Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A weimari köztársaság.  Ludendorf 1918 szeptember  a háborút nem lehet megnyerni  A harc azonban tovább folyik  kieli matrózlázadás  forradalmi hullám.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A weimari köztársaság.  Ludendorf 1918 szeptember  a háborút nem lehet megnyerni  A harc azonban tovább folyik  kieli matrózlázadás  forradalmi hullám."— Előadás másolata:

1 A weimari köztársaság

2  Ludendorf 1918 szeptember  a háborút nem lehet megnyerni  A harc azonban tovább folyik  kieli matrózlázadás  forradalmi hullám bontakozik ki  A forradalom végig söpör Németországon  Munkás és katonatanácsok alakulása   császárság , II. Vilmos  Hollandia  Köztársaság kikiáltása  Baloldali felkelések  1918-19. berlini munkásfelkelés, Bajor Tanácsköztársaság  R. Luxemburg, K. Liebknecht  Spartacus felkelés   Tisztikar és a régi államapparátus segítsége Kirobban a forradalom

3 Képek a forradalmi Németországról

4 A „tőrdöfés elmélet”  Vesztes háború  szélsőségek - nem csak baloldalon  Szélsőjobboldali megmozdulások  A vereség és a hátrányos béke  zsidóság, a liberalizmus és a szocializmus a felelős  Szerintük ezek az ellenséges erők „hátba döfték” az országot, noha annak területére egyetlen ellenséges katona sem tette be a lábát.  A hadsereg szerepe nő, a tábornokok  politikai szerepre törnek  Az inflációt, az elégedetlenséget még a jóvátételi követelések is 

5 A Weimari Köztársaság létrejötte  A nemzetgyűlési választások – forradalmi helyzetben  Weimarban nem Berlin - Alkotmányozó Gyűlés  Weimari Köztársaság  Itt fogadták el az új alkotmányt  polgári demokratikus rendszer  szövetségi köztársaság  nagy a szerepe a bürokráciának,  katonai vezetők fontos pozíciókban vannak  nincs összhangban társadalommal Friedrich Ebert

6  Az akkori Európa legdemokratikusabb alkotmánya  de törékeny a rendszer  A stabilizáció a legfontosabb  jóvátétel  1923 – Ruhr-vidék francia megszállása  Hiperinfláció (1914 1 $ 4,2, ‘23 aug. 4 millió, nov. 4200 milliárd)  Gazdasági gondok  politikai ínstabilizáció  Jobboldali, konzervatív megmozdulások  Szélsőjobboldali felkelések  1920 Kapp-puccs,       1923 nov. 09. sörpuccs (Hitler is részt vesz benne) A „márka” már nem márka

7 Francia katona őrzi az elszállításra váró szenet Szabotázsakciók a francia megszállás idején Francia katonák a Ruhr-vidéken

8 Kapp-puccs

9 1923 Sör-puccs Sör-puccs vezérkara Some of Hitler's stormtroppers mingle outside the beer hall. Nov. 9, 1923

10  A weimari köztársaság időszakában  Stabilizáció a legfontosabb kétféleképpen gondolták megoldhatónak   Szembeszegülés Teljesítési  1. A szembeszegülés politikája, vagyis ne teljesítsék a versaillesi pontokat. (1919-23.)  2. Teljesítési politika (Anglia érdeke is)  Segíti Németország talpráállását (Franciaország ellensúlyozása) Weimari köztársaság megszilárdulása Gustav Stresemann a teljesítési politika apostola

11  1923 Gustav Stresemann - külügyminiszter (’29-ig)  Teljesítési politika = Stabilizáció  1922 rapallói szerződés (elszigeteltség  ) (Németország és Szovjet-Oroszország)  1924 Dawes – terv  1925 locarnoi szerződés (Német-belga, német-francia határ szavatolása)  1925 felvétel a Népszövetségbe  1929 Young-terv (német jóvátétel ‘88-ig)  1925 Hindenburg az elnök (7 évre) Weimari köztársaság megszilárdulása Paul von Hindenburg

12  Az 1929-es gazdasági világválság megszakítja a békülési folyamatot  Dawes - tervre alapozott stabilizáció    Munkanélküliség   Infláció   A politikai egyensúly   Kis- és középüzemek tömeges tönkremenetele  radikális változtatások követelése (tömegeket mozgósított)  A mérsékelt, ún. középpártok befolyása , a munkásmozgalom   Megnőtt az NSDAP tagsága és befolyása  Különböző pártok fegyveres alakulatai

13 Az NSDAP választási eredményei a gazdasági világválság éveiben Egyre megszokottabb kép Németországban: Ingyen étel osztása

14  Kik ők?  A forradalmi hullámra válasz – szélsőjobb csoportok létrejötte  1920 létrejön a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (NSDAP)  Vezetője Hitler, főbb segítői: Goebbels, Göring, Röhm, Himmler  1923. sörpuccs  kudarc  börtön (Hitlert és társait)  Hitler itt írja a Mein Kampf-ot.  Teljesítési politika  Stabilizáció  NSDAP „eltűnik” egy időre  a gazd. világválság  hatalmas munkanélküliség  felborítja a politikai egyensúlyt és a törvényes rendet is  a szemben álló pártok csatatérré változtatják egymás rendezvényeit Az NSDAP

15  A válság   politikai egyensúlyt  törvényesen akarnak hatalomra kerülni  Társadalom meggyőzése  Kiutat az erőre és a hatalom tiszteletére épülő társadalom jelenti  Az egymást követő választásokon a párt egyre több szavazatot szerez,  1932-re az ország legerősebb pártja lesz  Jó kommunikáció  elhitetik a vagyonosokkal (Harzburgi front)  csak ők tudják megakadályozni a kommunista előretörést

16 Keine Abschiebung: Hitler versucht sich als Bayer

17 Klein fing alles an: Hitler im Münchner Bürgerbräukeller NSDAP felvonulás

18  Mitől nácik a népszerűek?  Fajelmélet - übermensch: emberek feletti ember  herrenvolk kategória (uralkodó faj),  másodrendű fajok, az un. rokon népek (germán népek)  alsóbbrendű fajok, rabszolga népek a szlávok és keleti népek,  kiirtandó népek a zsidók és cigányok  Szociáldarwinizmus:  a népek harcolnak egymással s erősebbek maradnak fenn  Antiszemitizmus – a zsidóság értékromboló szerepe  Élettér (lebenstraum) elmélet  Versailles-i béke egyoldalú felszámolása

19  Németország túlnépesedik  új területekre van szüksége  Joguk van meghódítani a nem uralkodó népeket. 1. Lépés: valamennyi német egységesítése, 2. Lépés: egész Európa Nagynémet Birodalom, 3. Lépés: német világbirodalom)  Führer-elv  Demagógia  Demokrácia és munkásmozgalom ellenesség  Antikapitalista és szociális demagógia  SA, majd az SS jelenléte

20  Ígéretek:  Versailles-i béke egyoldalú felszámolása  szociális demagógia – erős propaganda  junkerek: új piac és föld  leszerelt katonatisztek: új, nagy hadsereg  értelmiség: hivatal  munkások: munkanélküliség megszűntetése + jobb fizetés  parasztság: föld  társadalom széles rétegeinek: TB reform Oktatás és a egészségügy fejlesztése

21

22  1932-re az ország legerősebb pártja lesz  Demokratikus út, legtöbb voks  Papen kancellár  nácik közömbösítése  kormánytagság megtépázza népszerűségüket  mind a kommunistákat, mind a fasisztákat igyekszik is visszaszorítani  Hitler nem fogadja el  Papen lemond, de Hindenburg  hajlandó H.-t kancellárrá kinevezni Kísérlet a nácik közömbösítésére, hatalomra kerülésük

23  Új kancellár (Schleicher) a náci párttag, Strassernek ajánl helyet  Hitler ezért megfosztja párttisztségeitől  Schleicher min.-i tárcákat ajánl a Szocdemeknek, de  fogadják el  Schleicher a szükségállapot bevezetését javasolja Hindenburgnak  Hindenburgnak visszautasítja, így Schleicher lemond  Hindenburg Hitlert nevezi ki kancellárrá 1933. jan. 30.  alkotmányos úton kerül hatalomra,  de fasisztáknak nincs abszolút többsége A nácik hatalomra kerülése

24 Kurt von Schleicher Hitler Hindenburg és Papen vállán jut a hatalom csúcsára „Er ist doch so ein prima Kerl! (Aber nebenbei bemerkt: Zum Teufel mit ihm!) Das sagen wir beide!” Karikatur der britischen Künstlergruppe Punch, 1933 Franz von Papen Hitler Papen és Goebbels

25 A hatalomra jutás képei


Letölteni ppt "A weimari köztársaság.  Ludendorf 1918 szeptember  a háborút nem lehet megnyerni  A harc azonban tovább folyik  kieli matrózlázadás  forradalmi hullám."

Hasonló előadás


Google Hirdetések