Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakmai vizsgáztatás rendszere MA és HOLNAP Soós László Szociális és Munkaügyi Minisztérium Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály Székesfehérvár, 2007.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakmai vizsgáztatás rendszere MA és HOLNAP Soós László Szociális és Munkaügyi Minisztérium Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály Székesfehérvár, 2007."— Előadás másolata:

1 A szakmai vizsgáztatás rendszere MA és HOLNAP Soós László Szociális és Munkaügyi Minisztérium Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály Székesfehérvár, 2007. február 13.

2 2 ALAPJOGSZABÁLYOK 1993. ÉVI LXXIX. TÖRVÉNY (közoktatási törvény) 1993. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY (szakképzési törvény) 2001. ÉVI CI. TÖRVÉNY (felnőttképzési törvény)

3 3 A SZAKKÉPZÉS FORMÁI ISKOLAI RENDSZERŰ KÉPZÉS (tanulói jogviszony) ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI KÉPZÉS (képzési szerződés)

4 4 A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYEI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK (működési engedély, OM azonosító) FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK (nyilvántartásba vétel, akkreditáció)

5 5 A SZAKMAI VIZSGÁT MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK 1. A KÉPZÉS ISKOLAI RENDSZERBEN (tanév rendje, helyi program) ISKOLARENDSZEREN KÍVÜL (saját képzési program) alapja a SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNY

6 6 A KÉPZÉS VÁLTOZÁS  1/2006. (VII.5.) SZMM rendelet: szvk-k formai előírásai  Szakmai és vizsgáztatási követelmények moduláris felépítése  Szakmai követelménymodulok

7 7 A SZAKMAI VIZSGÁT MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK 2. A VIZSGA ELŐKÉSZÍTÉSE VIZSGAIDŐPONTOK Iskolai rendszer – Vizsgaidőszak, tanév rendje (jogszabály) Iskolarendszeren kívül – További lehető- ségek Feltételek: - Írásbeli vizsgarészek időpontját a szakképesítésért felelős miniszter meghatározhatja - Létszám: 35 fő, 10fő - 30 nap - vizsgarészek időpontjai

8 8 A VIZSGA ELŐKÉSZÍTÉSE TERVEZETT VÁLTOZÁS 1.  Központilag közleményben kiadott vizsgaprogram (SZMM-szaktárca)  Követelménymodulok - vizsgarészek  Vizsgarészek – vizsgatevékenységek  Írásbeli, interaktív, gyakorlati, szóbeli  Vizsgatevékenységek csoportosíthatók, összevonhatók

9 9 A VIZSGA ELŐKÉSZÍTÉSE TERVEZETT VÁLTOZÁS 2.  Napi vizsgafeladatok összideje max. 8 óra  Szóbeli vizsgatevékenység: 8 – 18 óra  Gyakorlati vizsgatevékenység: 7 – 19 óra  (A szakmai vizsga időtartama 3 nap) (4 nap, ill. létszámcsökkentés)

10 10 A SZAKMAI VIZSGÁT MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK 3. A VIZSGÁRA JELENTKEZÉS  Személyazonosság, előképzettség igazolása  Vizsgát megelőző képzés igazolása  Kérelmek iratai benyújtása (felmentés, nyelv stb.) - álláspont kialakítás  Törzslap kivonat (javító vizsga)

11 11 A VIZSGÁRA JELENTKEZÉS TERVEZETT VÁLTOZÁS  Írásban - Jelentkezési lap  Személyazonosság igazolása nem csak személyi igazolvánnyal  Képzési szakaszt lezáró modulvizsga igazolás

12 12 A SZAKMAI VIZSGÁT MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK 4. A VIZSGA BEJELENTÉSE  Szakképesítésért felelős miniszternek, vagy az általa működtetett költségvetési szervnek  Feltétel : Vizsgaszervezési jogosultság  Bejelentés: Tartalmi követelmények (létszám, hely, idő, megnevezés, nyilv.tart.ba vétel stb.)  Időbeli követelmények (30 nap)  Bizottsági tag felkérés (kamara, szakmai szervezet, képző)

13 13 A VIZSGA BEJELENTÉSE TERVEZETT VÁLTOZÁS  Bejelentés lehetősége bővül: A szakképesítésért felelős miniszter gaz-dasági kamarával kötött megállapodása alapján a vizsgaelnök kijelölő lehet a gazdasági kamara (2006. évi CXIV. törvény)  „kamarai tag” kijelölés – eljárásrend szerint  Bejelentés új tartalma : vizsgarend

14 14 A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS JOGSZABÁLYI ALAPJA A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS SZABÁLYAIRÓL ÉS ELJÁRÁSRENDJÉRŐL SZÓLÓ – TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT – 26/2001. (VII.27.) OM RENDELET Alkalmazás „kifutó” rendszerben

15 15 A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet módosítása 9/2006. (III.27.) OM rendelet  VIZSGAELNÖKI JAVASLATTÉTEL MEGSZŰNÉSE  SZABÁLYTALANSÁG ESETÉN AZ EREDMÉNYEK MEGSEMMISÍTÉSE, FELELŐSSÉGRE VONÁS, anyagi vonzat  PÓTTÉTEL HÚZÁS SZABÁLYOZÁSA  VIZSGÁK ELLENŐRZÉSE

16 16 A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS JOGSZABÁLYI ALAPJA TERVEZETT VÁLTOZÁS A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS SZABÁLYAIRÓL ÉS ELJÁRÁSRENDJÉRŐL SZÓLÓ …/2007. (...) SZMM RENDELET (új jogszabály)

17 17 A VIZSGABIZOTTSÁG  A vizsgabizottság 3 tagú (elnök, kamara, vizsgaszervező)  Elnök: szakképesítésért felelős miniszter (névjegyzék)  Vizsgaszervező képviselője megbízással !  Kérdező tanár, jegyző NEM tagja a vizsgabizottságnak (de megbízás!)

18 18 A VIZSGABIZOTTSÁG TERVEZETT VÁLTOZÁS  A vizsgabizottság összetétele nem változik  Delegálás elsősorban névjegyzékről

19 19 AZ ORSZÁGOS SZAKMAI VIZSGAELNÖKI NÉVJEGYZÉK  31/2004. (XI. 13.) OM rendelet  Folyamatos jelentkezési lehetőség  Részletes feltételek a R. 5. §-ában  Bírálati díj  Bírálat évente, novemberben  (módosítás előkészítése)

20 20 A VIZSGABIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE  A bizottság tagjai felelősek a vizsga szabályos és zavartalan lefolytatásáért  A szóbeli és a gyakorlati vizsgarészt csak a teljes bizottság előtt szabad megkezdeni ill. folytatni  BIZOTTSÁGI ÉRTEKEZLETEK (jegyzőkönyv)  Szóbeli előtt, után,  felmentés tárgyában  Szabálytalanság esetén  Vizsgát zavaró, gátló körülmény esetén  Határozat nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel

21 21 A VIZSGABIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE TERVEZETT VÁLTOZÁS  A vizsgabizottság feladatai alapvetően nem változnak  Újdonság: Interaktív vizsgatevékenység  Változik az értekezletek rendje  Változik az értékelés – nagyobb figyelem  A vizsgabizottság a teljes vizsgán jelen van.

22 22 A VIZSGABIZOTTSÁG ELNÖKE  A VIZSGABIZOTTSÁG MUNKÁJÁT IRÁNYÍTJA  FŐ FELADATA A VIZSGA SZABÁLYOS MENETÉNEK, ZAVARTALAN, TÁRGYILAGOS, NYUGODT LÉGKÖRÉNEK BIZTOSÍTÁSA  ELLENŐRZI:  A VIZSGASZERVEZŐ DOKUMENTUMAIT  A VIZSGÁZÓK DOKUMENTUMAIT,  A VIZSGA ÉS A VIZSGA DOKUMENTUMOK ELŐKÉSZÍTETTSÉGÉT  ÁTVIZSGÁLJA AZ ÍRÁSBELI ÉS GYAKORLATI FELADATOKAT  FELFÜGGESZTÉS LEHETŐSÉGE

23 23 A VIZSGABIZOTTSÁG ELNÖKE TERVEZETT VÁLTOZÁS Fokozott figyelem Elnöki jelentés (bővebb)

24 24 A SZAKMAI VIZSGA  VIZSGARÉSZEK:  ÍRÁSBELI: központi, 7 nap, vizsgázó tájékoztatása  GYAKORLATI: helyi feladat, elnök-tag jóváhagyás, munkavédelem  SZÓBELI: központi tételek, 6 vizsgázó, 10 óra, 15 perc, póttétel húzás egyszer A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNY alapján

25 25 A SZAKMAI VIZSGA TERVEZETT VÁLTOZÁS  Vizsgarész  vizsgarész  Írásbeli javítás 3 nap  Központi értékelési útmutatók  Előrehozott gyakorlati vizsga

26 26 A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE  ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI OSZTÁLYZAT  ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ  SZÓBELI: TAGOK KÜLÖN ÉRTÉKELNEK  ELÉGTELEN VIZSGARÉSZ ESETÉN FOLYTATÁS LEHETŐSÉGE  SIKERTELEN VIZSGA MEGISMÉTELHETŐ  VIZSGÁZÓ: TÖRVÉNYESSÉGI KÉRELEM

27 27 A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE TERVEZETT VÁLTOZÁS  Minősítés egyetlen osztályzattal  Értékelés vizsgatevékenységenként, vizsgarészenként %-osan  Vizsgarészek, vizsgatevékenységek súlyozása (szvk-ban)  50%-os teljesítmény alatt elégtelen

28 28 A SZAKMAI VIZSGA IRATAI  BIZONYÍTVÁNY (központi)  TÖRZSLAP (központi)  OSZTÁLYOZÓÍV (helyi)  BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ (lehetőség)  TÖRZSLAP KIVONAT

29 29 A SZAKMAI VIZSGA IRATAI TERVEZETT VÁLTOZÁS  Új bizonyítvány  15 jegyű azonosító, szakképesítés köre  (szakképesítés, rész- szakképesítés, szakképesítés elágazás, szakképesítés-ráépülés)  Vizsgarészek eredményeinek feltüntetése  Törzslap A/4-es  Nyomtatóval kitöltés  Vizsgarészek eredményeit tartalmazza

30 30 A szakmai vizsgák központi elektronikus nyilvántartása NSZI-hez delegálva  a központi számítógépes nyilvántartás vezetése és a statisztikai adatszolgáltatás kötelező: 2005. július 1-től ( 20/2004.(VII.27.) OM rendelet 5 sz. melléklete)  a vizsgaszervező a vizsga befejezését követő 30 napon belül az NSZI e-mail címére a vizsgaösszesítő adatlapot elektronikus aláírással okiratként elküldeni  SZANKCIÓ

31 31  Vizsgadíj: vizsga igazolt költségei,  Vizsgáztatási díj: Bizottság,  mértéke a „minimálbérhez” igazodik,  a vizsgabizottság munkáját segítő tanár, a jegyző, a felügyelő tanár és (iskolai rendszerű képzés esetén) az igazgató díjazása is meghatározásra került. Vizsgadíj és vizsgáztatási díjak 1. 2/2004. (I.30.) OM rendelettel módosított 1/2001. (I.16.) OM rendelet

32 32  Minimálbér  Vizsgaelnök: 3% - 4,5%  VB tag:2% - 3,5%  Felügyelő tanár:2% - 3% (óra)  Helyettes: 4% (nap)  Jegyző: 0,8% - 1,2% (fő)  Igazgató: 200% - 100% - 50% Vizsgadíj és vizsgáztatási díjak 2.

33 33 Köszönöm megtisztelő figyelmüket soos.laszlo@szmm.gov.hu


Letölteni ppt "A szakmai vizsgáztatás rendszere MA és HOLNAP Soós László Szociális és Munkaügyi Minisztérium Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály Székesfehérvár, 2007."

Hasonló előadás


Google Hirdetések