Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ Munkaerőpiaci képzés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ Munkaerőpiaci képzés."— Előadás másolata:

1 1 A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ Munkaerőpiaci képzés

2 2 céljaik, hogy támogatásokkal, szolgáltatásokkal, illetve azok kombinációjával javítsák az álláskeresők munkaerőpiaci pozícióját, segítsék elhelyezkedésüket, vagy nyújtsanak segítséget a veszélyeztetett munkavállalóknak munkahelyük megtartásában. céljaik, hogy támogatásokkal, szolgáltatásokkal, illetve azok kombinációjával javítsák az álláskeresők munkaerőpiaci pozícióját, segítsék elhelyezkedésüket, vagy nyújtsanak segítséget a veszélyeztetett munkavállalóknak munkahelyük megtartásában. Az aktív munkaerőpiaci eszközök

3 3 A foglalkoztatási támogatások rendszere a közelmúltban változásokon ment át. Ezen változtatások okai: - a közösségi joggal történő további harmonizáció, - a támogatási rendszer áttekinthetősége, - a párhuzamos támogatások megszüntetése, - a foglalkoztatási támogatások eredményességének javítása Az aktív munkaerőpiaci eszközök

4 4 - Képzési támogatás - Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatások - Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások -Közhasznú munkavégzés támogatása -Munkahelyteremtés és munkahely- megőrzés támogatása Az aktív munkaerőpiaci eszközök

5 5 Az aktív munkaerőpiaci eszközök Az aktív munkaerőpiaci eszközök/2 - Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása - Munkaerő-piaci programok támogatása - A helyközi utazás támogatása

6 6 Képzések Az álláskeresők számára az aktív eszközök ezen támogatásának szabályait a Foglalkoztatási Törvény (1991. évi IV. Tv.) és a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szabályozza.

7 7 Flt.: Képzések elősegítése 14. § Képzési támogatás nyújtható annak, aki Képzési támogatás nyújtható annak, aki a) aki álláskereső, b) aki 25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét - nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően munkanélküli járadékra nem szerzett jogosultságot, c) aki gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, d) aki rehabilitációs járadékban részesül,

8 8 Képzések elősegítése e) akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte, vagy f) aki közhasznú munkavégzésben vesz részt, és a képzésben való részvételt vállalja, továbbá g) aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható.

9 9 Képzési támogatás a)-b) pontban, valamint e)-g) pontban meghatározott személy esetén a)-b) pontban, valamint e)-g) pontban meghatározott személy esetén aa) keresetkiegészítés vagy keresetpótló juttatás, valamint ab) a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése, b) c)-d) pontban meghatározott személy esetén a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése b) c)-d) pontban meghatározott személy esetén a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítéseadható.

10 10 Támogatható képzések A képzések körét a 6/1996. MüM rendelet határozza meg, mely alapján támogathatók: A képzések körét a 6/1996. MüM rendelet határozza meg, mely alapján támogathatók: - a szakképzési törvényben meghatározott képzések, úgy mint: - az állam által elismert szakképesítés megszerzésére, - munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére, - a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, a mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítására,

11 11 - a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok számára szervezett képzésre; - a megváltozott munkaképességűeket érintő rehabilitációs képzésre, továbbá - az elhelyezkedést, a vállalkozást segítő képzésre - a szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás, - pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása, - a szakképesítéssel rendelkező személyek számára nyújtandó államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére irányuló képzés, - közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedély (C, D, E kategóriák)

12 12 A regionális munkaügyi központ minden évben meghatározza és nyilvánosságra hozza azokat a képzési irányokat, amelyekhez tartozó képzésben történő részvételhez mérlegelési jogkörében támogatást nyújt. Döntését megelőzően figyelembe veszi: A regionális munkaügyi központ minden évben meghatározza és nyilvánosságra hozza azokat a képzési irányokat, amelyekhez tartozó képzésben történő részvételhez mérlegelési jogkörében támogatást nyújt. Döntését megelőzően figyelembe veszi: a) a bejelentett munkaerőigényeket, a) a bejelentett munkaerőigényeket, b) a foglalkoztatás szerkezetében bekövetkezett változásokat, b) a foglalkoztatás szerkezetében bekövetkezett változásokat, c) a munkaerőpiaci előrejelzéseket, c) a munkaerőpiaci előrejelzéseket,

13 13 A munkaügyi központnak azokat a képzési irányokat kell kiválasztania, amelyekhez tartozó képzéseket elvégzett személyek várhatóan a legnagyobb arányban helyezkednek el a munkaerőpiacon. A munkaügyi központnak azokat a képzési irányokat kell kiválasztania, amelyekhez tartozó képzéseket elvégzett személyek várhatóan a legnagyobb arányban helyezkednek el a munkaerőpiacon.

14 14 Keresetpótló juttatás a képzésben részt vevő személy részére akkor állapítható meg, ha az elméleti képzés vagy az egyidejűleg folytatott elméleti és gyakorlati képzés időtartama hetente legalább a húsz órát eléri (intenzív képzés). a képzésben részt vevő személy részére akkor állapítható meg, ha az elméleti képzés vagy az egyidejűleg folytatott elméleti és gyakorlati képzés időtartama hetente legalább a húsz órát eléri (intenzív képzés).

15 15 Képzési támogatás abban az esetben adható, ha a képzést a munkaügyi központ ajánlotta fel, vagy az abban történő részvétellel a képzés megkezdése előtt egyetértett. Álláskeresési támogatásban részesülő személy részére képzési támogatás intenzív képzésben történő részvétel esetén nyújtható. abban az esetben adható, ha a képzést a munkaügyi központ ajánlotta fel, vagy az abban történő részvétellel a képzés megkezdése előtt egyetértett. Álláskeresési támogatásban részesülő személy részére képzési támogatás intenzív képzésben történő részvétel esetén nyújtható.

16 16 A képzési támogatást az elméleti és gyakorlati képzés, valamint a képzés megkezdéséhez szükséges és a képzés befejezését követő első záró vizsgára történő felkészülés időtartamára, továbbá ezen vizsga napjára kell biztosítani. az elméleti és gyakorlati képzés, valamint a képzés megkezdéséhez szükséges és a képzés befejezését követő első záró vizsgára történő felkészülés időtartamára, továbbá ezen vizsga napjára kell biztosítani.

17 17 Képzési támogatás a képzés befejezését követően, ismételten legalább a képzés időtartama kétszeresének megfelelő időtartam eltelte után nyújtható. Ha a támogatásban részesülő személy több egymásra épülő képzésben vett részt, e rendelkezés alkalmazása szempontjából a képzés befejezése időpontjának az utolsó képzés befejezésének időpontját kell tekinteni. a képzés befejezését követően, ismételten legalább a képzés időtartama kétszeresének megfelelő időtartam eltelte után nyújtható. Ha a támogatásban részesülő személy több egymásra épülő képzésben vett részt, e rendelkezés alkalmazása szempontjából a képzés befejezése időpontjának az utolsó képzés befejezésének időpontját kell tekinteni.

18 18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ Munkaerőpiaci képzés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések