Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nemzetközi kapcsolatok a két világháború között Problémák a világháborút követően.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nemzetközi kapcsolatok a két világháború között Problémák a világháborút követően."— Előadás másolata:

1 A nemzetközi kapcsolatok a két világháború között Problémák a világháborút követően

2  A nagyhatalmak újrarajzolták Európa térképét  gazdasági, politikai érvek döntenek a határok meghúzásában,  etnikai határokat nem veszik figyelembe cél: Németo. meggyengítése, Magyaro. ellehetetlenítése  OMM  kis nemzetállamok jönnek létre Közép-Európában  állandó etnikai feszültségek a térségben, erős nacionalista mozgalmak (nacionalizmus államon belül jelentkezik)  A bomlófélben lévő Töröko. részein Anglia és Franciao. osztozik  olaj szerepe

3  USA: visszatérés  elzárkózás az európai konfliktusoktól  Szovjetunió: mivel  sikerült világforradalmat kirobbantani  fokozatosan gazd.-i és dipl.-i kapcsolatokat épít ki az európai államokkal  1920-21.: kis-antant létrejötte  szerb-horvát-szlovén királyság, Románia, Csehszlovákia,  Franciaország bábáskodása  1920 sevres-i béke  Törökország feldarabolása miatt  nemzeti mozgalom kibontakozása (Kemál Atatürk pasa).

4 A világbéke reménye  1920 - világbéke biztosítása  Népszövetség létrehozása  A vh. lezárása: 1921 washingtoni konf.  „nyitott kapuk elve” Kína  tengeri fegyverkezés szabályozása  Kitörési kísérlet az elszigeteltségből  1922 Rapallo-i szerződés (német-szovjet gazdasági együttműködésről)  A megoldás  1924 Dawes-terv:  800 millió márka Németországnak Rapallo-i szerződéskötés

5  1925.: locarnoi szerződés (Németország nyugati határait szavatolják, keletieket viszont nem)  Briand és Stresemann  Nobel-békedíj  1928.: Kellog-Briand - paktum  háború, mint nemzetközi politikai eszköz elítélése.  1929.: Young-terv: második jóvátételi konferencia.  Briand  Pán-Európa - tervezete   európai béke terve gazdasági verseny az USA-val Briand és Stresemann A locarnoi konferencia

6 Fordulat a nemzetközi politikában  Világgazdasági válság  gazdasági kényszer   fokozódik a terjeszkedési kényszer a piacok megszerzéséért  a nemzetiszocializmus szolgáltat ideológiát társadalmi feszültségekről a figyelem  elkötelezi egy eszme mellett  Világgazdasági válság  politikai folyamatokat generál  világbéke helyett újabb világháború réme lebeg az emberiség szeme előtt  1933 kilép Hitler Népszövetségből  diplomácia már nem elsődleges  ‘35 angol-német flottaegyezmény, általános hadkötelezettség } A versailles-i béke megszegése

7 A Graf Zeppelin repülőgép- anyahajó vízre bocsátása: 1938. december 8. A német flotta büszkesége Battleship Bismarck

8  1935 Saar-vidék népszavazás  erőteljes propaganda  német győzelem  1936 - agresszív lépés  Rajna-vidék remilitarizálása  ‘36 osztrák-német és olasz-német szerz.  Mussolini már nem tud ellenállást kifejteni  1938 a hitleri 2. lépcső megvalósítása  létrejön az Anschluss Náci-gyűlés „Saar-vidék”-ért

9 A népszavazás dokumentuma

10 1936 március 07. Német csapatok a demilitarizált Rajna-övezetet, Köln, 1936

11 Hitler bevonulása Bécsbe, 1938. március 13. Határnyitás Grenzschrankennél 1938. március 12 Celebration after the Anschluss

12  Anschluss  határváltoztatás  Csehszlovákia  Versailles-i béke  jelentős német kisebbség  Autonómia követelése számukra  1938 München - Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlain találkozója  müncheni egyezmény 1938 09. 30.  Szudéta-vidék Németo.-hoz kerül (kb. 3 millió német)  a nagyhatalmak feláldozták Csehszlovákiát a háború időleges elkerülése végett, pedig Csehszlovákia határait nemzetközi szerződések szavatolták  ld.: Churchill idézet

13

14 Chamberlain Hitlerrel a „béke papírjával”

15 Chamberlain a londoni repülőtéren

16 Azok a híres „papírok”

17 Szudéta-vidék… …és a kétféle fogadtatás

18  1939 Csehszlovákia darabokra hullása  1939 március 15 – németek bevonulnak Prágába  létrejön a Cseh-morva Protektorátus  Szlovákia formálisan független lesz  Kárpátalját Magyarország veszi birtokba A német csapatok fogadta- tása más nem olyan önfeledt mint Bécsben. Bevonulás Prágába 1939. március 15

19  Olasz agresszív külpolitika kezdete (gyarmati terjeszkedés)  1935 támadás Abesszínia ellen  A „keserves” annexió  A terjeszkedés konfliktusba sodorja Franciaországgal és Angliával,  Németországhoz közeledik  1936 Berlin-Róma tengely  ‘36 japán-német antikomintern paktum a kommunista propaganda el- len, esetleges Szovjetunió elleni háborúban jóindulatú semlegesség vál.  Japán  a wash.-i konferencia fegyverkezésre vonatkozó paritásos elvét  Japán Kínát 1937-ben megtámadja Fasiszta hatalmak térhódítása

20 1936 Achse Berlin-Rom „Stahlpakt” zwischen Deutschland und Italien unterzeichnet (1939) Postkarte Stahlpakt 1936 November „Antikominternpakt“.

21  1937 Olaszo. csatlakozik az antikomintern paktum  ugyanakkor angol-olasz földközi-tengeri egyezmény  1939 ápr.: Albánia megtámadása  a szövetség szorosabbra fűzése  1939 május - Acélpaktum Német-olasz katonai egyezmény  USA - semlegességi törvény  Izolacionizmus erősödése  Anglia a megbékélés politikája  Hitler részleges „kielégítése”  hatalmi pozícióinak megtartása  Franciaország - Anglia nélkül nem lép  Maginot-vonal - „biztonság”  Lengyelország 1939. 09. 01.


Letölteni ppt "A nemzetközi kapcsolatok a két világháború között Problémák a világháborút követően."

Hasonló előadás


Google Hirdetések