Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új elemek a szakképzési dokumentumokban (OKJ, SZVK, KP) Stágel Imréné szakértő NSZFI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új elemek a szakképzési dokumentumokban (OKJ, SZVK, KP) Stágel Imréné szakértő NSZFI."— Előadás másolata:

1 Új elemek a szakképzési dokumentumokban (OKJ, SZVK, KP) Stágel Imréné szakértő NSZFI

2 A szakképzés alapdokumentumai ► Az Országos Képzési Jegyzéket kiadó miniszteri rendelet ► A szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó miniszteri rendeletek ► A minisztériumi közleményként kiadott központi programok ► A pedagógiai program részét képező helyi szakmai program

3 A korábbi és az új OKJ-t kiadó rendeletek Korábbi: 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet (többször módosított) Új: 1/2006. (II. 17.) OM rendelet Módosította: 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet

4 Az új OKJ elkészítésének elvi szempontjai ► Új, rendszerelvű szakmaszerkezet ► Foglalkozás- és munkakörelemzésen alapul ► Szakképesítések számának csökkentése

5 A korábbi és az új OKJ összehasonlítása Egyaránt tartalmazzák az alábbiakat: ► Sorszám ► Szakképesítés megnevezése ► Szakképesítés szintje ► Tanulmányi terület ► Azonosítószám ► Hozzárendelt FEOR szám ► Szakmacsoport ► Jegyzékbe kerülés éve ► Kizárólag iskolarendszerű ► Szakképzési évfolyamok száma vagy/és óraszám ► A mestervizsga megszerzésére feljogosított kamara ► Az szvk meghatározására feljogosított miniszter

6 Változásokat jelent az új OKJ-ban: ► A szakképesítés körének új tartalma (alapszakma, rész- szakképesítés, elágazás, ráépülés) ► A kizárólag iskolai rendszerű szakképzés csak az 55-ös szinten valósul meg ► Az iskolarendszeren kívüli képzés az 55-ös szint kivételével valamennyi képesítésnél lehetséges ► A mestervizsga megszerzésére feljogosított kamarára a szakképesítés elnevezésében feltüntetett index utal ► Az elmélet-gyakorlat arány nem az OKJ-ban, hanem az SZVK-ban jelenik meg ► A szakképesítés azonosítószámának új szerkezete

7 A szakképesítés azonosítószámának új szerkezete: 52 341 02 Becsüs 0100 52 01 Drágakő meghatározó500 ó 0010 52 01 Bútor- és szőnyegbecsüs 800 ó 0010 52 02 Ékszerbecsüs 31 341 02 Bolti eladó2 év 2500óra 2500óra 0010 31 01 Bútor- és lakástextil eladó 0010 31 02 Élelmiszer- és vegyi áru eladó

8 A szakképesítés azonosítószámának új szerkezete: 55 345 01 Kereskedelmi menedzser 0010 55 01 EU-s üzleti szakügyintézői 2 év 52 341 05 Kereskedő 1000 2 év 2500 óra 0100 52 01 Bútor- és lakástextil kereskedő750 óra 52 341 05 0001 54 01 Kereskedelmi bolthálózat szervező350 óra

9 A korábbi OKJ-hoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények felépítése 1. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma 1. A szakképesítés azonosító száma 2. A szakképesítés megnevezése 2. A szakképesítés megnevezése II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás 2. A munkaterület rövid, jellemző leírása 2. A munkaterület rövid, jellemző leírása 3. A szakképesítéssel rokon munkakörök 3. A szakképesítéssel rokon munkakörök

10 A korábbi OKJ-hoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények felépítése 2. III. A szakképesítés szakmai követelményei A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok, feladatcsoportok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A vizsgára bocsátás feltétele A szakmai vizsga részei A szakmai vizsga tantárgyai, témakörei A vizsga alóli felmentés feltételei A szakmai vizsga értékelése

11 Az új OKJ-hoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények jellemzői Kompetencia alapú Moduláris szerkezetű Gyakorlat/tevékenység-, munkaforma-centrikus

12 Az új OKJ-hoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények felépítése 1. 1/2006. (VII. 5.) SZMM rendelet I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 1. A szakképesítés azonosító száma: 2. A szakképesítés megnevezése: 2. A szakképesítés megnevezése: 3. A szakképesítések köre: 3. A szakképesítések köre: Rész-szakképesítések Rész-szakképesítések Elágazások Elágazások Ráépülés Ráépülés 4. Hozzárendelt FEOR szám: 4. Hozzárendelt FEOR szám: 5. A képzés maximális időtartama: 5. A képzés maximális időtartama:

13 Az új OKJ-hoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények felépítése 2. 1/2006. (VII. 5.) SZMM rendelet II. EGYÉB ADATOK Szakképesítés/ Rész-szakképesítés /Elágazás/Ráépülés megnevezése 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei Bemeneti kompetenciák: Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: Iskolai előképzettség: Szakmai előképzettség: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Előírt gyakorlat: Elérhető kreditek mennyisége: Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények: szükséges - nem szükséges Pályaalkalmassági követelmények: szükséges - nem szükséges Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges - nem szükséges Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges - nem szükséges

14 Az új OKJ-hoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények felépítése 3. 1/2006. (VII. 5.) SZMM rendelet 2. Elmélet aránya: % 2. Elmélet aránya: % 3. Gyakorlat aránya: % 3. Gyakorlat aránya: % 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): Időtartama (évben/vagy félévben): Időtartama (évben/vagy félévben): 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat (szakmai alapképzés értelmezése: Szakképzési törvény 54/B §. 17. pontja) III. MUNKATERÜLET 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása 2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

15 Az új OKJ-hoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények felépítése 4. 1/2006. (VII. 5.) SZMM rendelet IV.SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil:Tulajdonságprofil: - szakmai kompetenciák (szakmai ismeretek és ezek típusai, szakmai készségek és ezek szintje), - szakmai kompetenciák (szakmai ismeretek és ezek típusai, szakmai készségek és ezek szintje), - személyes kompetenciák, - személyes kompetenciák, - társas kompetenciák, - társas kompetenciák, - módszerkompetenciák. - módszerkompetenciák.

16 Az új OKJ-hoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények felépítése 5. 1/2006. (VII. 5.) SZMM rendelet V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei A szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott feltételek (modulzáró vizsga, hatósági engedély stb.). A szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott feltételek (modulzáró vizsga, hatósági engedély stb.). 2. A szakmai vizsga része(i) - a hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: - a hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: - a hozzárendelt vizsgafeladat(ok): - a hozzárendelt vizsgafeladat(ok): - a hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység(ek): - a hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység(ek): [írásbeli, interaktív (számítógépes), gyakorlati, szóbeli] [írásbeli, interaktív (számítógépes), gyakorlati, szóbeli] - időtartama: - időtartama:

17 Az új OKJ-hoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények felépítése 5. 1/2006. (VII. 5.) SZMM rendelet 3. A szakmai vizsga értékelése %-osan 4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei 5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai VI. ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

18 A korábbi és az új szvk-k összehasonlítása 1. Korábbi: ► I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai ► A szakképesítés azonosító száma: 52 7862 02 ► 2. Szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi technikus Új: ► I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai ► 1. A szakképesítés azonosítószáma: 30 341 01 ► 2. A szakképesítés megnevezése: Bolti eladó ► 3. Szakképesítések köre: ► 3.1. Rész-szakképesítés: nincs ► 3.2. Elágazások: ► Azonosítószám: 31 341 01 0010 3101 ► Megnevezés: Bútor- és lakástextil-eladó ► ……. ► 3.3. Ráépülés: nincs

19 A korábbi és az új szvk-k összehasonlítása 2. Új: II. Egyéb adatok Elágazás: Bútor- és lakástextil-eladó 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. sz. mellékletében a kereskedelem - marketing- üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetők a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. Vagy Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

20 A korábbi és az új szvk-k összehasonlítása 3. Korábbi: III. A szakképesítés szakmai követelményei III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok 1. Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai feladatok 2. Jogszabály-értelmezés, jogalkalmazás III/2. A feladatcsoportok, feladatok ellátásához szükséges követelmények Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai, egészség-megőrzési, mentálhigiénés ismeretek 2. Jogi ismeretek

21 A korábbi és az új szvk-k összehasonlítása 4. Új: IV. Szakmai követelmények A szakmai követelménymodulok felsorolása 0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása …………Feladatprofil: Fogadja a vevőt és megismeri a vevő igényeit ……Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: AAz árak feltüntetésére vonatkozó szabályok CAz értékesítési módok jellemzői, alkalmazásuk BA leltározás menete

22 A korábbi és az új szvk-k összehasonlítása 5. Új: A szint megjelölésével a szakmai készségek 3Elemi számolási készség 5Köznyelvi beszédkészség Személyes kompetenciák Önállóság Társas kompetenciák Kapcsolatteremtő készség Módszerkompetenciák Gyakorlatias feladatértelmezés

23 A korábbi és az új szvk-k összehasonlítása 6. Korábbi: A szakmai vizsgáztatás feltételei Az oktatási programban előírt követelmények teljesítése. Új: A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Modulzáró vizsga eredményes letétele Iskolai rendszerű szakképzés esetén: Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével (modulzáró vizsga értelmezése: Szakképzési törvény 54/B §. 31.pontja)

24 A korábbi és az új szvk-k összehasonlítása 7. Korábbi: Szakmai vizsga részei A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből tevődik össze. A vizsgarészek tárgyai és időtartama 2.1. Írásbeli vizsga – Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 180 perc. – Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 180 perc. – Szakmai idegen nyelv 180 perc. – Szakmai idegen nyelv 180 perc. 2.2. Gyakorlati vizsga – Gyakorlati ismeretek 120 perc. – Gyakorlati ismeretek 120 perc. 2.3. Szóbeli vizsga – Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek – Áruismeret és árukezelési ismeretek – Marketing ismeretek – Szakmai idegen nyelv

25 A korábbi és az új szvk-k összehasonlítása 8. Új: A szakmai vizsga részei 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul 0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása A hozzárendelt 1. vizsgafeladat Az áruk átvételének, elhelyezésének, nyilvántartásba vételének, tárolásának, értékesítésének menete, eljárásai, szabályai A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység szóbeli időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya 1. feladat100%

26 A korábbi és az új szvk-k összehasonlítása 8. A szakmai vizsga értékelése Korábbi A vizsgázó a technikus minősítő vizsga valamennyi vizsgaelemére érdemjegyet kap, melyek átlaga alapján bizonyítványában a következő két osztályzatot jegyzik be: – szakmai elmélet, – szakmai gyakorlat. Eredménytelennek kell tekinteni a vizsgát, ha a vizsgázó a szakdolgozatára, az írásbeli vagy a gyakorlati vizsgarészek közül bármelyikre, továbbá ha a szóbeli vizsgarész bármelyik vizsgatárgyából elégtelen osztályzatot kapott.

27 A korábbi és az új szvk-k összehasonlítása 9. A szakmai vizsga értékelése Új: A szakmai vizsga értékelése %-osan Bútor- és lakástextil-eladó 1. vizsgarész30 2. vizsgarész30 3. vizsgarész40 A szakmai vizsga alóli felmentés feltételei A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése

28 Jogszabályok az szvk-król ► ► Az 1/2006. (VII. 5.) SZMM rendelet a szakmai és vizsgakövetelmények formai előírásairól ► ► A 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról (hatálybalépés: kihirdetést követő 8. napon, iskolarendszeren kívüli képzéseknél 2007. január 1-jétől) ► ► A 63/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó Postai ügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról ► ► A 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról (hatálybalépés: 2007. szeptember 1-jétől, iskolarendszeren kívüli képzéseknél 2007. október 1-jétől)

29 A Központi program szerepe 1. (1993. évi LXXVI. Törvény a szakképzésről) 5. § (2) A szakképesítésért felelős miniszter az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében b) meghatározza a képzés időtartamát, a szakképesítés szakmai tantárgyait, illetve tananyagegységeit, szakmai követelménymoduljait, az ehhez tartozó modultérképet, továbbá kidolgoztatja azok központi programjait (tanterveit), és gondoskodik nyilvánosságra hozatalukról.

30 A Központi program szerepe 2. (1993. évi LXXVI. Törvény a szakképzésről) 15. § (1) Az iskolai rendszerű szakképzés az OKJ-ben meghatározott szakképesítés tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény, valamint a szakképesítés központi programja (tanterve) alapján szakmai elméleti és gyakorlati képzés keretében történik. A központi program tartalmazza a tananyag elsajátítására rendelkezésre álló időkeretet, a szakképzési évfolyamokon, valamint az azok közötti, a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat időtartamát.

31 A Központi program szerepe 3. (1993. évi LXXVI. Törvény a szakképzésről) 54/B. § E törvény alkalmazásában: 10. központi program (tanterv): miniszter által kiadott dokumentum a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítésére szolgáló iskolai rendszerű szakképzés megszervezéséhez, valamint további nevelési-oktatási dokumentumok (szakmai program, tankönyv, egyéb tanulmányi segédlet) elkészítéséhez;

32 Új fogalmak a központi programokban ► Tananyagegység: a szakképesítés központi programjában megadott tananyagrész, amely azonos illetve közvetlenül kapcsolódó képzési célt szolgáló tananyagelemekből képződik. ► Tananyagelem: a képzési folyamat tervezési-szervezési – a központi programban tovább nem bontott – része. A tananyagelemek összessége lefedi a szakképesítés megszerzéséhez szükséges teljes szakképzési tananyagot ► Időkeret: a szakmai tantárgyak, illetve tananyagegységek (modulok), tananyagelemek elsajátításához a képzés során rendelkezésre álló, tanítási órákban megadott idő. A központi program időtervében kell megadni, hogy az OKJ-ban meghatározott képzési időn belül mennyi lesz a flexibilis felhasználásra megengedett idő

33 A központi program és a helyi szakmai program kapcsolata 1. A központi program tananyagegységeinek, tananyagelemeinek felhasználása Az iskola ► a központi program tananyagelemeiből a központi program tananyagegységeitől eltérő tananyagegységeket, ill. tantárgyakat képezhet, ► a szabad sáv terhére önállóan alakíthat ki tananyagegységeket, ill. tantárgyakat.

34 A központi program és a helyi szakmai program kapcsolata 2. A központi program időtervének felhasználása: A központi program időterve a képzési folyamat egy lehetséges szervezését mutatja. Az iskola ► a szabad sáv terhére megnövelheti a központi program tananyagelemeinek, ill. tananyagegységeinek az óraszámát, ► a helyi adottságoknak megfelelően kiválasztja vagy változtatja a kp-ban javasolt tanulói tevékenységformát, képzési helyszínt, képzési jelleget Az szvk-ban meghatározott elmélet-gyakorlat aránynak teljesülnie kell a képzés teljes időtartamára.

35 Köszönöm a figyelmet! Stágel Imréné aniko.stagel@gmail.com 06/20/9973-306


Letölteni ppt "Új elemek a szakképzési dokumentumokban (OKJ, SZVK, KP) Stágel Imréné szakértő NSZFI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések