Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vegyes forrásfelhasználás – egymást er ő sít ő nyílt és térítéses forrásfelhasználás „A nyílt információgyűjtés fejlődő területei” Belügyi Tudományos Tanács.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vegyes forrásfelhasználás – egymást er ő sít ő nyílt és térítéses forrásfelhasználás „A nyílt információgyűjtés fejlődő területei” Belügyi Tudományos Tanács."— Előadás másolata:

1 Vegyes forrásfelhasználás – egymást er ő sít ő nyílt és térítéses forrásfelhasználás „A nyílt információgyűjtés fejlődő területei” Belügyi Tudományos Tanács 2015. november 3-4. Dr. Mikulás Gábor Információs tanácsadó Magyar Információbrókerek Egyesülete

2 információbróker Vagy: független információs tanácsadó Megrendelésre, térítésért információs csomagot állít összeMegrendelésre, térítésért információs csomagot állít össze Íróasztal mellett (desk research)Íróasztal mellett (desk research) A hírszerz ő n innen, a könyvtároson túlA hírszerz ő n innen, a könyvtároson túl

3 Források A legértékesebb: közvetlen szakért ő i (telefonon szerzett) – gyakran pozicionális információA legértékesebb: közvetlen szakért ő i (telefonon szerzett) – gyakran pozicionális információ Elektronikus dokumentumok, adatok – térítéses, térítésmentesElektronikus dokumentumok, adatok – térítéses, térítésmentes Hagyományos dokumentumok: könyvek, folyóiratok, vagy az ún. szürkeirodalom, akár könyvtárból isHagyományos dokumentumok: könyvek, folyóiratok, vagy az ún. szürkeirodalom, akár könyvtárból is Ritkábban: valamilyen hétköznapi vagy különleges tárgy, s ő t: szervezeten belüli információ, tudásRitkábban: valamilyen hétköznapi vagy különleges tárgy, s ő t: szervezeten belüli információ, tudás

4 Mi a fontosabb? Választható lehet ő ségek – információszolgáltatásban is – kett ő választható: JótJót GyorsanGyorsan OlcsónOlcsón Kérdés: a réven vagy a vámon szeretnénk fizetni? Pl.: Gyengébb döntés? – Kisebb kiadásGyengébb döntés? – Kisebb kiadás Gyors v. jobb döntés – Nagyobb ráfordításGyors v. jobb döntés – Nagyobb ráfordítás

5 egy olvasott cégre… rákereshetünk a weben, adatbázisokbanrákereshetünk a weben, adatbázisokban cégbíróságon megnézzük adataitcégbíróságon megnézzük adatait megszerezhetjük telefonszámátmegszerezhetjük telefonszámát felhívhatjuk, kérdéseket teszünk fel munkatársainakfelhívhatjuk, kérdéseket teszünk fel munkatársainak „lekáderezzük” beszállítóinál„lekáderezzük” beszállítóinál régi cikkeket olvasunk rólarégi cikkeket olvasunk róla kipróbáljuk termékétkipróbáljuk termékét meghallgatjuk vezet ő it egy konferencián, stb.meghallgatjuk vezet ő it egy konferencián, stb. azért, hogy minél szélesebb kör ű információhoz jussunk Vagy: specialistát alkalmazunk, aki mindezt elvégzi, és min ő sített céginformációt szállít!Vagy: specialistát alkalmazunk, aki mindezt elvégzi, és min ő sített céginformációt szállít!

6 „Originális”, „generikus” Originális keresésnél nincs semmi garancia arra, hogy az információ létezik.Originális keresésnél nincs semmi garancia arra, hogy az információ létezik. „Generikus” keresésnél az információ a megrendel ő állítása szerint létezik.„Generikus” keresésnél az információ a megrendel ő állítása szerint létezik. Az adott kereteken belül (id ő, költség, módszer) megszerezhet ő -e az információ?Az adott kereteken belül (id ő, költség, módszer) megszerezhet ő -e az információ? Az infobróker a keresés elvégzésére illetve a leszállított információ mennyiségére, min ő ségére egyaránt szerz ő dhet.Az infobróker a keresés elvégzésére illetve a leszállított információ mennyiségére, min ő ségére egyaránt szerz ő dhet.

7 Térítéses Adatbázisok Független, harmadik félt ő lFüggetlen, harmadik félt ő l Legtöbbször min ő ségbiztosított forrásLegtöbbször min ő ségbiztosított forrás „Generikusabbak”, mint a nyílt források„Generikusabbak”, mint a nyílt források Legtöbbször weben érhet ő k elLegtöbbször weben érhet ő k el Valamilyen fizetési konstrukcióbanValamilyen fizetési konstrukcióban Folyóirat- és egyéb adattartalomFolyóirat- és egyéb adattartalom Jól strukturáltak, szabványok szerintJól strukturáltak, szabványok szerint

8 aggergátorok Proquest DialogProquest Dialog ElsevierElsevier STN InternationalSTN International EBSCOEBSCO Lexis-NexisLexis-Nexis

9 Elsevier pl. ScienceDirect (fulltext; nyílt Open Access források is!)ScienceDirect (fulltext; nyílt Open Access források is!) Embase, Engineering Village, Reaxys (speciális területek)Embase, Engineering Village, Reaxys (speciális területek) Scopus (hivatkozások)Scopus (hivatkozások) SciVal (tudományos értékelés, partnerkeresés, forrásfeltárás stb.) + http://www.scimagojr.com/SciVal (tudományos értékelés, partnerkeresés, forrásfeltárás stb.) + http://www.scimagojr.com/http://www.scimagojr.com/ Mendeley (hivatkozáskezelés + együttm ű ködés)Mendeley (hivatkozáskezelés + együttm ű ködés) Pure (menedzsment-rendszer)Pure (menedzsment-rendszer)

10 Value for money, pl. Folyamatos frissítés, fejlesztésFolyamatos frissítés, fejlesztés Szabványos feltárás (pontosabb találati halmaz)Szabványos feltárás (pontosabb találati halmaz) Adatstrukturálás, display (az adatok azonosításának és a keresésnek ideje csökken)Adatstrukturálás, display (az adatok azonosításának és a keresésnek ideje csökken) Együttm ű ködés más platformokkal (konverziós költségek csökkennek)Együttm ű ködés más platformokkal (konverziós költségek csökkennek) Témafigyelés, RSS (keresési id ő csökken)Témafigyelés, RSS (keresési id ő csökken)

11 Konzisztencia? A különböz ő források adatai sokszor ellentmondásosak A megrendel ő nem feltétlenül tudja megítélni a min ő séget (nagy bizalmi hányad!) Törekvés a konzisztenciára (pl. mértékegységek, adatformátumok)Törekvés a konzisztenciára (pl. mértékegységek, adatformátumok) Min ő ségirányítás - forrásmegjelölésMin ő ségirányítás - forrásmegjelölés

12 Vegyes forrásfelhasználás… Mert megbízhatóbbMert megbízhatóbbKérdések: A keresés céljaA keresés célja Fókusz beállítása - kisebb esély a szakmai vakságnak („filter bubble”, fegyvernemi sovinizmus)Fókusz beállítása - kisebb esély a szakmai vakságnak („filter bubble”, fegyvernemi sovinizmus) Min ő ség vs. hatékonyság megfontolásMin ő ség vs. hatékonyság megfontolás

13 A keresés célja Konkrét lépéshez köthet ő (pl. projekt) Instru- mentális 1. Célnak megfelel ő 2. Célnak nem megfelel ő : torzított használat Szimbo- likus 3. Pozitív : csak mert pozitív az üzenete 4. Cinikus : adott célközönség szerint értékes Tudás- b ő vít ő 5. Termékhez kapcsolódó : ismeretb ő vüléshez, új lehet ő ségekhez segít 6. Folyamatokhoz kapcsolódó : az információkutatási folyamatra látnak Menon és Wilcox USER-scale-ja nyomán A csúcsforgalomban mely hídon jutok át előbb Budára? Bemutatom Önök előtt a kirúgott hallgatók fotóit Politikai választások előtti sikerjelentés; a negatívumok elhagyásával Figyelemfelhívás az információvédelemre, elhárítása Demagógia, vagy pl.: mikor lesz vége ennek az előadásnak? Afrikában még nem viselnek cipőt (közlöm a cipő- kereskedővel)

14 hosszú farok – piaci rések „magirodalom” (mennyiség) a témától való távolság „magforrások”, 50%-nyi érték további források, ún. „gyenge jelek”; 50%-nyi érték

15 Információmin., hatékonyság A 100%-os pontosságú információ gyakorlatilag megfizethetetlen A legjobb költség—érték- arány A pontosság növekedése a legtöbb esetben nem jár arányos értéknövekedéssel

16

17 H-index: a h-diagram azon pontja, ahol a h-egyenes és a cikkekre való hivatkozások számát jelz ő görbe metszik egymást (48 olyan cikke van, amelyre legalább 48-an hivatoznak)

18 Nyílt vs. térítéses Nyílt források Nincs garanciaNincs garancia Id ő vel, kreativitással fizetünkId ő vel, kreativitással fizetünk Eseti kiadásEseti kiadás Eseti elérésEseti elérés StrukturálatlanabbStrukturálatlanabb Térítéses Van garanciaVan garancia Állandó (és eseti?) költségÁllandó (és eseti?) költség Feldolgozott információ (csomag)Feldolgozott információ (csomag) Min ő sített szakért ő i háttér, rögzített módszertanMin ő sített szakért ő i háttér, rögzített módszertan Szerz ő i jogi kötelmekSzerz ő i jogi kötelmek TerméktámogatásTerméktámogatás

19 Kérdés, megjegyzés? Dr. Mikulás Gábor mikulasg@gmconsulting.hu Magyar Információbrókerek Egyesülete www.mibe.info elnök, információs tanácsadó


Letölteni ppt "Vegyes forrásfelhasználás – egymást er ő sít ő nyílt és térítéses forrásfelhasználás „A nyílt információgyűjtés fejlődő területei” Belügyi Tudományos Tanács."

Hasonló előadás


Google Hirdetések