratuk szerinti tevékenységüket legalább hét megyére és három régióra kiterjedő hatókörrel végzik) regisztráltak az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-ben)

8 Nem nyújthatnak be pályázatot Pártok Párt által alapított alapítványok Párt részvételével létrehozott egyesületek Munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseletei szervezetek Egyházak Közalapítványok Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok Civil szervezetek, akiket az NCA kizárt a támogatási rendszerből Civil szervezetek, akik a tárgyévben a költségvetési tv. alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek működési támogatásban – kivéve, ha a támogatási szerződés alapján a nevesített támogatás kizárólag projekttámogatásra szól.

9 A regisztráció menete Belépés az EPER-be a www.eper.hu honlaponwww.eper.hu www.eper.hu/webeper/PALY/PalyBelep.aspx oldalra, A regisztrációhoz szükséges egy működő e-mail cím Pályázatot csak az EPER rendszerben megkért regisztrációs számmal tud benyújtani a pályázó A REGISZTRÁCIÓ INGYENES

10 Regisztrációs nyilatkozat kitöltési útmutató 2011-es űrlap szükséges, külön ki kell tölteni a hivatalos képviselő rovatot, és külön az önállóan aláírók rovatát, (még akkor is ha az ugyanaz), különös tekintettel az igen/nem legördülő menüre, a nyilatkozattevő eredeti aláírása és ha van, eredeti bélyegző lenyomat szükséges, jogi státusz kitöltése: alapítvány vagy társadalmi szervezet, ha van telephely, ahhoz kell az APEH bejelentő másolati példány, ha foglalkoztat munkaerőt a szervezet, akkor nyilatkozni kell, hogy megfelelt vagy nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak

11 Pályázatok benyújtási határideje: 2011. február 3. 23:59:59

12 Pályázatok benyújtása Kizárólag elektronikusan lehet pályázatot benyújtani! Kivétel: A Regisztrációs Nyilatkozat egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!

13 A regisztrációs nyilatkozat az alábbi postacímre szükséges benyújtani: (amennyiben nem személyesen hozzák be) Wekerle Sándor Alapkezelő Civil Támogatási Főosztály 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

14 Csak ajánlott küldeményként vagy tértivevénnyel postára adott dokumentumok esetében bírálunk el panaszokat! Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kategória kódját!

15 Támogatható költségek Alapvető működési, igazgatási költségek és fejlesztések: humánerőforrás, kapacitásfejlesztés pl: munkabér forrásteremtés, gazdálkodás belső, külső kommunikáció pl: postaköltség, hírlevél szerkesztése marketing, szolgáltatásfejlesztés pl: szaktanácsadás, hirdetés törvényi megfelelés, adminisztráció, irodai költségek pl: jogtiszta szoftver használata, digitális adathordozó stb…

16 2011. évi változások Önrész biztosítása Működési pályázatok esetében legalább az igényelt összeg 10 %-ának megfelelő elvárt önrészt kell biztosítani! Az önrész lehet: Saját forrásból származó készpénz Saját forrásból származó nem készpénz (pl: társadalmi munka, tárgyi eszköz, szolgáltatás stb.)

17 2011. évi változások 1.Nem tekinthető önrésznek az államháztartás alrendszereitől és a más támogatótól kapott támogatás 2.A készpénzben rendelkezésre álló önrész rendelkezésére állásáról a pályázatban nyilatkozni kell majd a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell 3.Az elvárt önrésszel a beszámolási kötelezettség keretében el kell számolni 4.A nem készpénzes önrész elszámolását nyilatkozatban kell rögzíteni

18 2011. évi változások Támogatási időszak 2011. június 1. - 2011. szeptember 30. Elszámolási időszak 2011. június 1. - 2011. szeptember 30.

19 2011. évi változások Tartalmi bírálat 1. A Kollégium tartalmi szempontok alapján bírálja a benyújtott pályázatot: a pályázat áttekinthetősége, kidolgozottsága a szervezet céljainak és tevékenységének összhangja a pályázó előző évi aktivitása, szakmai tevékenysége a kért támogatás összhangban és arányban van-e a pályázatban megfogalmazottakkal és a szükségletekkel? milyen társadalmi aktivitása és hatása van a szervezetnek? folyó évi tevékenység bemutatása. a szervezet tárgyévre vonatkozó tervei

20 2011. évi változások Tartalmi bírálat 2. a pályázati költségvetés kidolgozottsága és indokoltsága a pályázó milyen más forrásokat akar bevonni elképzeléseinek megvalósítása érdekében? az esélyegyenlőség elvének érvényesülése (Milyen hátránnyal küzdő célcsoportot segít?) a szervezet fenntarthatósága és forrásteremtése a pályázó együttműködése más szervekkel, szervezetekkel a pályázó foglalkoztat-e önkénteseket, munkatársakat A szempontrendszer a pályázati kiírás melléklete!

21 Pályázatok letöltése, információk www.wekerle.gov.hu www.nca.hu www.kim.gov.hu

22 Pályázatokkal kapcsolatos további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: E-mail: info@wekerle.gov.huinfo@wekerle.gov.hu Telefon: (1) 301-3200 Postacím: Wekerle Sándor Alapkezelő Civil Támogatási Főosztály Budapest Bihari János u. 5. 1055

23 Köszönöm a figyelmet! Gubó Árpád Pályázati referens Wekerle Sándor Alapkezelő Civil Támogatási Osztály


Letölteni ppt "Nemzeti Civil Alapprogram 2011. január 31. Budapest."

Hasonló előadás


Google Hirdetések