Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Biblia szerepe a keresztény életében Dr Daniel Duda Missziókonferencia Debrecen, 2007. augusztus 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Biblia szerepe a keresztény életében Dr Daniel Duda Missziókonferencia Debrecen, 2007. augusztus 16."— Előadás másolata:

1 A Biblia szerepe a keresztény életében Dr Daniel Duda Missziókonferencia Debrecen, 2007. augusztus 16.

2 2 Ha próféta vagy álomlátó támad közötted, és jelet vagy csodát ad tudtodra, 3 és bekövetkezik az a jel vagy csoda, amelyről beszélt neked, és azt mondta, hogy kövessünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél, 4 akkor se hallgass annak a prófétának a beszédére, vagy arra az álomlátóra. (5Móz 13:2-4)

3 1 De amikor Jeroboám az oltárnál állott és tömjénezett, Júdából Isten embere érkezett Bételbe az Úr parancsára, 2 és azt hirdette az Úr parancsára az oltárnál: Oltár! Oltár! Így szól az Úr: Egy fiú születik majd Dávid családjából, akinek Jósiás lesz a neve, ő majd föláldozza rajtad az áldozóhalmok papjait, akik most rajtad tömjéneznek, és emberi csontokat fognak elégetni rajtad! 3 Még azon a napon csodát is tett, és ezt mondta: Ez a csoda annak a bizonyítéka, hogy az Úr szólott: Íme, ez az oltár meghasad és kiömlik a rajta levő hamu. (1Kir 13:1-3)

4 4 Amikor a király meghallotta Isten emberének a beszédét, amelyet a bételi oltárról hirdetett, kinyújtotta a kezét Jeroboám az oltár mellől, és ezt mondta: Fogjátok el őt! De megbénult a keze, amelyet kinyújtott felé, és nem tudta azt visszahúzni. 5 Az oltár pedig meghasadt, és kiömlött a hamu az oltárról. Ez volt az a csoda, amelyet az Isten embere tett az ÚR parancsára.

5 6 Ekkor megszólalt a király, és ezt mondta az Isten emberének: Engeszteld ki istenedet, az URat, és imádkozzál értem, hogy visszahúzhassam a kezem! És Isten embere kiengesztelte az URat, a király pedig vissza tudta húzni a kezét, és az olyan lett, mint azelőtt volt. 7 Azután a király így szólt az Isten emberéhez: Jöjj velem haza, egyél valamit, és ajándékot adok neked.

6 8 De Isten embere ezt mondta a királynak: Ha a palotád felét nekem adod, akkor sem megyek el veled; én ezen a helyen nem eszem kenyeret, és nem iszom vizet. 9 Mert ilyen parancsot adott nekem az ÚR: Ne egyél kenyeret, ne igyál vizet, és ne azon az úton térj vissza, amelyen mentél! 10 Ezért más úton távozott el; nem azon az úton tért vissza, amelyen Bételbe érkezett.

7 11 Lakott azonban Bételben egy öreg próféta, akihez elmentek a fiai, és elmondtak neki mindent, amit Isten embere tett aznap Bételben, és azokat a szavakat, amelyeket a királynak mondott. Elbeszélték ezeket apjuknak,12 apjuk pedig megkérdezte tőlük: Melyik úton ment el? Fiai megmutatták neki, hogy melyik úton ment el az Isten embere, aki Júdából jött. 13 Akkor ezt mondta fiainak: Nyergeljétek föl a szamaramat! Azok fölnyergelték a szamarát, ő pedig elnyargalt rajta. 14 Elment az Isten embere után, és rátalált, amint egy cserfa alatt ült. Azt kérdezte tőle: Te vagy-e az Isten embere, aki Júdából jött? Ő így felelt: Én vagyok. Ő így felelt: Én vagyok.

8 15 Akkor ezt mondta neki: Jöjj haza velem, és egyél kenyeret. 16 De az így felelt: Nem térhetek vissza veled, és nem mehetek be hozzád. Ezen a helyen nem eszem kenyeret, és nem iszom vizet veled. 17 Mert ilyen parancsot kaptam az Úrtól: Ne egyél ott kenyeret, és ne igyál vizet, és ne azon az úton térj vissza, amelyen odamégy. 18 De a másik ezt mondta neki: Én is olyan próféta vagyok, mint te, és egy angyal így szólt hozzám az ÚR parancsára: Hozd vissza őt magaddal a házadhoz, hogy kenyeret egyék, és vizet igyék (…) 19 Az pedig visszatért vele, evett kenyeret, és ivott vizet annak a házában.

9 23 Miután evett és ivott, fölnyergelték neki annak a prófétának a szamarát, aki visszahozta őt. 24 És elment, de az úton egy oroszlán talált rá, és megölte. Holtteste ott hevert az úton, mellette állt a szamár, de az oroszlán is a holtteste mellett állt. 25 Az arra járó emberek meglátták az úton heverő holttestet meg az oroszlánt is, amint a holttest mellett állt. Bementek a városba, ahol az öreg próféta lakott, és elbeszélték ezt.

10 18 De a másik ezt mondta neki: Én is olyan próféta vagyok, mint te, és egy angyal így szólt hozzám az ÚR parancsára: Hozd vissza őt magaddal a házadhoz, hogy kenyeret egyék, és vizet igyék. (Így hazudott neki.) (Így hazudott neki.) 19 Az pedig visszatért vele, evett kenyeret, és ivott vizet annak a házában.

11 25 Akkor ő így szólt hozzájuk: „Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! 26 Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?” 27 És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt. (Lk 24:25-27)

12 11 Az Írás is így szól: „Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg.” 13 Amint meg van írva: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” 17 A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. (Rm 10:11,13,17)

13 A lényeg az, hogy mielőtt bíznál hallanod kell. De ha Krisztus beszéde nem hirdettetik nincs mit meghallani. A lényeg az, hogy mielőtt bíznál hallanod kell. De ha Krisztus beszéde nem hirdettetik nincs mit meghallani. (Rm 10:17, The Message) (Rm 10:17, The Message)

14 39 Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, 40 és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. (Jn 5:39-40) 11 Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok.(Apcs 17:11)

15 Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. (Jn 17:3) Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. (Jn 17:3) A Biblia legfontosabb célja az, hogy feltárja az igazságot a mi mennyei Atyánkról annak érdekében, hogy visszatérjünk hozzá, szeretettel és bizalommal. A Biblia legfontosabb célja az, hogy feltárja az igazságot a mi mennyei Atyánkról annak érdekében, hogy visszatérjünk hozzá, szeretettel és bizalommal. Ez az igazság, az örökkévaló evangélium (jó hír), megtalálható mind a hatvanhat bibliai könyvben. Hogy megtalálhassuk ezt az igazságot nem elég megtudnunk azt, hogy mi történt Mózessel, Gedeonnal, Dáviddal, Péterrel vagy Pállal. A legfontosabb kérdés, Ez az igazság, az örökkévaló evangélium (jó hír), megtalálható mind a hatvanhat bibliai könyvben. Hogy megtalálhassuk ezt az igazságot nem elég megtudnunk azt, hogy mi történt Mózessel, Gedeonnal, Dáviddal, Péterrel vagy Pállal. A legfontosabb kérdés, Mit mond Istenről? Mit mond Istenről?

16 Ha nem tesszük fel ezt a kérdést, úgy tűnhet, hogy a Szentírás tartalmának nagy része nem függ össze a megváltás történetével, mi több zavarba ejtőnek sőt időnként ellentmondásosnak vélhető. De ha úgy tekintünk a Bibliára mint egyetlen egy történetre, kibontakozik előttünk egy ellentmondásmentes kép a mindenekfelett bölcs és könyörületes Istenről, aki mindent elkövet, hogy tanítsa gyermekeit, kész megállni és elérni őket ott ahol vannak, azt a nyelvet beszélni, melyet meg tudnak érteni. Minél többet olvassa valaki annál inkább megtelik szeretettel és csodálattal egy olyan Isten iránt, aki kész ilyen kockázatot vállalni, ilyen árat fizetni azért, hogy felfedje Önmagát önfejű gyermekei előtt. Isten megmenti mindazokat, akik bíznak Benne. De nem várja azt, hogy úgy bízzunk Benne mint egy ismeretlenben. A Biblia – mint egész – Isten önkinyilatkoztatásának a beszámolója és az Ő határtalan megbízhatóságának hatékony bizonyítéka.


Letölteni ppt "A Biblia szerepe a keresztény életében Dr Daniel Duda Missziókonferencia Debrecen, 2007. augusztus 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések