Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13. A GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK BÁNYAHATÓSÁGI FELTÉTELEI Dr. Zsiros László Horváth József.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13. A GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK BÁNYAHATÓSÁGI FELTÉTELEI Dr. Zsiros László Horváth József."— Előadás másolata:

1 1 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13. A GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK BÁNYAHATÓSÁGI FELTÉTELEI Dr. Zsiros László Horváth József Miskolci Bányakapitányság

2 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.2 Mintegy 40 jogszabály 1993. évi XLVIII. tv. a bányászatról 1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról 2007. évi LXXXVI. tv. a villamos energiáról 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 2003. évi LXXXVIII. tv. az energiaadóról 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 118/2003. (VIII. 8.) Korm. rendelet a szilárd ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, illetve az érték számítására vonatkozó szabályoknak a megállapításáról 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól

3 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.3 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról PREAMBULUM E törvény célja az ásványi nyersanyagok bányászatának, a geotermikus energia kutatásának, kitermelésének, …, továbbá az ezekhez kapcsolódó tevékenységeknek a szabályozása, az élet, az egészség, a biztonság, a környezet és a tulajdon védelmével, valamint az ásvány- és geotermikus energiavagyon gazdálkodásával összhangban.

4 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.4 A törvény hatálya A törvény hatálya alá tartozik: a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti víz termelésével együtt nem járó kutatása és kinyerése; … tevékenységek gyakorlásához szükséges létesítmények és berendezések. Nem tartozik e törvény hatálya alá: a geotermikus energiát hordozó felszín alatti vizek kutatása és kitermelése

5 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.5 …egy-két kivétel Bányavállalkozónak minősül e törvény –3. §-ának (az állam joga, a tulajdonszerzés), –20. §-ának (bányajáradék) és –41. §-ának (bírság, intézkedések) szabályai alkalmazásában az energetikai célra kinyert geotermikus energiát vízjogi engedély alapján hasznosító

6 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.6 …egyéb kötelezettség A bányafelügyelet szakhatóságként működik közre: …a vízjogi engedélyezési eljárásban, ha a geotermikus energia kinyerése felszín alatti víz kitermelését igényli.

7 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.7 Kié az energia? Az állam joga Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia természetes előfordulási helyükön állami tulajdonban vannak. … az energetikai célra kinyert geotermikus energia a hasznosítással a bányavállalkozó tulajdonába megy át.

8 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.8 …de nem ingyen !!! A kitermelt ásványi nyersanyag és geotermikus energia után az államot részesedés, bányajáradék illeti meg.

9 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.9 …és ki fizet ? a geotermikus energiát kitermelő –természetes személy, – jogi személy, illetve –jogi személyiséggel nem rendelkező társaság az általa kitermelt ásványi nyersanyag és geotermikus energia után.

10 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.10 …de mennyit ? …a kitermelt geotermikus energia értékének 2%- a, A számítás alapja a kútfejen méréssel vagy ennek hiányában a kútfejre méréssel, visszaszármaztatással meghatározott energia értéke

11 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.11 118/2003. (VIII. 8.) Korm. rendelet a szilárd ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, illetve az érték számítására vonatkozó szabályoknak a megállapításáról

12 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.12 I. Ha a geotermikus energia vízkitermeléssel jár együtt Ha a víz kútfejen °C-ban mért hőmérséklete felének 15 °C-kal növelt értéke nem nagyobb, mint a hőcserélő kimenetén °C-ban mért hőmérséklete G = (TB-TK) x V x P x 0,004186 x c x d nagyobb, mint a hőcserélő kimenetén °C-ban mért hőmérséklete G = [(TB/2)-15] x V x P x 0,004186 x c x d

13 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.13 II. Ha a geotermikus energia kinyerése hőközvetítő anyagnak a földkéregben történő recirkuláltatásával történik G = (TB-TK) x V x P x c/2,

14 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.14 G = a geotermikus energia értéke (Ft) (a bányajáradék vetítési alapja), TB = a víz kútfejen mért hőmérséklete (°C), TK = a víz hőcserélő kimenetén mért hőmérséklete (°C), V = a kivett víz kútfejen mért térfogata a bevallási időszakban (m 3 ), P = fajlagos érték - 2004. január 1-jétől 1300 Ft/GJ. (ld. R. 2/b. mell.) c = a víz fajhője (1 Mcal/t x °C), d = a víz sűrűsége (1 t/m 3 ), 1 Mcal = 0,004186 GJ.

15 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.15 Feladatok ! Az energetikai célra kinyert geotermikus energia mennyiségét a bányavállalkozó köteles meghatározni. Ennek érdekében mérnie kell az energiahordozó hőmérsékletét a kinyerésre szolgáló berendezés bemeneti és kimeneti pontján, valamint a felhasznált energiahordozó mennyiségét. Önbevallás (negyedévet követő 20. nap)

16 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.16 Kedvezmények ! Nem kell bányajáradékot fizetni a kitermelt geotermikus energia 50%-át meghaladóan hasznosított mennyisége után; Hasznosított geotermikus energia mennyiség: a bányavállalkozó által kitermelt, +30 °C-ot meghaladó hőmérsékletű energiahordozóból kinyert energiamennyiség energetikai célra hasznosított része. E vonatkozásban nem minősül bányavállalkozónak, aki vízjogi engedély alapján geotermikus energiát gyógyászati, balneológiai, valamint vízellátási célra használ, még abban az esetben sem, ha azt másodlagos felhasználással energetikai célra is hasznosítják.

17 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.17 Engedélyek Hatósági engedély alapján végezhető bányászati tevékenységek A bányafelügyelet engedélyezi: … a geotermikus energia kutatását, kinyerését és hasznosítását, beleértve az ehhez szükséges föld alatti és felszíni létesítmények megépítését és használatba vételét, amennyiben az nem érinti felszín alatti vizek felszínre hozatalát

18 18 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13. 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól

19 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.19 Engedélyéhez kötött létesítmények … a geotermikus energia felszín alatti víz kitermelését nem igénylő kinyerésének és energetikai célú hasznosításának létesítményei az épületgépészeti berendezések kivételével

20 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.20 A bányafelügyelet építésügyi hatósági engedélyei A bányafelügyelet építésügyi hatósági engedélyei: a) az elvi építési engedély, b) az építési engedély, c) a bontási (megszüntetési, felszámolási) engedély, d) a használatbavételi engedély, e) a fennmaradási engedély, f) a rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély.

21 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.21 Tervezői jogosultság Magyar Mérnöki Kamara állásfoglalása (140/2006) vertikális zárt hurkú kollektor furat tervezésére  GTt-1„Geotechnikai tervezés”  BSZKB „Kőolaj- és földgáz bányászat”  V5-1„Hidrogeológiai tervezés”

22 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.22 Szakhatósági közreműködés Zöldhatóság Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ÁNTSZ Jegyző …

23 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.23 Új előírások !!! (Bt. 22/B. §) (1) A geotermikus energia kutatásának engedélyezésére és a kutatás hatósági felügyeletére a földtani kutatás engedélyezésének és hatósági felügyeletének szabályait kell megfelelően alkalmazni. (2) Geotermikus energiát kinyerni a földkéreg e célra elhatárolt részéből (geotermikus védőidom) szabad. (3) A geotermikus védőidomot a bányafelügyelet jelöli ki. (4) A geotermikus védőidomon belül a jogosult írásbeli hozzájáruló nyilatkozata nélkül geotermikus energia kinyerését szolgáló létesítmény más részére nem engedélyezhető. (5) A geotermikus védőidomról a bányafelügyelet nyilvántartást vezet.

24 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.24 Földtani adatszolgáltatás és az adatok kezelése Az állami földtani feladatokat ellátó szerv vezeti az … és geotermikus energiavagyon nyilvántartást, …

25 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.25 …a szabály, az szabály Ha a bányavállalkozó a bányászati tevékenységet szabálytalanul vagy engedélytől eltérő módon gyakorolja, a bányafelügyelet a bányavállalkozót bírsággal sújthatja (akár 30 MFt), a tevékenység folytatását felfüggesztheti, az engedélyt visszavonhatja, … és elrendelheti az eredeti állapot helyreállítását, vagy, ha ez már nem lehetséges, a tájrendezést. Szabálytalanul folytatja a bányászati tevékenységet a bányavállalkozó, ha azt …a geotermikus energia kutatására, kinyerésére, hasznosítására vonatkozó szabályoktól eltérően gyakorolja.

26 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.26 …de ez még nem minden építési bírság munkavédelmi bírság munkaügyi bírság eljárási bírság

27 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.27 Összefoglalóan (1) A geotermikus energia hasznosítása (tekintet nélkül arra, hogy mi a kinyerés módja) a bányatörvény hatálya alá tartozik, geotermikus energiát kinyerni a földkéreg e célra elhatárolt részéből (geotermikus védőidom) szabad, s a védőidomról a bányafelügyeletnek nyilvántartást kell vezetnie, a geotermikus energiavagyonról a bányafelügyeletnek nyilvántartást kell vezetnie,

28 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.28 Összefoglalóan (2) amennyiben jogszabály kivételt nem állapít meg, a kitermelt geotermikus energia után az államot bányajáradék illeti meg, amelynek bevételéről a bányafelügyeletnek kell gondoskodnia, felszín alatti víz termelésével együtt nem járó esetekben a geotermikus energia kutatását (a földtani kutatásra vonatkozó szabályok alkalmazásával), kinyerését és hasznosítását, az ehhez szükséges létesítményeket és a bányafelügyelet engedélyezi és felügyeli üzemüket, a felszín alatti víz termelésével együtt járó geotermikus energia kutatást, kinyerést és hasznosítást (a vízügyi szabályok alkalmazásával) a vízügyi hatóság engedélyezi és felügyeli üzemüket.

29 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.29 Összefoglalóan (3) A (környezetvédelmi, természetvédelmi és) vízügyi hatóság, valamint a bányahatóság szakhatóságként működik közre mindazon esetekben, amikor ezt jogszabály elrendeli, illetve támogatja egymás állami feladatellátását, szakmai és adatszolgáltatási együttműködéssel.

30 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.30 …???... Felhatalmazást kap a Kormány … a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározására, a geotermikus védőidom meghatározására és kijelölésére vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg

31 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13.31 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "1 A geotermikus energia - jelen és jövő Eger, 2008. 03. 13. A GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK BÁNYAHATÓSÁGI FELTÉTELEI Dr. Zsiros László Horváth József."

Hasonló előadás


Google Hirdetések