Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csík Orsolya, Horváth László TÁMOP 4.2.1. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia Szeged 2012. április 26-28. Kompetencia- és tanulási eredmények alapú képzési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csík Orsolya, Horváth László TÁMOP 4.2.1. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia Szeged 2012. április 26-28. Kompetencia- és tanulási eredmények alapú képzési."— Előadás másolata:

1 Csík Orsolya, Horváth László TÁMOP 4.2.1. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia Szeged 2012. április 26-28. Kompetencia- és tanulási eredmények alapú képzési programtervezés eredménye X. Pedagógiai Értékelési Konferencia Szeged, 2012. április 26-28.

2 „A tanulási eredmények olyan állítások, amelyek azt tartalmazzák, hogy egy hallgató mit fog tudni, illetve mit lesz képes elvégezni egy adott tanulási tevékenység eredményeképpen.” (Kennedy, 2007)

3 A kutatás előzményei TÁMOP 4.2.1. 5. sz. Pedagogikum alprojekt IV. pillér 26. elemi projekt: A tanulás/tanítás kutatása és fejlesztése a közoktatásban- BaBe részprojekt kiegészítő kutatása (kutatásvezető:Vámos Ágnes) Learning Outcomes (LeO) 2. kutatás (Vámos, 2010) Pedagógia alapszak fejlesztése (ELTE-PPK, 2010)

4 A kutatás célja Learning outcomes (tanulási eredmények) szemlélet terjedése: – Tantárgyleírásokban – Intézményi szinten – Oktatói véleményekben – Hallgatói véleményekben

5 A kutatás mérőeszközei és módszertana Dokumentum elemzés (2005; 2011 tantárgyleírások) Online kérdőíves vizsgálat (n=28; 46%) Négyfokozatú Likert skála alkalmazása Rangkorreláció Interjú (fejlesztet szak tantestülete)

6 Tantárgyleírások dokumentumelemzése 2005-ös (98 db) és 2011-es (68 db) tantárgyleírások elemzése megadott szempontsor alapján Főkomponens elemzés (sztenderdizált, objektív LeO alapúságot mérő változó) Vizsgálat célja: elmozdulás a LeO szemlélet irányába és ennek összefüggései

7 Pozitív elmozdulás a LeO szemlélet irányába (2005-2010) legkevésbé leginkább 20052011

8 Formatív értékelés és LeO szemlélet megjelenése Nem jelenik meg Megjelenik

9 Kapcsolat a LeO2 kutatással Az értékelés mentén LeO 2 alapján: (országos minta) 84 kurzusleírásból: – 10% fejlesztő értékelés (említés szintje) – LeO alapúság a tervezésben: az elemzett kurzusleírások 46%-a Forrás: Bologna füzetek 6. A tanulási eredmények alkalmazása a felsőoktatási intézményekben (2011) Jelen dokumentumelemzés alapján: (ELTE pedagógia szakos minta) 2005 - 98 kurzusleírásból 95% szummatív 0% diagnosztikus 5% formatív 2011 - 68 kurzusleírásból 94% szummatív 24% diagnosztikus 66% formatív (90% fejlesztő értékelés) (94,2% inkább LeO alapú)

10 Gondolkodási mintázatok vezetői és oktatói körben 1.Aki a felsőoktatásban dolgozik, az szakterületének tudósa legyen. 2.Nemzetközi térben kell majd a hallgatóknak munkát végeznie. 3.A régi (Bologna- előtti) felsőoktatás jobb volt. 4.A felsőoktatás új feladatok előtt áll, amihez az oktatók nem tudnak eléggé alkalmazkodni. 5.Aki a felsőoktatásban tanít, az pedagógiai munkát végez. 6.A tudomány egyre gyorsabb változását nehéz követni és nincs elég idő az oktatással foglalkozni. 7.A tudomány nemzetköziesedése saját nemzeti eredményeinket veszélyezteti. 8.A felsőoktatásban is egyre fontosabb, hogy az intézmény vegye figyelembe a hallgatók közötti egyéni különbségeket. 9.A felsőoktatásban alapvetően tehetséggondozást kell végezni. 10.Fontos a munka világával való kapcsolat. 11.A felsőoktatásban elsősorban a tudományt kell művelni, ezért fontosabb a kutatás minősége, mint az oktatásé.

11 Fontos a munka világával való kapcsolat

12 Országos LeO2 eredményben: 23,3%-os elutasítás

13 1.A tudomány művelése. 2.A munka világa elvárásainak ismerete. 3.Az intézmény mint szervezet működésének minősége. 4.A hallgatók egyéni képességeihez, tudásához való igazodás 5.A hallgatók képzésről való véleményének figyelembe vétele. 6.Az oktató saját meggyőződésének, szándékainak követése, szakmai autonómia. A sikeres oktatáshoz vezető szempontok rangsorolása

14 Első és utolsó helyre rangsorolt állítások A hallgatók egyéni képességeihez, tudásához való igazodás 54%-ban az első helyre rangsorolt elem Országos LeO2 eredményen 4. rangsorhely a hatból A hallgatók képzésről való véleményének figyelembe vétele 46%-ban az utolsó helyre rangsorolt elem Országos LeO2 eredményen 5. rangsorhelyen a hatból

15 Oktatói vélemények feltérképezése Diagnosztikus értékelés a gyakorlatban – Előzetes tudás; előzetes tapasztalatok és nézetek Formatív értékelés a gyakorlatban – Formatív értékelés szummatív értékeléssel társítva – Értékelés feladatokhoz való kötése (kompetenciák operacionalizálhatósága) Tanulási eredmények és kompetencia alapúság a gyakorlatban – Folyamatos fejlődés eredménye – Tanulási eredmények alapúság, kompetencia alapúság

16 Következtetések Tantervi szinten egyértelmű elmozdulás Intézményi szint elmozdulása az országos eredményekkel összevetve Oktatói vélemények: előzetes tapasztalatok felmérése, kompetenciák operacionalizálhatósága LeO szemlélet- szakfejlesztés Hallgatói vélemények feltérképezésére van szükség Továbbgondolás, mélyebb vizsgálatok szükségessége

17 Felhasznált szakirodalmak Lénárd Sándor (2012): Oktatói együttműködés és tanuló szervezet. In: Lénárd Sándor Vámos Ágnes (szerk.): Akciókutatás a felsőoktatásban a bolognai folyamat kezdetén. Eötvös Kiadó, Budapest. (megjelenés alatt) Vámos Ágnes- Lukács István (2012): Egy alapszak implementációs folyamata, elemzése, megújítása. In: Lénárd Sándor Vámos Ágnes (szerk. ): Akciókutatás a felsőoktatásban a bolognai folyamat kezdetén. Eötvös Kiadó, Budapest. (megjelenés alatt) Vámos Ágnes (2011): A tanulási eredmények a felsőoktatási intézményekben 2. Tempus Közalapítvány, Budapest

18 Köszönjük a figyelmet! Csík Orsolya csik.orsolya@ppk.elte.hucsik.orsolya@ppk.elte.hu Horváth László horvath.laszlo@ppk.elte.huhorvath.laszlo@ppk.elte.hu


Letölteni ppt "Csík Orsolya, Horváth László TÁMOP 4.2.1. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia Szeged 2012. április 26-28. Kompetencia- és tanulási eredmények alapú képzési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések