Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szent Ferenc bazilika Felső templom hajója Harmadik fülke.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szent Ferenc bazilika Felső templom hajója Harmadik fülke."— Előadás másolata:

1 Szent Ferenc bazilika Felső templom hajója Harmadik fülke

2 Kiűzés a paradicsombólÁdám és Éva dolgozik Izsák megáldja Jákobot Ézsau A regula jóváhagyása A tüzes szekér A trónok látomása

3 A pápa jóváhagyja a ferences regulát "Ettől kezdve különös jóindulattal kezelte a kérését és Krisztus szolgáját mindig nagyon szerette, s amit tőle kért, engedélyezte, sőt még többet is kilátásba helyezett neki. Jóváhagyta a szabályzatot, megadta az engedélyt, hogy a bűnbánatról prédikálhassanak, továbbá, hogy az összes világi testvérek, akik az Isten szolgájának környezetében voltak, hajkoronát nyírathassanak és az Isten igéjét szabadon hirdethessék." LM III.10 A harmadik szakasz, első képe. III. Ince pápa a látomása hatására, jóváhagyta a Ferenc által beterjesztett regulát. Egy csodálatosan megkomponált belső környezetben a pápa megáldja a közösség alapítóját és az általa megfogalmazott regulát. Szent Ferenc társai és az egyházi méltóságok figyelemmel követik az eseményt. Giottonál a helynek, a környezetnek is mondanivalója van. Így emeli ki ebben a jelenetben az egyháziasságot, az esemény ünnepélyességét.

4 Izsák megáldja Jákobot "Jákob odalépett atyjához, Izsákhoz, az megtapogatta, és mondta: "A hang Jákob hangja, de a kar Ézsau karja." Ter 27,22 A művész, feltehetően Giotto, egy dobozhoz hasonló szobába helyezi az eseményt. A helyiség elülső fala nyitott, így belátunk a szobába. Ezzel a megoldással sikerül elérni a jelenet tömörségét, amely eddig ismeretlen volt. Az esemény szereplői Jákob, aki megakaraja szerezni apjától Izsáktól az elsőszülöttségi jogot. Anyja Rebeka segédkezik a csalásban. Ábrahám betegen, vakon az ágyban fekszik. Mögötte egy szolgáló segíti, hogy felüljön és közelebbről is megvizsgálhassa a fiát. Jákób, aki Ézsau ruháiba öltözött, a karjait és a nyakát szőrmével borította, hogy az apját félrevezesse, és elhitesse, hogy az elsőszülött áll előtte. Miközben az apja megfogja a kezét,Jákób félénken és tartózkodóan közeledik, attól tartva, hogy lelepleződik.

5 A paradicsomból való kiűzés Jacoppo TorritiJacoppo Torriti műve, amelyet 1290 körül festett. Az Úristen eltávolította az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből lett. Amikor az embert elűzte, az Éden kertjéből keletre odaállította a kerubokat és a fenyegető tüzes kardot, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Ter 3,24 A festmény hűen adja vissza a Biblia leírását. A háttérben látszanak a paradicsom kert fái. A kerub elzárja a visszavezető utat. Vörös ruhája a láng palosra emlékeztet. A kezével tolja magfa előtt Ádámot és Évát. Az első emberpár sietve menekül. Mindegyik személy lendületben, mozgásban van. A kezek, lábak mozgása, a testtartás kifejezőbb és kidolgozottabb, mint az arcvonások.

6 Az áldás és kezek a visszaköszönő motívum a három, egymásfölé festett képnek: az első emberpár kiűzése a paradicsomból, Izsák áldása, Regula jóváhagyása. A legfelső képen a paradicsomból való kiűzésnél a kezek, a gesztusok kifele mutatnak. Az első emberpár elveszítette Isten áldását, így kifele tartanak, nincs kapcsolat. Jákob áldásban szeretne részesülni, még ha csalással is. A keze összeér az apja kezével. Izsákot segítő kezek tartják, hogy elláthassa atyai szerepét. A regula jóváhagyásánál a háttérben levő ferences testvérek kérően nyújtják a kezűket a pápa fele. A regulát egyik részről szent Ferenc tartja a kezében, hisz ő terjesztette elő. A másik részről a pápa adja át Ferencnek, jobbjával pedig megáldja őt és követőit. Szent Ferenc és rendje részsült Isten áldásában, valamint az egyház jóváhagyásában, betartva azokat a lépéseket, amelyeket az Egyház irt elő. Szent Ferenc a felkínált, járható utat választotta, nem keresett kerülőket, kibúvókat. A regula, amely így kezdődik: "élni az evangéliumot" az összekötő kapocs az Egyházzal és Istennel. A ferencesek, a pápa, a bíborosok, az Egyház közösségét jelenítik meg: "ahol ketten, vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük." Az áldás

7 Szent Ferenc tüzes szekéren jelenik meg "Mialatt a testvérek a nevezett helyen együtt tartózkodtak, a szent egy szombat- napon bement Assisi városába, hogy vasárnap reggel, mint rendesen, a székesegyházban prédikáljon. A magát Istennek szentelt férfiú az éjszakát szokása szerint a kanonokok kertjében lévő kunyhóban töltötte, távol fiaitól. S íme, éjfél tájban, miközben testvérei közül egyesek pihentek, mások meg imádkoztak, csodás fényű tüzes szekér gördült be lakásuk ajtaján, s háromszor ment végig a hajlékon, s rajta napszerű fényes gömb árasztott világosságot az éjszakába. Az ébren lévők elálmélkodtak, az alvók felébredtek és megijedtek. Szemükben és szívükben egyaránt érezték a fényességet, mert csodás fény erejével egyik a másik lelkében olvasott. Látva egymást szívük rejtekében, mindannyian átértették, hogy a testileg távollevő atya van jelen olyan elváltozott arccal amely égi fényességtől sugárzik és tűztől lángol.

8 A természetfölötti módon fényes és tüzes szekérben aztán megértették az Úr szavát, hogy igaz emberekként úgy kell nyomában haladniuk, mint aki és akit Isten számukra, Illés példája szerint, harci szekerének és szekérvezetőjének rendelt" LM IV.4 A képen, a testvérek közül néhányan az épület falai között alszanak. Mások heves gesztusok kíséretében álmélkodnak a csodás égi jelenségen. Szent Ferenc egy római típusú, tüzes szekéren állva jelenik meg az égen. Úgy tűnik fel a követői körében, mint egy új vezető, mint a kereszténység új vezéregyénisége. Giotto az alkalmazott színek segítségével emeli ki a különbséget a mennyi világ és a föld között. Lenyűgöző módon fejezi ki a jelenet látomás jellegét.

9 "Ézsau hazaérkezett a vadászatból. 31 Ő is ízletes ételt készített, bevitte apjának és azt mondta: "Ülj fel atyám, és egyél fiad vadászatából, hogy megáldjon a lelked." 32 Atyja, Izsák így szólt: "Ki vagy te?" "Elsőszülötted, Ézsau vagyok" - felelte. 33 Erre Izsák szerfölött megijedt és azt kérdezte: "Ki volt akkor az, aki elejtett egy vadat és behozta nekem? Én jóhiszeműen ettem belőle, mielőtt jöttél volna és megáldottam. Áldott is marad." Ter 27,31-33 Ézsau Ugyanabban a dobozszerű szobában folytatódik Izsák és két fia története. Ú A fölötte levő kép teljesen megrongálódott és hiányzik. A cím szerint Ádám és Éva szerepelt rajta, amint dolgoznak. Ez a kép sem teljesen ép. Különösen a jobboldali rész eléggé megrongálódott az idők folyamán. Mégis jól kivehető Rebeka és Jákob, amint épp elhagyják a helyiséget, miután megszerezték Izsák áldását. Így egyértelmű, hogy az ablak bal oldalán található jelenet folytatásáról van szó, amit a színek formák és a szereplők is elárulnak.

10 A három egymás alatti kép összefüggéseit keresve, a bukás és felemelkedés ellentéte jutott eszembe. Legfelül Ádám és Éva bukásának következménye, hogy "arca verejtékével keresi kenyerét." Alatta Ézsau megszégyenülése, aki egy tál lencséért eladta elsőszülöttségi jogát. Az alsó sorban Pacifik testvér látomása az üres trónról, amely egy bukott angyalé volt, most pedig szent Ferenc a várományosa. "Az a szék egy bukott angyalé volt és most az alázatos Ferencet várja." Az evangélium logikája fordított: az alázat vezet a felemelkedéshez. "Aki magát megalázza..." Bukás és felemelkedés


Letölteni ppt "Szent Ferenc bazilika Felső templom hajója Harmadik fülke."

Hasonló előadás


Google Hirdetések