Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment 1 Teljesítménymenedzsment Dr. Finna Henrietta egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment 1 Teljesítménymenedzsment Dr. Finna Henrietta egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék."— Előadás másolata:

1 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment 1 Teljesítménymenedzsment Dr. Finna Henrietta egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

2 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment2 Bemutatkozás  Név: Finna Henrietta  Beosztás: egyetemi adjunktus  Végzettség: okleveles műszaki menedzser, MBA (humánmenedzser és pénzügyi-gazdasági szakirány), Doktori Iskola  Kutatási téma: atipikus foglalkoztatási formák, alkalmazotti elégedettség és elkötelezettség, teljesítménymenedzsment  Oktatott tárgyak: Emberi erőforrás menedzsment, Teljesítménymenedzsment, Szervezeti viselkedés, Termelésgazdaságtan és -menedzsment  Elérhetőség: Q.317., 463-4010 email: finna@mvt.bme.hu

3 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment3 Tematika Szept. 8.: Teljesítménymenedzsment alapok: definíciók, alapfogalmak, teljesítménymenedzsment folyamata Szept. 29.: Teljesítmény mérése: mércék és mérőszámok, szervezeti teljesítmény mérési modellek (Teljesítményprizma, Balanced Scorecard) Okt. 13.: Egyéni teljesítményértékelés Okt. 27.: A teljesítményértékeléshez kapcsolódó HR-területek: bérezés, képzés-fejlesztés Nov. 3.: ZH, Dec.8.: pótZH Nov. 17., Dec. 1.: Prezentációk

4 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment4 Mit nevezünk teljesítménynek? Teljesítmény-e az, ha…  …egy alkalmazott teljes erőbedobással dolgozik, de nem éri el a kitűzött célt?  …a nagy ügyfelekkel foglalkozó értékesítési képviselőnek az ölébe pottyan egy akkora megrendelés, amiből az egész vállalat egész évben eléldegél? Milyen teljesítmény az, ha…  …a mérnök bár egész évben késett a megbeszélésekről, de briliáns ötletekkel járult hozzá a projektek szakmai részéhez?  …a területi képviselő kemény munkával elérte a célkitűzéseket, de a sikeresnek bizonyult értékesítési technikáit egész évben sikerült eltitkolnia az országban lévő „kollégái” elől?

5 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment5 Vázlat  Teljesítmény – alapfogalmak  EEM alapok  Teljesítményértékelési rendszerek  Teljesítménymenedzsment rendszer, a teljesítménymenedzsment ciklusa

6 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment 6 Teljesítményrendszerek

7 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment7 Alapfogalmak  Teljesítmény: Valamely tevékenység eredménye, ami mennyiségi és minőségi mutatóval jellemezhető, tehát mérhető.  Teljesítményértékelési rendszer: (legszélesebb értelemben) a szervezeti teljesítményhez történő egyéni, csoportos és szervezeti egység szintű hozzájárulás mértékének és módjának mérésére és értékelésére szolgáló módszerek összessége.  Teljesítménymenedzsment rendszer: a szervezeti-csoport- és egyéni teljesítmények elérésének olyan eszköze, amely a teljesítmény megegyezéses keretek között tervezett stratégiai, taktikai és operatív céljain és szintjein alapul.

8 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment8 Miért fontos az emberek teljesítményének menedzselése?  Az alkalmazottakkal járó költség az egyik legnagyobb vállalati tétel a kiadások között  Az elsődleges cél az erőforrások hatékony felhasználása, ezért fontos ezek folyamatos felülvizsgálata  Minden erőforrás teljesítményét mérni szoktuk  Sok egyéb, szervezeti HR döntés megalapozója

9 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment9 A teljesítmény szintjei Vállalat, szervezet szintje Csoport, szervezeti egységek szintje Egyén szintje

10 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment10 A szervezeti teljesítmény összetevői  Emberi erőforrások: tudás és kompetenciák, motiváltság, munkakör, konkrét körülmények  Vállalati stratégia  Alkalmazott technológia  Külső környezeti (piaci) hatások  Erőforrások (pénzügyi, információs stb.) mennyisége és minősége

11 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment11 Az ember, mint stratégiai erőforrás Általános jellemzők  Adott kapacitás és teljesítménykínálat  Megszerzése a piacon történik (munkaerőpiac)  Árát a keresleti és kínálati viszonyok határozzák meg  Piaci logika alapján működtetik Speciális jellemzők  Tartós erőforrás (hosszú életciklus)  Nem raktározható  Innovatív  Nem tulajdona a cégnek  Döntéseket hoz (mobilitás, teljesítmény)  Értéke a begyakorlottság és a jártasság révén nő

12 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment12 Az EEM fogalma  Az emberi erőforrás menedzsment a menedzsment azon területe, amely az emberekkel, mint a szervezet alapvető (stratégiai) erőforrásával foglalkozik. Célja az emberi erőforrás hatékony felhasználása a szervezeti és az egyéni célok magas szintű megvalósítása érdekében.  A személyügyi menedzsment szerepfelfogása az, hogy támogatást nyújtson a menedzsmentnek a megfelelő munkaerő biztosítása révén a szervezeti célok eléréséhez. Tevékenységét a hatékonyság és a humánum szem előtt tartásával végzi.

13 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment13 Az EEM modellje  Az EEM alapfeladata  Tevékenységei  Eredményei  A belső környezet hatásai  A külső környezeti hatások

14 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment14 Az EEM modellje

15 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment15 Az EEM alapfeladata Munkakör Munkavállaló közötti összhang megteremtése

16 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment16 Az EEM eredményei  Munkaerő-állomány  Teljesítmény  Megtartás  Jelenlét  Elégedettség  Egyéb

17 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment17 Az EEM tevékenységei  Az emberi erőforrások tervezése  Munkakörelemzés és értékelés  Toborzás és kiválasztás  Teljesítményértékelés  Munkaerőfejlesztés, karriertervezés  Bérezés, jutalmazás  Fegyelem, kiválás, leépítés  Munkakapcsolatok

18 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment18 Teljesítményértékelés vs. Teljesítménymenedzsment  A teljesítményértékelés egy összetett és szervezetspecifikus tevékenység, mely során a szervezeti, csoportszintű és egyéni teljesítményt – egyénileg kidolgozott vagy átvett – mutatószámok alapján, összehasonlítással (az elméleti és a valós érték összevetésével) próbálják mérni, elemezni és értékelni.  A teljesítménymenedzsment rendszer az az összetett folyamat, amely során a szervezet dolgozói megértik, és megegyezésre jutnak abban, hogy az egyes szereplőknek mit kell tenniük ahhoz, hogy a vállalat stratégiai, taktikai és operatív céljai megvalósuljanak. E folyamat feltételeit megteremtve, a cselekedetek eredményeit mérik és visszacsatolják, s mindezt támogató és felhatalmazó vezetés mellett teszik.

19 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment19 A teljesítménymenedzsment rendszerek szerepe  Stratégia közvetítése, lebontása és számonkérése Javadalmazási rendszeren keresztül történő integráció jellemzi Teljesítményértékelés és a fizetési rendszer közötti kapcsolatot hangsúlyozza A tanulást motiválja  Alkalmazkodás alapvető eszköze (nyomon követés) Szervesen illeszkedik a stratégia kialakításának és végrehajtásának folyamatába Szoros kapcsolatban áll a munkaerő vállalaton belüli áramlásának részrendszereivel, a képzéssel-fejlesztéssel, munkavégzési rendszerekkel A fizetési rendszernek itt csak utólagos, megerősítő szerepe van.

20 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment20 A teljesítménymenedzsment elsődleges céljai

21 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment21 A teljesítménymenedzsment másodlagos céljai 1.Támogassa az üzleti szemléletű, teljesítményorientált szervezeti és vezetési kultúra megerősödését a szervezetben. 2.Nyújtson segítséget a vezetőknek az alapvető vezetési funkciók ellátásához, a vezetői munka hatékonyságának növeléséhez. 3.Alkalmazása során motiválja a munkavállalókat a teljesítmény növelésére és a folyamatos fejlődésre. 4.Intézményes keretet biztosítson a visszacsatolásnak.

22 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment22 A rendszerek közötti különbségek MbOTeljesítményértékelésTeljesítménymenedzsment Előre gyártott rendszerÁltalában testre szabhatóTestre szabott rendszer Vezetőkre alkalmazzákMinden dolgozóra alkalmazható Hangsúly az egyéni célokonAz egyéni célok részét képezhetikHangsúly a vállalati, csoportos és egyéni célok integrációján Hangsúly a számszerűsíthető teljesítménymutatókon Néhány kvalitatív teljesítménymutató szerepelhet Kompetenciakövetelmények és számszerű célkitűzések együtt Éves értékelés Folyamatos nyomon követés +néhány formális alkalom Felülről lefelé működő rendszer, értékelő skálákkal Kétirányú folyamat, az értékelő skálák használata ritkább Nincs feltétlen kapcsolatban a fizetéssel Közvetlenül kapcsolódik a fizetési rendszerhez Nincs feltétlenül hozzákapcsolva a fizetéshez Leszabályozott rendszer Rugalmas folyamat Terjedelmes dokumentáció Minimális dokumentáció Vonalbeli vezetők és a személyzeti osztály közös tulajdona Személyzeti osztály tulajdonaVonalbeli vezetők tulajdona

23 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment23 A teljesítménymenedzsment ciklus A célkitűzéseket támogató egyéni fejlesztési terv készítése Felülvizsgálat / értékelésEgyéni célok Üzleti célok definiálása

24 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment24 A teljesítménymenedzsment ciklus elemei

25 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment25 A teljesítménymenedzsment folyamata A teljesítmény tervezése Személyzeti döntések Mérőeszközök és sztenderdek kialakítása Az elvárások kommunikálása A teljesítmény nyomon követése Értékelés Visszajelzés Fejlesztés

26 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment26 1. A mérőeszközök és sztenderdek kialakítása  Itt kapcsolódik a folyamat leginkább a stratégiához és az üzleti tervezéshez  Itt valósul meg a szervezeti egység céljainak egyénekre és munkakörökre való lebontása  Három tényező mérésére irányul: végeredmény, magatartás, személyiségjellemzők Kritikus vezetői készségek: stratégiai gondolkodás, az értékelt munkakör ismerete, írásbeli kommunikáció, sztenderdek felállítása, kompetenciák meghatározása, célkitűzés, prioritások állítása

27 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment27 2. Az elvárások kommunikálása  A teljesítménymenedzsment folyamat talán legkritikusabb lépése  Fontos, hogy a vezető egyértelműen fogalmazza meg elvárásait, és meggyőződjön arról, hogy az értékelt megértette és elfogadta azokat Kritikus vezetői készségek: verbális kommunikáció, aktív figyelem, konfliktuskezelés-tárgyalás, empátia, megállapodáskötés

28 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment28 3. A teljesítmény tervezése  A vezető a beosztottjaival közösen stratégiákat és terveket dolgoz ki a teljesítményelvárások teljesítésére  Ebben a lépésben gondoskodnak a szükséges erőforrásokról is  E szakasz lezárása a terveknek konkrét cselekvési tervekre, költségvetésekre, határidős feladatokra való konkretizálása jelenti. Kritikus vezetői készségek: leadership – vezetési készségek, stílus, tervezés, döntéshozás, problémamegoldás, szervezés, költségvetés-készítés

29 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment29 4. A teljesítmény nyomon követése  A teljesítménymenedzsment egyik kulcsfázisa  A vezető folyamatosan figyelemmel kíséri munkatársai teljesítményét, összeveti az előzetesen kommunikált elvárásokkal Kritikus vezetői készségek: problémamegoldás, megfigyelés, támogatás, tanítás, iránymutatás, szóbeli kommunikáció, visszajelzésadás, -fejlesztés, a munkakör ismerete, ellenőrzés

30 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment30 5. Értékelés  A teljesítmény értékelése a teljesítményekre vonatkozó megfigyelések felidézését, és az ítéletalkotás teendőit foglalja magába.  Ehhez adnak segítséget a konkrét, magatartásalapú skálák, a jól kommunikálható sztenderdek, a megfelelően dokumentált évközi teljesítmények Kritikus vezetői készségek: megfigyelés, felidézés, adatelemzés, kiértékelés, ítéletalkotás, írásbeli kommunikáció

31 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment31 6. Visszajelzés  Bár a teljesítménymenedzsmentben folyamatos a visszacsatolás, szükséges egy formális beszélgetés (interjú) is  A vezető itt kommunikálja és indokolja az értékelés végeredményét  Fontos, hogy a vezető/értékelő csak a látható, megfigyelhető magatartásra koncentráljon és elvonatkoztasson saját érzéseitől Kritikus vezetői készségek: aktív figyelem, empátia, problémamegoldás, tervezés, tárgyalás, megegyezés, konfliktuskezelés, konszenzus elérése

32 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment32 7. Személyzeti döntések  A vezető itt hozza meg a szükséges személyzeti döntéseket: előléptetésre, átképzésre, fizetésemelésre, vagy elbocsátásra irányuló döntéseit, attól függően, hogy mitől várja a teljesítményjavulást  Ezeknek a döntéseknek nagyon egyértelmű, világos elveken kell nyugodniuk, és a többi rendszerhez való kapcsolódás jól felismerhető kell legyen. Kritikus vezetői készségek: döntéshozatal, leadership – vezetési készségek, prioritások meghatározása, a személyzeti politikák ismerete, stratégiai gondolkodás

33 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment33 8. Fejlesztés  Az önmagába visszatérő ciklus utolsó lépcsője a teljesítmények fejlesztése  Itt kell feltárni a munkavégzési rendszerben rejlő korlátokat, eljutni az egyén számára legnehezebben végrehajtandó jellemzőkig és beilleszteni a kiváló teljesítmény hiányzó láncszemeit.  Ez egyben az új ciklus kiindulópontja is Kritikus vezetői készségek: tervezés és szervezés, képzés, támogatás, tanítás, tanácsadás, kreativitás

34 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment34 A teljesítménymenedzsment rendszer inputjai  Célok Stratégiai célok lebontása Munkaköri leírásból származó kulcsfeladatok  Kompetenciák Képzettség Képességek Készségek

35 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment35 Hatékony célmeghatározás  R: reális  E: elérhető  M: mérhető  E: elosztott (időben)  K: konkrét (írásba foglalt).  S: specific – pontosan meghatározott (mi az elvárás)  M: measurable – mérhető (milyen sikeres)  A: attainable – elérhető (az értékelt képességeihez illeszkedő)  R: relevant – releváns (a munkakör felelősségi területeihez kapcsolódik)  T: time bound – időhöz kötött (tartalékot tartalmaz).

36 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment36 Példák mérhető kompetenciákra

37 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment37 A rendszer kimenetei  Elvárások teljesítése  Fejlődés mérése  Párhuzamos szervezetek összemérése  Optimális működés

38 Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment38 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Finna Henrietta: Teljesítménymenedzsment 1 Teljesítménymenedzsment Dr. Finna Henrietta egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések