Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önértékelési kézikönyv október 5-i módosítása alapján

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önértékelési kézikönyv október 5-i módosítása alapján"— Előadás másolata:

1 Önértékelési kézikönyv 2015. október 5-i módosítása alapján

2 Elvárás rendszer kialakítása

3 Tervezés

4 Tervezés

5 Az éves önértékelési tervben szereplő határidőket, felelősöket az intézményvezető vagy a nevelőtestület erre kijelölt tagja rögzíti az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai felületen, amely a tervben rögzítettnek megfelelően teszi elérhetővé az adatgyűjtő és az értékelő funkciókat az értékelésben részt vevők számára.

6 Megvalósítás A tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így az értékelési területek és a szempontok megegyeznek. Az értékelés alapját a pedagógusminősítés területeivel megegyező területekhez, a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok minősítésének alapját képező indikátorok alkotják.

7 A pedagógus önértékelésének területei
1. Pedagógiai módszertani felkészültség 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3.A tanulás támogatása 4.A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5.A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6.Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8.Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

8 Módszertan és eszközök
Dokumentumelemzés: Tanmenet és a tervezés egyéb dokumentumai (Ö.k. 28.old.) Óraterv, egyéb foglalkozások tervezése Napló Tanulói füzetek Óra- és foglalkozás látogatás Megfigyelési szempontok

9 Interjúk: Pedagógussal Intézményvezetővel Kérdőív: Önértékelő Szülői Munkatársi 2 évre szóló önfejlesztési terv

10 Vezetői önértékelés A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

11 Módszerek Dokumentumelemzés Előző ellenőrzések dokumentumai
Vezetői pályázat Pedagógiai Program Egymást követő 2 tanév munkaterve és beszámolói SZMSZ Kérdőív: Önértékelés Pedagógus Szülő

12 Interjúk: Vezetővel Munkáltatóval Vezetőtársakkal

13 Intézményi önértékelés
1. Pedagógiai folyamatok 2. Személyiség - és közösségfejlesztés 3. Eredmények 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 5. Az intézmény külső kapcsolatai 6. A pedagógiai munka feltételei 7. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés

14 Módszerek Dokumentumelemzés Pedagógiai Program SZMSZ
Egymást követő 2 tanév munkatervei és az éves beszámolók Továbbképzési program / beiskolázási terv Mérési eredmények adatai, elemzése A pedagógus – önértékelés eredményeinek összegzése A pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése

15 Interjú: Egyéni: Csoportos: Vezetővel Szülőkkel – osztályonként 2 fő
Pedagógusok – különböző évfolyamokon tanító, nem azonos munkaközösségbe tartozó

16 Összegzés Az önértékelés, törvényi kötelezettség! Ezért el kell végezni…. …jól elvégezni, csak pozitív hozzáállással tudjuk!

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Önértékelési kézikönyv október 5-i módosítása alapján"

Hasonló előadás


Google Hirdetések