Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Arany János Tehetséggondozó Program szerepe a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tehetséggondozó munkájának pedagógiai, módszertani fejlesztésében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Arany János Tehetséggondozó Program szerepe a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tehetséggondozó munkájának pedagógiai, módszertani fejlesztésében."— Előadás másolata:

1 Az Arany János Tehetséggondozó Program szerepe a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tehetséggondozó munkájának pedagógiai, módszertani fejlesztésében Sárospatak, 2014. november 27. Tóth Tamás intézményvezető Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

2 Előzmények: sárospataki hagyományok (Szalkai,Comenius,Harsányi) tehetséggondozó munkánk kezdeti feltételei…:  tapasztalt, elhívatott idősebb és tettre kész fiatalabb pedagógusok szerencsés ötvöződése → nagy lelkesedés, kreativitás, bizonyítási vágy  motivált, jó képességű diákok, támogató családi háttér  kiemelt szerepben a tehetséggondozás (Pedagógiai Program) … és a kezdeti módszerek:  szakkörök, verseny-előkészítők, művészeti- és sportkörök, diákkonferenciák, előadások, kulturális műsorok, iskolagaléria, kiadványok → tudás -, és ismeretközvetítés  szoros szakmai kapcsolatok kiépítése (Magyar Tehetséggondozó Társaság)  pályázatok (KOMA, BAZ Megye Közoktatásért Közalapítvány) → kistérségi tehetséggondozás eredmények:  kiváló verseny és felvételi eredmények  térségi és országos ismertség  lehetőség elnyerése az Arany János Tehetséggondozó Programba történő bekapcsolódásra

3 Az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) létrejötte: 2000-ben a kormány döntése alapján ok:  népszerű egyetemi karokon az ötezernél kevesebb lélekszámú településekről származó hallgatók aránya másfél százalék  leszakadó társadalmi csoportok felemelkedésének útja a minőségi tudás megszerzése  társadalmi esélyegyenlőtlenség mérséklése

4 A program célja: hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok számára esélyteremtés, képességeik kibontakoztatásához szociális hátrányuk enyhítése a versenyképes tudás megszerzésének biztosítása személyiségük fejlesztése tehetségük gondozása

5 A program tanulmányi céljai: államilag elismert - legalább középfokú - nyelvvizsga ECDL számítógép-kezelői vizsga gépjárművezetői engedély egyetemi vagy főiskolai továbbtanulás

6 A program tartalmi elemei : a gazdagítás, a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció összekapcsolása komplex fejlesztés a Renzulli-modellt alapul véve, részint tanórai, részint tanórán kívüli gazdagító programok mentén az iskolában és a kollégiumban tudományos megalapozottság (Debreceni Egyetem) 23 iskola-kollégium intézménypárban, jelenleg mintegy 3000 tanulóval állami támogatás

7 A program legfontosabb pedagógiai feladatai: a diákok alapos megismerése a tehetséggondozáshoz szükséges légkör, értékrend beállítódás megteremtése ismeretszerzési technikák kialakítása, megszilárdítása a hozott tanulmányi, műveltségi és szokásrendi hátrányok csökkentése, megszüntetése a tanulók személyiségének, szociális képességeinek fejlesztése egyéni fejlesztésük differenciált segítése szakmai jövőképük kialakítása a tanulást, művelődést, beilleszkedést nehezítő tényezők ellensúlyozása személyre szabott pedagógiai és szociális segítségnyújtás

8 A megvalósítás elemei: 5 évfolyamos képzés speciális tanterv (előkészítő év, Arany Jánosi-blokk) folyamatos pszichológiai és pedagógiai mérések egyéni fejlesztési terv egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások kötelező kollégiumi bentlakás havi egy „programhétvége” gazdag tanórán kívüli intézményi programok pályaorientáció a gimnázium és a kollégiumi pedagógiai munka összehangolása szoros kapcsolat a családdal nagy odafigyelés (osztályfőnök, csoportvezető, pedagógusok, iskolapszichológus) a mérés időpontja 9.é. eleje 9.é. vége 11.é. vége 13.é. eleje ált. intellektuális képességek xxx kreativitás xx egyéni tanulási stratégiák xxxx motiváció xxx énkép, önértékelés xxxx szorongás xxxx pályaorientáció xx

9 Új pedagógiai módszerek bevezetése: pedagógiai, pszichológiai mérések eredményeinek felhasználása → egyéni fejlesztési tervek készítése hatékony tanulási módszerek elsajátításának biztosítása a tanulók személyiségének fejlesztése, önismeretük erősítése differenciált oktatási módszerek használata projektmódszerek alkalmazása speciális, gazdagító programok kidolgozása

10 Oktató, nevelő munkánk átalakulása: a tanulók átlagosnál mélyebb megismerése személyre szabott fejlesztési program kidolgozása → egyéni és kiscsoportos foglalkozások új módszerek megismerése, alkalmazása a tehetséges tanuló gyenge oldalainak felismerése, az abból fakadó hátrányok csökkentése az eredményes tehetségfejlesztő munkához szükséges megfelelő légkör megteremtése a személyiségfejlesztés szerepének előtérbe helyezése nagyobb hangsúly fektetése a tanulási kompetenciák fejlesztésére a kollégiumi programhétvégék tartalmi, módszertani elemeinek kidolgozása törekvés a családokkal történő szorosabb kapcsolat kiépítésre

11 A program hatása az intézményi munka egészére: tantestület nyitottságának növekedése a módszertani sokszínűségre az AJTP-ben alkalmazott módszerek elterjedése az intézmény más képzési formáiban résztvevő diákok fejlesztésében igény a szakmai, módszertani továbbképzésekre, a tehetséggondozáshoz szükséges ismeretek elsajátítására a gimnázium és kollégium közötti szorosabb együttműködés erősödése szakmai kapcsolatok kiépítése a tehetséggondozás területén élenjáró intézményekkel, szervezetekkel, bekapcsolódás országos tehetséggondozó hálózatok tevékenységébe

12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az Arany János Tehetséggondozó Program szerepe a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tehetséggondozó munkájának pedagógiai, módszertani fejlesztésében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések