Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Kicserélt Élet Konferencia Grace Ministries Alapítvány Cím: 1143. Bp. XIV. Hungária krt. 109. 1. em. 2. tel/fax: 212 9302

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Kicserélt Élet Konferencia Grace Ministries Alapítvány Cím: 1143. Bp. XIV. Hungária krt. 109. 1. em. 2. tel/fax: 212 9302"— Előadás másolata:

1 1 Kicserélt Élet Konferencia Grace Ministries Alapítvány Cím: 1143. Bp. XIV. Hungária krt. 109. 1. em. 2. tel/fax: 212 9302 E-mail: gmbuda@t-online.hu gmbuda@t-online.hu Honlap: www.graceministries.hu www.graceministries.hu Grace Ministries Alapítvány

2 2 Kicserélt élet 6. Grace Ministries Alapítvány Készítette: Beregi László (l.beregi@gmail.com) A győzelmes hívő élet Rm 7,14-8,11

3 3 A test szerinti élet Pál apostol küzdelme: Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok; ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Hiszen amit teszek azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Rm 7,14-17 Grace Ministries Alapítvány

4 4 A test szerinti élet Pál apostol küzdelme: Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Rm 7,18-20 Grace Ministries Alapítvány

5 5 A test szerinti élet Pál apostol küzdelme: Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy – miközben a jót akarom tenni – csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Rm 7,21-23 Grace Ministries Alapítvány

6 6 A test szerinti élet Pál apostol küzdelme: Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Rm 7,24 Grace Ministries Alapítvány

7 7 A test szerinti élet Az én „küzdelmem”: Csak 30 perc kegyelmi időt kérek… Grace Ministries Alapítvány

8 8 A test szerinti élet A várakozásunk: Rm 7 A hívő ember állapota, tapasztalatai, átélt kereszténysége Rm 5-6 A hívő ember Isten előtti helyzete pozíciója Grace Ministries Alapítvány

9 9 A test szerinti élet A zavaró ellentmondás: Rm 7 A hívő ember állapota, tapasztalatai, átélt kereszténysége ??? Rm 5-6 A hívő ember Isten előtti helyzete pozíciója Grace Ministries Alapítvány

10 10 A test szerinti élet A zavaró ellentmondás: Az önazonosságunk tudatából való kiesés Az önazonosságunk tudatából való kiesés Az ebből fakadó erőforrások elvesztése Az ebből fakadó erőforrások elvesztése A saját erőforrásokra való támaszkodás A saját erőforrásokra való támaszkodás Rm 5-6 A hívő ember Isten előtti helyzete pozíciója Rm 7 A hívő ember állapota, tapasztalatai, átélt kereszténysége Grace Ministries Alapítvány

11 11 A test szerinti élet Pál apostol küzdelme: Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok; ki vagyok szolgáltatva a bűnnek.” Rm 7,14 Grace Ministries Alapítvány

12 12 A test szerinti élet Pál apostol küzdelme: Hiszen amit teszek azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök.” Rm 7,15 Grace Ministries Alapítvány

13 13 A test szerinti élet Pál apostol küzdelme: Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn.” Rm 7,16-17 Grace Ministries Alapítvány

14 14 A test szerinti élet Hogyan működik a bennünk lakó bűn? Életet kapott szellem Lélek Test Bűn

15 15 A test szerinti élet Hogyan működik a bennünk lakó bűn? Kitől várjuk a szükségleteink kielégítését? Kitől várjuk a szükségleteink kielégítését? Kísértés Bűn Halál …lenne, ha Jézus ezt hagyná. Boldogtalan, kudarcos „élet” Boldogtalan, kudarcos „élet” Egyes szám első személybe becsomagolt gondolat Egyes szám első személybe becsomagolt gondolat Azonosulás a gondolattal Azonosulás a gondolattal Cselekvés Cselekvés Az önazonosságban való elbizonytalanodás Az önazonosságban való elbizonytalanodás

16 16 A test szerinti élet Pál apostol küzdelme: Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Rm 7,18-20 Grace Ministries Alapítvány

17 17 A test szerinti élet Pál apostol küzdelme: Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy – miközben a jót akarom tenni – csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Rm 7,21-23 Grace Ministries Alapítvány

18 18 A test szerinti élet Milyen törvényekről olvashatunk ebben a szakaszban? Grace Ministries Alapítvány Isten törvénye = „Szeresd az Urat, a te Istenedet…” A Pálban lévő tv. = „miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni.” Az értelem tv-e = tartsd be Isten törvényét, akard a jót, mert ez lesz neked a jó. Hunyó törvény = harcol Pál értelmének a törvényével. A bűn törvénye = ez szövetkezik a hunyó törvénnyel, és legyőzi, fogságban tartja Pál értelmének a törvényét.

19 19 A test szerinti élet A törvények közötti összefüggések: Isten tv. Értelem tv. tv. Bűn tv. Hunyótv. A Pálban lévő tv.: Grace Ministries Alapítvány

20 20 A test szerinti élet Mit tudott elvégezni bennünk Isten törvénye? Meg tudott győzni bennünket a bűn tekintetében Meg tudott győzni bennünket a bűn tekintetében Le tudta leplezni bennünk a bűnt Le tudta leplezni bennünk a bűnt Krisztushoz tudott vezetni bennünket Krisztushoz tudott vezetni bennünket Nagyobb erőt adott a bűnnek. Nagyobb erőt adott a bűnnek. Kárhoztatta a bűnöst, vagyis minket. Kárhoztatta a bűnöst, vagyis minket. Grace Ministries Alapítvány

21 21 A test szerinti élet Nem tudta kárhoztatni a bűnt, megsemmisíteni a hatalmát. Nem tudta kárhoztatni a bűnt, megsemmisíteni a hatalmát. Mit nem tudott elvégezni bennünk Isten tv.-e? Nem tudott szentté tenni bennünket. Nem tudott szentté tenni bennünket. Nem tudott minket képessé tenni arra, hogy megtartsuk. Nem tudott minket képessé tenni arra, hogy megtartsuk. Grace Ministries Alapítvány

22 22 A test szerinti élet Pál apostol küzdelme: Én magam tehát az értelmemmel Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének.” Rm 7, 25b Grace Ministries Alapítvány

23 23 A test szerinti élet Pál apostol küzdelme: Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Rm 7,24 Grace Ministries Alapítvány

24 24 A Lélek szerinti élet A kérdés nem költői, van rá Istennek válasza: Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus!” Rm 7,24-25a Grace Ministries Alapítvány

25 25 A Lélek szerinti élet Jézus küzdelme Pál apostolban: Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.” Rm 8,1-4 Grace Ministries Alapítvány

26 26 A Lélek szerinti élet Jézus küzdelme Pál apostolban: Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, … Rm 8,1 Grace Ministries Alapítvány

27 27 A Lélek szerinti élet Jézus küzdelme Pál apostolban: mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Rm 8,2 Grace Ministries Alapítvány

28 28 A Lélek szerinti élet Azonosítások: Hunyó tv. = A halál törvénye Hunyó tv. = A halál törvénye Grace Ministries Alapítvány „Mert a bűn zsoldja a halál…” Rm 6,23a Rm 6,23a „…a halál fullánkja a bűn…” 1Kor15,56 Az élet Lelkének törvénye  Egy vadonatúj törvény Az élet Lelkének törvénye  Egy vadonatúj törvény A törvény = Isten törvénye (Rm 8,3-4) A törvény = Isten törvénye (Rm 8,3-4)

29 29 A Lélek szerinti élet Új összefüggések a törvények között: Isten tv. Értelem tv. tv. A Pálban lévő tv.: Az élet Lelkének törvénye Bűn tv. Halál tv. A halott Pálban élő Krisztus törvénye: Grace Ministries Alapítvány

30 30 A Lélek szerinti élet Jézus küzdelme Pál apostolban: Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, …” Rm 8,3a Grace Ministries Alapítvány

31 31 A test szerinti élet Nem tudta kárhoztatni a bűnt, megsemmisíteni a hatalmát. Nem tudta kárhoztatni a bűnt, megsemmisíteni a hatalmát. Mit nem tudott elvégezni bennünk Isten tv.-e? Nem tudott szentté tenni bennünket. Nem tudott szentté tenni bennünket. Nem tudott minket képessé tenni arra, hogy megtartsuk. Nem tudott minket képessé tenni arra, hogy megtartsuk. Grace Ministries Alapítvány

32 32 A Lélek szerinti élet Mit tud elvégezni bennünk az élet Lelkének törvénye? Megsemmisíti a bűn és a halál hatalmát. Megsemmisíti a bűn és a halál hatalmát. Szentté tesz bennünket. Szentté tesz bennünket. Képessé tesz minket arra, hogy megtartsuk, betöltsük Isten törvényét. Képessé tesz minket arra, hogy megtartsuk, betöltsük Isten törvényét. Szabaddá tesz minket a rossztól, és szabaddá tesz minket a jóra. Szabaddá tesz minket a rossztól, és szabaddá tesz minket a jóra. Biztonságot ad. Biztonságot ad. Lelkileg gazdaggá tesz. (ld. Rm 8.) Lelkileg gazdaggá tesz. (ld. Rm 8.) Grace Ministries Alapítvány

33 33 A Lélek szerinti élet Jézus küzdelme Pál apostolban: „azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben,…” Rm 8,3 Grace Ministries Alapítvány

34 34 A Lélek szerinti élet Mi volt Jézus győzelmének a titka? Nagyon erős identitástudata volt. Nagyon erős identitástudata volt. Odaszánta magát a teljes függőség megélésére. Odaszánta magát a teljes függőség megélésére. Mindig az isteni természete győzött benne az emberi természete felett. Grace Ministries Alapítvány

35 35 A Lélek szerinti élet Jézus küzdelme Pál apostolban: „…azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, …” Rm 8,3 Grace Ministries Alapítvány

36 36 A Lélek szerinti élet Jézus küzdelme Pál apostolban: „ … hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.” Rm 8,4 Grace Ministries Alapítvány

37 37 A Lélek szerinti élet Még egy picit a testről: Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaival. A test törekvése halál, a Lélek törekvése élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Rm 8,5-8 Grace Ministries Alapítvány

38 38 A Lélek szerinti élet Én egyedül érted élek. Engedelmes szolgád vagyok. Dicsőítelek. Betartom a törvényedet. Buzgón lesem az akaratodat. Kaméleon test, amely hitnek álcázza magát. „Szent” függetlenség Grace Ministries Alapítvány Legnemesebb céljaink:

39 39 A Lélek szerinti élet A Lélek megszabadít a testben lévő bűn uralmától: Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. Rm 8,9-11 Grace Ministries Alapítvány

40 40 A Lélek szerinti élet Honnan tudhatom, hogy a Lélek bennem lakik? Tiszta és igaz a belső emberem. Őszintén tud gyönyörködni Isten törvényében, és minden vágya az, hogy maradéktalanul betarthassa. Tiszta és igaz a belső emberem. Őszintén tud gyönyörködni Isten törvényében, és minden vágya az, hogy maradéktalanul betarthassa. Dúl bennem a harc, és bizony van amikor kudarcot kudarcra halmozok benne. Dúl bennem a harc, és bizony van amikor kudarcot kudarcra halmozok benne. A hívő emberek legalább egyszer átélik azt, hogy bukott, tehetetlen, a saját vétkeik által legyőzött, összetört emberek. A hívő emberek legalább egyszer átélik azt, hogy bukott, tehetetlen, a saját vétkeik által legyőzött, összetört emberek. Grace Ministries Alapítvány

41 41 A Lélek szerinti élet A Lélek életet ad: A Lélek életet ad: Megvan a lehetőségem arra, hogy a Lélek szerint éljek. Megvan a lehetőségem arra, hogy a Lélek szerint éljek. A Lélek a testünk halála ellenére életet ad nekünk már most a földi életben. Nem kell halottnak lennünk! A Lélek a testünk halála ellenére életet ad nekünk már most a földi életben. Nem kell halottnak lennünk! Isten a testünket is meg fogja váltani a haláltól. Ahogy Jézus meghalt és feltámadt, úgy lesz velünk is. Isten a testünket is meg fogja váltani a haláltól. Ahogy Jézus meghalt és feltámadt, úgy lesz velünk is. Grace Ministries Alapítvány

42 42 A Lélek szerinti élet Jézus ajánlata: Jézus ajánlata: Add oda neki az életedet! Add oda neki az életedet! Ő odaadja neked az ő életét. Ő odaadja neked az ő életét. Azt akarja, hogy mondj le a saját életedről, és vedd fel az ő életét. Azt akarja, hogy mondj le a saját életedről, és vedd fel az ő életét. Azt akarja, hogy az ő életét éld tovább. Azt akarja, hogy az ő életét éld tovább. Egyszerű csere Grace Ministries Alapítvány

43 43 A Lélek szerinti élet Mit kapsz konkrétan cserébe az életedért? Mit kapsz konkrétan cserébe az életedért? A kereszten Jézus legyőzte a bűnt és a halált. Neked akarja ajándékozni ezt a győzelmet. A kereszten Jézus legyőzte a bűnt és a halált. Neked akarja ajándékozni ezt a győzelmet. A kereszten egy új lelki törvény lépett működésbe, amely erősebb a bűn és a halál törvényénél. A te életedben is az lesz. Legyőzi a bűnt és a halált, mert a gyilkosaidnak ezentúl személyesen Jézus ellen kell küzdeniük. Ellene esélytelenek. A kereszten egy új lelki törvény lépett működésbe, amely erősebb a bűn és a halál törvényénél. A te életedben is az lesz. Legyőzi a bűnt és a halált, mert a gyilkosaidnak ezentúl személyesen Jézus ellen kell küzdeniük. Ellene esélytelenek. Ez a törvény bekötözi a lelki sebeinket és meggyógyítja őket. Szabaddá és boldoggá tesz minket. Ez a törvény bekötözi a lelki sebeinket és meggyógyítja őket. Szabaddá és boldoggá tesz minket. Grace Ministries Alapítvány

44 44 A Lélek szerinti élet Milyen konkrét tennivalók várnak rád? Milyen konkrét tennivalók várnak rád? Igaz meggyőződések kialakítása Igaz meggyőződések kialakítása Igazi, valóságos bizalom kialakítása Igazi, valóságos bizalom kialakítása A gyermeki státusz elfogadása = alázat A gyermeki státusz elfogadása = alázat Szívből fakadó engedelmesség = önátadás (cselekedetek!) Szívből fakadó engedelmesség = önátadás (cselekedetek!) Szívből fakadó öröm, hálaadás, dicsőítés Szívből fakadó öröm, hálaadás, dicsőítés HIT Grace Ministries Alapítvány

45 45 A Lélek szerinti élet Milyen konkrét tennivalók várnak rád? Milyen konkrét tennivalók várnak rád? Igaz meggyőződések kialakítása Igaz meggyőződések kialakítása Igazi, valóságos bizalom kialakítása Igazi, valóságos bizalom kialakítása A gyermeki státusz elfogadása = alázat A gyermeki státusz elfogadása = alázat Szívből fakadó engedelmesség Szívből fakadó engedelmesség = önátadás = önátadás Szívből fakadó öröm, hálaadás, dicsőítés Szívből fakadó öröm, hálaadás, dicsőítés Istenkép Énkép Grace Ministries Alapítvány

46 46 A Lélek szerinti élet A sorrend itt nagyon fontos!!! Meggyőződés Bizalom Alázat Engedelmesség Hálaadás Istenkép Énkép A hit lépcsőfokai: A hit lépcsőfokai: Grace Ministries Alapítvány

47 47 Mennyei Atyánk szeretetének a céljai A szükségleteink betöltése Jézus élete ma is Jézus élete ma is gyönyörűséges élet! Te is elfogadhatod az ő életét, és tovább élheted önmagadban. Ha ezt teszed, győztes leszel! Végszó: Grace Ministries Alapítvány


Letölteni ppt "1 Kicserélt Élet Konferencia Grace Ministries Alapítvány Cím: 1143. Bp. XIV. Hungária krt. 109. 1. em. 2. tel/fax: 212 9302"

Hasonló előadás


Google Hirdetések