Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vacha Ferenc fejlesztési koordinátor 2006.11.16. Az elektronikus ügyintézés törvényi háttere és gyakorlata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vacha Ferenc fejlesztési koordinátor 2006.11.16. Az elektronikus ügyintézés törvényi háttere és gyakorlata."— Előadás másolata:

1 Vacha Ferenc fejlesztési koordinátor 2006.11.16. Az elektronikus ügyintézés törvényi háttere és gyakorlata.

2 Miért fontos az elektronikus ügyintézés? információs társadalom által érintett fontosabb területek: –üzleti élet –közigazgatás hiteles elektronikus nyilatkozattétel hiteles elektronikus adattovábbítás

3 Törvényi háttér 24/2006. (IV. 29.) BM–IHM– NKÖM együttes rendelet: a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről Kimondja:

4 Törvényi háttér 2.1. Az ISZ-nek meg kell felelnie a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendeletben megfogalmazott követelményeknek.

5 Törvényi háttér Ezek a követelmények a következők: az iratkezelés szabályozása egyedi iratkezelési szabályzatok hatálybalépése az iratkezelés felügyelete a szerven belül az irattári terv az iratok kezelésének általános követelményei az iratkezelés folyamata hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme

6 Törvényi háttér 5.3. Az ISZ-nek biztosítania kell az előírt formátumban érkező elektronikus iratok nyilvántartásba vételét és megfelelő tárolását, valamint elektronikus feldolgozását és/vagy papíralapú feldolgozási folyamatba továbbítását.

7 Törvényi háttér Az ehhez a ponthoz tartozó törvények: 2001. évi XXXV. Törvény az elektronikus aláírásról 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól 2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 12/2005. (X. 27.) IHM az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól

8 2001. évi XXXV. Törvény az elektronikus aláírásról Elektronikus aláírás: elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt és azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adat, illetőleg dokumentum. Elektronikus dokumentum: elektronikus eszköz útján értelmezhető adat, mely elektronikus aláírással van ellátva.

9 2001. évi XXXV. Törvény az elektronikus aláírásról Fokozott biztonságú elektronikus aláírás: elektronikus aláírás, amely megfelel a következő követelményeknek: –a) alkalmas az aláíró azonosítására és egyedülállóan hozzá köthető, –b) olyan eszközzel hozták létre, mely kizárólag az aláíró befolyása alatt áll, –c) a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy minden - az aláírás elhelyezését követően az iraton, illetve dokumentumon tett - módosítás érzékelhető.

10 Időbélyegző: elektronikus irathoz, illetve dokumentumhoz végérvényesen hozzárendelt, illetőleg az irattal vagy dokumentummal logikailag összekapcsolt igazolás, amely tartalmazza a bélyegzés időpontját, és amely a dokumentum tartalmához technikailag olyan módon kapcsolódik, hogy minden - az igazolás kiadását követő módosítás érzékelhető. 2001. évi XXXV. Törvény az elektronikus aláírásról

11 Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú – elektronikus aláírás, amely biztonságos aláírás- létrehozó eszközzel készült, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki.

12 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet AZ ÜGYFÉL ELEKTRONIKUS BEADVÁNYÁNAK FOGADÁSA 16. § (1) Párbeszédre épülő elektronikus ügyintézési felület esetén biztosítani kell, hogy a hátóság hivatali időn kívül is folyamatosan fogadja az elektronikus beadványokat. 17. § Az érkeztetésről szóló elektronikus visszaigazolásban foglalt érkeztető számot - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatóság e rendelet mellékletében meghatározott szerkezet szerint képezi.

13 AZ ÜGYFÉL ELEKTRONIKUS BEADVÁNYÁNAK FOGADÁSA 16. § (1) Párbeszédre épülő elektronikus ügyintézési felület esetén biztosítani kell, hogy a hátóság hivatali időn kívül is folyamatosan fogadja az elektronikus beadványokat. 17. § Az érkeztetésről szóló elektronikus visszaigazolásban foglalt érkeztető számot - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatóság e rendelet mellékletében meghatározott szerkezet szerint képezi. 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet

14 18. § (1) A hatóság az elektronikusan aláírt beadvány aláírásának érvényességét: a)nem párbeszédre épülő elektronikus ügyintézés esetén a Ket. 161. §-a (1) bekezdésének második mondata szerinti határidőn belül ellenőrzi. A hatóság az elektronikus aláírás ellenőrzése során megvizsgálja, hogy az elektronikus aláírás a külön jogszabályban foglalt követelményeknek megfelel-e. 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet

15 A hatóság a feladót tájékoztatja az azonosítás sikertelenségéről és hiánypótlásra hívja fel, ha az elektronikus beadvány a Ket. 161. §-ának (2) bekezdése szerint értelmezhető, de a) az elektronikus beadványon elhelyezett elektronikus aláírás nem érvényes, b) az elektronikus beadványon elhelyezett elektronikus aláírás nem felel meg a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek, c) az elektronikus aláírással hitelesített azonosító adatok nem egyeznek meg az elektronikus beadványban foglalt adatokkal, vagy d) az elektronikus beadvány az azonosításhoz szükséges adatokat nem tartalmazza.

16 optimális megoldás Hálózatos alkalmazás Legújabb fejlesztői környezet Minimális hardverigény Sávos árképzés Ár/érték arány Több mint 500 sikeres bevezetés

17 Referenciák Több min 500 államigazgatási ügyfél Közel 200 vállalati bevezetés Napi 5000 felhasználó Önkormányzati ügyfeleink a megyéből: Balatonmagyaród-Zalavár Községek Körjegyzősége; Karmacs-Vindornyafok-Vindornyaszőlős Községek Körjegyzősége; Körjegyzőség Barlahida; Körjegyzőség Bucsuszentlászló; Körjegyzőség Csömödér; Körjegyzőség Csörnyeföld; Körjegyzőség Tófej; Nova Község Önkormányzata; Polgármesteri Hivatal Pölöske; Polgármesteri Hivatal Szentpéterúr; Polgármesteri Hivatal Szepetnek; Páka Körjegyzőség; Semjénháza Molnári Petrivente Községek Körjegyzősége

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Vacha Ferenc fejlesztési koordinátor NetTeam-Magyarország Kft. Mobil: + 36 20 260 04 69 Email: vacha.ferenc@nettea.hu


Letölteni ppt "Vacha Ferenc fejlesztési koordinátor 2006.11.16. Az elektronikus ügyintézés törvényi háttere és gyakorlata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések