Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Evolúciós Pszichológia: Az evolúciós pszichológia „slágertémái” 1. Az archaikus társadalmak öröksége: rokonság, csoportszervez ő dés, altruizmus 2014/2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Evolúciós Pszichológia: Az evolúciós pszichológia „slágertémái” 1. Az archaikus társadalmak öröksége: rokonság, csoportszervez ő dés, altruizmus 2014/2015."— Előadás másolata:

1 Evolúciós Pszichológia: Az evolúciós pszichológia „slágertémái” 1. Az archaikus társadalmak öröksége: rokonság, csoportszervez ő dés, altruizmus 2014/2015 Simor Péter

2 Problémák az individuális szelekció elméletével Önzetlenség, együttm ű ködés, altruizmus Génszeleckionista modell Darwin a steril hangya kasztokról (A fajok eredete): „…one special difficulty, which at first appeared to me insuperable, and actually fatal to my theory…"

3 Hamilton(1964): teljes rátermettség (inclusive fitness) r: rokonsági együttható Teljes rátermettség: saját utódok + oldalági leszármazottakon keresztül realizált fitness Génrokonság mértéke: a genetikai hasonlóság mennyire múlja felül a populációból random választott két egyed hasonlóságát Hamilton szabály: Költség< r x a támogatott „fitnesse” (reprodukciós nyeresége)

4 Rokonszelekció, altruizmus és kölcsönösség

5 Altruizmus a génszelekcionista modell értelmezésében Kis költséggel járó támogatások vs. nagy költséggel járók Nagyobb kockázatvállalás a közeli rokonok irányában Nagyobb kockázatvállalás a nagyobb reproduktív értékkel rendelkez ő egyedek (fiatal, jó kondícióban lév ő ) irányában Ilyen feltételek mellett: az altruizmus Adaptív (pozitív szelekció irányul rá)

6 Közeli rokonokra irányuló támogatás egy mókusfajnál (fent 2.2): riasztás ragadozó esetén. Sakáloknál (jobbra 2.3): testvérek segítése és túlélés

7 Rokonsági szövetségek tradicionális társadalmakban Yanomamö indiánok Faluszervez ő dés alapja: rokon férfiak koalíciói (patrilineáris származási csoportok) Házassági szerz ő dések, vadászat, növénytermesztés, törzsi háborúk Bels ő konfliktusok: falu a genetikai leszármazás mentén válik ketté Proximatív (gazdasági szükségszer ű ségek és kulturális elvárások) és Ultimatív (rokonszelekció) szint ű értelmezések Bereczkei 2000 nyomán

8 Egy hazai kutatás: lánytestvérek szerepe és utódok száma baranyai beás cigányok falvaiban Bereczkei és Dunbar 2002 Rokoni támogatás (lánygyermekek) és termékenység kapcsolata

9 Pszichés mechanizmusok Fenotípusos illesztés és kontextus szerepe –Olfaktoros: Pl. Belding földi mókus: Egy alomban nevelkedett rokonokra és nem rokonokra hasonlóan reagál, más alomban nevelkedett fajtársaknál differenciál (Holmes, 1982, 1986) –Auditoros jelz ő k: Madárfajok pl. ( Ő szapó) Tanulási-asszociatív folyamatok –Köt ő dés, emocionális kapcsolatok –Kontextuális jelz ő k (pl. téri közelség)

10 Ipari társadalmak: rokonszelekció és genetikai rokonság valószín ű sége Bereczkei 2000

11 Pszichés algoritmusok embereknél Dominánsan társas-kulturális (tanuláson alapuló hatások) Izraeli kibucok (együtt nevelkedett személyek közt kevésbé alakul ki vonzalom) Fenotípusos illesztés szerepe?

12 Vélekedés a „virtuális testvérekr ő l” (DeBruine munkacsoportja) A személyek a virtuális testvéreiket megbízhatóbbnak ítélték (a többi ksz. Virtuális testvéreihez képest) A virtuális testvéreket ugyanakkor szexuálisan kevésbé vonzónak ítélték (Westermack hatás) Kontextus szerepe: hosszú vagy rövid-távú Kapcsolatba lépne vele:

13 A kontextus (tapasztalatok) hatása az fenotípusos illesztésre: The relationship between female participants’ (n = 156) self- resemblance biases and having brothers (A) and sisters (B). Lisa M. DeBruine et al. PNAS 2011;108:11710-11714 ©2011 by National Academy of Sciences *

14 Társas együttm ű ködés, csoportszelekció, altruizmus

15 Altruizmus nem rokonok közt: az altruizmus közvetlen nyeresége Suricata suricatta lehet ő ség a szociális pozíció javítására domináns egyed gyermekének gondozásáért védelem megszerzése kés ő i reciprocitás hozzájárulás a csoportméret (és így a biztonság) növekedéséhez Corcorax melanorhamphos (szarkavarjú)

16 Kölcsönös altruizmus Humán kistársadalmakban: Ideális szociális, ökológiai és biológiai feltételek Altruizmus hosszú távú fitnessmegtérülése (pl. ache „vezér” indiánok táplálékmegosztása, és szexuális nyeresége)

17 Evolúciósan kialakult pszichológiai mechanizmusok Specifikus döntési és következtetési szabályok Nyereségek és veszteségek felbecsülése Viszonzás (jöv ő ben) várható mértékét és valószín ű ségét jelz ő ingerekre való érzékenység Emlékezeti funkciók (jutalmakra, büntetésekre való fokozott emlékezet) Csalódetektor és altruisták azonosítása (pl. csalók arcára fokozott emlékezés) „Fegyverkezési verseny” (evolúciós játszma) a csalás eszközeinek finomítása és leleplezése közt

18 Nyitott kérdések Van-e érdek nélküli altruizmus? –EP-ok válasza: kérkedés modell? Költséges szignál? Maladaptív folyamat? Csoportszelekció?


Letölteni ppt "Evolúciós Pszichológia: Az evolúciós pszichológia „slágertémái” 1. Az archaikus társadalmak öröksége: rokonság, csoportszervez ő dés, altruizmus 2014/2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések