Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az államháztartási számvitel 2014. évi változása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az államháztartási számvitel 2014. évi változása."— Előadás másolata:

1 Az államháztartási számvitel 2014. évi változása

2 Vonatkozó jogszabályok: - 2011/85/EU irányelv, - 307/2013. Kormány rendelet, (Áhsz módosítása) - ESA 95, (kormányzati kézikönyv) - 36/2013. NGM rendelet, (rendező mérleg) - 38/2013. NGM rendelet. (kötelező gazdasági események)

3 Célja ( 1/3 ): - Államháztartás egészére egységes számviteli szabályok, - egységes vagyonértékelés - egységes kimutatás -- államháztartás valamennyi bevételére, kiadására, -- a nemzeti vagyonra.

4 Célja ( 2/3 ): - a költségvetési és a vagyontételek konszolidálhatóságának biztosítása, - egyes tevékenységek teljesítményének eredményességének, önköltségének mérésére, - középtávú szempontok érvényesítése a követelések és kötelezettségek mérésével.

5 Célja ( 3/3 ): - fiskális fegyelem fenntartása, - közszolgáltatások működési hatékonyság javítása, - MIS (program alapú rendszer) és - az informatikai háttér kialakítása, - modern pénzügyi menedzsment kialakítása.

6 Beszámolók (1/2): - konszolidált éves beszámoló leadási határideje április 15. - éves beszámoló leadási határideje február 28., - rendező mérleg határideje 2014. március 31., - a havi, a negyedéves és az éves zárások feladatait az Ahsz rögzíti (nincs féléves beszámolási kötelezettség).

7 B eszámolók (2/2): - éves – naptári év végén- beszámoló részei: egyedi költségvetési beszámoló, konszolidációs beszámoló, mérlegjelentés, - negyedéves beszámoló részei: költségvetési jelentés és mérlegjelentés. - egyedi költségvetési beszámoló részei: mérleg, költségvetési jelentés, eredménykimutatás, maradvány kimutatás, költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás, kiegészítő melléklet.

8 Kiegészítő melléklet csak számszaki kimutatásokat tartalmaz. A beszámoló háromoszlopos lesz. A mérleg tagolása jelentősen megváltozik. Például, két új mérleg sor az aktív és passzív időbeli elhatárolások használata kötelező. A mérlegben a vagyonkezelésre átadott eszközöket az átvevő mutatja ki, ha a mindkét fél az államháztartáson belüli. Amennyiben az átvevő államháztartáson kívüli, akkor az átadónál is szerepel az átadott eszköz.

9 Rendező mérleg (1/3): - 2013. december 31-i dátumra minden eszközt és forrást, valamint kötelezettségvállalást leltárral kell alátámasztani. (A követeléseket és kötelezettségeket a 2014. évi nyitó költségvetési számvitelben legalább 8 féle módon kell csoportosítani és ehhez kell a megfelelő leltár!) - eszközöket minősítni kell - elfekvő készlet, hibás,…- és szükség esetén selejtezni. - 2013. december 31-i mérleget rendezi a 2014. évi nyitó mérleggel.

10 Rendező mérleg (2/3): ki kell vezetni - az alapítás-átszervezés és a kísérleti fejlesztés aktivált értékét, - a tulajdonosnál, azon eszközök bruttó értékét, értékcsökkenését, értékhelyesbítését, amelye eszközökre államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelői jogot létesített, az ezzel kapcsolatos tartalékokat és kötelezettségeket,

11 Rendező mérleg (3/3): Ki kell vezetni a támogatási program előlegek és az előfinanszírozás miatti követeléseket és kötelezettségeket. Pénzügyileg rendezni kell azokat a függő, átfutó kiadásokat és bevételek, amelyek téves pénzügyi teljesítésből, elszámolásból ered. A belföldi idegen pénzeszközöknek év végén ne maradjon egyenlegük.

12 ÚJ ÁHSz Az államháztartás számvitele - a költségvetési számvitelből - és a pénzügyi számvitelből áll. (a Számviteli törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve ahol az új Áhsz nem ír elő eltérő szabályozást.) ÚJ ÁHSz Az államháztartás számvitele - a költségvetési számvitelből - és a pénzügyi számvitelből áll. (a Számviteli törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve ahol az új Áhsz nem ír elő eltérő szabályozást.)

13 A költségvetési számvitel (jellemzően nyilvántartási számlák, nullás számlaosztályban) - bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, - követelések, kötelezettségvállalások, más kifizetési kötelezettségek és ezek teljesítésének, - az önkormányzati támogatások felhasználásának valóságnak megfelelő, folyamatos bemutatása. A zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartást és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részeinek megbízható és valós összképét segíti.

14 Pénzügyi számvitel (1-9 számlaosztályban, módosított eredményszemléletű, kettős könyvvezetés) - a vagyon és annak változása, - a tevékenység eredménye, valóságnak megfelelő, folyamatos bemutatása. A zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartást és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részeinek megbízható és valós összképét segíti.

15 Számlakeret jellemzői (1/2): - egységes, kötelező, de alábontása megengedett, (intézményi számlarend kialakításához szabályozók várhatók) - vállalkozói számlakeret felépítését követi, (közgazdasági osztályozás szerinti 5.- 8.-9. számlaosztály, funkcionális osztályozás szerint 7. és 9. számlaosztály szakfeladatok szerint)

16 Számlakeret jellemzői (2/2): Nullás számosztályba kerül: - a kötelezettségvállalások gyűjtése (intézményi számlarend kialakításához szabályozók várhatók) - követelések halmozott gyűjtése, - funkcionális osztályozás (közgazdasági osztályozás szerinti 5.- 8.-9. számlaosztály, funkcionális osztályozás szerint 7. é s9. számlaosztály szakfeladatok szerint) - rovatrend alkalmazása.

17 Kötelező kontírozási számlakeretet a készülő rendelet tartalmazza. Számviteli szabályzatokat javítani, módosítani kell. A közgazdasági osztályozású tagolást, az egységes rovatrendben biztosítja. Az új tagolási rend eltér az előző évitől. 2014. évi tervezésnél már az új rovatrendet használjuk. A főkönyvi számlák csökkennek, azonban a rovatrendi tagozódás részletesebb alábontás okoz.


Letölteni ppt "Az államháztartási számvitel 2014. évi változása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések