Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Civil Alapprogram Jogi háttér, általános tudnivalók 2011. január 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Civil Alapprogram Jogi háttér, általános tudnivalók 2011. január 27."— Előadás másolata:

1 Nemzeti Civil Alapprogram Jogi háttér, általános tudnivalók 2011. január 27.

2 Jogi háttér 2003. évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról 160/2003. (X. 7.) kormányrendeletet az NCA tv. végrehajtásáról 311/2010. (XII. 23.) kormányrendelet, amelyet módosít a 259/2010. (XI. 16.) kormányrendelet az egyes szervek központi hivatali jogállásáról, amely 2010. november 27-én lépett hatályba

3 2011. január 1- jével a Wekerle Sándor Alapkezelő A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz rendelt hazai források kezelését 2011. január 1- jével a Wekerle Sándor Alapkezelő vette át az ESZA Nonprofit Kft-től. A továbbiakban az Alapkezelő látja el az NCA működtetésével kapcsolatos feladatokat. 259/ 2010. (XI. 15.) kormányrendelet 259/2010. (XI. 16.) kormányrendelet 259/2010. (XI. 16.) kormányrendelet

4 259/2010. (XI. 16.) kormányrendelet A Wekerle Sándor Alapkezelő a hazai költségvetési források kezelésében szorosan együttműködik a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságával, az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársággal, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságával. Korábban az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz tartozó, Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Wekerle Sándor Alapkezelő néven folytatja működését. Az Alapkezelő a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó központi hivatal, önállóan működő költségvetési szerv.

5 Jogi háttér NCA törvény Regionális kollégiumok: Országos hatókörű civil szervezetek támogatásának kollégiuma, ORSZ Észak-alföldi, EA Észak-magyarországi, EM Dél-alföldi, DA Dél-dunántúli, DD Közép-dunántúli, KD Közép-magyarországi, KM Nyugat-dunántúli, NYD

6 Civil szolgáltató, fejlesztő és információs kollégium (CIV) Demokrácia és partnerség fejlesztési kollégium (DP) Nemzetközi civil kapcsolatok és EU integráció koll. (NK) A három szakmai testület a civil szektor egészének fejlődését szolgálja (nem ágazati jellegű) civil tevékenységeket támogatja:

7 Forrása 2011-ben az Alapprogram rendelkezésére álló forrás 3,6 milliárd forint. Az NCA Dél-dunántúli Regionális Kollégiuma az arra érdemes pályázók között összesen 242 644 000 forintot összesen 242 644 000 forintot oszt szét idén.

8 Kedvezményezettek - kik pályázhatnak amely társadalmi szervezetet/alapítványt a bíróság a kiírás évének első napja előtt legalább egy évvel jogerősen nyilvántartásba vett, vagyis 2009. december 31. előtt és tevékenységüket ténylegesen folytatják a székhelyük a Dél-alföldi régióban (Baranya, Somogy, Tolna megyében) van, regisztráltak az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-ben)

9 Nem nyújthatnak be pályázatot Pártok Párt által alapított alapítványok Párt részvételével létrehozott egyesületek Munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseletei szervezetek Egyházak Közalapítványok Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok Civil szervezetek, akiket az NCA kizárt a támogatási rendszerből Civil szervezetek, akik a tárgyévben a költségvetési tv. alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek működési támogatásban – kivéve, ha a támogatási szerződés alapján a nevesített támogatás kizárólag projekttámogatásra szól.

10 2009. dec. 31. előtti bejegyzett alapítvány vagy egyesület Létesítő okirat Számviteli beszámoló Ha közhasznú szervezet, akkor közhasznúsági jelentés Regisztrációs nyilatkozat Pályázati beadási feltételek:

11 A regisztráció menete Az EPER ( Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer segítségével lépjen be a www.eper.hu/webeper/PALY/PalyBelep.aspx oldalra, melyet a www.eper.hu honlapon a „Szervezet regisztrációja” gombra kattintva érthet el. Szükséges a regisztrációhoz egyetlen működő elektronikus levélcím (e-mail cím) Pályázatot csak az EPER rendszerben megkért regisztrációs számmal tud benyújtani. A REGISZTRÁCIÓ INGYENES

12 Regisztrációs nyilatkozat kitöltési útmutató, gyakori kitöltési hibák: 2011-es űrlap szükséges, külön ki kell tölteni a hivatalos képviselő rovatot, és külön az önállóan aláírók rovatát, (még akkor is ha az ugyanaz), különös tekintettel az igen/nem legördülő menüre, a nyilatkozattevő eredeti aláírása és ha van, eredeti bélyegző lenyomat szükséges, jogi státusz kitöltése: alapítvány vagy társadalmi szervezet, ha van telephely, ahhoz kell az APEH bejelentő másolati példány, ha foglalkoztat munkaerőt a szervezet, akkor nyilatkozni kell, hogy megfelelt vagy nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak

13 A Dél-dunántúli (DD) pályázatok beadási határideje: 2011. február 17. 23.59 h

14 Támogatható költségek Alapvető működési, igazgatási költségek és fejlesztések: - humánerőforrás, kapacitásfejlesztés pl: munkabér - forrásteremtés, gazdálkodás - belső, külső kommunikáció pl: postaköltség, hírlevél szerkesztése - marketing, szolgáltatásfejlesztés pl: szaktanácsadás, hirdetés - törvényi megfelelés, adminisztráció, irodai költségek pl: jogtiszta szoftver használata, digitális adathordozó

15 2011. évi változások. 2011. évi változások. Önrész biztosítása Működési pályázatok esetében legalább az igényelt összeg 10 %-ának megfelelő elvárt önrészt kell biztosítani. Önrész biztosítása Működési pályázatok esetében legalább az igényelt összeg 10 %-ának megfelelő elvárt önrészt kell biztosítani.

16 2011. évi változások. 2011. évi változások. Az önrész lehet: Saját forrásból származó készpénz. Saját forrásból származó nem készpénz pl.: társadalmi munka, tárgyi feltételek, szolgáltatás stb. Saját forrásból származó nem készpénz pl.: társadalmi munka, tárgyi feltételek, szolgáltatás stb.

17 2011. évi változások 2011. évi változások: önrész. 2011. évi változások: önrész. Nem tekinthető önrésznek az államháztartás alrendszereitől és a más támogatótól kapott támogatás. A készpénzben rendelkezésre álló önrész rendelkezésére állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell. Az elvárt önrésszel a beszámolási kötelezettség keretében el kell számolni. A nem készpénzes önrész elszámolását nyilatkozatban kell rögzíteni.

18 2011. évi változások. 2011. évi változások. Támogatási időszak. Támogatási időszak. 2011. június 1-től 2011. szeptember 30-ig terjedő időszak

19 2011. évi változások. 2011. évi változások. Elszámolási időszak. Elszámolási időszak. Változás, hogy idén a támogatási és a pénzügyi elszámolási időszak is egybe esik, vagyis 2011. június 1-től 2011. szeptember 30-ig terjed az elszámolási időszak is. Változás, hogy idén a támogatási és a pénzügyi elszámolási időszak is egybe esik, vagyis 2011. június 1-től 2011. szeptember 30-ig terjed az elszámolási időszak is.

20 2011. évi változások. 2011. évi változások. Tartalmi bírálat. Tartalmi bírálat. Az adott Kollégium tartalmi szempontok alapján bírálja a benyújtott pályázatot. A szempontrendszer minden kiírás melléklete (bírálati lap) Az adott Kollégium tartalmi szempontok alapján bírálja a benyújtott pályázatot. A szempontrendszer minden kiírás melléklete (bírálati lap)

21 2011. évi változások. 2011. évi változások. Bírálati szempontok I.. Bírálati szempontok I.. a pályázat áttekinthetősége, kidolgozottsága a szervezet céljainak és tevékenységének összhangja A pályázó előző évi aktivitása, szakmai tevékenysége (Milyen sikeres programokat valósított meg?) A kért támogatás összhangban és arányban van-e a pályázatban megfogalmazottakkal és a szükségletekkel? Milyen társadalmi aktivitása és hatása van a szervezetnek? A folyó évi tevékenység bemutatása. A szervezet tárgyévre vonatkozó tervei. a pályázat áttekinthetősége, kidolgozottsága a szervezet céljainak és tevékenységének összhangja A pályázó előző évi aktivitása, szakmai tevékenysége (Milyen sikeres programokat valósított meg?) A kért támogatás összhangban és arányban van-e a pályázatban megfogalmazottakkal és a szükségletekkel? Milyen társadalmi aktivitása és hatása van a szervezetnek? A folyó évi tevékenység bemutatása. A szervezet tárgyévre vonatkozó tervei.

22 2011. évi változások. 2011. évi változások. Bírálati szempontok II.. Bírálati szempontok II.. A pályázati költségvetés kidolgozottsága és indokoltsága. A pályázó milyen más forrásokat akar bevonni elképzeléseinek megvalósítása érdekében? Az esélyegyenlőség elvének érvényesülése (Milyen hátránnyal küzdő célcsoportot segít?) A szervezet fenntarthatósága és forrásteremtése A pályázó együttműködése más szervekkel, szervezetekkel. A pályázó foglalkoztat-e önkénteseket, munkatársakat. A pályázati költségvetés kidolgozottsága és indokoltsága. A pályázó milyen más forrásokat akar bevonni elképzeléseinek megvalósítása érdekében? Az esélyegyenlőség elvének érvényesülése (Milyen hátránnyal küzdő célcsoportot segít?) A szervezet fenntarthatósága és forrásteremtése A pályázó együttműködése más szervekkel, szervezetekkel. A pályázó foglalkoztat-e önkénteseket, munkatársakat.

23 2011. évi változások. 2011. évi változások. Pályázati kiírások helyei: www.nca.hu www.wekerle.gov.hu www.kim.gov.hu Pályázati kiírások helyei: www.nca.hu www.wekerle.gov.hu www.kim.gov.hu

24 2011. évi változások. 2011. évi változások. Postacím változás Wekerle Sándor Alapkezelő Civil Támogatási Főosztály 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Postacím változás Wekerle Sándor Alapkezelő Civil Támogatási Főosztály 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

25 2011. évi változások. 2011. évi változások. Wekerle Sándor Alapkezelő 10032000-00285128-00000000 ( szakmai és pénzügyi elszámolás, illetve el nem számolt vagy maradványösszeg visszautalásakor ) Wekerle Sándor Alapkezelő 10032000-00285128-00000000 ( szakmai és pénzügyi elszámolás, illetve el nem számolt vagy maradványösszeg visszautalásakor ) Bankszámlaszám. Bankszámlaszám.

26 Köszönöm a figyelmet! Fretyán Lívia Wekerle Sándor Alapkezelő Támogatási Osztály


Letölteni ppt "Nemzeti Civil Alapprogram Jogi háttér, általános tudnivalók 2011. január 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések