Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZONOSSÁGOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK A MAGYARORSZÁGI DÉL-ALFÖLDI ÉS A ROMÁNIAI VEST RÉGIÓK KÖZÖTT SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ, 2011. február 10. Előadó: Végh Zoltán igazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZONOSSÁGOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK A MAGYARORSZÁGI DÉL-ALFÖLDI ÉS A ROMÁNIAI VEST RÉGIÓK KÖZÖTT SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ, 2011. február 10. Előadó: Végh Zoltán igazgató."— Előadás másolata:

1 AZONOSSÁGOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK A MAGYARORSZÁGI DÉL-ALFÖLDI ÉS A ROMÁNIAI VEST RÉGIÓK KÖZÖTT SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ, 2011. február 10. Előadó: Végh Zoltán igazgató KSH Szegedi Igazgatóság

2 A dél-alföldi és a Vest régió megyéi A kiadvány a két régiót, s ezen belül a 7 megyét hasonlítja össze.

3 A dél-alföldi és a Vest régió településeinek és népességének megoszlása népesség-nagyság szerint 2009. január 1. A két régió településszerkezete jelentős különbséget mutat: a magyar régiót városok és községek, a román régiót városok és kommunák (több lakott hely együttese) alkotják. Mind a két régióra jellemző, hogy a települések kevesebb mint 9%-át képviselő 10000 főnél nagyobb településeken él a népesség közel hattizede.

4 Népesség, népsűrűség 2009. január 1. A dél-alföldi régió 1,3 millió lakosával Magyarország 3. legnépesebb térsége, itt él az ország népességének 13%-a. Az 1,9 milliós Vest régió Románia legkisebb lakosságú területe, ahol a román népesség 9%-a lakik. A két régió közül a dél-alföldi a sűrűbben lakott.

5 1000 lakosra jutó élveszületés és halálozás 2008 Az élveszületés és halálozás népességre vetített mutatói a magyar régióban a kedvezőtlenebbek. A Dél-Alföldön 1000 lakosra a román régióhoz képest több halálozás és kevesebb élveszületés jutott.

6 Korfa, 2009. január 1. Dél-Alföld Vest Korösszetétel alapján a Vest régió van kedvezőbb helyzetben: a dél-alföldi régióhoz képest a román régióban többen tartoznak a 15-64 évesek közé, illetve a népesség kisebb hányada 64 év feletti. A gyermekkorúak aránya közel azonos.

7 Öregedési index 2009. január 1. Az öregkorúak gyermekkorúakhoz viszonyított arányát mutató öregedési index a magyar régió megyéiben jóval meghaladja a román régió megyéiben kimutatottakat. A legidősebb népességű Békés megyében 36 fővel több időskorú jut száz 15 éven aluli gyermekre, mint a legfiatalabb népességű Temes megyében.

8 Egy lakosra jutó GDP 2007 A megyék szintjén a fajlagos GDP nagysága között jelentős a különbség: a legfejlettebb Temes megye és a legkevésbé fejlett Krassó-Szörény között több mint 3 és fél ezer euró a különbség. A magyarországi régiók között leszakadó pályán álló Dél-Alföld megyéinek gazdasági teljesítménye a román megyékhez képest kiegyenlítettebb.

9 A gazdasági aktivitás főbb mutatói 2008 A Vest régióban a 15-64 éves népesség 63%-a, a dél-alföldi régióban 60%-a volt gazdaságilag aktív. A Dél-Alföldet a Vest régiónál valamivel alacsonyabb foglalkoztatási szint és magasabb munkanélküliség jellemzi.

10 A mezőgazdasági területek aránya a megyékben 2008 A dél-alföldi régió mezőgazdasági területének aránya (72,3%) meghaladta a magyarországi átlagot (62,2%), míg a Vest régióé (58,9%) elmaradt a romániaitól (61,7%). A két régión belül a mezőgazdasági terület aránya Békés megyében volt a legmagasabb, közel 90%, míg Hunyad megyében a legalacsonyabb, alig 40%.

11 A megyék mezőgazdasági területének művelési ágankénti megoszlása 2008 Megye/régióSzántó és kertGyümölcsösSzőlő Gyep (rét, legelő) Bács-Kiskun69,91,84,124,1 Békés89,90,209,9 Csongrád81,31,40,716,5 Dél-alföldi régió79,41,21,917,5 Arad68,41,10,729,8 Krassó-Szörény32,02,90,264,8 Hunyad28,40,3-71,3 Vest régió57,41,40,540,7 (százalék) A dél-alföldi régióban és a Vest régió nyugati határán levő termékeny területeken meghatározó a szántó művelési ág. A Dél-Alföldön 1 millió, a Vest régióban 1,1 millió hektárt hasznosítanak szántóként és kertként. Az eltérő földrajzi adottságoknak köszönhetően a gyepterületek nagyságában mutatható ki lényeges különbség.

12 Fontosabb szántóföldi növények termésátlaga 2008 Dél-Alföldön a kalászosok és a napraforgó átlagtermése rekorderedményt ért el, a kukorica termésátlaga azonban az országos átlag alatt maradt. A Vest régióban a terméseredmények gyengébbek a magyar régióban elértnél, ebben az évben csak a lucernáé volt nagyobb a dél-alföldinél. A Vest régióban a fontosabb szántóföldi növények termésátlaga – a burgonya kivételével – meghaladta Románia átlagát.

13 100 hektár mezőgazdasági területre jutó állatállomány 2008 Szarvasmarhából a Dél-Alföldön és a Vest régióban is közel 11 állat jut 100 hektár mezőgazdasági területre, sertésekből a magyar régióban 70, a román régióban viszont alig valamivel több mint 49. A megyék között ennél nagyobbak a különbségek.

14 Ezer lakosra jutó férőhelyek száma a kereskedelmi szálláshelyeken 2008 Mind a két régió a kereskedelmi szállásférőhelyek tekintetében a saját országában a régiós rangsorban hátul helyezkedik el; a dél-alföldi férőhelyek aránya 6%, a Vest régió részesedése nem éri el a 10%-ot.

15 Ezer lakosra jutó gyermekek és tanulók száma az oktatás különböző szintjein 2008 Az általános iskolai tanulók száma a két régióban egyaránt csökkenő; a középfokú képzésben a dél-alföldi régiónak van nagyobb súlya, ezer lakosra a magyar régióban 71, a román régióban 51 tanuló jutott. A felsőoktatásban a népességhez viszonyítva a tanulók száma a Vest régióban 11 fővel több mint a dél-alföldi régióban.

16 Egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó lakos 2008 Dél-Alföldön az egészségügyi alapellátást 888, a Vest régióban 1380 háziorvos és házi gyermekorvos biztosította. Az egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó lakosok számában a két régió között nincs lényeges különbség, a megyék közül a két szélső értéket Temes megye 1344 fővel és Arad megye 1588 fővel képviseli.

17 A daganatos megbetegedésekből adódó halálozások 100 000 lakosra jutó száma 2008 A vezető halálokok között mind a két régióban a keringési rendszert a daganatos megbetegedések miatti halálozás követi. A Dél-Alföldön a meghaltak több mint háromnegyede, a Vest régióban pedig négyötöde e két betegségtípus valamelyikében szenvedett. A két régió halálozási statisztikájában a különbségek főként a daganatos eseteknél mutatkoztak meg. 100 ezer lakosra a dél-alföldi régióban 325, a Vest régióban 235 daganatos megbetegedés miatti halálozás jutott.

18 A dél-alföldi és a Vest régió lakásállományának megoszlása 2008 A dél-alföldi régió 1,3 millió lakosa 594 ezer, a Vest régió csaknem 2 millió lakosa pedig 782 ezer lakásban élt. A lakásállomány megyénkénti megoszlása mindkét régióban a népesség arányával közel azonos.

19 Közműellátottság 2008 A közműellátottság alapján nem hasonlítható össze a két régió, ezért ez csak inkább jelzése a két terület ellátottságának. A Vest régióban a települések alatt ebben az esetben is a városokat és a kommunákat értjük.

20 Száz lakásra jutó népesség 2008. december 31. A lakásellátottság a Dél-Alföldön volt a kedvezőbb, itt száz lakásra 223, a Vest régióban 246 lakos jutott. A mutató értéke a magyar megyékben jóval kisebb mint a román régió megyéiben.

21 100 000 lakosra jutó közlekedési balesetben meghaltak száma 2008 A dél-alföldi régió közútjain 2242 közúti baleset történt, a Vest régióban ennek csak kevesebb mint fele. A közúti balesetben meghaltak 100 ezer lakosra vetített száma alapján viszont a dél-alföldi megyék helyzete a jobb. A mutató értéke a Dél-Alföldön 11, a Vest régióban 17 volt.

22 K öszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "AZONOSSÁGOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK A MAGYARORSZÁGI DÉL-ALFÖLDI ÉS A ROMÁNIAI VEST RÉGIÓK KÖZÖTT SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ, 2011. február 10. Előadó: Végh Zoltán igazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések