Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Értékkeresőben Közösségi bizalom: önismeret, értékrend, erkölcs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Értékkeresőben Közösségi bizalom: önismeret, értékrend, erkölcs."— Előadás másolata:

1 Értékkeresőben Közösségi bizalom: önismeret, értékrend, erkölcs

2 Érték - a mindenséggel mérés tudata, mely szerint az örök értéket a Teremtő rend adja - az örök értéket nem az ember birtokolja Keresés - elbizakodottság nélkül, alázattal cselekedni - a mindentudás nem az emberé

3 Közösségi bizalom - a társadalmi összetartás alapja - hiányában bekövetkezik egy társadalom leromlása Mottó: „Minden közösséget hosszú távon csak a BELSŐ BIZALOM tart meg. Ennek alapja egy HELYES ÖNISMERETEN alapuló közös ÉRTÉKREND és ERKÖLCS lehet.” Önismeret - múlt-jelen-jövő - rossz önismeret tévútra vezet - tévúton járva egy közösségnek nincs jövője

4 Önismeret - magyar közösségi önismeret

5 Magyarságtudományi füzetek

6 Megállapítások: - A világban általános az erkölcsi válság - A világ válsága valójában a vezetések (erkölcsi) válsága Felvetődő kérdés: - Földünkön az emberi lét kezdete óta, a különböző közösségek kultúrájában számtalan értékrend fejlődött ki - Van-e egy közös, felismerhető értékrendje a világnak, mely az egész emberiség számára érvényes? Értékrend és erkölcs - az értékrend az erkölcsi szabályok kialakítója - emberi szinten: mi a JÓ és mi a ROSSZ?

7 Értékrend (erkölcs) - lelki-szellemi kereső

8 Egyetemes értékrend és erkölcs Van-e mondanivalója a magyarságnak az egyetemes értékrend és erkölcs vonatkozásában? Beszélhetünk hagyományosan az ősi egyetemes értékrenden alapuló MAGYAR ERKÖLCS-ről? Igen! Egy nép minél ősibb, annál biztosabb, hogy az ősi teremtés- korabeli értékrend és erkölcs fellelhető hagyományaiban. És itt kezd izgalmassá válni a kérdés a magyarság számára.

9 Értékrend és erkölcs keresése közben a következőket tárgyaljuk: A Teremtő isteni rend keresése - az értékrend minőség -mutatói – a JÓ -nak mutatói (a minőség jelei a Magyar Szent Koronán, a minőség jelei magyar népeknél, minőség keresése a lét különböző szintjein (fenn és lenn, itt és ott) - az értékrend viszonyulás -mutatói (a viszonyulás jelei a Magyar Szent Koronán és Szent Korona Tanban)

10 A Teremtő isteni rend keresése

11 Kezdetben vala a teremtő IG-e, az ÉG-i ige, az IGAZSÁG hordozója, ami TEST-é lett. Így válik az Égi Ige IGAZSÁGA (szellem, tudás), a Teremtő KEGYELME (lélek, szeretet) által anyagi TÖRVÉNNYÉ, testté (szabály, erő). A káldeusok írásában is így kezdődik a teremtés: „Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erő.” Létünk azáltal van, hogy az EGY KEGYelemmel megTERemtett. Az igazság – kegyelem – törvény, a Teremtő isteni rend minőség-mutatója egy szóval fejezhető ki: ez a JÓ. KegyelemTörvény Igazság Igazság – Kegyelem - Törvény Teremtő isteni rend: minőség-mutatója JÓ

12 Legmagasabb szinten, a közösség, a nemzet szintjén a magyar hagyományban az ISTENI JÓSÁG, az igazság, kegyelem és törvény, vagyis a Teremtő Isten rendjének kifejezőjévé, ezáltal a magyar erkölcs alapjává, maga a Magyar Szent Korona értékrendje lett. A koronán: - a KEReszt az IGazság (a róvás IGE betü) - a gyógyító szentek a KEGYelem, - a harcos szentek a TÖRvény hordozói. Igazság-kegyelem-törvény a Teremtő isteni rend minőség-mutatói a Magyar Szent Koronán KegyelemTörvény Igazság Szt. GyörgySzt. DemeterSzt. Kozma Szt. Damján Gyógyító (orvos) szentekHarcos szentek

13 A fejkörüli szellemi fénykoszorú a Teremtő szellemhez tartozását mutatja. Jobb áldó kezében tartott igaz gyöngy által KEGYELEM-el mutat rá az isteni IGAZSÁG-ra. Az igazság kereséséhez kegyelem társul és áldással jár. Bal kezében tartja a TÖRVÉNY igazsághelyreállító rendjét felmutató törvénykönyvet. Igazság-kegyelem-törvény a Teremtő isteni rend minőség-mutatójának képi felismerése a Magyar Szent Koronán Kegyelem Törvény Igazság

14 Az Egyén, mint a Földre küldetéssel érkezett közösségi lény, a Teremtő isteni rend minősőgét,- az igazság, kegyelem és törvény- lényegét nem élheti meg önmagában. A rend teljessé csak: - a Teremtő, - önmaga, és - környezete viszonylatában válhat. Hierarchia és Testvériség Teremtő isteni rend: viszonyulás-mutatója EgyénKörnyezet Teremtő JÓ

15 TEREMTŐ: jegye megtalálható a koronán, fenn a keresztpánton a Teremtő Atyaisten zománcképe formájában. URALKODÓ : a Magyar Szent Korona a mindenkori magyar uralkodót beavató korona. Több mint ezer éven át csak az lehetett törvényes magyar uralkodó, akit a Szent Koronával kentek fel. ORSZÁG : a függők jelentősége több a díszítésnél, mert a Föld, az Ország felé mutatnak. Kötés a Nemzet felé. Mindhárom jel a Szent Korona Tanban is benne van, mert a Magyar Szent Korona jelképezi : HIT: az apostoli keresztény hitet, az apostolságot, URALKODÓ: az uralkodó személyét, tulajdonságait és képességeit, az igazságos ítélkezést, jogi intézményrendszert, a társadalmi türelmet ORSZÁG: országot, mint területet, mint népességet, a közigazgatási intézményrendszert, az ország védelmét és az országban lakó, együttélő, vendégként befogadott, idegen népeket. Hierarchia és Testvériség a Teremtő isteni rend viszonyulás-mutató jának képi felismerése a Magyar Szent Koronán és Tanban UralkodóOrszág Teremtő Uralkodó és nemzet egyenrangú és mindkettő a Szent Korona alárendeltje

16 Testvériség a Teremtő isteni rend viszonyulás-mutató jának képi felismerése A magyarság Hunor-Magyar legenda hagyománya, az egymást kereső és segítő, egymásért felelős testvérpár példája által felbecsülhetetlen értékű erkölcsi eszmeiséget örökített az utókorra. Ez a testvérhagyomány, története során számtalanszor lehetett a magyarság megújúlásának forrása. A segítő testvéri- a JÓ TESTVÉR -i hagyomány a nemzetségek anyagi, lelki, szellemi értékeit még az időszakos törések, romlások ellenére is átadhatta és a Teremtő átörökítő rendje szerint lehetőséget adhatott ezzel mindenkor a magyar nemzet újjászületésére.

17 valós, igaz lehetőség valótlan, hamis lehetőség Jelölések: Példa: alkalmas vezető Példa: alkalmatlan és zsarnok vezető valós, igaz szükséglet valótlan, hamis szükséglet Példa: rászoruló gyerek, idős Példa: munkakerülő kéregető JÓ viszonyulás AD - BEFOGAD ROSSZ viszonyulás ERÖLTET - ELVESZ változás viszonyulás, hatás

18 Kétféle embertípus van a világon : a mások-ért élő jó és a mások-ból élő rossz. „Az első esetben két-két ember vagy embercsoport között minden fajta küzdelem csakis egymásért folyhat. A tétje pedig az, hogy a másik félben szunnyadó értékeket felszínre hozza, kibontakoztassa. Az ilyen küzdelemnek nincs vesztese, győztesnek pedig az a fél mondhatja magát, aki a másikat maga fölé tudja emelni. A mi mondai őstörténetünkben ezt a küzdelemtípust Hunor és Magyar életvitele példázza.” (Pap Gábor) Hunor „A másik esetben a küzdelem az egyéni, illetve csoportérdek kíméletlen érvényesítésére irányul. Az erkölcs ebben semmiféle szerepet nem játszik. Az érdek pedig a következő stratégiát diktálja: tudd meg, ki lehet jobb nálad, és idejében semmisítsd meg! Az ilyen típusú küzdelemből szükségszerűen a rosszabbik fél kerül ki győztesen, az áldozat pedig az ártatlan testvér lesz. Példa rá a bibliai Káin, illetve az indoeurópai hagyomány ugyancsak testvérgyilkos Romulusa. Káin Ábel testvér Romulus Remus gyilkosság Ha az emberiség ezt a viselkedésmodellt érvényesíti mindennapi gyakorlatában - ma, sajnos, ezt tapasztaljuk mind a gazdasági, mind a politikai életben! - a leépülése feltartóztathatatlanul bekövetkezik. ” (Pap Gábor) Magyar testvérek szövetsége Szkíta íjászok Kr.e.4.sz Erkölcsi alap-példák

19 „A Szent Korona jogainak érvényesítése nem egyetlen személyre, a királyra hárul, hanem egyenlő arányban foganatosítja azokat a nemzet és a király. Így mind a tömeguralomba, mind a parancsuralomba csúszás lehetősége kiküszöbölődik. Nem a magyarságnak, hanem az emberiségnek a létérdekei diktálják a Szent Korona felségjogainak helyreállítását!...tudnunk kell: a Szent Korona által képviselt jogrend nem időleges érvényű!... a rend, amely a Szent Korona felségterületén érvényesül, a világmindenség - magasztosabban szólva a Teremtő rendje ”. (Pap Gábor) Hit uralkodónemzet Nemzetnevelés a Szent Korona értékrend jegyében Isten előtt a Magyar Szent Koronában király és nemzet egyenlőek, testvérek. Ebből származik a király és nemzet jogának,de felelősségének is egyenlősége. Uralkodó és nemzet szövetsége a Szent Koronában Mátyás királyunk haláláig működött: uralkodónemzet Hit Nemzet szolgálat nemes uralkodó Hit nemes nemzet uralkodó szolgálat Uralkodó és Nemzet szövetsége a Szent Koronában

20 Téma ajánlatok a következő alkalmakra - magyarok története - magyar erkölcs - magyar testvérnépekről - krónikások a magyarokról - magyar ősmesék és világkép - népmese-társasjáték - magyarság és Igazság - Európa és magyarság - ősnyelv – magyar nyelv - a magyar nyelv szóbokrai - Tamana-jelenség - magyar ősi írás - rovásírás - rovásíró-társasjáték - beavatások (tudás) kérdése - magyarság és csillagvilág - egyetemes értékrend és Magyar Szent Korona - egyetemes értékrend és mai napi politika - a világválság fő okai

21 Köszönet a hallgatóságnak


Letölteni ppt "Értékkeresőben Közösségi bizalom: önismeret, értékrend, erkölcs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések