Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarország 2025 – mai szemmel Nováky Erzsébet, Prof. Emerita MTA MTÜ 2015 MTA Kisterem, 2015. november 19. Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Statisztikai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarország 2025 – mai szemmel Nováky Erzsébet, Prof. Emerita MTA MTÜ 2015 MTA Kisterem, 2015. november 19. Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Statisztikai."— Előadás másolata:

1 Magyarország 2025 – mai szemmel Nováky Erzsébet, Prof. Emerita MTA MTÜ 2015 MTA Kisterem, 2015. november 19. Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság

2 Történeti visszatekintés, 2007-2010 Akadémiai kutatás (MTA JKB + BCE Jövőkutatás Tanszék) Magyarország 2025-beli „jelenének” feltárása A kutatás pillérei: szakértői előrejelzések és nem szakértői vélemények (félelmek és remények) A változások keresése: amire hatással lehetünk és ami erősen hat a társadalomra és a lakosságra Metodológia: komplexitás, participativitás, alternativitás egysége Forgatókönyvek és jövőalternatívák Magyarország 2025. Tanulmánykötet (kutatásvezető és alkotó szerkesztő: Nováky E.) Gazd. és Szoc. Tanács, 2010 Magyarország 2025

3 Kutatási metodológia, 2007 Magyarország 2025

4 Komplexitás, 2007

5 Participativitás, 2007

6 Alternativitás, 2007 Alternatív forgatókönyvek

7 Változások, 2007-2015 Világ Föld lakossága: 7 md (2011) Gazdasági-pénzügyi világválság (2008) Nemzetközi erőviszonyok változása: EU bővülése, de összetartó ereje gyengül, BRIC országok Arab tavasz és következményei Klímaváltozás/klímamenekültek, harc az erőforrásokért Migrációs hullám Nemzetközi terrorizmus Az IKT tömegessé válása, az emberi kommunikáció új minősége Magyarország 2025

8 Változások, 2007-2015 Magyarország A társadalom elöregedése (Demográfiai Portré, 2015) Az időskorúakhoz való viszony problematikusabbá vált A társadalmi egyenlőtlenség fokozódása Mozgásszegény életvezetési szokások térhódítása Magyar szak/emberek külföldi munkavállalása 2014: 330 ezer magyar állampolgár európai o-ban 2013: 528 ezer Mo-on született és kf-ön él, ENSZ adat Korrupció A civil szféra erősödése Már csak 10 év van 2025-ig! A kutatás folytatása! Magyarország 2025

9 A kutatás jellemzői, 2015 Önkéntes kutatás (MTA SJTB + további kutatók) Változatlan kutatási feladat, cél és módszer A kutatás pillérei: szakértői előrejelzések és nem szakértői vélemények (félelmek és remények) Szakértői témakörök bővülése: nemzetközi erőviszonyok változása, generációs problémák, hazai területi egyenlőtlenség, technológiai fejlődés az egészségügyben, IT a felsőoktatásban, kulturáltsági színvonal, pénzügyi válságok, globalizáció és hazai ipar, V4 SOFI (MP HNode) szűkülése: állampolgárok és társadalomirányítás, kommunikációs közösségek, nanotechnológia Z-generáció a jövőről (nem közép- és felsőoktatáscentrikus) Magyarország 2025

10 Elkészült tanulmányok, 2015 Oktatás-képzés: Benedek András, Monda Eszter Egészségügy: Hullám István - Kappéter István, Kiss Éva, Meskó Bertalan, Vass Zoltán Társadalom, kultúra, bűnözés: Besenyei Lajos, Koncz Gábor, Diczig István, Szilágyi Gyula Gazdaság/pénzügy: Lentner Csaba, Kristóf Tamás Globalizáció és nemzetközi viszonyok: Kiss Endre, Gáspár Tamás et al., Deák I., Bartha – Tóthné Szita K. Empirikus vizsgálat: Bernschütz Mária - Dörnyei Krisztina Következő lépések Félelmek/remények  Szakértői véleményezés  JÖVŐKÉP Magyarország 2025

11 Új félelmek és remények, 2015 Tanulási/tanítási módok Félelmek –Nő a szakadék az iskolai oktatás technológiai eszközrendszere és módszertani lehetőségei, valamint –az egyén infokommunikációs környezete és annak alkalmazási lehetőségei között Remények –Az új tanulási lehetőségeket biztosító komplex hálózati és online alkalmazások (amelyek keretében az új tanítási módok tömeges elterjedése várható) egyre inkább –képesek tágítani a formális tanulás korlátait Magyarország 2025: Benedek András

12 Új félelmek és remények, 2015 IKT és a felsőoktatás Félelmek –Az oktatás céljának elterelése a digitális írástudás képességének megszerzésére –A digitális szakadék elmélyítése (dig. írástudók/tudatlanok) –A magány támogatása Remények –Hallgatói: növekvő infó- elérhetőség, önállóság –Munkáltatói: magas minőségű, költséghatékony szakmai fejlesztés a munkaerőpiacon, tanulás új kultúrája –Intézményi: oktatási intézmények, tananyagok hálózata –Általános előnyök: kreativitás, kritika és innováció, tanár-diák együttműködés Magyarország 2025: Monda Eszter

13 Új félelmek és remények, 2015 Egészségi állapot – területi különbségek Félelmek –Felerősödnek az egészségi állapotban megjelenő területi különbségek –Elszegényedés, munkanélküliség, deviáns viselkedési formák gyakoribbá válása –Éghajlatváltozás felgyorsulása, környezeti állapot hirtelen romlása Remények –A rossz mutatójú területeken nagyobb mértékű javulás következik be –Gyors és hathatós beavatkozások, eszközök –Forradalmi változás az emberek egészségtudatában Magyarország 2025: Kiss Éva

14 Új félelmek és remények, 2015 Bűnözés Félelmek –Fokozódik az etnikai és vallási indíttatású terrorizmus –Növekszik a korrupció gyakorisága és társadalomra veszélyessége –A hazai környezetvédelemnek nincs valódi felelőse Remények –Csökken a számítástechnika felhasználásával, a bankkártya hamisításával és jogosulatlan felhasználásával elkövetett bűnözés –Robbantások, likvidálások megszűnése –A rendőrség aktív és célirányos tevékenysége –Civil szféra Magyarország 2025: Diczig István

15 Új félelmek és remények, 2015 Pénzügyi válságok Félelmek –az ország nyitottsága, az államadósság magas szintje, magas külső finanszírozási igény, a forint sérülékenysége, –recesszió fő kereskedelmi partnereinknél, –a kínai válság tovagyűrűző hatása, –kb. 15 éves időtávon árbuborék és hitelezési boom kialakulásának veszélye Remények –szigorú makroprudenciális szabályozás, –az EU források gazdaságélénkítő hatása, –javuló egyensúlyi mutatók, –kedvező inflációs és kamatkörnyezet, –kiaknázatlan természeti és humán erőforrások, –a reálgazdaság javuló teljesítménye Magyarország 2025: Kristóf Tamás

16 Új félelmek és remények, 2015 Globalizáció Félelmek –A globális problémák megoldásához hatékonyan működő aktorok hiánya –A láthatatlan szervezetek működésének hatékonysága felülmúlja a látható és nyilvános szervezetek teljesítményét és hatékonyságát Remények –Létrejönnek és megerősödnek a globális világot szabályozni képes aktorok –Az individuális kommunikáció forradalmának meglesznek a pozitív következményei az aktoriális dimenzió vetületeiben Magyarország 2025: Kiss Endre

17 A félelmek/remények szülte Magyarország-kép 2025-re, 2015 FÉLELMEK 1.Nemzetközi erőviszonyok kedvezőtlen változása és az ország nyitottsága  hitelezési boom kialakulása, munkanélküliség, elszegényedés REMÉNYEK 1.Nemzetközi erőviszonyok kedvező változása és az ország okos gazdaságpolitikája  értelmes foglalkoztatottság, lakossági vásárlóerő növekedése Magyarország 2025

18 A félelmek/remények szülte Magyarország-kép 2025-re, 2015 FÉLELMEK 2.Öregedő társadalom  lelki- fizikai és generációs problémák erősödése 3.Fiatalok/szakképzettek növekvő külföldi munkavállalása/letelepedése  csökkenti a társadalom megújuló képességét REMÉNYEK 2.Születési arányszámok növekedése  mérsékli az öregedő társadalom nehézségeit  lelki-fizikai és generációs problémák kezelhetővé válnak, generációs probl. mérséklőd. 3.Fiatalok/szakképzettek átmeneti külföldi munkavállalása  gyorsíthatja a társadalom megújuló, kreatív képességét Magyarország 2025

19 A félelmek/remények generálta Magyarország-kép 2025-re, 2015 FÉLELMEK 4.Környezeti katasztrófák/klímaváltozás, szárazság, árvizek  növelik a migrációs hullámot 5.Korrupt, összefonódó, de nem együttműködő társadalom  a globalizált világ sodrásában találja magát REMÉNYEK 4.Környezeti katasztrófák/klímaváltozás szárazság, árvizek  erősítik a környezeti tudatosságot, felelős döntéseit és tetteit 5.Igazságra és irgalomra törekvő együttműködő társadalom  a globalizált világban megtalálja a helyét, és erősíti a nemzetközi közösség valódi összefogását Magyarország 2025

20 Magyarország 2025 - Kulcsproblémák Biztonság (társadalmi, politikai, gazdasági) Érintettek munkavállalás, elégedettség/boldogság demográfiai mutatók Smart technológiai megoldások egészségügy, települések, környezet Pozitív jövő feltétele és megvalósítási eszköze magas szintű és gyakorlatorientált oktatás (A 2014. évi hazai káosz-számítások szerint is az oktatás és az egészségügy fejlesztésének kell prioritást kapnia) Magyarország 2025

21 Következtetések Együttműködő társadalom fennmaradásának feltételei tudatos, kevésbé önző, lemondani képes, dolgozni akaró és tudó, jövőorientált állampolgárok tudással és akarattal rendelkező, tisztelet és alázat által vezérelt, felelősen gondolkodó és cselekvő családok a tudás és a testi-lelki egészség tisztelete, és mások ebben való részesedésének segítése a szellemi-lelki megújulás térnyerése hit abban, hogy ezt el tudjuk érni Magyarország 2025

22 Találkozunk 2025-ben? Ha akarjuk és mindent megteszünk ezért, akkor igen, ha nem, akkor valahol Afrika felé evezve emlékezünk a SZÉP MAGYARORSZÁGRA Magyarország 2025


Letölteni ppt "Magyarország 2025 – mai szemmel Nováky Erzsébet, Prof. Emerita MTA MTÜ 2015 MTA Kisterem, 2015. november 19. Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Statisztikai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések