Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Egyesült Államok második forradalma.  XIX. sz első fele  további előretörés nyugat felé  vásárlás, pol. nyomás, fegyver  Kijut a Csendes-óceánhoz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Egyesült Államok második forradalma.  XIX. sz első fele  további előretörés nyugat felé  vásárlás, pol. nyomás, fegyver  Kijut a Csendes-óceánhoz."— Előadás másolata:

1 Az Egyesült Államok második forradalma

2

3

4

5  XIX. sz első fele  további előretörés nyugat felé  vásárlás, pol. nyomás, fegyver  Kijut a Csendes-óceánhoz  Hatalmas terület  vonzza a bevándorlókat  Vasútépítés  kibővíti a belső piacot  Bekapcs. a világpiac vérkeringésébe  „vadnyugat” civilizációja  Volt egyszer egy vadnyugat  Ipari forradalom  iparvárosok  mg. hihetetlen fejlődése fejlődés  gépek alk., búza term. 75-% nő kivitelt segíti a vasút is Virágzó, de megosztott gazdaság

6  Keleti nagyvárosok, telepesek farmjai  Egyik Amerika    Déli területek: ültetvényes gazdálkodás  Monokultúrás gazdálkodás: gyapot, dohány, rizs  Munkaerő – fekete rabszolgák  Nyugati terjeszkedés  újabb ültetvények, újabb rabszolgák  termények többsége exportra kerülnek

7  A két Amerika összehasonlítása Dél Észak félgyarmati rendszer  kapitalista gazdálkodás rabszolgaság megléte,  rabszolgaság elítélése kizárólag gyapotipar fej.  dinamikusan fejlődő ültetvényes gazdálkodás,  farmergazdálkodás oligarchikus uralom,  puritán al. dem. hagyomány államok függetl. erősítése  szöv. kormány erősítése Szabad ker. (világpiac)  védővámok (hazai ipar)

8  XIX. sz első fele  további előretörés nyugat felé  vásárlás, pol. nyomás, fegyver  Kijut a Csendes-óceánhoz  Hatalmas terület  vonzza a bevándorlókat  Vasútépítés  kibővíti a belső piacot  Bekapcs. a világpiac vérkeringésébe  „vadnyugat” civilizációja  Volt egyszer egy vadnyugat  Ipari forradalom  iparvárosok  mg. hihetetlen fejlődése fejlődés  gépek alk., búza term. 75-% nő kivitelt segíti a vasút is A „két Amerika” ellentéte

9 Észak és Dél ellentétének kiéleződése  Az ellentétek politikai forrása  Missouri-egyezmény (1820)  „abolicionista” mozgalom 1830   1854. Kansas és Nebraska felvétele  Déli vs. Északi állam (rabszolgapárti  abolicionista)  déliek benyomulása  déli alkotmányt fogadtassanak el a farmerekkel  polgárháború (farmerek győzelmével végződik)  Ellentétek - pártviszonyok  két hagyományos párt  Demokrata párt  déliek szószólója  Liberális  Republikánus Párt (1854)  Programja: iparfejlesztés, rabszolgaság korlátozása, nyugati farmerek ingyenes földhöz juttatása a programja

10 Az ellentétének kiéleződése  Missouri-egyezmény (1820)  „abolicionista” mozgalom 1830   1854. Kansas és Nebraska felvétele Déli, Északi állam  déliek benyomulása  déli alkotmányt fogadtassanak el a farmerekkel  polgárháború (farmerek győzelmével végződik)  Ellentétek - pártviszonyok  két hagyományos párt  Demokrata párt  déliek szószólója  Republikánus Párt (1854)  Liberális elvek  Programja: iparfejlesztés, rabszolgaság korlátozása, nyugati farmerek ingyenes földhöz juttatása a programja

11 A polgárháború küszöbén John Brown  Republikánusok balszárnya  Rabszolgaság eltörlésének köv. („abolicionista” mozgalom)  1859 - John Brown felhívása  rabszolgafelkelésre  buzdít kísérlete elbukik  szelleme tovább él

12  1860 - Lincoln lesz az elnök (republikánus)  déli államok kivonulása az Unióból (1860)  Amerikai Konföderált Államok megalak. Lincoln  a szakadárok, lázadók  1861 - déli államok megtámadják északiakat  Sumter-erőd ostroma  északon is, és délen is népfelkelés  A „nemzeti érzés a tetőfokra hág”  The New York Times: „Megnyílt a bál. Kezdődhet a háború.” A polgárháború (1861-65)

13  A kilátások  gazdasági és a népességi túlsúly észak oldalán  22 millió lakos  9, 5 millió lakos (ebből 3, 5 millió fekete)  csaknem valamennyi ipari üzem északon  A háború mégis látványos deli sikerekkel kezdődött.  készültek a háborúra  hivatásos tisztikar nagyrészt az ültetvényes arisztokrácia fiai  1861 - déli siker  felkészültebbek (Lee tábornok)  északi válasz reguláris csapatok  tömeghadsereg  vezetője: Grant tábornok

14  Anglia és Franciao.  avatkozik be  1862. Homestead Act kiadása (10 dollár illeték ellenében 115 hold földet biztosít a farmereknek, ha 5 évig művelik)  1863. rabszolgaság eltörlése  Fordulat éve – 1863  gettysburgi csata (északi győzelem) 1865. richmondi csata (északi győzelem)  A háború lefolyása Grant és Lee „békejobbja” Grant tábornok híres szavai: „A lázadók immár a honfitársaink”

15 Gettysburg

16  Észak - harc közben szervezik a hadsereget.  Jelentős a 48-as forradalmakban iskolázott tiszt  1500 volt 48-49-es magyar honvéd harcolt az Unió oldalán  Nagy része tiszti rangban, fél tucat tábornok lett  Asbóth Sándor honvéd alezredes (Kossuth hadsegéde)  Stahel-Számvald Gyula h. hadnagy altábornagyi rendfokozatot Asbóth Sándor az unió egyenruhájában Stahel-Számvald Gyula altábornagy

17  Megszűnt a rabszolgaság az egész USA-ban  választójog a feketéknek  gazdasági helyzetük  javult  Növekedett az északi polgárság befolyása a politikai életben.  Dél rekonstrukciós programja (Ku-Klux-Klan megalakítása, 1866)  Fennmarad a nagybirtok  újjáépítésben számos északi gazdagodik meg (korrupció útján is).  Indián háborúk utolsó szakasza (az ingyen kiosztott földeket az indiánoktól vették el nyugaton)  rezervátumokba szorítják vissza az indiánokat  A tőkés fejlődés előtt határtalan távlatok nyílnak A háború után

18

19 Az amerikai államok közötti háború egy második amerikai forradalommá fejlődött. Ez a forradalom fölszámolta a rabszolgatartást (most már az Egyesült Államok egész területén). Mivel a déli uralkodó osztály vagyo- na - voltakeppen tőkéje - nagyrészt rabszolgákból állt, a rabszolgák föl- szabadítása az uralkodó osztály erőszakos kisajátításával volt egyenlő. a mezőgazdaságban uralkodóvá lett a szabad farmergazdaság. (A mező- gazdaság fejlődésének „amerikai útja”.) Egymással vetélkedő ellenséges államok helyett hatalmas, egységes nemzeti piac született, mely a tőkés termelőerők minden addiginál hatalmasabb növekedésének nyitott utat.  Konklúzió A korlátlan lehetőségek hazája


Letölteni ppt "Az Egyesült Államok második forradalma.  XIX. sz első fele  további előretörés nyugat felé  vásárlás, pol. nyomás, fegyver  Kijut a Csendes-óceánhoz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések