Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FELSŐOKTATÁSSAL ÖSSZEHANGOLT FELNŐTTKÉPZÉSI HÁLÓZATÉPÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN MOLNÁR GYÖRGY Budapest, 2008. június 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FELSŐOKTATÁSSAL ÖSSZEHANGOLT FELNŐTTKÉPZÉSI HÁLÓZATÉPÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN MOLNÁR GYÖRGY Budapest, 2008. június 19."— Előadás másolata:

1 www.pannonforras.hu FELSŐOKTATÁSSAL ÖSSZEHANGOLT FELNŐTTKÉPZÉSI HÁLÓZATÉPÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN MOLNÁR GYÖRGY Budapest, 2008. június 19.

2 www.pannonforras.hu AZ ISKOLARENDSZEREN KIVÜLI FELNŐTTKÉPZÉS XXI. SZÁZADI SZEREPE KÉPZETTSÉGFEJLESZTÉS korszerű ismeretek közvetítése képességek, kompetenciák fejlesztése személyiségfejlesztés, magatartásformák kialakítása EGYÜTTMŰKÖDÉSFEJLESZTÉS komplex képzési, szolgáltatási rendszer működtetése térségi, ágazati együttműködések kezdeményezése az együttműködési formák, módszerek terjesztése, továbbfejlesztése KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS hallgatói csoportok felnőttképzési szakemberek nemzeti közösségek

3 www.pannonforras.hu BEFEKTETÉSEK A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIACI FELNŐTTKÉPZÉSBE Uniós tagországgá válás előtt Világbanki programok Phare, Phare-Equal, Phare CBC Uniós tagországgá válás után (2004-2006) HEFOP, EQUAL, INTERREG Az első teljes tervidőszakban (2007-2013) TÁMOP, TIOP, ROP, ETE

4 www.pannonforras.hu A FELNŐTTKÉPZÉS HATÁROKON ÁTÍVELŐ FEJLESZTÉSÉNEK INDOKOLTSÁGA gazdasági nézőpont: a munkaerő kereslet és kínálat szerkezeti egyensúlytalansága (strukturális munkanélküliség, hiányszakmák halmozódása, az országok közötti munkaerő mobilitás korlátozottsága, szervezetlensége) társadalmi nézőpont: a felnőttkori szakmaszerzés és szakmaváltás lehetősége felértékelődik, az esélyegyenlőség egyik feltétele (az első szakképesítés megszerzése is egyre nagyobb arányban a felnőttképzésben történik) területi nézőpont: azonos képzési igények megjelenése a Kárpát-medence régióiban (turizmus, vendéglátás, kereskedelem, építőipar, gépipar, elektronika, agrár- és vidékfejlesztés, szociális gondoskodás, stb.)

5 www.pannonforras.hu A TRANSZREGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ TÉNYEZŐK megnyíló határok, gazdaságilag közeledő régiók, egységesülő munkaerőpiac nyelvi, kulturális azonosság közvetítő szerepe a szakképzés átláthatóságának és átjárhatóságának uniós célkitűzése

6 www.pannonforras.hu MIÉRT HÁLÓZAT? összhang teljesség egység összefüggés- részlegesség széttagoltság telenség

7 www.pannonforras.hu A HÁLÓZATÉPÍTÉS PILLÉREI Identitás és kultúra Szerves fejlődés Fenntarthatóság

8 www.pannonforras.hu HÁLÓZATI KÖZPONTOK

9 www.pannonforras.hu A TRANSZREGIONÁLIS HÁLÓZAT KÜLDETÉSE rövid távon: a munkaerőpiac által a Kárpát-medence valamennyi régiójában egyformán igényelt képzési programok közös kifejlesztése, helyi erőforrásokra épülő egységes alkalmazása (standardizálás) középtávon: európai képzési standardok kezdeményezése, a felnőttképzés, valamint a kapcsolódó munkaerőpiaci és fejlesztési szolgáltatások integrált rendszerének Kárpát-medencei szintű létrehozása, egységes működtetése

10 www.pannonforras.hu HÁLÓZATI KÉPZÉSI CÉLTERÜLETEK A STARTHELYZETBEN Általános (gazdasági, informatikai, nyelvi, vezetői) kompetenciák, európai standardok Turizmus, agrár- és vidékfejlesztés Társadalmi esélyegyenlőség, szociális gondoskodás

11 www.pannonforras.hu HÁLÓZATI KÉPZÉSI MINTAPROGRAM 1. „Turisztikai szolgáltató” ET*CL Szakmai modulok Kiegészítő modulok Régiósajátos (534 óra) (36 óra) modulok (102 óra) - Bevezetés a turizmusba - Csoportépító tréning - régióspecifikus ismeretek - Turizmus marketing - Környezet- és - Menedzsment ismeretek természetvédelem - Gazdasági és pénzügyi alapismeretek - Kommunikáció a turizmusban - Vendéglátási és értékesítési ismeretek - Elektronikus üzleti rendszerek a turizmusban - Idegenforgalmi földrajz - Idegenforgalmi animáció - Irányított szakmai gyakorlat

12 www.pannonforras.hu HÁLÓZATI KÉPZÉSI MINTAPROGRAM 2. - „Egészségügyi és szociális segítő” ESC*CL Szakmai modulok Kiegészítő modulok Választható (660 óra) (81 óra) modulok (30 – 60 óra) - Egészségügyi ismeretek Anatómia, Kórtan és közegészségügy Gyógyszertan, Ápolástan Klinikai ismeretek, Elsősegélynyújtás Szakmai gyakorlat - Szociális ismeretek - ECDL Start - ECL, EBC*L Szociálpolitika, Szociális munka Jog és közigazgatás Európai Unióról alapfokon Gondozástan, foglalkoztatástan Szakmai gyakorlat - Egészségpszichológiai alapismeretek Személyiségfejlesztő tréning Pszichológia, Mentálhigiéné Esetmegbeszélés Teammunka, szupervízió Szakmai gyakorlat

13 www.pannonforras.hu KÖZÉPTÁVÚ INTEGRÁLT TEVÉKENYSÉGRENDSZER FELNŐTTKÉPZÉS európai szabványok Kárpát-medencei szabványok regionális specialitások MUNKAERŐPIACI SZOLGÁLTATÁSOK pályatanácsadás állásközvetítés / munkaerő közvetítés befogadó munkahelyi modell FEJLESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK üzlet- és vállalkozásfejlesztés agrár és vidékfejlesztési szaktanácsadás kulturális szolgáltatások

14 www.pannonforras.hu KONKRÉT EREDMÉNYEK HAZAI ÉS UNIÓS FORRÁSOK ÖSSZEHANGOLT FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉPZŐK KÉPZÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI SZINTEN Vezető instruktorok módszertani felkészítése (2007. augusztus- október) Szociális és turisztikai instruktorok, trénerek felkészülése konkrét képzési programok oktatására (2008. január-február) Projektmenedzsment oktatók felkészítése egységes képzések megvalósítására (2008. február-március) KÁRPÁT-MEDENCEI SZINTEN EGYSÉGES, KÖZÖSEN MEGHATÁROZOTT KÉPZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA HELYI OKTATÓKKAL (2008. február-május) „Egészségügyi és szociális segítő START” illetve „Turisztikai segítő START” 300 órás képzések a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és a Vajdaságban. (Galánta, Nagykapos, Beregszász, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy, Illyefalva, Magyarkanizsa, Topolya) Az információs Irodák (Státuszirodák) munkatársainak 40 órás projektmenedzsment képzése régiónként (Nagykapos, Beregszász, Nagyvárad, Székelyudvarhely, Magyarkanizsa)

15 www.pannonforras.hu KAPUNYITÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉRE 2008. február - május

16 www.pannonforras.hu A HÁLÓZATFEJLESZTÉSI PROJEKT CÉLRENDSZERE (2007-2013) A hálózati működés feltételeinek megteremtése Hálózaton kívül létrejött mintaértékű képzések és szolgáltatások alkalmazása Új (hálózati) képzések és szolgáltatások közös kifejlesztése Európai képzési standardok kezdeményezése

17 www.pannonforras.hu FINANSZÍROZÁSI FORRÁSLEHETŐSÉGEKEK (2007-2013) uniós kezdeményezések (LLL, ECVET, CQAF, illetve az Európai Területi Együttműködés pályázatai) költségvetési és uniós források Magyarországon (NCA, Szülőföld Alap, ÚMFT: TÁMOP) országonkénti kiegészítő források (uniós, nemzeti, piaci)

18 www.pannonforras.hu MINT A FELSŐOKTATÁS PARTNERE megrendelő, foglalkoztató (oktatók, fejlesztők, szervezők) hallgatói gyakorlóhely tervezési, fejlesztési és felnőttképzési partnerszervezet

19 www.pannonforras.hu A FELSŐOKTATÁS SZEREPVÁLLALÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A HÁLÓZATÉPÍTÉSBEN az andragógia szak és a hozzá kapcsolódó képzési formák egységes Kárpát-medencei kiterjesztése a felnőttképzési és a felsőoktatási képzési kínálat ágazati szintű összehangolása kutatás, hálózatszervezés

20 www.pannonforras.hu A HÁLÓZATÉPÍTÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL VÁRHATÓ HATÁSA A FELSŐOKTATÁSRA munkaerőpiac-orientált képzési szerkezet gyakorlat-orientált oktatásmódszertan jövőkép-orientált fejlesztés


Letölteni ppt "FELSŐOKTATÁSSAL ÖSSZEHANGOLT FELNŐTTKÉPZÉSI HÁLÓZATÉPÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN MOLNÁR GYÖRGY Budapest, 2008. június 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések