Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin1 Hatóságokat érintő gondolatokról és tervekről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin1 Hatóságokat érintő gondolatokról és tervekről."— Előadás másolata:

1 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin1 Hatóságokat érintő gondolatokról és tervekről

2 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin2 A nemzeti együttműködés programja Az új kormánypolitika … fontos feladata az állam megfelelő, ésszerű és hatékony működtetése. Az elmúlt évek válságaiban éppen azok az országok vallottak kudarcot, amelyekben az állam nem hatékony, akadályoz, gátat szab. Azok az országok maradtak sikeresek, ahol az állam megkönnyít, ösztönöz, támogat.

3 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin3 A nemzeti együttműködés programja A magyar állam közigazgatási rendszerét az ésszerűség útjába tereli és újra a közjó szolgálatába állítja. A bürokrácia okozta indokolatlan társadalmi terheket határozott lépésekkel mérsékli.

4 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin4 Megyei és fővárosi kormányhivatalok Törvényjavaslat a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról Részletes vita lezárva, határozathozatalra vár

5 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin5 Megyei és fővárosi kormányhivatalok „Az Országgyűlés a jó állam kialakítása keretében, a területi államigazgatási szervezetrendszer működésének egységessé és hatékonyabbá tétele, ezáltal a területi államigazgatási feladatellátás fejlődése és színvonalának növelése, valamint az ügyfél-centrikus területi államigazgatás megvalósítása érdekében (a következő törvényt alkotja) ”

6 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin6 Megyei és fővárosi kormányhivatalok A fővárosi, megyei kormányhivatal a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve. Általános hatáskörére figyelemmel a Kormány a közigazgatás- szervezésért felelős miniszter útján és a kormánymegbízott közreműködésével irányítja.

7 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin7 Megyei és fővárosi kormányhivatalok A kormányhivatal közvetlenül a kormánymegbízott (hivatalvezető) vezetése alatt álló szervezeti egységekből, összefoglaló néven törzshivatal, továbbá ágazati szakigazgatási szervekből áll (korm. rend.). Egy költségvetési szerv

8 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin8 Megyei és fővárosi kormányhivatalok A kormányhivatalt a Kormány a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter útján irányítja. A szakigazgatási szerv tekintetében egyes irányítási (döntés megsemmisítés, új eljárásra utasítás, egyedi utasítás), valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a szakmai irányító szerv gyakorolja. Osztott irányítás

9 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin9 Megyei és fővárosi kormányhivatalok A szakigazgatási szervek törvény vagy kormányrendelet rendelkezése alapján önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységekkel rendelkezhetnek.

10 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin10 Megyei és fővárosi kormányhivatalok A kormánymegbízott Kinevezés: közigazgatás- szervezésért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki.

11 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin11 Megyei és fővárosi kormányhivatalok Büntetlen előélet, ogy. választáson választójog. (magyar állampolgár, mo-i lakóhely, nagykorú) Megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnésével megszűnik Munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet (kivéve: ogy. képviselő és tudományos tevékenység)

12 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin12 Megyei és fővárosi kormányhivatalok A szakmai tevékenység folyamatossága érdekében a kormányhivatal hivatali szervezetét, határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszonnyal rendelkező főigazgató vezeti. Felsőfokú végzettség, 5 év vezetői gyakorlat. A kormánymegbízott javaslatára a közigazgatásért felelős miniszter nevezi ki.

13 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin13 Megyei és fővárosi kormányhivatalok A főigazgató munkáját általános helyettesként igazgató segíti. A főigazgató javaslatára a kormánymegbízott nevezi ki. Felsőfokú igazgatásszervezői, jogász, közigazgatási menedzser, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsga és min. 5 év közigazgatási szakmai gyakorlat.

14 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin14 Megyei és fővárosi kormányhivatalok A szakigazgatási szerv vezetőjének kinevezésére, felmentésére vonatkozó hatáskörét a kormánymegbízott a szakmai irányító miniszter egyetértésével gyakorolja. Munkáltatói jogot felette a kormánymegbízott gyakorolja

15 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin15 Megyei és fővárosi kormányhivatalok A szakigazgatási szerv kormánytisztviselője feletti munkáltatói jogokat a szakigazgatási szerv vezetője gyakorolja, kinevezésével szemben a kormánymegbízott kifogással élhet

16 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin16 Megyei és fővárosi kormányhivatalok Hivatal feladatai Hatósági tevékenység Helyi és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése Funkcionális feladatok Kormányzás területi feladataiban való részvétel (koordináció, ellenőrzés, beszámolás) Egyéb (képzés, informatika)

17 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin17 Építésügyi Hivatal a fővárosi, megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működik három önálló feladat és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység

18 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin18 Építésügyi Hivatal 1.Másodfokú építésügyi hatóság és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben elsőfokú építésügyi hatóság 2.Elsőfokú építésfelügyelet 3.Állami főépítész

19 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin19 Építésügyi Hivatal Illetékességi területe megegyezik a kormányhivataléval, kivéve az állami főépítészét.

20 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin20 Elsőfokú hatóságok Cél: 2013. január 1-től járási területi beosztáshoz közelítő állami elsőfokú építésügyi hatóság Jogszabály: 2011. vége I. fokú építésfelügyelet

21 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin21 Ket. módosítás: „Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az integrált ügyfélszolgálati irodát vagy irodákat rendeletben jelölje ki, valamint meghatározza feladat- és hatáskörüket.”

22 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin22 Köztisztviselőség - kormánytisztviselőség 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról 2010. évi LVIII. törvény a kormánytisztviselők jogállásáról

23 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin23 Köztisztviselőség - kormánytisztviselőség „Nincs alkotmányos, célszerűségi vagy etikai alapja annak, hogy a köztisztviselők a többi foglalkoztatotthoz képest - éppen az állammal szemben - kiemelt védelmet élvezzenek és de facto felmenthetetlenné váljanak az állami feladatok végrehajtása során. Sőt, a jelenlegi fokozott védelem jelentős részben okolható azért, hogy a magyar közigazgatás hatékonyság a alacsony és közmegítélése rossz.”

24 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin24 Köztisztviselőség - kormánytisztviselőség „A törvény előzménye lehet egy, a követelményeket magas színvonalon teljesítő közszolgálati dolgozóknak komparatív előnyöket és biztonságot garantáló, megalapozott, a lehető legszélesebb hatályú, koherens közszolgálati szabályozás megalkotásának.”

25 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin25 Köztisztviselőség - kormánytisztviselőség Etikai eljárás szabályai kikerültek a Ktv- ből (2003. 06.30.) Köztisztviselői Etikai Kódex szabályainak megállapítása: Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács és Országos Önkormányzati Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács A Ktv-ből kikerült az etikai kódex megállapítására vonatkozó szabály (2010.07.06.)

26 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin26 Köztisztviselőség - kormánytisztviselőség A hivatás alapelveit lefektető törvény, valamint a részletszabályokat meghatározó kormányrendelet készül Összeférhetetlenség Ajándék elfogadás Rendezvényeken való megjelenés Mellékállás stb.

27 2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin27 Jó étvágyat mindenkinek!


Letölteni ppt "2010. 10. 28.dr. Bedő Katalin1 Hatóságokat érintő gondolatokról és tervekről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések