Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A képzett szakemberekért A vizsgabizottság működése Az elnök és tag feladatai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A képzett szakemberekért A vizsgabizottság működése Az elnök és tag feladatai."— Előadás másolata:

1 A képzett szakemberekért A vizsgabizottság működése Az elnök és tag feladatai

2 A képzett szakemberekért A szakmai vizsga előkészítése

3 A képzett szakemberekért A vizsgaszervező  Képző intézmény tájékoztatása, befogadása  Vizsgabejelentés fogadása a képző intézmény részéről  Vizsgacsoportok kialakítása (10-35 fő) ( vizsgára jelentkezők dokumentumainak ellenőrzése )  Vizsgarend közös megtervezése  Vizsgahelyszínek biztosítása

4 A képzett szakemberekért A szakmai vizsga tervezése -Vizsgacsoportok kialakítása (10-35 fő) – 10 fő alatti felmentés (Közoktatási törvény 3.sz. melléklet I.d. alapján) -Egy vizsgázóra lebontott maximális vizsgaidő 8 óra -Egy napra több vizsgarész,vizsgatevékenység szervezhető -Lebonyolítási idő: - 8-18 óra között: szóbeli,írásbeli,interaktív vizsgatevékenység - 7-19 óra között: gyakorlati vizsgatevékenység -Vizsga időtartama legfeljebb 5 nap (egy nap hosszabbítás lehet) -Szakmai vizsga befejezése: első vizsgatevékenység napjától számított 45 napon belül -Kijavított írásbeli feladatok biztosítása elnök részére (min. 3 nap)

5 A képzett szakemberekért A vizsgaszervező  Vizsgákról jelentés minisztérium/kamara felé  Írásban felkéri a kamarát/érdek-képviseletet/szakmai szervezetet tag kijelölésére  Kijelöli és megbízza a vizsgaszervező által delegált tagot, jegyzőt, szakértőket  Vizsgacsoportok kialakítása (10-35 fő)

6 A képzett szakemberekért A vizsgaszervező  Előkészíti a felmentéseket, törzslapmásolatokat  Megrendeli az írásbeli/interaktív központi tételeket  Megrendeli a szóbeli tételeket (hitelesített)  Megrendeli a bizonyítványokat, törzslapokat  Gondoskodik a gyakorlati tételek összeállításáról  Szakmai segítséget nyújt

7 A képzett szakemberekért Felkérés Elnök  Megbízó: - Minisztérium - Kamara Tag  Megbízó: - Kamara - Érdekképviselet - Szakmai szervezet

8 A képzett szakemberekért A vizsgabizottság  Független szakmai testület (szakképzési törvény 14.§.(2))  Vizsgabizottság: -elnök -kamara/érdek-képviselet /szakmai szervezet tag -vizsgaszervező által delegált tag  Jegyző nem tagja

9 A képzett szakemberekért Nem lehet a vizsgabizottság elnöke  A vizsgaszervező/képző intézmény – munkaviszony, jogviszony  Vizsgázók oktatásában, felkészítésében  Rokoni, üzleti kapcsolatban  Akadályoztatás esetén megbízót értesíteni

10 A képzett szakemberekért Tag  Akadályoztatás esetén megbízót értesíteni  Helyettesítés: maximum 30 percig

11 A képzett szakemberekért Felkészülés a szakmai vizsgára  Megbízás  Tájékozódás - Szakmai és vizsgakövetelmény - 20/2007.(VI.21.) SZMM rendelet ( szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárásrendjéről ) - 20/2008.(XII.17.) SZMM rendelet ( szakmai vizsgadíj és vizsgáztatási díjak kereteiről )

12 A képzett szakemberekért

13 Felkészülés a szakmai vizsgára  Megbízás  Kapcsolatfelvétel (vizsgaszervező, képző intézmény) - Tanfolyam kezdete (SZVK)

14 A képzett szakemberekért

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Felkészülés a szakmai vizsgára  Kapcsolatfelvétel: - Gyakorlati feladatok biztosítása - Gyakorlati feladatok elbírálása (javíttatása/elfogadása – elnök-tag egyeztetése) - Gyakorlati helyszínről tájékozódás (megnézni!) - Időpontok, helyszínek egyeztetése

30 A képzett szakemberekért Felkészülés a szakmai vizsgára  Rákérdezni: - Vizsgacsoport összetétele (felmentések, javító- pótlóvizsgások, SNI vizsgázók, létszámváltozás) - Döntéshozatalra legyen elég idő! - Vizsgabizottság összetétele, elérhetősége - Történt-e egyeztetés a tagokkal - A vizsgaszervezési szabályzat előkészítése

31 A képzett szakemberekért Felkészülés a szakmai vizsgára  Egyeztetés: A vizsgabizottsági tagokkal: - Felmentésekről határozat ( vizsga megkezdése előtt 3 nappal írásban átadni a vizsgára jelentkezőnek ) - Gyakorlati tételek, értékelő lapok - Gyakorlati helyszín - Munkamegosztás vizsgatevékenységekre lebontva

32 A képzett szakemberekért A szakmai vizsga lebonyolítása

33 A képzett szakemberekért Az vizsgabizottság elnök

34 A képzett szakemberekért A vizsga megkezdése előtt  A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat és Vizsgaprogram elfogadása – tagokkal egyetértésben  A vizsgára jelentkezők bemeneti feltételeinek ellenőrzése ( eredeti bizonyítvány (másolat), jelentkezési lap, modulzáró igazolás, tanfolyam eredményes befejezéséről igazolás, SZVK – egészségügyi alkalmassági, teljesítendő gyakorlati idő, bemeneti kompetencia stb.)

35 A képzett szakemberekért Jogszabály mellékletei  modulzáró vizsgáról igazolás (20/2007.( V.21.) SZMM r. 7.sz. melléklete)  tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás (20/2007.( V.21.) SZMM r. 7.sz. melléklete)  vizsgára való jelentkezési lapok (20/2007.( V.21.) SZMM r. 6.sz. melléklete)  bizonyítványok hitelesített másolata  bemeneti kompetencia felmérésről igazolás (20/2007.( V.21.) SZMM r. 8.sz. melléklete)

36 A képzett szakemberekért

37

38

39 A vizsga megkezdése előtt  Ellenőrzi a vizsga megkezdésének részleteit: - Írásbeli tételek bontatlan/sértetlen állapotban - Gyakorlati tételek a megállapodás szerint - Felmentésekről a döntést a vizsgázók megkapták - Javító-, pótlóvizsgázó - törzslapmásolat - Egészséges, megfelelő körülmények - Nyitó jegyzőkönyv előkészítése (értekezlet)

40 A képzett szakemberekért Írásbeli vizsgatevékenység Elnökés tag - Vizsgaszervezési szabályzatban rögzített tag - Felügyelő tanár (nem szakember!!!) - Bontatlan/sértetlen boríték - Pecséttel ellátott felkészülési lapok - Megfelelő körülmények - Vizsgázók – személyi igazolvány - Írásbeli jegyzőkönyv

41 A képzett szakemberekért Írásbeli vizsgatevékenység Felügyelő tanár  Tájékoztat -szabályok -használható eszközök -szabálytalanságok következményei -ülésrendet és jegyzőkönyvet készít -gondoskodik a vizsgarend betartásáról ( a borítékon szereplő időpontban bontás!!!!)

42 A képzett szakemberekért Interaktív vizsgatevékenység -Vizsgaszervezési szabályzatban rögzített tag ellenőrzi a tárgyi feltételeket, a biztonságot -Technikai feltételek biztosítása -Szükséges program időben feltelepítve -Számítógép (nyomtató) megfelelően előkészítve, megfelelő számban -Tájékoztatás a vizsgázók részére -Pecséttel ellátott felkészülési lapok (név! feladat sorszáma, szakképesítés,dátum)

43 A képzett szakemberekért Írásbeli/interaktív vizsgatevékenység Felügyelő tanár - Vizsgázó elhagyja a termet – dolgozatot leadja, rögzíti - Befejezés (időpont rögzítés, üres helyeket színesen áthúzni,beadott pótlapok felvezetése) - Szabálytalanság – dolgozatra felvezeti az időpontot és eseményt, értesíti a vizsgaszervezőt - Szabálytalanság kivizsgálása (rendkívüli jegyzőkönyv) -

44 A képzett szakemberekért Interaktív vizsgatevékenység Felügyelő tanár - Feladatok eredményét utólag nem módosítható elektronikus adathordozón leadni: 1. vizsgázó ráírja a nevét 2. szakképesítés megnevezését 3. vizsgafeladat sorszámát 4. dátum 5. Vizsgázó aláírása

45 A képzett szakemberekért Gyakorlati vizsgatevékenység Elnök és tag - Vizsgaszervezési szabályzatban rögzített tag - Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő - Megfelelő környezet és eszközök - Gyakorlati tételek húzásra előkészítve és értékelő lapok - Munka-, tűz- és egészségvédelmi oktatás, jegyzőkönyv

46 A képzett szakemberekért Gyakorlati vizsgatevékenység Elnök és tag - Vizsgázók tájékoztatása - SZVK alapján meghatározott idő biztosítása - A vizsgafeladat leadásának idejét a tag rögzíti - Jegyzőkönyv előkészítése

47 A képzett szakemberekért Szóbeli vizsgatevékenység Elnök és tag - Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített tag, Vizsgaprogram - Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő - Központi szóbeli tételsor (egy hitelesített példány) előkészítése: összefüggő és húzásra alkalmas - Szükség esetén mellékletek előkészítése - Pecséttel ellátott felkészülési lapok

48 A képzett szakemberekért Szóbeli vizsgatevékenység Elnök és tag - Vizsgázó önállóan felel! Vagy szakmai megbeszélést folytat - Önálló felelet megszakítása csak ha súlyos hibát vét vagy elakad - Értékelő lapok használata! - Egy alkalommal póttétel húzható (teljesítmény itt legfeljebb 60%-ra értékelhető!) - Póttétel feltüntetése: osztályozó íven, jegyzőkönyvben

49 A képzett szakemberekért Szakmai vizsga értékelése

50 A képzett szakemberekért Elnök és tag - Modul értékelhető, ha 51% feletti, kivéve, ha az SZVK másképp rendelkezik!!! - Javító-,pótlóvizsgázó érvényes eredményének átvezetése - Felmentések esetén a vizsgabizottság döntésének %-os átvezetése - Eredmények számítása: érték kerekítve, egész %-ban meghatározva

51 A képzett szakemberekért Elnök és tag - Ha szakképesítésre eredménytelen – részszakképesítésre bizonyítvány kiadása! - Írásbeli/interaktív – javító tanár értékeli %-an – értékelési útmutató alapján – elnök részére biztosítani : értékelésben indokoltan kérhet változtatást - Gyakorlati feladatok: értékelő lapok ellenőrzése - Szóbeli feladatok: értékelő lapok ellenőrzése

52 A képzett szakemberekért Elnök és tag - Elnök: tagok jelenlétében eredményt hirdet - Korrekt tájékoztatás! (eredménytelenül vizsgázók esetén: tapintatosan, precízen) - Értékelés általánosan - Bizonyítvány kiosztásnál eredmény felolvasása nélkül - A kiemelkedők felé pozitív értékelés - Röviden, de értékesen

53 A képzett szakemberekért Szakmai vizsga lezárása  Ellenőrzés – aláírás: - Jegyzőkönyvek - Osztályozó ívek - Törzslapok - Bizonyítvány – ELNÖK  Megbízó felé jelentések elkészítése, elküldése

54 A képzett szakemberekért Fontos tudnivalók - elnök  Meghatározó személyiség  Jogszabályok ismerete  Váratlan helyzetek megoldása – segítség kérése  Emberséges, korrekt hozzáállás  Felelősség vállalása  Feszültségek kezelése

55 A képzett szakemberekért Fontos tudnivalók - elnök  Vizsgázók felé: - vélemény kinyilvánítása hogyan történik! (vizsgázóról, képzőről, vizsgaszervezőről!) - észrevételek közlése finoman (szakértő, tagok feladatainak nem megfelelő ellátása, viselkedés stb.)  Telefon használata vizsga közben!  Öltözék

56 A képzett szakemberekért Köszönöm figyelmüket! Jó munkát kívánok!


Letölteni ppt "A képzett szakemberekért A vizsgabizottság működése Az elnök és tag feladatai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések