Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2011/2012. tanév  Általános iskola alsó tagozat 1-4. évf.  1-1 osztály  Nyolcosztályos gimnázium 5-12. évf.  2-2 osztály (A és B)  Nyelvi előkészítő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2011/2012. tanév  Általános iskola alsó tagozat 1-4. évf.  1-1 osztály  Nyolcosztályos gimnázium 5-12. évf.  2-2 osztály (A és B)  Nyelvi előkészítő."— Előadás másolata:

1

2 2011/2012. tanév

3  Általános iskola alsó tagozat 1-4. évf.  1-1 osztály  Nyolcosztályos gimnázium 5-12. évf.  2-2 osztály (A és B)  Nyelvi előkészítő évvel induló hatosztályos gimnázium 7-13. évf.  1-1 osztály (7.C, 8.C, 9.C, 10.D)  Hatosztályos gimnázium  1-1 osztály (10-12.C) A nyolcosztályos gimnázium 7. és a hatosztályos gimnázium 8. évfolyamától a tanterv azonos.

4 5. évf.6. évf.Elők.évf.7-8. évf.8-9. évf.9-10. évf. 10-11. évf. 11-12. évf. 12-13. évf. magyar történelem társadalomismeret 1. idegen nyelv 2. idegen nyelv matematika informatika természetismeret földrajz kémia biológia fizika ének kézművesség rajz műv..történet testnevelés médiaismeret fakultáció

5 6. évf. 8. évf. félév 8. évf. év vége 9. évf. 10. évf. félév 10. évf. év vége 11. évf. félév 12. évf. természetismeretgyakorlati énekbemutató testnevelésbemutató kézművességkiállítás rajzkiállítás matematika írásbeli magyar írásbeli és szóbeli történelem szóbeli földrajz szóbeli kémia szóbeli biológia szóbeli fizika írásbeli érettségi

6 A gyakorlófélév tanítási rendje, szünetek A félév 2011. szeptember 19-től december 5-ig tart. Szünetek, tanításmentes napok: 10.21. (P) 12 és 13 ó.Ünnepélyek az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából 10.24-25. (H-K), 11.09-10. (Sz-Cs) Mozgókép órák a 12. évfolyamon, órarend szerinti tanítás nincs! 11.02-05.Őszi szünet (A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 28. péntek; a szünet utáni első tanítási nap: november 7. hétfő)

7 1. Szakos tanítási gyakorlat (60 órás) egyéni hospitálás saját vezetőtanárnál (legalább 10 óra)  előhospitálás  tanítási ütemterv készítése;  óratervezés, felkészülés a tanítási órákra;  tanórák megtartása (legalább 15, legfeljebb 20 tanóra);  az órák elemzése, értékelése  vizsgatanítás  külön osztályzat, elégtelen esetén egyszer ismételhető, második elégtelen = elégtelen gyakorlat  utóhospitálás: óramegfigyelés már „tanári” szemmel (konkrét megfigyelési szempontok alapján), óraelemzés az adott vezetőtanárral, jelölttárssal (legalább 5 óra);  értékelés: önértékelés (összefoglaló készítése a tanítási gyakorlat tapasztalatairól, a munka értékelése a továbblépés lehetőségeinek felvázolásával); a gyakorlótanítás értékelése az iskolai értékelőlap alapján.

8 2. Általános oktatási-nevelési gyakorlat (30 órás) Csak egyszer, az első gyakorolt szakkal egy félévben kötelező teljesíteni!  ismerkedés az iskolával, az iskolai élettel: gyakorlatindító ig.h-i tájékoztató (1 óra); az iskola működési kereteit bemutató csoportos foglalkozások, írásbeli dokumentumok megismerése = ún. komplex képzések (2 alkalom/4 óra)  ismerkedés a szaktárgyi munkával: az adott szakos munkaközösség keretében szaktárgyi-módszertani bemutató (4/3 óra); a szertár, illetőleg a könyvtár megismerése (1 óra);  ismerkedés a tanulócsoportokkal és munkájukkal: a szakos tanítási gyakorlatra kiválasztott tanulócsoport osztályfőnöki munkájával való megismerkedés (1 óra); hospitálás a kiválasztott tanulócsoport más szakos óráin, illetőleg a saját szaknak megfelelő, de nem a saját vezetőtanár által tartott órákon (15 óra) – konkrét megfigyelési szempontok alapján, óraértékelés  más tanárjelöltek által tartott órák, vizsgatanítások megfigyelése + kompetencia alapú képzéssel kapcsolatos óralátogatások: (5 óra)

9  Csak a 60 órás szakos tanítási gyakorlatot teljesítik iskolánkban, de a 60 kontakt órába nem kizárólag a 15 megtartott óra, annak előkészületei és utómunkálatai, valamint az elő- és utóhospitálás tartozik bele, hanem néhány más jellegű tevékenység is!

10  A 60 óra megoszlása: 1. 15 megtartott óra + 15 óra-előkészítés és -értékelés a vezetőtanárral közösen = 30 óra 2. A másik 30 óra teljesítését az „Igazolólapon” kell aláíratni, a részegységek óraszámaránya megváltoztatható, de a 30 órát összességében maradéktalanul teljesíteni kell: Gyakorlatindító tájékoztató1 Előhospitálás a jelölt által tanított osztályban/csoportban a saját vezetőtanár által tartott órákon10 Konzultáció a jelölt által tanított osztály/csoport osztályfőnökével vagy osztályfőnöki óra látogatása 1 A szaktárgyi munkaközösség által szervezett módszertani bemutató, annak megbeszélése, szertári munka / könyvtár megismerése 2 Nem a saját vezetőtanár által tartott saját szaktárgyi órák látogatása, rövid megbeszélése nem a jelölt által tanított osztályban 5 Nem a saját vezetőtanár által tartott órák látogatása, rövid megbeszélése a jelölt által tanított osztályban 5 Utóhospitálás, a jelölttársak által tartott tanórák, vizsgatanítások látogatása, megbeszélése3 Egyéb foglalkozások, tevékenységek (itt választható lesz pl. valamelyik komplex képzés is)3 Összesen30

11 Komplex képzések:  A félév során 3 alkalommal:  okt. 6. csüt. 4. óra: Munkaügyi tudnivalók (Tomcsányi Péter)  okt. 10. hétfő 6. óra: Kompetencia alapú oktatás (Fenyő D. György)  nov. 9. szerda 6. óra: Szabadidős programszervezés (Sziklai Gábor)  Az osztatlan képzésből érkező, első tanári szakjukat gyakorló hallgatók számára legalább 2 alkalom kötelező, az MA-s képzésből érkezők számára ajánlott, ill. más kötelező foglalkozás helyett választható. Munkaközösségi foglalkozás: októberben Osztályfőnöki foglalkozás: novemberben Óralátogatások esetében ajánlott minél több kompetencia centrikus oktatást, kooperatív módszereket bemutató órán hospitálni

12  Ütemterv a 15 óráról, legkésőbb október 3-ig 2 pld-ban nekem, aki később adja le, az egyik pld-t a szakmódszertanra kell bevinnie min. 10 nappal a gyakorlótanítás megkezdése előtt. A bemutató órát külön kell jelölni!  Igazolólap (folyamatosan vezetni kell, a végén a vezetőtanárnak kell leadni) – ezt mindenki megkapja ez után a tájékoztató után  Törzslap (csak a régi rendszerű hallgatóknak kell kitölteni!)

13  Minden nappali tagozatos hallgató kap › Minősítést, amelyen szerepel minden osztályzat és egy rövid szöveges vezetőtanári értékelés › Jegyzőkönyvet a bemutató óráról az adott órára kapott osztályzattal és értékeléssel (külső látogató is jelen van!)  Csak az osztatlan képzésből érkező hallgatók kapnak › Háromfokozatú értékelést a 30-órás gyakorlatra, amennyiben teljesítették

14  Csengetési rend: 1. óra8.00-8.45 2. óra9.00-9.45 3. óra10.00-10.45 4. óra11.00-11.45 5. óra12.00-12.45 6. óra13.00-13.45 7. óra14.15-15.00 8. óra15.10-15.55

15  Vezetőtanárok elérhetősége: › Iskolai telefon: 343-6716 vagy 343-1731, ill. a tanári közvetlen száma: 343-7257 › Email: okos.balamber@radnoti.elte.huokos.balamber@radnoti.elte.hu › A földszinti tanáriban csak a magyar, történelem, orosz, német, francia, matematika, film, latin szakos tanárok találhatók meg › Angol: alagsorban (kivéve: J. Tóth Judit, Sziklai Gábor és Weltner Mariann a tanáriban) › Biológia és földrajz: I. emelet › Fizika: II. em. › Kémia: III. emelet › Informatika: fszt. 26.

16 › Tüdőszűrőlapot be kell mutatni a vezetőtanárnak! › Számítógép használat, e-napló csak a vezetőtanáron keresztül! › Fénymásolás 2 nap átfutással a vezetőtanáron keresztül › A hallgatóknak szóló információk a fszt-i folyosón elhelyezett hirdetőtáblán jelennek meg. › A hét első felében mindenki belépőkártyát kap.  Tanárjelölteknek: › A fszt-i tanári hátsó részében asztalok, székek, fogasok, számítógép › Kérjük, a tanári telefont ne használják! › Semmit ne hagyjanak őrizetlenül még a tanáriban sem! › Az iskola egész területén tilos a dohányzás!

17  Megjelenés, jelenlét, hiányzás › Érkezés legkésőbb 15 perccel az óra kezdése előtt (hospitálás esetén is) › Óralátogatáskor előre egyeztetni a tanárral › Hiányzásról értesíteni kell a vezetőtanárt! › 1 hét után orvosi igazolás › 2 igazolatlan hiányzás = elégtelen gyakorlati jegy

18  Megkeresni a vezetőtanárt (órarend a tanári folyosón és a tanáriban balra)  Hiányzó vezetőtanárokat kérjük e-mailben mielőbb megkeresni  A biológia szakos hallgatók menjenek át a biológia szertárba, további információt a tanároktól ott kapnak  Kilépéskor kérem elvenni az igazolólapokat!

19


Letölteni ppt "2011/2012. tanév  Általános iskola alsó tagozat 1-4. évf.  1-1 osztály  Nyolcosztályos gimnázium 5-12. évf.  2-2 osztály (A és B)  Nyelvi előkészítő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések