Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nők a Tudományban. Környezeti nevelés a Dunaújvárosi Lorántffy Szakközépiskolában Készítette:Lendvai Józsefné2013.2016. 09. 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nők a Tudományban. Környezeti nevelés a Dunaújvárosi Lorántffy Szakközépiskolában Készítette:Lendvai Józsefné2013.2016. 09. 26."— Előadás másolata:

1 Nők a Tudományban

2 Környezeti nevelés a Dunaújvárosi Lorántffy Szakközépiskolában Készítette:Lendvai Józsefné2013.2016. 09. 26.

3 Az előadás tartalma Környezeti nevelés célja A környezeti nevelés színterei Tartalmi elemek Módszertani elemek Tanórai tevékenységek Tanórán kívüli tevékenységek Helyi sajátosságok

4 “A jó pedagóguson múlik, hogy a gyerekek szeressék a természetet és helyes megvilágításban lássák azt a sok nehézséget, amivel a világ küzd”. Konrad Lorenz

5 A helyzet helyenként katasztrofális

6 A környezeti nevelés célja A szűkebb-tágabb környezet felfedezése, megismerése, A természetes és mesterséges értékek védelme, s felelőséggel történő gondozása a Földi élet fenntarthatóságának megőrzése érdekében A ma környezeti nevelése a holnap élhetősége

7 Helyzetkép Környezeti világDigitális világ X generáció Y, Z generáció „Magányos utazókká lettünk a digitális univerzumban” ?

8 Feladat Összekötő híd építése a virtuális és a való világ között A digitális technika adta lehetőségek felhasználása a környezeti világ jobb megismerésében Globális látásmód és rendszerszemlélet

9 A környezeti nevelés színterei Család – óvoda – iskola – munkahely – az élet minden szintjén Tanórai foglalkozások a tantárgyi keretek között Tanórán kívüli foglalkozások (pl. szakkörök, tábor, rendezvények, versenyek) Iskolán kívüli, nem tanórai foglalkozások (pl. erdei iskola, témanapok, projekt-tanítás) Hazai és nemzetközi együttműködések (iskolák, szervezetek, cégek)

10 A környezettudatosság tartalmi elemei A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. (Nat)

11 Módszertani elemek Információgyűjtés és feldolgozás, ez alapján történő döntéshozatal Tudatosan megtervezett egyéni és közösségi cselekvések Természettudományos megfigyelések. Interjúk, felmérések készítése az emberek és a környezet viszonyáról. Helyi, országos és globális döntéshozatali rendszerek tanulmányozása. Jegyzetek, feladatmegoldások összehasonlítása, elemzése. Problémamegoldó gyakorlat ötletrohammal, értékeléssel. Viták, szituációs játékok. Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony kommunikáció elsajátítása). Természetvédelmi tevékenységek (őrjáratok, madárvédelem, faültetés). Részvétel a helyi környezetvédelmi tevékenységben

12 Tanórai keretek - é lm é nyk ö zpont ú, - sokoldalú és szemléletes, - interdiszciplin á ris, de lehet ö n á ll ó tant á rgy is, - lok á lis é s glob á lis is egyszerre, - rendszerszeml é letű, - empatikus, - aktív cselekvésre ösztön ző, - természettudatos magatartásra serkent ő, - m é rt é kletess é gre, takar é koss á gra nevel ő

13 Helyi értékek és problémák megjelenése a tanórai tevékenységben Felszíni vizek szennyezettségének vizsgálata BISEL módszerrel A Duna ú jv á rosi v é derdő szerepe – Á brah á m B é la munk á ss á ga A Duna parti l ö szfal fokozottan v é dett lak ó inak megismer é se A közlekedés hatása a levegő minőségére Illegális hulladéklerakók felderítése A Duna menti n é pek hagyom á nyai Fenntarthat ó fejlőd é s, energiatakar é koss á g Légszennyező hatások feltérképezése lakóhelyünkön Szinte minden tantárgyhoz kapcsolhatók Internet, interaktív tábla a világ behozható a tanterembe

14 Tanórán kívüli foglalkozások Az elmélet megtapasztalása „ A legjobb iskola, amelyben egy ifj ú ember megtanulhatja, hogy a vil á gnak van é rtelme, a term é szettel val ó k ö zvetlen kapcsolat ” (Konrad Lorenz) Terepgyakorlatok, t ú r á k, kir á ndul á sok Erdei iskola Szakmai napok Ü zeml á togat á sok Vet é lkedők, versenyek Eg é szs é gh é t Sportnapok Projektmunk á k

15 Projektjeink BISEL bioindik á ci ó s m é r é sek 2001 ó ta

16 BIOGIS Térinformatika és a BISEL

17 Jeles napok Vízvilágnapja Di á kp á ly á zatok Vet é lkedők Madarak és Fák Napja K ö z ö s projekt az Arany J á nos iskola kisdi á kjaival Takarítási Világnap TeSzedd akció Rendrakás, hulladékgyűjtés

18 Műszaki munkak ö z ö ss é g projekth é t A környezetvédelem jegyében HuHa verseny – hulladékból hasznosat Újrapapír gyártás Vetélkedők, kvízjátékok Divatbemutató újrahasznosított termékekből

19 T á vlati c é lok Az iskola környezettudatos működésének kiterjesztése minél szélesebb körben, Örökös ökoiskola cím elnyerése, Hot Stuff -Myclimate Net program –projekt a svájci testvériskolával Otthon az erdőben pályázat megvalósítása Szülők bevonása a közös munkába, ZölDöK irányítás a diákok körében Cselekvő, aktív diákok, majdan cselekvő, aktív állampolgárok nevelése

20 Néhány fotó a teljesség igénye nélkül: TeSzedd akció szeptember

21 TeSzedd akció

22 Otthon az erdőben - terepszemle

23 Környezetvédelmi vetélkedők

24 Megemlékezés a Madarak és Fák Napjáról

25 Madarak és Fák Napja

26 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Nők a Tudományban. Környezeti nevelés a Dunaújvárosi Lorántffy Szakközépiskolában Készítette:Lendvai Józsefné2013.2016. 09. 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések