Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Az alapellátás és a szakellátás kapcsolata, közös feladatok, célok Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Konferenciája Budapest, 2007.szept.13-14. Gulyásné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Az alapellátás és a szakellátás kapcsolata, közös feladatok, célok Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Konferenciája Budapest, 2007.szept.13-14. Gulyásné."— Előadás másolata:

1 1 Az alapellátás és a szakellátás kapcsolata, közös feladatok, célok Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Konferenciája Budapest, 2007.szept Gulyásné dr.Kovács Erzsébet

2 2 A közös feladatok, célok alapjai Gyvt. alapelvei –a gyermek mindenek felet álló érdeke A családban, A kiemelésekor, A gondozása alatt A hazagondozásakor Az utógondozásakor –Együttműködés A gyermekkel és családjával Gyermekvédelmi szakemberek egymással A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó szakemberekkel

3 3 A közös feladatok, célok alapjai A gyermeki jogok –Jog a saját családban nevelkedéshez, és hogy ehhez segítséget kapjon, –Szüleitől csak saját érdekében és a törvényben meghatározott esetben lehet elválasztani, –A családjától megfosztott gyermeknek joga van az állam különleges védelmére, családot pótló helyettesítő védelemre nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy örökbefogadó családban, ahhoz, hogy a személyét érintő kérdésekben meghallgassák, tájékoztassák, támogatást kapjon gondozójától, törvényes képviselőjétől családi környezetébe való visszatéréséhez, családi környezetébe való visszatérését kezdeményezze, személyes kapcsolatait ápolhassa.

4 4 Közös feladatok Szereplők: gyermekjóléti szolgálat, Tegyesz, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, gyámhatóság Előkészíteni a döntést, hogy –indokolt-e a gyereket kiemelni a családból, és mikor, –ha ki kell emelni, hol legyen a gondozási helye, –Döntés előkészítés:Gyermekjóléti szolgálat,, Tegyesz –Döntést hozó: gyámhatóság Megtervezni a gyerek további életútját (egyéni elhelyezési terv) –Terv készítője: Tegyesz, gyermekjóléti szolgálat bevonásával –Terv elfogadója: gyámhivatal A szakellátásban elhelyezett gyermek –Családi kapcsolattartásának segítése, családgondozás –Kapcsolattartás szabályozója:gyámhivatal –Családgondozás felelőse: gyermekjóléti szolgálat, illetve a szakellátás családgondozója

5 5 Közös feladatok Előkészíteni a döntést, felülvizsgálatkor, vagy szükség szerinti időpontban –A gondozás megszüntetéséről, –Egyéni elhelyezési terv megváltoztatásáról (kapcsolattartás módjáról), –Gondozási hely megváltoztatásáról –Szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perindításról, vagy –Örökbefogadhatóvá nyilvánításról –A döntés előkészítője, az információk biztosítója: az alap- ill. a szakellátás munkatársai –A döntést hozó: gyámhivatal Utógondozás –Kiskorú → gyerekjóléti szolgálat –Nagykorú → gyermekotthon, nevelőszülői hálózat

6 6 Közös célok A gyermek saját családjában történő nevelkedésének segítése →főszereplő: gyermekjóléti szolgálat A családból kiemelt gyermek esetében –Elsődleges cél: a vérszerinti családjába történő visszagondozás, –Másodlagos cél: ha az elsődleges cél megvalósítására nincs lehetőség, akkor az örökbefogadás előkészítése, Az alap-és a szakellátás családgondozóinak közös felelőssége a családgondozás, illetve a gyermek érdekét szolgáló, szakszerű, körültekintő vélemény közvetítése a gyámhivatal felé –a nevelésbe vétel megszüntetése, vagy –Az örökbefogadhatóvá nyilvánítás, vagy –A szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perindítás kérdésében. –Gyámhivatal felelőssége: döntéshozatal (információk figyelembe vétele, partnerség)

7 7 Néhány fontos eleme a közös feladatoknak Elhelyezési értekezlet → gondozási hely kijelölés, megváltoztatás –Lehetőség a személyes kapcsolatfelvételre, –Információcsere –Fontos lenne, hogy a gyerek előzetesen megismerhesse a helyeket, amik közül választani lehet Egyéni elhelyezési terv –Kapcsolattartásra vonatkozó javaslat –Feladatmegosztás az alap-és a szakellátás családgondozói között Családgondozás –Szerepek, kinek mi a feladata –Munkatársak közötti személyes kapcsolatfelvétel fontossága Felülvizsgálat –Nagy hiba, ha formális, szerencsésebb, ha a gyámhivatal nem papírokból dönt, –Örökbefogadhatóvá nyilvánítás, perindítás szerepe, jelentősége

8 8 Összefoglalás Mi múlik az alap-és szakellátásban, illetve a gyámhatóságokon dolgozó szakembereken: –Megkap-e a gyerek minden segítséget ahhoz, hogy a családjában nevelkedhessen, –A megfelelő időben emelik-e ki a családjából, –A szükségleteinek leginkább megfelelő helyre kerül-e, –Segítik-e, hogy ne szakadjon el a szüleitől, –Annyi időt tölt-e a szakellátásban, amennyi feltétlenül szükséges –Akkor kerül-e vissza a családjába, amikor felkészültek a fogadására, és őt is felkészítették a visszatérésre, –Gondoskodnak-e időben az örökbefogadásáról, ha számára ez a legjobb megoldás, –Segítik-e, figyelemmel kísérik-e a visszailleszkedését a családba. Mi szükséges a szakemberek részéről –Szakmai hozzáértés, együttműködés, partnerség, felelősségtudat, megfelelő munkafeltételek

9 9 Adatok a bekerülő gyerekekről Tárgyév folyamán a gyermekvédelmi gondoskodásba új bekerülők száma összesen Ebből: új ideiglenes hatállyal elhelyezettek új átmeneti neveltek (ÁT) száma új tartós neveltek (TN) száma

10 10 Adatok a bekerülő gyerekekről

11 11 Adatok az ideiglenes hatállyal elhelyezettekről új ideiglenes hatállyal elhelyezettek Gyermekvédelmi gondoskodása megszűnt

12 12 Adatok az ideiglenes hatállyal elhelyezettekről

13 13 Adatok az ID-vel bekerült átmeneti neveltekről ID-ből lett átmeneti nevelt

14 14 Adatok az ID-vel bekerült átmeneti neveltekről

15 15 Adatok a kikerülő átmeneti neveltekről ( összesen ) átmeneti nevelés e meg- szűnt tartós nevelt lett más megyei TGYSZ vette át nagy- korúvá vált Nagy- korúvá vált % örökbe adták Örökbe adták % családjáh oz került családjá hoz került % ,50%1475,70%66925,80% %1415,50%71227,70% ,30%1104,30%75029,50% ,60%1555,70%77128,30% ,40%1595,70%77528% %1997,30%71726%

16 16 Adatok a gyermekotthonból kikerült gyerekekről Megnevezés Tárgyévi létszámnövekedés (új felvétel) összesen Tárgyévi létszámcsökkenés összesen Gyermekvédelmi gondoskodása megszűnt szülő(k)höz, hozzátartozó(k)hoz hazaadott Ebbőljogerősen örökbeadott nagykorúvá vált Meghalt Egyéb Tárgyév december 31-én nyilvántartott létszám

17 17 Adatok a nevelőszülőtől kikerült gyerekekről Megnevezés a Tárgyévi létszámnövekedés (új felvétel) összesen Tárgyévi létszámcsökkenés összesen Gyermekvédelmi gondoskodása megszűnt szülő(k)höz, hozzátartozó(k)hoz hazaadott Ebbőljogerősen örökbeadott nagykorúvá vált Meghalt Egyéb Tárgyév december 31-én nyilvántartott létszám

18 18 Néhány adat az örökbefogadásról Megnevezés Tárgyév december 31-én nyilvántartott átmeneti neveltek száma a) Ebből: örökbefogadhatónak nyilvánítottak száma Engedélyezett örökbefogadások száma Tartós nevelt volt Öf-nek nyilvánított átmeneti nevelt volt 154 (17 %) (19 %)201 (26 %)205 (27 %)


Letölteni ppt "1 Az alapellátás és a szakellátás kapcsolata, közös feladatok, célok Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Konferenciája Budapest, 2007.szept.13-14. Gulyásné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések