Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakmai vizsgáztatás rendszere MA és HOLNAP Soós László Szociális és Munkaügyi Minisztérium Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály Székesfehérvár, 2007.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakmai vizsgáztatás rendszere MA és HOLNAP Soós László Szociális és Munkaügyi Minisztérium Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály Székesfehérvár, 2007."— Előadás másolata:

1 A szakmai vizsgáztatás rendszere MA és HOLNAP Soós László Szociális és Munkaügyi Minisztérium Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály Székesfehérvár, február 13.

2 2 ALAPJOGSZABÁLYOK ÉVI LXXIX. TÖRVÉNY (közoktatási törvény) ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY (szakképzési törvény) ÉVI CI. TÖRVÉNY (felnőttképzési törvény)

3 3 A SZAKKÉPZÉS FORMÁI ISKOLAI RENDSZERŰ KÉPZÉS (tanulói jogviszony) ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI KÉPZÉS (képzési szerződés)

4 4 A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYEI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK (működési engedély, OM azonosító) FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK (nyilvántartásba vétel, akkreditáció)

5 5 A SZAKMAI VIZSGÁT MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK 1. A KÉPZÉS ISKOLAI RENDSZERBEN (tanév rendje, helyi program) ISKOLARENDSZEREN KÍVÜL (saját képzési program) alapja a SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNY

6 6 A KÉPZÉS VÁLTOZÁS  1/2006. (VII.5.) SZMM rendelet: szvk-k formai előírásai  Szakmai és vizsgáztatási követelmények moduláris felépítése  Szakmai követelménymodulok

7 7 A SZAKMAI VIZSGÁT MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK 2. A VIZSGA ELŐKÉSZÍTÉSE VIZSGAIDŐPONTOK Iskolai rendszer – Vizsgaidőszak, tanév rendje (jogszabály) Iskolarendszeren kívül – További lehető- ségek Feltételek: - Írásbeli vizsgarészek időpontját a szakképesítésért felelős miniszter meghatározhatja - Létszám: 35 fő, 10fő - 30 nap - vizsgarészek időpontjai

8 8 A VIZSGA ELŐKÉSZÍTÉSE TERVEZETT VÁLTOZÁS 1.  Központilag közleményben kiadott vizsgaprogram (SZMM-szaktárca)  Követelménymodulok - vizsgarészek  Vizsgarészek – vizsgatevékenységek  Írásbeli, interaktív, gyakorlati, szóbeli  Vizsgatevékenységek csoportosíthatók, összevonhatók

9 9 A VIZSGA ELŐKÉSZÍTÉSE TERVEZETT VÁLTOZÁS 2.  Napi vizsgafeladatok összideje max. 8 óra  Szóbeli vizsgatevékenység: 8 – 18 óra  Gyakorlati vizsgatevékenység: 7 – 19 óra  (A szakmai vizsga időtartama 3 nap) (4 nap, ill. létszámcsökkentés)

10 10 A SZAKMAI VIZSGÁT MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK 3. A VIZSGÁRA JELENTKEZÉS  Személyazonosság, előképzettség igazolása  Vizsgát megelőző képzés igazolása  Kérelmek iratai benyújtása (felmentés, nyelv stb.) - álláspont kialakítás  Törzslap kivonat (javító vizsga)

11 11 A VIZSGÁRA JELENTKEZÉS TERVEZETT VÁLTOZÁS  Írásban - Jelentkezési lap  Személyazonosság igazolása nem csak személyi igazolvánnyal  Képzési szakaszt lezáró modulvizsga igazolás

12 12 A SZAKMAI VIZSGÁT MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK 4. A VIZSGA BEJELENTÉSE  Szakképesítésért felelős miniszternek, vagy az általa működtetett költségvetési szervnek  Feltétel : Vizsgaszervezési jogosultság  Bejelentés: Tartalmi követelmények (létszám, hely, idő, megnevezés, nyilv.tart.ba vétel stb.)  Időbeli követelmények (30 nap)  Bizottsági tag felkérés (kamara, szakmai szervezet, képző)

13 13 A VIZSGA BEJELENTÉSE TERVEZETT VÁLTOZÁS  Bejelentés lehetősége bővül: A szakképesítésért felelős miniszter gaz-dasági kamarával kötött megállapodása alapján a vizsgaelnök kijelölő lehet a gazdasági kamara (2006. évi CXIV. törvény)  „kamarai tag” kijelölés – eljárásrend szerint  Bejelentés új tartalma : vizsgarend

14 14 A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS JOGSZABÁLYI ALAPJA A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS SZABÁLYAIRÓL ÉS ELJÁRÁSRENDJÉRŐL SZÓLÓ – TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT – 26/2001. (VII.27.) OM RENDELET Alkalmazás „kifutó” rendszerben

15 15 A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet módosítása 9/2006. (III.27.) OM rendelet  VIZSGAELNÖKI JAVASLATTÉTEL MEGSZŰNÉSE  SZABÁLYTALANSÁG ESETÉN AZ EREDMÉNYEK MEGSEMMISÍTÉSE, FELELŐSSÉGRE VONÁS, anyagi vonzat  PÓTTÉTEL HÚZÁS SZABÁLYOZÁSA  VIZSGÁK ELLENŐRZÉSE

16 16 A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS JOGSZABÁLYI ALAPJA TERVEZETT VÁLTOZÁS A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS SZABÁLYAIRÓL ÉS ELJÁRÁSRENDJÉRŐL SZÓLÓ …/2007. (...) SZMM RENDELET (új jogszabály)

17 17 A VIZSGABIZOTTSÁG  A vizsgabizottság 3 tagú (elnök, kamara, vizsgaszervező)  Elnök: szakképesítésért felelős miniszter (névjegyzék)  Vizsgaszervező képviselője megbízással !  Kérdező tanár, jegyző NEM tagja a vizsgabizottságnak (de megbízás!)

18 18 A VIZSGABIZOTTSÁG TERVEZETT VÁLTOZÁS  A vizsgabizottság összetétele nem változik  Delegálás elsősorban névjegyzékről

19 19 AZ ORSZÁGOS SZAKMAI VIZSGAELNÖKI NÉVJEGYZÉK  31/2004. (XI. 13.) OM rendelet  Folyamatos jelentkezési lehetőség  Részletes feltételek a R. 5. §-ában  Bírálati díj  Bírálat évente, novemberben  (módosítás előkészítése)

20 20 A VIZSGABIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE  A bizottság tagjai felelősek a vizsga szabályos és zavartalan lefolytatásáért  A szóbeli és a gyakorlati vizsgarészt csak a teljes bizottság előtt szabad megkezdeni ill. folytatni  BIZOTTSÁGI ÉRTEKEZLETEK (jegyzőkönyv)  Szóbeli előtt, után,  felmentés tárgyában  Szabálytalanság esetén  Vizsgát zavaró, gátló körülmény esetén  Határozat nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel

21 21 A VIZSGABIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE TERVEZETT VÁLTOZÁS  A vizsgabizottság feladatai alapvetően nem változnak  Újdonság: Interaktív vizsgatevékenység  Változik az értekezletek rendje  Változik az értékelés – nagyobb figyelem  A vizsgabizottság a teljes vizsgán jelen van.

22 22 A VIZSGABIZOTTSÁG ELNÖKE  A VIZSGABIZOTTSÁG MUNKÁJÁT IRÁNYÍTJA  FŐ FELADATA A VIZSGA SZABÁLYOS MENETÉNEK, ZAVARTALAN, TÁRGYILAGOS, NYUGODT LÉGKÖRÉNEK BIZTOSÍTÁSA  ELLENŐRZI:  A VIZSGASZERVEZŐ DOKUMENTUMAIT  A VIZSGÁZÓK DOKUMENTUMAIT,  A VIZSGA ÉS A VIZSGA DOKUMENTUMOK ELŐKÉSZÍTETTSÉGÉT  ÁTVIZSGÁLJA AZ ÍRÁSBELI ÉS GYAKORLATI FELADATOKAT  FELFÜGGESZTÉS LEHETŐSÉGE

23 23 A VIZSGABIZOTTSÁG ELNÖKE TERVEZETT VÁLTOZÁS Fokozott figyelem Elnöki jelentés (bővebb)

24 24 A SZAKMAI VIZSGA  VIZSGARÉSZEK:  ÍRÁSBELI: központi, 7 nap, vizsgázó tájékoztatása  GYAKORLATI: helyi feladat, elnök-tag jóváhagyás, munkavédelem  SZÓBELI: központi tételek, 6 vizsgázó, 10 óra, 15 perc, póttétel húzás egyszer A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNY alapján

25 25 A SZAKMAI VIZSGA TERVEZETT VÁLTOZÁS  Vizsgarész  vizsgarész  Írásbeli javítás 3 nap  Központi értékelési útmutatók  Előrehozott gyakorlati vizsga

26 26 A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE  ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI OSZTÁLYZAT  ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ  SZÓBELI: TAGOK KÜLÖN ÉRTÉKELNEK  ELÉGTELEN VIZSGARÉSZ ESETÉN FOLYTATÁS LEHETŐSÉGE  SIKERTELEN VIZSGA MEGISMÉTELHETŐ  VIZSGÁZÓ: TÖRVÉNYESSÉGI KÉRELEM

27 27 A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE TERVEZETT VÁLTOZÁS  Minősítés egyetlen osztályzattal  Értékelés vizsgatevékenységenként, vizsgarészenként %-osan  Vizsgarészek, vizsgatevékenységek súlyozása (szvk-ban)  50%-os teljesítmény alatt elégtelen

28 28 A SZAKMAI VIZSGA IRATAI  BIZONYÍTVÁNY (központi)  TÖRZSLAP (központi)  OSZTÁLYOZÓÍV (helyi)  BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ (lehetőség)  TÖRZSLAP KIVONAT

29 29 A SZAKMAI VIZSGA IRATAI TERVEZETT VÁLTOZÁS  Új bizonyítvány  15 jegyű azonosító, szakképesítés köre  (szakképesítés, rész- szakképesítés, szakképesítés elágazás, szakképesítés-ráépülés)  Vizsgarészek eredményeinek feltüntetése  Törzslap A/4-es  Nyomtatóval kitöltés  Vizsgarészek eredményeit tartalmazza

30 30 A szakmai vizsgák központi elektronikus nyilvántartása NSZI-hez delegálva  a központi számítógépes nyilvántartás vezetése és a statisztikai adatszolgáltatás kötelező: július 1-től ( 20/2004.(VII.27.) OM rendelet 5 sz. melléklete)  a vizsgaszervező a vizsga befejezését követő 30 napon belül az NSZI címére a vizsgaösszesítő adatlapot elektronikus aláírással okiratként elküldeni  SZANKCIÓ

31 31  Vizsgadíj: vizsga igazolt költségei,  Vizsgáztatási díj: Bizottság,  mértéke a „minimálbérhez” igazodik,  a vizsgabizottság munkáját segítő tanár, a jegyző, a felügyelő tanár és (iskolai rendszerű képzés esetén) az igazgató díjazása is meghatározásra került. Vizsgadíj és vizsgáztatási díjak 1. 2/2004. (I.30.) OM rendelettel módosított 1/2001. (I.16.) OM rendelet

32 32  Minimálbér  Vizsgaelnök: 3% - 4,5%  VB tag:2% - 3,5%  Felügyelő tanár:2% - 3% (óra)  Helyettes: 4% (nap)  Jegyző: 0,8% - 1,2% (fő)  Igazgató: 200% - 100% - 50% Vizsgadíj és vizsgáztatási díjak 2.

33 33 Köszönöm megtisztelő figyelmüket


Letölteni ppt "A szakmai vizsgáztatás rendszere MA és HOLNAP Soós László Szociális és Munkaügyi Minisztérium Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály Székesfehérvár, 2007."

Hasonló előadás


Google Hirdetések