Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A becsület és az igazság tisztelete BE. 13. EKE Bibliaiskola Malik Péter Károly Lucfalva, 2014. március 21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A becsület és az igazság tisztelete BE. 13. EKE Bibliaiskola Malik Péter Károly Lucfalva, 2014. március 21."— Előadás másolata:

1 A becsület és az igazság tisztelete BE. 13. EKE Bibliaiskola Malik Péter Károly Lucfalva, 2014. március 21.

2 8. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! „Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunkat hazugságba ne keverjük, el ne áruljuk, háta mögött meg ne szóljuk, se rossz hírét ne költsük, hanem inkább mentsük, jót mondjunk róla, és mindent javára magyarázzunk.” (Luther: Kiskáté)

3 8. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! „Saját testünkön, hitvestársunkon és földi javainkon kívül van még egy kincsünk: becsületünk és jó hírünk. Ezt sem nélkülözhetjük. Mert fontos az, hogy az emberek között ne éljünk nyilvános gyalázatban, mindenkitől megvetetten.” (Luther: Nagykáté)

4 8. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! Ki az én felebarátom? Jézus válasza: (Lk 10,25-37) Nem méricskélni, hanem irgalmasan cselekedni!

5 8. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! Bírósági eljárás: Az Ószövetség korában: A közösség vénei, település tanácsa. Bírák Királyok, hivatalok Az Újszövetség korában: Nagytanács, Szanhedrin (arám), Szünedrion (görög)

6 8. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! Bírósági eljárás: A Nagytanács: Tagjai: főpap + 70 fő (vének, papok, írástudók) Tanúkihallgatás Jézusnál hamis tanúk: Mt 26,57-68; Mk 14,55-59 Érvényes ítélethez 23 tanácstag jelenléte Felmentő ítélet – egyszerű szótöbbség Elmarasztaló ítélet – jelenlévők fele + 2 fő.

7 8. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! Bírósági eljárás: A Nagytanács: Szavazást legfiatalabb kezdi: „Életre!” vagy „Halálra!” Főpap - ítélethirdetés Vallási ügyekben szabadon ítélkezhetett, de! halálos ítéletet csak kimondhatott, végre nem hajthatta. Jézust ezért vitték Pilátushoz (Mt 27,1-2; Jn 19,7) Ott is hamis tanúskodás (Lk 23,1-5)

8 8. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! Jézus tanítása: Az esküről – egyértelműség (Mt 5,33-37) Megbékélni az úton (Mt 5,25-26) Peres ügyben engedni (Mt 5,39-42) Pál apostol tanítása: Elszenvedni a sérelmet, kárt (1Kor 6,1-10)

9 8. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! „Mindaz hamis tanúbizonyság tehát, amit nem tudunk kellően bizonyítani.” (Luther: Nagykáté) A közelmúlt: Virág elvtárs: Nem akarja még egyszer átnézni a vallomását, Pelikán? Pelikán: Nem, annyit gyakoroltuk az elvtársnővel, nem akarom! Virág elvtárs: Egy kis frissítés sosem árt, jó pap holtig tanul. Tudja ki mondta ezt, Pelikán? Pelikán: Tudom, tessék ideadni! Virág elvtárs: Mi egy nagyon szép vallomást várunk magától, Pelikán elvtárs! Pelikán: Elnézést Virág elvtárs, ez az ítélet! Virág elvtárs: Ejnye, az álmatlan éjszakák...

10 8. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! Jelen: A kenőpénz; a helyezkedés; lekötelezés; előnyszerzés; haszonszerzés; visszaélések; támadni az elesettet, mert jobb az ügyvédem… (vö. Ézs 1,17) Egyházi bíráskodás: Lelkészek ügyvéd jelenlétében szólalnak meg, lelkészek feljelentgetik egymást, gyülekezeti tagok a lelkészt (vö. Mt 18,15-20 – különböző szintek, ki ítélhet? (1Pt 4,15) - felsőbbség) Szankciók?

11 8. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! A parancsolat általános érvénye: „…e parancsolat szerint a nyelv minden bűne, ami által felebarátunknak árthatunk. … Mert mégis csak gyalázatos és szégyenletes dolog, hogy mindenki szívesebben hallja felebarátjáról a rosszat, mint a jót. És bár mi gonoszak vagyunk, mégsem tudjuk elviselni, hogy valaki rosszat mondjon rólunk, hanem mindenki azt szeretné, hogy az egész világ csak gyönyörűt mondjon róla; de ha másról jót mondanak, azt nem szeretjük hallgatni.” (Luther: Nagykáté)

12 8. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! A parancsolat általános érvénye: csúfolódás, árulkodás, besúgás, suttogó propaganda, pletykálkodás… irigységből, hiúságból, kárörömből fakadóan „Legszebb öröm a káröröm.” „Dögöljön meg a szomszéd tehene is…” „Nem zörög a haraszt…” – Tisztázni! „Mert a becsületet és jónevet könnyű elrabolni, de nehéz visszaadni.” (Luther: Nagykáté)

13 8. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! Kettős látással látni a másikat: Nem csak a bűnöst látni, hanem az Isten teremtési, újjáteremtési tervét (1Móz 1,26-27.31; 1Kor 13,4-7) Max Lucado: Értékes vagy. „– Gyermekem, előttem nem kell védekezned. Én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad a foltmanók. – Tényleg? – Tényleg. És neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők is ugyanolyan foltmanók, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít, Pancsinelló. Csak az számít, amit én gondolok. És szerintem te nagyon értékes manó vagy!”

14 8. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! Látni a magam helyzetét is: A bűneimet (Mt 7,1-5) Aranyszabály szerint eljárni (Mt 7,12) Nyelv bűnei: Zsolt 34,14; Péld 26,28; Jak 3,5-12; 1Pt 3,10 Eredete: Sátán - Jn 8,44; Szív - Lk 6,45; Mt 15,11 Kiút: Tiszta szív - Zsolt 51,12; 1Jn 1,7


Letölteni ppt "A becsület és az igazság tisztelete BE. 13. EKE Bibliaiskola Malik Péter Károly Lucfalva, 2014. március 21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések