Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Számvitel S ZÁMVITEL. Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 2 Hol tartunk…

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Számvitel S ZÁMVITEL. Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 2 Hol tartunk…"— Előadás másolata:

1 Számvitel S ZÁMVITEL

2 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 2 Hol tartunk…

3 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 3 Céltartalékok Az adózás előtti eredmény terhére képzett forrás mely átmenetet képez a saját tőke és a kötelezettségek között. –Óvatosság (olyan eredmény nem mutatható ki, amelynek realizálása bizonytalan) –Céljelleggel –Nem tőkebevitelhez kapcsolódik Fajtái: –Céltartalék a várható kötelezettségekre (garancia, környezetvédelem stb.) –Céltartalék a jövőbeni költségekre (jövőbeli átszervezés) –Kötelezően képzett (egyéb) céltartalékok Növekedése: képzéssel Csökkenése: feloldással, felhasználással 54

4 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 4 Céltartalékok Elszámolások 1. Céltartalék képzése (150 eFt) 2. Feloldása (csökkentése 120 eFt-tal) Céltartalékok TK 120 Egyéb ráfordítások Céltartalék képzés Egyéb bevételek Céltartalék feloldás TKTK 120150 12 M/D

5 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 5 Kötelezettségek Különféle szerződésekből, jogszabályokból eredő pénz formában teljesítendő, elismert tartozások. Lejáratuk alapján rövid illetve hosszú lejáratú kötelezettségeket különböztethetünk meg. 55

6 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 6 Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Olyan kapott kölcsönök, amely ténylegesen rendelkezésére állnak. A kölcsönt nyújtó nyilatkozott arról, hogy a kölcsön összege bevonható a vállalkozás egyéb tartozásainak rendezésébe, valamint a kölcsönt nyújtó vállalja, hogy a szenioritási sorrendben csak a tulajdonosokat előzi meg (felszámolás vagy csőd esetén a ugyan a tulajdonosok előtt, de legutoljára kerül sor követelésének kielégítésére). Eredeti futamideje minimum öt év. 55

7 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 7 Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Olyan tartozások, melyeknek futamideje 1 évnél hosszabb. Összetevői: –Hosszú lejáratú kapott kölcsönök –Átváltoztatható kötvények –Tartozások kötvénykibocsátásból –Beruházási és fejlesztési hitelek –Egyéb hosszú lejáratú hitelek –Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozásban –Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben –Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 55

8 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 8 Kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 1 évnél rövidebb futamidejű tartozások. Itt szerepeltetjük a hosszú lejáratú kötelezettségeknek azt a részét amelyet a vállalkozó egy éven belül fizet. 56

9 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 9 Rövid lejáratú kötelezettségek Elemei Rövidlejáratú kölcsönök Rövidlejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (SZÁLLÍTÓK) Az áru átadása, szolgáltatás teljesítése és az ellenérték megfizetése szétválik egymástól. Megszűnése: vállalkozás megfizeti a tartozását váltókibocsátással elévüléssel 56-57

10 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 10 Rövid lejáratú kötelezettségek Elemei Váltótartozás Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövidlejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 57

11 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 11 Kötelezettségek Elszámolások 1. Kötvénykibocsátás, 2. Aláírói, forgalmazói jutalék, 3. Hosszú lejáratú kölcsön felvétel, 4. Eszközbeszerzés, 5. Eszközbeszerzés pénzügyi rendezése TK 1.000 Anyag jellegű ráfordítások Egyéb szolgáltatások Hosszú lejáratú kötelezettségek Kötelezettség kötvénykibocsátásból TKTK 1.00015 1 Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lej. kölcsön TK 500 Rövid lejáratú kötelezettségek Szállító TK 800 500 Eszköz TK 800 Pénzeszközök Elszámolási betét 2 3 4 800 5 M/D

12 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 12 Passzív időbeli elhatárolások Bevételek elhatárolása (csökkentése), ha a vállalkozás olyan bevételre tett szert, melynek egy része a következő évet (éveket) illeti. Bérbe adunk, és előre fizetnek VAGY Növelni kell a ráfordításokat az olyan ráfordításokkal melyek a tárgyévet terhelik, de csak a következő évben merülnek fel. Bérbe vettem és utólag fizetek 58

13 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 13 Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása 1. Előre leszámlázott bérleti díj vagy operatív lízing díj (a bérbeadónál) – megelőző tétel a bevétel elszámolása 2. Pénzügyi lízing keretében az időarányost meghaladó kamat bevétel – megelőző tétel a kamat bevétel elszámolása 3. Vállalati tevékenységhez kapcsolódó kapott támogatás tárgyévben költségekkel nem ellentételezett (fel nem használt részének) elhatárolása – megelőzi a támogatás Belföldi értékesítés nettó árbevétele TK 120 Pénzeszközök Elszámolási betét Pénzügyi műv. bevételei Kapott kamatok Passzív időbeli elhatárolás Bevételek p.i.e. TKTK TK 120 150 180 150 180120 1 2 Megelőző tételek: bevétel elszámolásaElhatárolás elszámolása Egyéb bevételek Kapott támogatás TK 170190 170 3 M/D

14 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 14 Passzív időbeli elhatárolások Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1. Tárgyévet terhelő költségek elhatárolása, amelyek csak a következő évben jelentenek kiadást (később fizetendő bérleti díj, operatív lízing díj stb.) 2. A lezárt évhez kapcsolódó, de a fordulónap után megállapított bérek, prémiumok, jutalmak és azok járulékai 3. A fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között a vállalkozással szemben érvényesített kártérítési igények, késedelmi kamatok, bírósági költségek Passzív időbeli elhatárolások Ktg-ek, ráf-ok p.i.e. Anyag jellegű ráfordítások Igénybevett szolg. TK 150 Személyi jellegű ráfordítások TK TK 150 100 1 2 Egyéb ráfordítások TK 10 3 M/D

15 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 15 Eredménykimutatás Beszámoló Analitikus nyilvántartás Alapbizonylatok Főkönyv Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés Nyilvános- ságra hozatal 60

16 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 16 Az eredménykimutatás A vállalkozás adott időszaki teljesítményéről, sikerességéről, jövedelemtermelő képességéről szolgáltat információkat. Az éves hozamok (kibocsátás, bevételek) és ráfordítások különbségéről van szó. Forgalmi szemléletet tükröz, hiszen az adott év kibocsátását állítja szembe az adott év kibocsátása érdekében felmerült erőforrás- felhasználással. Egységes szerkezetben, a gazdálkodó szervezet különböző folyamatainak bemutatása mellett tartalmazza a mérleg szerinti eredményének levezetését. A piaci szereplő képet kap a vállalkozás tevékenységének sikerességéről, az eredmény alakulásának körülményeiről. 60

17 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 17 Mérleg szerinti eredmény levezetésének sémája Üzemi (üzleti) tevékenység bevételei (hozamai) - Üzemi (üzleti) tevékenység költségei, ráfordításai A/ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei - Pénzügyi műveletek ráfordításai. B/ Pénzügyi műveletek eredménye C/ Szokásos vállalkozási eredmény (  A  B) Rendkívüli bevételek - Rendkívüli ráfordítások. D/ Rendkívüli eredmény E/ Adózás előtti eredmény (  C  D) - Társasági adó. F/ Adózott eredmény - Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés. G/ Mérleg szerinti eredmény (MSzE) 61

18 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 18 Az eredménykimutatás változatai Az üzemi (üzleti) eredményt a vállalkozás két változatban vezetheti le, mutathatja be: –Összköltség eljárással –Forgalmi költség eljárással Összköltség eljárás Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények Üzleti tevékenység hozamai Felmerült éves összes költség Egyéb ráfordítások Üzleti tevékenység ráfordításai. A/ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Forgalmi költség eljárás Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Üzleti tevékenység hozamai Értékesítés éves összes költsége Egyéb ráfordítások Üzleti tevékenység ráfordításai. A/ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 62

19 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 19 Forgalmi költséges Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Üzleti tevékenység hozamai Értékesítés éves összes költsége Egyéb ráfordítások Üzleti tevékenység ráfordításai. A/ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Összköltséges Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények Üzleti tevékenység hozamai Felmerült éves összes költség Egyéb ráfordítások Üzleti tevékenység ráfordításai. A/ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Ismerkedjünk meg a fogalmakkal Felmerült éves költség anyagjellegű ráfordítás személyi jellegű ráfordítás értékcsökkenési leírás Értékesítés éves összes költsége a felmerült összes költségnek az a része amely a tárgyévi bevételekkel hozható kapcsolatba költségnemek - aktivált saját teljesítmények Költségnemek 63

20 Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 20 És még egy Aktivált saját teljesítmények: (két elemből áll) –Saját előállítású eszközök aktivált értéke (SEEAÉ), ezek az eszközök a beszámolási időszak végén a leltárban szerepelnek. (Érteke csak pozitív lehet.) –Saját termelésű készletek állományváltozása (STKÁV), a saját termelésű készletek év végi és év elejei állományának különbözete. 63


Letölteni ppt "Számvitel S ZÁMVITEL. Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2013. 2 Hol tartunk…"

Hasonló előadás


Google Hirdetések