Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Civil Alapprogram Jogi háttér, általános tudnivalók 2011.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Civil Alapprogram Jogi háttér, általános tudnivalók 2011."— Előadás másolata:

1 Nemzeti Civil Alapprogram Jogi háttér, általános tudnivalók 2011.

2 Jogi háttér 2003. évi L. tv. a Nemzeti Civil Alapprogramról szól 160/2003. (x.7.) kormányrendeletet az NCA tv végrehajtásáról 311/2010. (XII. 23.) kormányrendelet, amelyet módosít a 259/2010. (XI. 15.) kormányrendelet, amely 2010. november 27. lépett hatályba és az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásról szól.

3 259/2010. (XI. 15.) kormányrendelet 259/2010. (XI. 15.) kormányrendelet A Wekerle Sándor Alapkezelő a hazai költségvetési források kezelésében szorosan együttműködik a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságával, az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársággal, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságával. Korábban az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz tartozó Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Wekerle Sándor Alapkezelő néven folytatja működését. Az Alapkezelő a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó központi hivatal, önállóan működő költségvetési szerv. A Wekerle Sándor Alapkezelő a hazai költségvetési források kezelésében szorosan együttműködik a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságával, az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársággal, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságával. Korábban az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz tartozó Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Wekerle Sándor Alapkezelő néven folytatja működését. Az Alapkezelő a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó központi hivatal, önállóan működő költségvetési szerv.

4 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz rendelt források kezelését 2011. január 1-jével a Nemzeti Civil Alapprogram Wekerle Sándor Alapkezelő vette át az ESZA Nonprofit Kft-től. A továbbiakban az Alapkezelő látja el az NCA működtetésével kapcsolatos feladatokat. 259/ 2010. (XI. 15.) kormányrendelet 259/2010. (XI. 15.) kormányrendelet

5 Jogi háttér NCA törvény Az NCA célja Az NCA szervezete Kedvezményezettek - kik pályázhatnak Az NCA forrása

6 Jogi háttér NCA törvény Az NCA célja Központi költségvetési támogatás biztosítása a bírósági nyilvántartásba vett civil szervezetek működéséhez és tevékenységéhez.

7 Jogi háttér NCA törvény Tanács Szervezete Kollégiumo k Kezelő szerv Miniszter CISZOK

8 Jogi háttér NCA törvény Szervezete Tanács Az NCA támogatási rendszerének működését a 17 főből álló elvi irányító testülete, azaz a Tanács határozza meg. A Tanács a statisztikai- tervezési régió alapján hozta létre a regionális Kollégiumokat

9 Jogi háttér NCA törvény Regionális kollégiumok: Szervezete Országos hatókörű civil szervezetek támogatásának kollégiuma, ORSZ Észak-alföldi, EA Észak-magyarországi, EM Dél-alföldi, DA Dél-dunántúli, DD Közép-dunántúli, KD Közép-magyarországi, KM Nyugat-dunántúli, NYD

10 A három szakmai testület a civil szektor egészének fejlődését szolgálja (nem ágazati jellegű) civil tevékenységeket támogatja: Civil szolgáltató, fejlesztő és információs kollégium (CIV) Demokrácia és partnerség fejlesztési kollégium (DP) Nemzetközi civil kapcsolatok és Eu integráció koll. (NK)

11 Jogi háttér NCA törvény Forrása 2011-ben az Alapprogram rendelkezésére álló forrás 3,6 milliárd forint.

12 Jogi háttér NCA törvény a bíróság kiírás évének első napja előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, vagyis 2009. december 31.előtt és ténylegesen működő civil társadalmi szervezet (alapítvány vagy egyesület) Kedvezményezettek - kik pályázhatnak a székhely, Regisztráltak az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-ben)

13 NCA törvény Nem nyújthatnak be pályázatot Pártok Párt részvételével létrehozott egyesületek Egyházak Munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseletei szervezetek Közalapítványok Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok Párt által alapított alapítványok Civil szervezetek, akiket az NCA kizárt a támogatási rendszerből Civil szervezetek, akik a tárgyévben a költségvetési tv alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek működési támogatásban – kivéve, ha a támogatási szerződés alapján a nevesített támogatás kizárólag projekttámogatásra szól.

14 Jogi háttér NCA törvény Pályázatok fajtái Működési pályázat Szakmai pályázat Célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra, mind humánerőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését, működését. Célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra, mind humánerőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését, működését. Cél a civil szervezetek fejlődését segítő olyan közhasznú tevékenységek támogatása, amelyeket a szakmai kollégiumok határoznak meg. Cél a civil szervezetek fejlődését segítő olyan közhasznú tevékenységek támogatása, amelyeket a szakmai kollégiumok határoznak meg.

15 Pályázati beadási feltételek 2009. dec. 31. előtti bejegyzett alapítvány vagy egyesület Létesítő okirat Számviteli beszámoló Ha közhasznú szervezet, akkor közhasznúsági jelentés Támogatási rendszer

16 Internetes Papíros VAGY Internet Kérelem benyújtásának módja 300.000,-Ft-ot meghaladó működési támogatás Országos hatáskörű civil szervezetek Működési pályázat Szakmai pályázat

17 A regisztráció menete Az EPER ( Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer segítségével lépjen be a www.eper.hu/webeper/PALY/PalyBelep.aspx oldalra, melyet a www.eper.hu honlapon a „Szervezet regisztrációja” gombra kattintva érthet el.www.eper.hu Szükséges a regisztrációhoz egyetlen működő elektronikus levélcím (e-mail cím) Pályázatot csak az EPER rendszerben megkért regisztrációs számmal tud benyújtani. A REGISZTRÁCIÓ INGYENES. Az EPER ( Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer segítségével lépjen be a www.eper.hu/webeper/PALY/PalyBelep.aspx oldalra, melyet a www.eper.hu honlapon a „Szervezet regisztrációja” gombra kattintva érthet el.www.eper.hu Szükséges a regisztrációhoz egyetlen működő elektronikus levélcím (e-mail cím) Pályázatot csak az EPER rendszerben megkért regisztrációs számmal tud benyújtani. A REGISZTRÁCIÓ INGYENES.

18 Regisztrációs nyilatkozat kitöltési útmutató, gyakori kitöltési hibák:. Regisztrációs nyilatkozat kitöltési útmutató, gyakori kitöltési hibák:. 2011-es űrlap szükséges, külön ki kell tölteni a hivatalos képviselő rovatot, és külön az önállóan aláírók rovatát, (még akkor is ha az ugyanaz), különös tekintettel az igen/nem legördülő menüre, a nyilatkozattevő eredeti aláírása és ha van eredeti bélyegző lenyomat jogi státusz: alapítvány vagy társadalmi szervezet, ha van telephely, ahhoz kell az APEH bejelentő másolati példány, ha foglalkoztat munkaerőt a szervezet, akkor nyilatkozni kell, hogy megfelelt vagy nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak 2011-es űrlap szükséges, külön ki kell tölteni a hivatalos képviselő rovatot, és külön az önállóan aláírók rovatát, (még akkor is ha az ugyanaz), különös tekintettel az igen/nem legördülő menüre, a nyilatkozattevő eredeti aláírása és ha van eredeti bélyegző lenyomat jogi státusz: alapítvány vagy társadalmi szervezet, ha van telephely, ahhoz kell az APEH bejelentő másolati példány, ha foglalkoztat munkaerőt a szervezet, akkor nyilatkozni kell, hogy megfelelt vagy nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak

19 a) név, székhely, adószám, bírósági nyilvántartási szám, nyilvántartásba vétel időpontja; b) az igényelt támogatás célja, felhasználásának tervezett módja, az igényelt támogatási összeg; c) bevételi és költségkalkuláció, rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege; d) a támogatási cél megvalósításának kezdő és befejező időpontja; e) nyilatkozat, arról, hogy a támogatás igénybevételét kizáró okok nem állnak fenn; f) nyilatkozat arról, hogy a támogatás iránti kérelemben foglalt adatok megfelelnek a valóságnak, valamint az internetes pályázat esetén arról, hogy az elektronikus másolatok az eredeti dokumentummal megegyeznek; g) hozzájárulás a támogatás iránti kérelemben foglalt adatok kezeléséhez, közzétételéhez; h) kiírásban előírt egyéb adatok és információk, jogszabályban előírt egyéb igazolások és nyilatkozatok. a) név, székhely, adószám, bírósági nyilvántartási szám, nyilvántartásba vétel időpontja; b) az igényelt támogatás célja, felhasználásának tervezett módja, az igényelt támogatási összeg; c) bevételi és költségkalkuláció, rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege; d) a támogatási cél megvalósításának kezdő és befejező időpontja; e) nyilatkozat, arról, hogy a támogatás igénybevételét kizáró okok nem állnak fenn; f) nyilatkozat arról, hogy a támogatás iránti kérelemben foglalt adatok megfelelnek a valóságnak, valamint az internetes pályázat esetén arról, hogy az elektronikus másolatok az eredeti dokumentummal megegyeznek; g) hozzájárulás a támogatás iránti kérelemben foglalt adatok kezeléséhez, közzétételéhez; h) kiírásban előírt egyéb adatok és információk, jogszabályban előírt egyéb igazolások és nyilatkozatok. Támogatás iránti kérelem tartalma

20 Igényelhető összeg (működési) Éves korrigált ráfordítás Igényelhető támogatás -500 eFt 500 e Ft – 3 millió Ft -500 eFt 500 e Ft – 3 millió Ft 3-10 millió Ft 10 millió Ft - 300 e Ft 300 e Ft + 16 % 700 e Ft + 15 % 1,750 millió Ft + 12 %, de legfeljebb 3 M Ft. 300 e Ft 300 e Ft + 16 % 700 e Ft + 15 % 1,750 millió Ft + 12 %, de legfeljebb 3 M Ft.

21 Alapvető működési, igazgatási költségek és fejlesztések: - humánerőforrás, kapacitásfejlesztés pl.: munkabér - forrásteremtés, gazdálkodás : pl.: - belső, külső kommunikáció pl.: posta költség, hírlevél szerkesztése - marketing, szolgáltatásfejlesztés pl.: szaktanácsadás, hirdetés, - törvényi megfelelés, adminisztráció, irodai költségek pl.: jogtiszta szoftver használata, digitális adathordozó Alapvető működési, igazgatási költségek és fejlesztések: - humánerőforrás, kapacitásfejlesztés pl.: munkabér - forrásteremtés, gazdálkodás : pl.: - belső, külső kommunikáció pl.: posta költség, hírlevél szerkesztése - marketing, szolgáltatásfejlesztés pl.: szaktanácsadás, hirdetés, - törvényi megfelelés, adminisztráció, irodai költségek pl.: jogtiszta szoftver használata, digitális adathordozó Támogatható költségek

22 Támogatási rendszer Bűncselekmény felmerülése esetén Nem támogatható a pályázat Kisebségek méltóságát, társadalmi érdeket sért Emberi vagy alkotmányos jogos sérülése esetén Kisebbségek méltóságát, társadalmi érdeket sért Emberi vagy alkotmányos jogos sérülése esetén

23 Kizárás (2 év) Valótlan adatközlés esetén Jogosulatlanul igénybe vett támogatás 2007. évi CLXXXI. tv. megsértése miatt Szerződésszegés miatt a kötelezettségvállaló elállt

24 Pályázat kiírása Pályázat benyújtása Formai vizsgálat, érvényességi megállapítás Szakmai bírálat, döntés Értesítés döntésről, szerződéskötés feltételeiről Szerződéskötés Utalás Megvalósítás Beszámolás Ellenőrzés Pályázat kiírása Pályázat benyújtása Formai vizsgálat, érvényességi megállapítás Szakmai bírálat, döntés Értesítés döntésről, szerződéskötés feltételeiről Szerződéskötés Utalás Megvalósítás Beszámolás Ellenőrzés Feladatok Határidők A pályázat életútja

25 2011. évi változások. 2011. évi változások. Önrész biztosítása Működési pályázatok esetében legalább az igényelt összeg 10 %-ának megfelelő elvárt önrészt kell biztosítani. Önrész biztosítása Működési pályázatok esetében legalább az igényelt összeg 10 %-ának megfelelő elvárt önrészt kell biztosítani.

26 2011. évi változások. 2011. évi változások. Az önrész lehet: Saját forrásból származó készpénz. Saját forrásból származó nem készpénz pl.: társadalmi munka, tárgyi feltételek, szolgáltatás stb. Saját forrásból származó nem készpénz pl.: társadalmi munka, tárgyi feltételek, szolgáltatás stb.

27 2011. évi változások 2011. évi változások: önrész. 2011. évi változások: önrész. Nem tekinthető önrésznek az államháztartás alrendszereitől, a más támogatótól kapott támogatás. A készpénzben rendelkezésre álló önrész rendelkezésére állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell. Az elvárt önrésszel a beszámolási kötelezettség keretében el kell számolni A nem készpénzes önrész elszámolását nyilatkozatban kell rögzíteni.

28 2011. évi változások. 2011. évi változások. Támogatási időszak. Támogatási időszak. 2011. június 1.-től 2011. szeptember 30. – ig terjedő időszak.

29 2011. évi változások. 2011. évi változások. Elszámolási időszak. Elszámolási időszak. Változás, hogy idén a támogatási és a pénzügyi elszámolási időszak is egybe esik, vagyis 2011. június 1.-től 2011. szeptember 30. – ig terjed az elszámolási időszak is. Változás, hogy idén a támogatási és a pénzügyi elszámolási időszak is egybe esik, vagyis 2011. június 1.-től 2011. szeptember 30. – ig terjed az elszámolási időszak is.

30 2011. évi változások. 2011. évi változások. Tartalmi bírálat. Tartalmi bírálat. Az adott Kollégium tartalmi szempontok alapján bírálja a benyújtott pályázatot. A szempontrendszer minden kiírás melléklete. Az adott Kollégium tartalmi szempontok alapján bírálja a benyújtott pályázatot. A szempontrendszer minden kiírás melléklete.

31 2011. évi változások. 2011. évi változások. Bírálati szempontok I.. Bírálati szempontok I.. a pályázat áttekinthetősége, kidolgozottsága a szervezet céljainak és tevékenységének összhangja A pályázó előző évi aktivitása, szakmai tevékenysége (Milyen sikeres programokat valósított meg?) A kért támogatás összhangban és arányban van-e a pályázatban megfogalmazottakkal és a szükségletekkel? Milyen társadalmi aktivitása és hatása van a szervezetnek? A folyó évi tevékenység bemutatása. A szervezet tárgyévre vonatkozó tervei. a pályázat áttekinthetősége, kidolgozottsága a szervezet céljainak és tevékenységének összhangja A pályázó előző évi aktivitása, szakmai tevékenysége (Milyen sikeres programokat valósított meg?) A kért támogatás összhangban és arányban van-e a pályázatban megfogalmazottakkal és a szükségletekkel? Milyen társadalmi aktivitása és hatása van a szervezetnek? A folyó évi tevékenység bemutatása. A szervezet tárgyévre vonatkozó tervei.

32 2011. évi változások. 2011. évi változások. Bírálati szempontok II.. Bírálati szempontok II.. A pályázati költségvetés kidolgozottsága és indokoltsága. A pályázó milyen más forrásokat akar bevonni elképzeléseinek megvalósítása érdekében? Az esélyegyenlőség elvének érvényesülése (Milyen hátránnyal küzdő célcsoportot segít?) A szervezet fenntarthatósága és forrásteremtése A pályázó együttműködése más szervekkel, szervezetekkel. A pályázó foglalkoztat-e önkénteseket, munkatársakat. A pályázati költségvetés kidolgozottsága és indokoltsága. A pályázó milyen más forrásokat akar bevonni elképzeléseinek megvalósítása érdekében? Az esélyegyenlőség elvének érvényesülése (Milyen hátránnyal küzdő célcsoportot segít?) A szervezet fenntarthatósága és forrásteremtése A pályázó együttműködése más szervekkel, szervezetekkel. A pályázó foglalkoztat-e önkénteseket, munkatársakat.

33 2011. évi változások. 2011. évi változások. Elérhetőségek. Elérhetőségek. Pályázati kiírások helyei: Internet újság www.nca.huwww.nca.hu Magyar Hírlap www.wekerle.gov.huwww.wekerle.gov.huMagyar Nemzet www.kim.gov.hu Pályázati kiírások helyei: Internet újság www.nca.huwww.nca.hu Magyar Hírlap www.wekerle.gov.huwww.wekerle.gov.huMagyar Nemzet www.kim.gov.hu

34 2011. évi változások. 2011. évi változások. Elérhetőségek. Elérhetőségek. Postacím változás: Wekerle Sándor Alapkezelő Civil Támogatási Főosztály 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Postacím változás: Wekerle Sándor Alapkezelő Civil Támogatási Főosztály 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

35 2011. évi változások. 2011. évi változások. Elérhetőségek. Elérhetőségek. Elérhetőségek: Telefon: (1) 301 3200 E-mail: info@wekerle.gov.hu Ügyfélszolgálatunk telefonon elérhető: Hétfő-csütörtök: 8.00-16.30 Péntek: 8.00-14.00info@wekerle.gov.hu Elérhetőségek: Telefon: (1) 301 3200 E-mail: info@wekerle.gov.hu Ügyfélszolgálatunk telefonon elérhető: Hétfő-csütörtök: 8.00-16.30 Péntek: 8.00-14.00info@wekerle.gov.hu

36 2011. évi változások. 2011. évi változások. Wekerle Sándor Alapkezelő 10032000-00285128-00000000 ( szakmai és pénzügyi elszámolás, illetve el nem számolt vagy maradványösszeg visszautalásakor ): Wekerle Sándor Alapkezelő 10032000-00285128-00000000 ( szakmai és pénzügyi elszámolás, illetve el nem számolt vagy maradványösszeg visszautalásakor ): Bankszámlaszám. Bankszámlaszám.

37 Elérhetőségek. Elérhetőségek. Békés Megyei Civil Szolgáltató Központ Iroda: Békéscsaba, Andrássy út 3. Lev. cím: 5601 Békéscsaba, pf. 570. Telefon/fax: 66/333-263 E-mail: civil@bmk.hucivil@bmk.hu civilek.csabanet.hu Békés Megyei Civil Szolgáltató Központ Iroda: Békéscsaba, Andrássy út 3. Lev. cím: 5601 Békéscsaba, pf. 570. Telefon/fax: 66/333-263 E-mail: civil@bmk.hucivil@bmk.hu civilek.csabanet.hu

38 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Nemzeti Civil Alapprogram Jogi háttér, általános tudnivalók 2011."

Hasonló előadás


Google Hirdetések