Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYEK (SEGÍTSÉG A FAKTVÁLASZTÁSHOZ) BIOLÓGIAFAKULTÁCIÓ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYEK (SEGÍTSÉG A FAKTVÁLASZTÁSHOZ) BIOLÓGIAFAKULTÁCIÓ."— Előadás másolata:

1 TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYEK (SEGÍTSÉG A FAKTVÁLASZTÁSHOZ) BIOLÓGIAFAKULTÁCIÓ

2 Tartalom  TematikaTematika  ÓraszámÓraszám  Tankönyvek, segédkönyvekTankönyvek, segédkönyvek  SzámonkérésSzámonkérés  HázivizsgaHázivizsga  SegédtudományokSegédtudományok  ElvárásokElvárások  ExtrákExtrák  ProjektekProjektek  VersenyekVersenyek  Lehetséges továbbtanulási irányokLehetséges továbbtanulási irányok  ÉrettségiÉrettségi  Szülői kapcsolattartásSzülői kapcsolattartás [Az egyes címekre kattintva az adott oldalra jutnak. A diaképek jobb felső sarkában levő szimbólum ide, a tartalomjegyzékhez vezet vissza. ]

3 10. évfolyam Általános bevezető Növénytan Növényrendszertan és anatómia Növények életműködései Állattan Állatrendszertan és anatómia Állatok életműködései TEMATIKA A biológia fakultáció 3 éves anyagának tematikája 11. évfolyam Ökológia Populációk Társulások Bioszféra Sejtbiológia Biokémia Sejttan Szövettan 12. évfolyam Genetika Populációgenetika Evolúció Etológia Ismétlés Próbaérettségik

4 ÓRASZÁM A biológia fakultáció 3 éves óraszámának alakulása 10. évfolyam fakultáció: 3 óra/hét emellett: 2 óra/hét alapóra (kötelező) 11. évfolyam fakultáció: 6 óra/hét emellett: 2 óra/hét alapóra (nem kötelező) 12. évfolyam fakultáció: 6 óra/hét emellett: 1 óra/hét alapóra (csak a 13. c-ben) (nem kötelező)

5 TANKÖNYVEK Kötelező és ajánlott tankönyv, szakirodalom A fakultáció nyitó évében közösen kerül megvásárlásra a szaktanár által a tankönyvpiaci aktualitások (tan- könyvvé nyilvánítás, ár/érték arány, követelményrendszer törvényi válto- zásai stb.) figyelembe vételével java- solt kötelező tankönyv. Emellett az első tanórán teszt- könyveket, feladatgyűjteményeket, fo- galomtárakat, érettségi esszégyűjte- ményeket is javaslunk a diákoknak.

6 SZÁMONKÉRÉS Számonkérési formák, jegyszerzési lehetőségek a fakultáción A fakultáción az alapórához hasonló, és attól eltérő jegyszerzési lehetőségek kínálkoznak. - felelés - kötelező beszámolók - röpdolgozat- kiselőadások - közepes méretű dolgozat- laborjegyzőkönyvek - témazáró dolgozat- szorgalmi házi feladatok - beadandó esszék és házi feladatok- (labor)gyakorlati jegy - projektmunkák Jegyek száma: 8-10 osztályzat/félév

7 Minden szerzett osztályzat egy jegynek számít (nincs súlyozás, kétszeres szorzó stb.)! Az írásbeli számonkérések pontozási rendszere: 88 - 100 % jeles (5) 76 - 87 % jó (4) 63 - 75 % közepes (3) 51 - 62 % elégséges (2) 0 - 50 % elégtelen (1) Az alapórán szerzett jegyek (kötelezően megírandó témazárók) beszámítanak a félévi / év végi jegybe! 11. évfolyamon a biológia házivizsga jegye egy teljes félévi jeggyel egyenértékű! SZÁMONKÉRÉS Számonkérési formák, jegyszerzési lehetőségek a fakultáción

8 HÁZIVIZSGA A biológia házivizsga rendszere a fakultációs diákoknak A gimnázium vizsgaszabályzatának megfelelően 11. évfolyamon (11.ab, 12.c) házivizsgát szerve- zünk. A vizsga témája: Az ember szervezete és egészség- tana (+ kapcsolódó biokémia, sejt- és szövettan). Az alapórásoktól eltérően a fakultációsok írásbeli és szóbeli vizsgán vesznek részt. Az írásbeli vizsga felerészben emelt, felerészben középszintű feladatokból áll (100 pont). A szóbeli vizsgán kb. 35 tételből (A és B) kell felelni (50 pont). A vizsga érdemjegye egy teljes félévi osztályzat- nak számít. A vizsgára való felkészülés döntő részben az alap- órákon + a fakultációs tankönyvből (önálló mó- don) történik.

9 SEGÉDTUDOMÁNYOK A más tantárgyakban tanultak alkalmazásának elvárásai A biológia egy bizonyos nézőpontból nem önálló tudomány, hanem az anyag élő állapotát vizsgálja. Tanulásához tehát alapvető fontosságú az anyagtudományok (kémia, fizika) ismerete. Emellett - mivel az élőlények sajátos környezetükben élnek, a földrajz is elengedhetetlen. Mindezen alapokon túl a matematika és az informatika a biológia gyakorlati alkalmazásában nyújt segítséget. Következtetések: a) Célszerű a biológiát valamely fentebb kiemelt tantárggyal együtt választani fakultációs tantárgyként. b) A fentebb kiemelt tantárgyakból (is) elvárás a jeles szintű tudás.

10 ELVÁRÁSOK Hasznos képességek, kompetenciák a tanuláshoz A jó bioszfaktos legfontosabb tulajdonságai  alapórás ötös jegy  szorgalom, kitartás  folyamatos (óráról órára) tanulás  nagy terjedelmű lexikális anyagrészek megtanulásának képessége (örömmel!)  összefüggések meglátása, logika, problémamegoldó-képesség  motiváltság, elhivatottság a tantárgyért (és ennek gyakorlati megnyilvánulása)

11 EXTRÁK Csak a bioszfaktosok számára elérhető extra lehetőségek Tanulást és pályaorientációt segítő, csoportkohéziót erősítő lehetőségek a 3 év alatt  terepgyakorlatok  békamentés (Farmos)  Kutatók Éjszakája  tanulmányi nap  ELTE Füvészkert  ELTE Biológiai és Paleontológiai Gyűjtemény  Budapest ZOO  SOTE Anatómiai Múzeum  SOTE emberboncolás  tápiószelei Agrobotanikai Intézet (génbank)  projektek (lásd később)  BKG-honlap - segédanyagok  BIOROBOT - biológia faktosok közösségi portálja  laborgyakorlatok (mikroszkópos, kémiai, boncolás)

12 PROJEKTEK Kötelező és szabadon választott projektmunkák a 3 év alatt A fakultáció 3 éve alatt a diákok különböző kötelező és választott projektekben vesznek részt, az itt végzett munkájukra osztályzatot kapnak. Ilyenek például:  városi iskola szennyvíztisztító vagy vérellátó (csoportos)  BKTN biológiához kapcsolódó előadásról készített esszé  ökoiskola komposztálás vagy gyógynövénykert (csoportos)  Kutató Diákok Mozgalma részvétel a mozgalomban  Kutatók Éjszakája biológiához kapcsolódó előadásról készített esszé  középszintű érettségi szabadon választható projektmunka  terepgyakorlatok a terepgyakorlat eredményeiről írt esszé

13 VERSENYEK Kiemelt tanulmányi versenyek biológia faktosok részére  Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) (11-12. évfolyam)  Georgikon Biológia Tanulmányi Verseny (12. évfolyam)  Bugát Pál Természetismereti Vetélkedő (11-12. évfolyam)

14 TOVÁBBTANULÁS Lehetséges továbbtanulási irányok A biológia az egyik legsokoldalúbban kihasználható fakultációs tantárgy. A teljesség igénye nélkül néhány továbbtanulási lehetőség a sok közül: Orvos- és egészségtudományok általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, gyógypedagógus, konduktor, pszichológus, rekreációszervező Biológus molekuláris biológus (genetikus, mikrobiológus, immunológus, mikrobiológus) növénybiológus, evolúcióbiológus, ökológus, etológus, anatómus, biológia tanár, természetvédelmi biológus, mikológus Állatorvos Mérnök élelmiszermérnök, kertészmérnök, szőlész-borász mérnök, erdőmérnök, környezetmérnök, biomérnök, agrármérnök, természetvédelmi mérnök, vadgazda-mérnök, tájrendező és kertépítő mérnök

15 ÉRETTSÉGI Kétszintű érettségi biológiából A fakultációs képzés célja a tanulók emelt szintű érettségire való felkészítése. (Az emelt szintű követelmények természetesen magukban foglalják a középszintű követelményeket is.) Fő feladatok:  a középszintű tudás elmélyítése, kiszélesítése, kiegészítése  a felsőoktatási intézmények igényeinek előtérbe állítása  a felsőfokú tanulásra történő alkalmasság elérése Az emelt (esetlegesen közép-) szintű érettségi követelményei letölthetők a bkgsz.hu fájlraktárából.bkgsz.hu

16 KAPCSOLATTARTÁS Értesítések és visszajelzések a szülőknek 10. évfolyamon a diákokat hivatalosan nem osztályozzuk (a fakultáció nem jelenik meg a félévi és év végi bizonyítványban), ettől függetlenül azonban rendszeres számonkérésben részesülnek, amelyekre - tájékoztatási céllal - érdemjegyeket is kapnak. Az osztályzatok ebben az évben és a 11-12. évfolyamon is kellő visszajelzést adnak a szülőknek gyermekük előrehaladásáról. Iskolánk hagyományainak megfelelően a 10. évfolyam tanévének II. félévében fakultációs fogadóórát tartunk, melyen szöveges értékelést nyújtunk a diákok előmeneteléről. A fogadóórán szívesen látjuk a diákokat is.

17 SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN BIOLÓGIA IRÁNT ELKÖTELEZETT DIÁKOT!


Letölteni ppt "TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYEK (SEGÍTSÉG A FAKTVÁLASZTÁSHOZ) BIOLÓGIAFAKULTÁCIÓ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések