Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felsőoktatás-felvételi 2011/2012. tanév. Az érettségi fajtái Előrehozott: a tanulói jogviszony fennállása alatt az egyes vizsgatárgyra előírt isk. tanulmányi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felsőoktatás-felvételi 2011/2012. tanév. Az érettségi fajtái Előrehozott: a tanulói jogviszony fennállása alatt az egyes vizsgatárgyra előírt isk. tanulmányi."— Előadás másolata:

1 Felsőoktatás-felvételi 2011/2012. tanév

2 Az érettségi fajtái Előrehozott: a tanulói jogviszony fennállása alatt az egyes vizsgatárgyra előírt isk. tanulmányi követelmények teljesítése után első alk. tett vizsga. Szintemelő: az egyes vizsgatárgyból sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szinten történő megismétlése. Az érettségi bizonyítvány átadásáig ugyanabból a vizsgatárgyból szintemelő vizsga egy alkalommal tehető. (Jelentkezéskor csatolni kell a törzslapkivonatot is.) Kiegészítő: a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett vizsga.

3 Az érettségi fajtái Pótló: a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, stb. vizsgája. Javító: a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen vizsga. Egy vizsgaidőszakban egy tantárgyból csak egy szinten lehet érettségizni.

4 Pontszámítási rendszer I. Tanulmányi pontok Középiskolai eredményekÉrettségi pontok Maximális: 100 pont A 12. és 13. évfolyam év végi eredményei a következő öt tantárgyból: Magyar nyelv és irodalom: 5 Történelem: 5 Matematika: 5 Idegen nyelv: 5 Választott t. 5 Összesen: 50 pont x 2 = 100 p. Maximális: 100 pont Öt érettségi vizsgatárgy %-os eredményének átlaga: Magyar nyelv és irodalom: 86 % Történelem:65 % Matematika: 47% Idegen nyelv:92 % Választott t. 95% Összesen :77 %

5 II. Érettségi pontok KözépszintEmeletszint a ) 80-100% elérése esetén jeles (5), b) 60-79% elérése esetén jó (4), c) 40-59% elérése esetén közepes (3), d) 20-39% elérése esetén elégséges (2), e) 0-19% elérése esetén elégtelen (1). Matek írásbeli: a 10 % – ot eléri, de ha 20 %-ot nem, akkor szóbelivel javíthat a tanuló. a) 60-100% elérése esetén jeles (5), b) 47-59% elérése esetén jó (4), c) 33-46% elérése esetén közepes (3), 30%-tól jár a többletpont! d) 20-32% elérése esetén elégséges (2), e) 0-19% elérése esetén elégtelen (1).

6 II. Érettségi-felvételi pontok Maximálisan 200 pont Két érettségi vizsgatárgy %-os eredménye alapján elért pontszám. Nincs különbség közép- vagy emelt szint számítása között.

7 Pontszámítási rendszer egy táblázatban Tanulmányi pontok Maximális pontszám: 200 A felvételibe beszámítható két érettségi tantárgy pontjai Maximális pont: 200 Többlet- pontok Maximális pontszám: 100 Középiskolai eredmények utolsó két félévi eredménye Érettségi eredmények %-os teljesítménye Például műszaki egyetemre szeretne a tanuló menni: Magyar : 5Magyar: 100% Matematika: 5Matematika: 82%Matematika : 92 % Történelem: 5Történelem: 80% Idegen nyelv: 5Idegen nyelv: 95% Választott tantárgy:5Vál. tantárgy: 100%Vál. tant. fizika: 95 %Emelt: 50p Felsőfokú nyelvvizs ga: 40 p. 25 +25 x2= 100pontÖsszesen: 91 pontÖsszesen: 187 pontÖssz: 90 Összesen elért pontszám: 468 pont

8 Többletpontok Kötelező többletpontok: Maximum: 100 pont adható Emelt szintű érettségi 30 % felett: 50 pont Csak abban az esetben jár a többletpont az emelt szintű érettségi vizsgaeredményért, ha ebből az eredményből számolják a jelentkező érettségi pontját is! Középfokú nyelvvizsga : 28 pont Felsőfokú nyelvvizsga:40 pont Egy nyelvből csak egy jogcímen jár többletpont. Vagy mint nyelvvizsgáért vagy mint emelt szintű érettségi eredményért járhat a többletpont. A pontszámítás alapelve azonban itt is érvényesül, tehát a szabályok adta lehetőségeken belül úgy állapítják meg a pontokat, hogy az a felvételiző számára a legkedvezőbb legyen Nyelvvizsgákért összesen:max: 40 pont A legalább 60%-os emelt szintű nyelvi érettségi eredmény automatikusan középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsgának minősül. Így van ez a felvételi eljárásban is.

9 Többletpontok Adható többletpontok: 1. OKTV 1 – 30. helyig többletpontok 2. OKSZV 3. Kiváló sporteredményekért 4. Olimpiai eredményekért

10 Változások I. Többletpont változások 1.Legfeljebb két emelt szintű érettségi: 50-50 pont. 2. Legfeljebb két nyelvvizsga: 3. B/2 mint komplex ( korábban középfokú) 35 pont helyett 4. C/1 mint (korábban felsőfokú)komplex 50 pont helyett Amennyiben a jelentkező egy adott nyelvből egyszerre lenne jogosult emelt szintű érettségi többletpontra és nyelvvizsga alapján járó többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg Változás! 50 pont Maximum: 40 pont 28 pont 40 pont

11 Változások II. Jogcím 1.Tanulmányi verseny, OKJ-s verseny, sporteredmény, stb. 2.Hátrányos helyzet 3.Halmozottan hátr. h. 4.Fogyatékkal élő 5.Gyermeknevelésért 2011-től 80 - 8 pont 20 pont 20 – 20 pont 40 pont

12 Változások III. 100/1997. Korm. Rend. 61/A § és a 237/2006. Korm. Rend. 3. sz. melléklete Szűkül az emelt szinten érettségi vizsgatárgyak köre: Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol, német, francia, olasz, spanyol idegen nyelvek, latin nyelv Fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, testnevelés, társadalomismeret. Minimálisan elérendő pontok: 240

13 E-felvételivel a felsőoktatásba http://www.felvi.hu/ Az elektronikus felvételi (továbbiakban e-felvételi) a felsőoktatásba történő jelentkezés online változata, mely teljes mértékben egyenértékű a hagyományos (papír alapú) jelentkezéssel. A felvételi eljárás második szakaszában, a jelentkezések feldolgozása után az e-felvételi elektronikus ügyintézésre használható - azoknak is, akik hagyományos módon jelentkeztek. Lehetőség van adat- és jelentkezési sorrend módosításra, illetve a szükséges dokumentummásolatok elektronikus benyújtására.

14 Jelentkezések ÉrettségiFelvételi Jelentkezési határidő: 2012. február 15. Jelentkezni : elektronikusan és papír alapú jelentkezési lapon is lehet. A jelentkezés aláírás nélkül érvénytelen. Év végi bukás esetén a jelentkezését töröljük. Utólag csatolandó: Június 3-ig a megszerzett nyelvvizsga bizonyítvány, versenyek eredményei Július 9-ig az érettségi bizonyítványt, nyelvvizsga eredményét. Jelentkezési határidő: 2012. febr. 15. Jelentkezni : elektronikusan : ww.felvi.hu ww.felvi.hu (kitölteni dec. 15-től lehet. saját azonosító, jelszó és e-mail cím. Kap a jelentkező egy biztonsági kódot, amit minden belépéskor kér majd a rendszer) Az elektronikus jelentkezés esetén a jelentkezés hitelesítése kétféleképpen történik: vagy okmányirodán intézhető ügyfélkapus regisztrációval, vagy az úgynevezett hitelesítő adatlap postán való beküldésével, amit a jelentkezési határidő után egy héten belül meg kell tenni. ( február 23.) A szükséges dokumentumokat elektronikus úton, fájlként is be lehet adni.

15 Jelentkezések Feltétel: teljesíteni kell a helyi tantervben foglaltakat. Középszintre jelentkezés esetén: 138 óra, emelt szintre jelentkezés esetén: 276 óra Érettségire jelentkezéskor a szintet is meg kell jelölni. A jelentkezés elfogadásáról az igazgató dönt. Papír alapú jelentkezési lapon való jelentkezéskor az EDUCATIÓ Kht. ügyfélszolgálatán ( 1088 Bp., Reviczky u. 6.) vagy az OH igazgatóságán lehet beszerezni: Oktatási Hivatal 1380 Bp., Pf. 1190 Felvételi azonosítószámot meg kell jegyezni! A felvételi eljárás díja: 9000 Ft (3 helyre a kérelmet benyújtani. (37. o.) Ugyan annak a jel. helynek az állami és költségtérítéses helye az alapdíj befizetése szempontjából egy helynek minősül. H., HH! Minden további hely: 2000 Ft. Azokat az adatokat kell beírni, amely a szem.igazolványon van!

16 Érettségi – felvételi Az írásbeli vizsgák időpontja közép – és emelt szinten megegyezik 2012. május 4. ballagás Írásbeli érettségi vizsgák: 2012. Május 7. magyar nyelv és irodalom Május 8. matematika május 9. történelem május 10. angol nyelv E- jelentkezés esetén a fizetési mód: banki átutalás formájában (36.o.), - bank kártyával (36.o.), - előzetesen igényelt csekken (36. o.). A beküldött felvételi kérelemről, a csatolt dokumentumokról, valamint a csekkről fénymásolatot kell készíteni. 2012. április 30. Eddig az időpontig minden felvételiző regisztrációs levelet kap a jelentkezéséről.

17 Érettségi - Felvételi Május 11. német nyelv május 14. informatika május 15 biológia Május 16. kémia, földrajz május 17. fizika Május 22. francia nyelv Szóbeli érettségi vizsgák: 2011. június 18 - 29. Helyben tervezett: 2011. június 20-22. Ez az időpont még változhat! Emelt szinten: június 7 – 13. között Az OH által kijelölt helyen Első alkalommal mindkettő ingyenes 2012. Július 7 -ig Év végi bizonyítvány másolatának beküldése. Dokumentumok pótlása (érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga bizonyítvány) Eddig az időpontig módosítható a jelentkezési sorrend is, de csak egy alkalommal! 2012. július 21. ponthatárok megállapítása, besorolási döntés. (Levél, sms) Jogorvoslati határidő: 2011. aug. 16.


Letölteni ppt "Felsőoktatás-felvételi 2011/2012. tanév. Az érettségi fajtái Előrehozott: a tanulói jogviszony fennállása alatt az egyes vizsgatárgyra előírt isk. tanulmányi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések