Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az életpálya-tanácsadás (Lifelong Guidance) Magyarországon NPT – RFKB kapcsolatépítő konferencia Budapest, 2009. november 2. Az Európai Pályaorientációs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az életpálya-tanácsadás (Lifelong Guidance) Magyarországon NPT – RFKB kapcsolatépítő konferencia Budapest, 2009. november 2. Az Európai Pályaorientációs."— Előadás másolata:

1 Az életpálya-tanácsadás (Lifelong Guidance) Magyarországon NPT – RFKB kapcsolatépítő konferencia Budapest, 2009. november 2. Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (ELGPN) "WP3 - A pályaorientációs szakpolitikai koordináció fejlesztése„ - nemzeti előkonferencia

2 Borbély-Pecze Tibor Bors – programvezető (FSZH) borbelytibor@lab.hu A pályaorientációs rendszer fejlesztésének szükségességét az indokolja, hogy hiányosak, illetve az egyes szakpolitikai rendszerekben elszigeteltek a pályaorientációs szolgáltatások, amely nagymértékben hozzájárul a nem tudatos pályaválasztáshoz, növeli a képzés során a lemorzsolódást, valamint a sikertelen pályaválasztások számát. Magas azoknak az aránya, akik nem abban a szakmában helyezkednek el, amelynek gyakorlására éveken keresztül készültek, emiatt a képzésbe befektetett erőforrások nem vagy nem kielégítően hasznosulnak. Problémaazonosítás – hazai szinten I.

3 Borbély-Pecze Tibor Bors – programvezető (FSZH) borbelytibor@lab.hu Problémaazonosítás – hazai szinten II. Hiányzik az egységes személet és fogalomhasználat: Pályaválasztási tanácsadás csak fiataloknak nem ÉT! Iskolaválasztási tanácsadás – még szűkebben értelmezve „a jelentkezési lapok kitöltése” alap/közép/ felsőfokon Az orientáció és az életpálya-építési kompetenciák fejlesztése, mint fejlesztési feladat nem válik el egymástól Keveredik a pályatanácsadás és az alkalmasság vizsgálat szakmai tartalma Csak a döntési pontokra fókuszálunk, a folyamat helyett Mechanizmusszerűen nem létezik az egész életutat támogató multiprofesszionális intézményközi kooperáció Hiányzik a rendszer országos szakmai irányítása, fejlesztése és monitoringja (kemény adatok hiánya és finanszírozás!)

4 Borbély-Pecze Tibor Bors – programvezető (FSZH) borbelytibor@lab.hu Problémaazonosítás – hazai szinten III. Nincsen megfelelő szakmai kataszter, a pályatanácsadók száma, felkészültsége sem ismert kellő részletezettséggel Az egyes alrendszerekben és országosan, valamint hiányzik az egységes szakmai protokoll, statisztika és etikai kódex. A projekt és programszemlélet túlzott eluralkodása a feladat-specifikus támogatási rendszerek helyett.

5 Borbély-Pecze Tibor Bors – programvezető (FSZH) borbelytibor@lab.hu Problémaazonosítás – hazai szinten III./1 Csak az ÁFSZ belső és kiszerződött tanácsadói kapacitásáról van országos Adat, de ez is csak egy időpillanatra! Wiegersma: a tanácsadás szintjei

6 Borbély-Pecze Tibor Bors – programvezető (FSZH) borbelytibor@lab.hu A magyar pályatanácsadás töredezett fejlődése a III. Magyar Köztársaságban Rendszerváltás előtt 70-es és 80-as évek a gyerekek 5%-nak pályaválasztási tanácsadás: 20 intézet és OPTI, iskolai pályaválasztási felelősök 1990-es évek világbanki programok: munkavállalási tanácsadó képzés, Német /WB/ILO donációk: FIT, filmek mappák, ÁK, pszichológiai szakszolg. – pályainformálás és tanácsadás fejlesztése csak ÁFSZ-en belül 1995-től NAT pályaorientáció mint tárgy… 2007-es NAT kiemelt fejlesztési terület SZFP I. G modul és SZFP II. pályaorientáció 9. évfolyamban 1999-től belépés az EuroGuidance hálózatba (NPK, Szeged) Soros program a felsőoktatási karrier tanácsadásért (diáktanácsadó képzés kialakulása) 2001, majd ROP 3.3. in NFTI.

7 Borbély-Pecze Tibor Bors – programvezető (FSZH) borbelytibor@lab.hu A magyar pályatanácsadás töredezett fejlődése a III. Magyar Köztársaságban/II. PHARE 3 régiós projekt 2002-2004 (palyatars, palyainfo, epalya) HEFOP 3.1. kompetencia alapú közoktatás: életpálya-építési Epalya.hu országos tanácsadó portállá válik 2005- (FSZH) kompetencia terület 1-12 évfolyam 2004-2008 HEFOP 3.5.4. Palló 2005-2007 pályainformálás a közművelődésben HEFOP 1.2. FIT anyagok továbbfejlesztése (ÁFSZ) TÁMOP 1.4.3. PALLÓ rendszerének országossá fejlesztése TÁMOP 3.1. Életpálya-építési kompetencia terület továbbvitele (?) 2008- TÁMOP 2.2.2. életpálya-tanácsadás országos fejlesztése, szintetizáló munka 2008. január Nemzeti Pályaorientáció Tanács létrehozása (NSZFT)

8 Összefüggése az EU szakpolitikával Állásfoglalás: „A pályaorientáció fokozottabb belefoglalása az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó stratégiákba” – francia elnökség alatt elfogadott új döntés, az Oktatási Miniszterek Tanácsa 2008. november:  Minden uniós állampolgár (fiatal, felnőtt) esetében a karrier-, életpálya menedzselési kompetenciák, skillek fejlesztése (magyarul: pályaismeret, a szakképzés és a képzés rendszerének állampolgári szintű ismerete, karrierhez, pályaválasztáshoz kapcsolódó önismeret, munkaerő-piaci ismeretek, folyamatos karrier út önmenedzselési készségek és ismeretek).  A pályaorientációs szolgáltatásokhoz történő hozzáférés szélesítése (access).  Szakpolitikai és intézményközi koordinációs mechanizmusok kialakítása nemzeti szinten (coordination).  A pályaorientációs szolgáltatások minőségbiztosításának és monitoringjának kidolgozása (evidence based guidance, QA). Borbély-Pecze Tibor Bors – programvezető (FSZH) borbelytibor@lab.hu Council Resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies 2905th EDUCATIO, YOUTH AD CULTURE Council meeting Brussels, 21 November 2008

9 Oktatási és Kulturális Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Hivatal OÉT - Országos Érdekegyeztető Tanács Munkaadói Oldal Munkáltatói Oldal A Nemzeti Pályaorientáció Tanács tagjai

10 Hazai válaszok Borbély-Pecze Tibor Bors – programvezető (FSZH) borbelytibor@lab.hu 1.Kooperációra teret teremtő testület felállítása (NPT, 13 tag) 2.Egységes módszertani protokoll kidolgozása (TÁMOP 2.2.2.) 3.A meglévő, de hiányos szakmai kapacitás erősítése (25 tanácsadó iroda - 50 életpálya-tanácsadó) 2000 fő érzékenyítő képzése, 83 fő másoddiplomás képzése minden szektorban 4. Nemzeti Pályaorientációs Portál kialakítása 5. Eszköz-fejlesztések az életpálya-tanácsadáshoz 6. Regionális Szakmai Hálózatépítés (RSZH) ¼ év alatt 900 jelentkező TVK (Tanácsadók Virtuális Közösségének) kiépítése 7. Folyamatos egyezetés, az ELGPN tagjaként a közösségi célokról, ezen belül Magyarország helyzetéről 8. Életpálya-tanácsadás szakmai lap megjelentetése (on-line és nyomtatva) 9. 200 000 szórólap a pályatanácsadásról, hirdetések 10. Kutatások,elemzések az NPT égisze alatt: a tanácsadás gazdasági és egyéni hatékonyságának vizsgálata, a magyar pályatanácsadók kompetencia mátrixának kialakítása…

11 Borbély-Pecze Tibor Bors – programvezető (FSZH) borbelytibor@lab.hu

12 Az egész életutat támogató pályaorientációs szakpolitika területi szintezése, Magyarország Borbély-Pecze Tibor Bors – programvezető (FSZH) borbelytibor@lab.hu EU Guidance szakpolitika Országos egységes koordináció és módszertani fejlesztés Regionális koordinációs és koncepciók kialakítása Kistérségi (járási) orientációs szolgáltatásokat nyújtó konzorciumok szervezése, működtetése ELGPN európai hálózat Nemzeti Pályaorientációs Tanács RFKB, RFÜ, RMK, OH régiós igazgatóságok, egyéb szervezetek Pályaorientációs szolgáltatás-nyújtás az egész életút támogatására

13 Borbély-Pecze Tibor Bors – programvezető (FSZH) borbelytibor@lab.hu Kérdések a délutáni workshopokra 1.) Hogyan alakítható ki a települési/ önkormányzati szintű multiprofesszionális és intézmények közötti együttműködés a végfelhasználókért, a tanácskérőkért? 2.) Milyen eszközöket és kompetenciákat kell fejlesztenünk, hogy az életpálya-tanácsadás (LLG) valósággá váljon Magyarországon?

14 Borbély-Pecze Tibor Bors – programvezető (FSZH) borbelytibor@lab.hu Régiós Workshopok Országszerte A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése c. (a TÁMOP 2,2.2.) kiemelt program keretein belül az elkövetkező hónapokban szakmai workshopok megrendezését tervezzük alkalmanként 25-50 fő részvételével. A workshopok során minden régióban a gyakorló pályaorientációs szakemberekkel szervezünk találkozót, melyek célja egyfelől a gyakorló szakemberek tájékoztatása az európai közösség életpálya- tanácsadási (lifelong guidance) céljairól és a magyarországi fejlesztés szakmai céljainak bemutatása, másfelől a terepen dolgozó szakemberek észrevételeinek, ajánlásainak összegyűjtése a fejlesztés folytatásához. A találkozók alkalmával ismertetésre kerülnek a Regionális Szakmai Hálózatépítés és az életpálya-tanácsadók, pályainformációs tanácsadók virtuális közösségének koncepciója és szerepei. Az elkövetkező időszakban valamennyi régióban egy-egy workshop megrendezésére kerül sor, ezek tervezett időpontjai: - A közép-magyarországi régióban (helyszín: Budapest) 2009. szeptember 30-án, az észak-magyarországi régióban (helyszín: Eger) 2009. október 26-án kerültek megrendezésre a régiós workshopok. - nyugat-dunántúli régió (helyszín: Győr): 2009. november 30. - dél-dunántúli régió (helyszín: Pécs): 2009. december 1. - dél-alföldi régió (helyszín: Szeged): 2009. december 2. - közép-dunántúli régió (helyszín: Székesfehérvár): 2009. december 15. - észak-alföldi régió (helyszín: Debrecen): 2009. december 16. A workshopok szervezését az FSZH Életpálya-tanácsadási Programirodája a Regionális Munkaügyi Központokkal együttműködésben koordinálja, a rendezvényekre - előzetes jelentkezést követően (tamop222@lAB.hu) - szeretettel várjuk vendégeinket.tamop222@lAB.hu

15 Borbély-Pecze Tibor Bors – programvezető (FSZH) borbelytibor@lab.hu A projekt-menedzsment elérhetősége: Állami Foglalkoztatási Szolgálat – TÁMOP 2.2.2 Projektiroda Telefon: +361/459-2080 Email: tamop222@lab.hu Web: www.afsz.hutamop222@lab.huwww.afsz.hu www.eletpalya.afsz.hu


Letölteni ppt "Az életpálya-tanácsadás (Lifelong Guidance) Magyarországon NPT – RFKB kapcsolatépítő konferencia Budapest, 2009. november 2. Az Európai Pályaorientációs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések