Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A területfejlesztés megújult rendszere 2014. február 5. Baranya Megyei Önkormányzat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A területfejlesztés megújult rendszere 2014. február 5. Baranya Megyei Önkormányzat."— Előadás másolata:

1 A területfejlesztés megújult rendszere 2014. február 5. Baranya Megyei Önkormányzat

2 Előzmények 2013-as Megyejárás témái: - EU-s, országos és megyei tervezési folyamatok és kapcsolataik áttekintése - A Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetfeltáró és értékelő munkarésze 2014-es Megyejárás témái: - Területfejlesztés megváltozott intézményrendszere -A Baranya Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatainak bemutatása - A Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció javaslattevő fázisának bemutatása - Az egyes térségek fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata

3 Bevezetés Magyarország területfejlesztési rendszere igazodik az EU-s tervezési rendszerhez - 7 éves periódusokra történik a tervezés. 2007-2013 időszak (ÚMFT, majd ÚSZT): - zárása 2015 év végén várható - 2013-ig támogatott projekteket addig kell befejezni 2014-2020 időszak (Széchenyi 2020): - tervezése, előkészítése jelenleg zajlik - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) „Nemzeti Fejlesztés 2030” címmel 2013. decemberében elfogadásra került

4 Jogszabályi háttér A területfejlesztést érintő főbb jogszabályok: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről (Tftv.) (2014.01.01-től módosítva) 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól Számos kormányhatározat az elmúlt 1,5 évben

5 Az intézményrendszer legfőbb változásai 2014-től Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszűnt, 2014. januártól a szaktárcák irányítása alatt az Irányító Hatóságok A közreműködő szervezetek a miniszterek irányítása alá kerültek. A regionális fejlesztési ügynökségek a megyei önkormányzatok irányítása alá kerültek. Egységes eljárásrend kidolgozása a 2014-2020-as időszakra (vidékfejlesztési forrásokkal együtt).

6 2014-2020 Operatív Programjai és felelősei 2014-2020 Operatív ProgramjaiFelelős szervek Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) NGM Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP) NGM és megyei önkormányzatok Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) NGM Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) NFM Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) EMMI Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) NFM, VM Vidékfejlesztési Program (VP) VM Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) VM

7 Megyei önkormányzatok feladatai a Tftv. alapján Területi tervezés, végrehajtás, koordináció  Tervezési feladatai körében:  Területfejlesztési koncepció és program készítése  Különböző szintű fejlesztési koncepciók véleményezése  Területi fejlesztési elképzelések összehangolása  Részvétel a 2014-2020-as OP-k tervezésében  Végrehajtási feladati körében: gazdaságfejlesztési és vidékfejlesztési források elosztásában való közreműködés  Koordinációs feladatai körében: partnerség-építés, együttműködés más meghatározó területi szereplőkkel

8 Tervezett végrehajtási intézményrendszer

9 Aktuális megyei feladatok TOP-hoz kapcsolódó részdokumentumok Megyei gazdaságfejlesztési részprogram Kistérségi részprogramok Ágazati OP-khoz kapcsolódó részdok. Javaslattevő fázis Projektfejlesztés Megyei Területfejlesztési Program Megyei Területfejlesztési Koncepció Helyzetelemzés Kistérségenként 5-8 projekt kidolgozása Teljes megyei projektlista

10 Várjuk ötleteiket! A fejlesztési ötleteket várjuk: www.fejlodobaranya.hu honlapunk Projektgyűjtő Adatlap menüpontja alatt

11 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! előadó: Dr. Göndöc András email: fejlesztes@baranya.hu további információ: www.fejlodobaranya.hu


Letölteni ppt "A területfejlesztés megújult rendszere 2014. február 5. Baranya Megyei Önkormányzat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések