Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere és ellenőrzése dr. Boros Richárd ellenőrzési főosztályvezető-helyettes APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere és ellenőrzése dr. Boros Richárd ellenőrzési főosztályvezető-helyettes APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága."— Előadás másolata:

1 Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere és ellenőrzése dr. Boros Richárd ellenőrzési főosztályvezető-helyettes APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága

2 Tartalom: I.1999/93/EK irányelv az elektronikus aláírás közösségi keretszabályairól II.2001. évi XXXV. tv. az elektronikus aláírásról III.2000. évi C. tv. a számvitelről IV.1992. évi LXXIV. tv. az általános forgalmi adóról V.20/2004. (IV. 21.) PM rendelet az elektronikus számláról VI.APEH közlemény az elektronikus számlázásról VII.7/2005. (VII. 18.) IHM rendelet VIII.Az elektronikus számlázás ellenőrzése

3 1999/93/EK irányelv az elektronikus aláírás közösségi keretszabályairól 1997. javaslat az Európai Bizottság részéről 1998. irányelv tervezet 1999/93/EK irányelv az elektronikus aláírás közösségi keretszabályairól 2001. július 19. a tagállami implementációk határideje 2003. június 30. az irányelv felülvizsgálata

4 1999/93/EK irányelv az elektronikus aláírás közösségi keretszabályairól Az implementáció állása –A 15 tagállam többsége implementálta –Nagy Britannia nem tartotta szükségesnek –A csatlakozó országok kivétel nélkül implementálták –Más európai országok is pl.: Ukrajna Egységes fogalmi keret Egységes szabályozási modell

5 2001. évi XXXV. tv. az elektronikus aláírásról Alapfogalmak Hatály: fokozott biztonságú-, minősített elektronikus aláírás A jogszabálynak megfelelő elektronikus dokumentum joghatását tekintve egyenrangú a papír alapú iratokkal Az elektronikusan aláírt dokumentum kinyomtatott változata nem bír bizonyító erővel

6 2001. évi XXXV. tv. az elektronikus aláírásról Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások: - hitelesítés-szolgáltatás - időbélyegzés - aláírás-létrehozó adat elhelyezése - elektronikus aláírás szolgáltatás

7 2000. évi C. tv. a számvitelről → 2004. január 1-től hatályos módosítások Számviteli bizonylatként alkalmazható az Eat. szerinti elektronikus dokumentum, ha: - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással, - időbélyegzővel látták el - megfelel a törvény egyéb előírásainak

8 2000. évi C. tv. a számvitelről Az elektronikus formában kiállított bizonylatot elektronikus formában kell megőrizni - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás - időbélyegző - az alkalmazott módszer megfelel az alábbi feltételeknek:

9 2000. évi C. tv. a számvitelről → biztosítsa a bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását → biztosítsa a folyamatos leolvashatóságot → kizárja az utólagos módosítás lehetőségét - elektronikus archiválásra vonatkozó külön jogszabály előírásai

10 2000. évi C. tv. a számvitelről Az eredetileg nem elektronikus formában kiállított bizonylat elektronikus formában is megőrizhető, ha: - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás - időbélyegző - az alkalmazott módszer megfelel a fent előírt feltételeknek - elektronikus archiválásra vonatkozó külön jogszabály előírásai

11 2000. évi C. tv. a számvitelről → 2005. január 1-től hatályos módosítás A kontírozásra vonatkozó információk, adatok külön is csatolhatók az eredeti bizonylathoz - egyértelmű hozzárendeléssel - elválaszthatatlan módon - az utólagos módosítás lehetőségét kizárva → 2004/60. Számviteli kérdés → 2006/53. Adózási kérdés

12 1992. évi LXXIV. tv. az általános forgalmi adóról → 2004. május 1-től hatályos módosítás Számla, egyszerűsített számla a vevővel történt megállapodás alapján elektronikus úton is kibocsátható Az eredet hitelességét, a tartalom sértetlenségét, a dokumentum olvashatóságát:

13 1992. évi LXXIV. tv. az általános forgalmi adóról -fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel, vagy -elektronikus adatcsere rendszerben (EDI) történő továbbítással kell biztosítani EDI rendszerű elektronikus számlázásnál havonta papír alapú összesítő dokumentum → számviteli bizonylatra vonatkozó rendelkezések

14 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet az elektronikus számláról 2004. május 1-től Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság feltételei: - számla, egyszerűsített számla tartalmi kellékei - vevővel, megrendelővel előzetes szerződés - meghatározott kibocsátási mód

15 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet az elektronikus számláról - Áfa tv. 43.§ (7) bekezdésében előírt feltételek: → eredet hitelessége → tartalom teljessége, megváltoztathatatlan- sága, sértetlensége → értelmezhetőség/olvashatóság → jogosultak általi hozzáférhetőség → jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés, megsemmisítés elleni védelem biztosított legyen

16 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet az elektronikus számláról Elektronikus számla kibocsátásának módjai: 1.) legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott 2.) elektronikus adatcsere rendszer (EDI) alkalmazásával létrehozott elektronikus adat formájában

17 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet az elektronikus számláról EDI rendszerű elektronikus számlázás előfeltétele: - a PM rendelet melléklete szerint ajánlott tartalommal - előzetesen - írásban megkötött szerződés

18 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet az elektronikus számláról Papír alapú összesítő dokumentum - EDI rendszerű számlázásnál - számlakibocsátó állítja ki - havonta, a bevallás benyújtásakor - 2 példányban → az egyik példány a vevőé

19 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet az elektronikus számláról Elektronikus számlaköteg - több elektronikus számlát tartalmaz - ugyanannak a vevőnek - az egyes számlák azonos adatait elég egyszer feltüntetni, ha az összes számla valamennyi adata hozzáférhető

20 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet az elektronikus számláról Elektronikus számlák megőrzése - kiállítása szerinti eredeti formában - az Európai Közösség területén - a kötelezett maga, vagy archiválási szolgáltató megbízása Ellenőrzési kérdések

21 APEH közlemény az elektronikus számlázásról (AEÉ 2005/9.) APEH közlemény az elektronikus úton kiállított számlákról (AEÉ 2004/7.) APEH közlemény az elektronikus számláról szóló PM rendeletben hivatkozott fájlformátumokról (AEÉ 2004/9.) → új APEH közlemény az elektronikus számlázásról

22 APEH közlemény az elektronikus számlázásról Elektronikus számlákkal kapcsolatos alapvető követelmények Elektronikus számlák kiállítása Elektronikus számlák megőrzése Elektronikus számlák kontírozása Elektronikus számlázás ellenőrzése

23 APEH közlemény az elektronikus számlázásról Elektronikus számlázás során az adóhatóság által elfogadott fájlformátumok: -.txt formátum - print fájl -.xml formátum Mellékletek

24 7/2005. (VII. 18.) IHM rendelet a digitális archiválás szabályairól Hosszú előkészítő munka után jelent meg EDI rendszerben kibocsátott számláknál a megőrzésre kötelezett maga is elláthatja azt, ha a rendszer: - kizárja az utólagos módosítás lehetőségét - folyamatosan biztosítja a jogosultak részére a hozzáférést

25 7/2005. (VII. 18.) IHM rendelet a digitális archiválás szabályairól - Biztosítja az elektronikus dokumentumok olvashatóságát - Védelmet nyújt a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés, megsemmisítés ellen - Biztosítja a megőrzést a számlakibocsátónál és a számlabefogadónál egyaránt - Az archiválás rendje belső szabályzatban van rögzítve

26 Egyéb jogszabályi kapcsolatok 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól Polgári Törvénykönyv, Polgári perrendtartásról szóló törvény, ügyvédi törvény, közjegyzői törvény, magánnyugdíjpénztári törvény, biztosítási törvény, hitelintézeti törvény, cégeljárási törvény, közigazgatási eljárási törvény, stb.

27 Az elektronikus számlázás ellenőrzése Az ellenőrzési gyakorlat főszabály szerint nem változik, csak kiegészül Elsődlegesen továbbra is a kapcsolódó informatikai rendszerekből származó adatok alapján történik → elektronikus számlák teljes, eredeti, archivált állományának bekérése alapvetően csak kétely esetén

28 Az elektronikus számlázás ellenőrzése Elektronikus számlák rendelkezésre bocsátása: - 3 munkanapon belül - adóhatóság által meghatározott csoportosításban - adóhatóság által közzétett formátumban → APEH közlemény

29 Az elektronikus számlázás ellenőrzése A helyszíni ellenőrzés során az adózó köteles biztosítani: - a számlák olvashatóságához szükséges számítástechnikai eszközöket - az eszközök használatához szükséges dokumentációt - a szükséges felvilágosítást

30 Az elektronikus számlázás ellenőrzése Az adóhatóság jogosult az elektronikus számla kiállításának folyamatát ellenőrizni oly módon, hogy felügyelete mellett az adózó számlát bocsát ki EDI rendszerű számlázásnál az adózó köteles a havonta kiállítandó, papír alapú összesítő dokumentumok átadására

31 Az elektronikus számlázás ellenőrzése Az ellenőrzés során az alábbi területek érdemelnek kiemelt figyelmet: - a számlák kötelező tartalmi elemeinek megléte - a vevővel kötött előzetes szerződés, annak tartalma - az elektronikus számlázás zárt és biztonságos működését biztosító belső szabályozás vizsgálata

32 Az elektronikus számlázás ellenőrzése - az elektronikus számlázási rendszer és a könyvelési rendszer kapcsolatának ellenőrzése - PKI rendszerű számlázás esetén a megfelelő elektronikus aláírás és az időbélyegző vizsgálata - EDI rendszerű számlázásnál a papír alapú összesítő dokumentum ellenőrzése - véletlenszerűen/célzottan kiválasztott számlák szúrópróbaszerű ellenőrzése

33 Az elektronikus számlázás ellenőrzése A jegyzőkönyvek elektronikus számlákra vonatkozó mellékletei gépi adathordozón, elektronikus formában kerülnek csatolásra → floppy, CD, DVD

34 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőség: Telefon: + 36 1 371 8461 Fax: +36 1 203 0868 E-mail: drboros76@freemail.hu


Letölteni ppt "Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere és ellenőrzése dr. Boros Richárd ellenőrzési főosztályvezető-helyettes APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága."

Hasonló előadás


Google Hirdetések