Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A játszóterek üzemeltetésének fogyasztóvédelmi ellenőrzése Szűcs Péter Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A játszóterek üzemeltetésének fogyasztóvédelmi ellenőrzése Szűcs Péter Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség."— Előadás másolata:

1 A játszóterek üzemeltetésének fogyasztóvédelmi ellenőrzése Szűcs Péter Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

2 A piacfelügyeleti tevékenység alapvető célja -Csak biztonságos és az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelő termék hozható forgalomba, forgalmazható, üzemeltethető, vagy bocsátható a fogyasztók és felhasználók rendelkezésére. -A piacfelügyelet biztosítja, hogy azokat a termékeket, amelyek rendeltetésszerű használatakor, valamint megfelelő üzembe helyezésük és karbantartásuk esetén veszélyeztethetik a felhasználók egészségét vagy biztonságát, kivonják a forgalomból, forgalmazásukat, üzemeltetésüket megtiltsák vagy korlátozzák.

3 A vizsgálat oka, és célja A játszóterek rendkívül fontos szerepet töltenek be a gyermekek fejlődése során, hiszen a fizikai erő növelésén kívül segítik a tájékozódás, az egyensúly fejlesztését, a magasság és a távolság felmérését. A játszótér a hasonló korú gyerekekkel való találkozások egyik első helyszíne is, ahol elkezdik megtanulni a társas érintkezés szabályait is.

4 A játszóterek használata azonban különböző kockázatokat és veszélyeket is magában hordoz. Ezek a veszélyforrások a szabványok szerinti tervezéssel, telepítéssel, a rendszeres karbantartással, és a gondos üzemeltetéssel kizárhatók, illetve elfogadható szinten tarthatók.

5 Az ellenőrizendő termékcsoport Hinta Csúszda Csúszda

6 Az ellenőrizendő termékcsoport Kötélpálya Forgóhinta Forgóhinta

7 Az ellenőrizendő termékcsoport Billenő eszköz Térháló Térháló

8 Jogszabályi háttér: § 2004. előtt hazánkban a területnek nem volt jogi szabályozása. 2004. február 1-jén lépett hatályba játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet. A rendelet alapján a tulajdonosoknak vagy üzemeltetőknek 2005. június 30-ig kellet elvégeztetniük kijelölt szervezetekkel a hatályba lépés előtt telepített játszótéri eszközök első ellenőrzését. Ezt követően a nem megfelelőnek értékelt játszótéri eszközöket legkésőbb 2008. december 31-ig kellett a rendelet követelményeinek megfelelő állapotúra alakítaniuk, és 2 évenként egy kijelölt szervezettel bevizsgáltatniuk.

9 Jogszabályi háttér: § 2012. május 18. napján hatályba lépett a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet módosításáról szóló 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelete. A jogszabály módosítás alapján a játszóterek üzemeltetőinek az időszakos ellenőrzéseket csak 4 évente kell kijelölt szervezettel elvégeztetniük.

10 Az ellenőrzés szempontjai A játszótéri eszközök csak akkor telepíthetők ha azok megfelelnek a biztonságossági követelményeknek, és azt egy arra kijelölt szervezet által kiállított megfelelőségi tanúsítvány vagy azzal egyenértékű külföldi megfelelőségi tanúsítvány igazolja.

11 Az ellenőrzés szempontjai A játszótéri eszközt új létesítés, nagyjavítás, csere vagy helyváltoztatás esetén használatba venni a kijelölt szervezet által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést, valamint a megfelelőségi tanúsítvány meglétét ellenőrző vizsgálatot követően lehet. A rendelet követelményeinek megfelelő, megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező játszótéri eszközt a gyártó, az importáló vagy a forgalomba hozó köteles maradandó módon a következő felirattal ellátni: „A biztonságossági követelményeknek megfelel”. Az e rendelet hatálya alá tartozó játszótéri eszközt a következő adatokkal és dokumentumokkal ellátva kell forgalomba hozni:   a gyártó és a forgalomba hozó neve, címe,   a játszótéri eszköz megnevezése, típusa, cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés,   a játszótéri eszköz általános terméktájékoztatója, telepítési, szerelési, karbantartási, felülvizsgálati és használati utasítása magyar nyelven   az ajánlott korcsoport,   a szabvány jelzete, amelynek a játszótéri eszköz megfelel,   a kijelölt szervezet által kiadott tanúsítvány másolata.   Szükség esetén a játszótéri eszközt el kell látni olyan magyar nyelvű figyelmeztető felirattal, amely a lehetséges veszélyekre felhívja a felhasználó figyelmét, különös tekintettel a 3 év alatti gyerekek számára hozzáférhető eszközökre. A játszótéri eszközt a használati és kezelési útmutató előírásait figyelembe véve kell felszerelni, üzemeltetni, karbantartani.

12 Az ellenőrzés szempontjai A rendelet megjelenését megelőzően telepített játszótéri eszközök nagy valószínűséggel nem rendelkeznek megfelelőségi tanúsítvánnyal. Ez esetben az üzemeltető egyedi megfelelőségi tanúsítványt köteles beszerezni. Az egyedi megfelelőségi tanúsítványt szintén egy kijelölt vizsgáló szervezet állítja ki az általa elvégzett biztonságosságra vonatkozó vizsgálat alapján.

13 Az ellenőrzés szempontjai Az üzemeltetőnek a játszótéri eszközökről, azok állapotáról, valamint az időszakos ellenőrzésekről a rendelet 6. melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásokat és az intézkedést igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz üzemeltetőjének legalább 10 éven keresztül meg kell őrizni.

14 Az ellenőrzés szempontjai A nyilvántartási adatlap tartalmi követelményei 1. A játszótér címe. 2. A játszótéri eszközök száma. 3. A játszótéri eszközök nyilvántartása: 3.1. a játszótéri eszköz megnevezése, 3.2. a játszótéri eszköz típusa, 3.3. a játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés, amely a játszótéri eszköz, valamint összeállítása egyedi azonosítására szolgál, 3.4. a tanúsítvány száma, 3.5. a használatba vétel időpontja, 3.6. az időszakos ellenőrzések időpontja, 3.7. a játszótéri eszközök állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő), 3.8. a javítás időpontja (ha volt), 3.9. a bontás időpontja (ha volt).

15 Az ellenőrzés szempontjai Az MSZ EN 1176-7 Játszótéri eszközök és talajok. 7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési útmutató megnevezésű szabvány ad útmutatást a játszótéri eszközök és játszótéri talajok szereléséhez, ellenőrzéséhez, karbantartásához és üzemeltetéshez. Rendszeres ellenőrzés szemrevételezéssel Ez olyan szemmel látható veszélyforrások felismerésére való, amelyek a vandalizmus, a használat vagy az időjárás hatásának a következményei. Az erősen igénybe vett vagy a vandalizmus által veszélyeztetett játszótereken ez a fajta ellenőrzés naponta szükséges lehet. Operatív ellenőrzés Olyan részletes ellenőrzés, amely az eszköz állékonyságának és működésének a felülvizsgálatára terjed ki, különös tekintettel a bárhol fellépő kopásokra. Ezeket az ellenőrzéseket 1-3 hónaponként vagy a gyártó utasítása szerint kell elvégezni. Éves átfogó ellenőrzés Az éves átfogó ellenőrzések során meg kell állapítani az eszköz, az alapok és a felületek általános biztonsági állapotát, például az időjárás hatását, a meglévő korhadást vagy korróziót, továbbá az eszköz biztonságának minden változását az elvégzett javítások vagy beépített, illetve cserélt alkatrészek következményeként.

16 A játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését az időszakos ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező szervezettel 4 évenként kell elvégeztetni. Az ellenőrzések a játszótéri eszközök kialakításának, állapotának, megfelelő telepítésének ellenőrzésén túl a szükséges dokumentációk vizsgálatára is kiterjednek. Az időszakos ellenőrzés során Megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely megfelel a biztonságossági követelményeknek. Részben megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely teljes mértékben nem elégíti ki a biztonságossági követelményeket, de az eszköz biztonságos használatát nem veszélyezteti, továbbá biztonságossá tehető, kijavítható. Nem megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely nem felel meg a biztonságossági követelményeknek és az eszköz nem tehető biztonságossá, kijavítása nem lehetséges.

17 Az ellenőrzés szempontjai A kijelölt szervezet által megállapított nem megfelelőség esetén A részben megfelelőnek értékelt játszótéri eszközt az üzemeltetőnek kell a biztonságossági követelményeknek megfelelő állapotúra kijavítani.. A nem megfelelőnek értékelt játszótéri eszköz további használatát haladéktalanul megakadályozni. Ez történhet a játszótéri eszköz elkerítésével, vagy elbontásával.

18 A fogyasztóvédelmi felügyelőség eljárása Az időszakos ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát a kijelölt szervezet a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség részére az ellenőrzést követő 15 napon belül köteles megküldeni, egy példányt pedig az üzemeltető részére köteles átadni. Amennyiben a fogyasztóvédelmi felügyelőségnek megküldött időszakos ellenőrzési jegyzőkönyv hiányosságot állapít meg, hatóságunk minden esetben eljárást indít az üzemeltetővel szemben. A fogyasztóvédelmi felügyelőség eljárást indít a saját ellenőrzése során tapasztalt hiányosságok alapján is. Így eljárás indul   a megfelelőségi tanúsítvány   a nyilvántartás   az időszakos ellenőrzés lefolytatása   az időszakos ellenőrzés során feltárt hiányosság megszüntetése kapcsán tapasztalt jogsértések esetén. A megindított eljárásaink során pénzbírság kiszabására nem kerül sor, viszont a szükséges intézkedések megtételére kötelezzük az üzemeltetőt.

19 = +

20 Ellenőrzéseink kiemelten fontos szempontja a kitűzött cél (vagyis a veszélyes játszótéri eszközök megszüntetése) és az üzemeltetők rendelkezésére álló anyagi lehetőségek közti kényes egyensúly megtalálása. Nem lehet célja ellenőrzéseinknek az, hogy lakókörzetek, óvodák, bölcsődék maradjanak játszóterek nélkül! Ennek érdekében minden ellenőrzés során lehetőséget adunk az üzemeltetőnek arra, hogy maga jelölje ki a vizsgálandó játszótereket. Lehetőséget adunk arra is, hogy az üzemeltető maga határozza meg a feltárt hiányosságok megszüntetésének határidejét, igazodva ezzel anyagi lehetőségeikhez. Ugyanakkor eljárásainknak, az üzemeltetők számára is teljesíthető lépésekben, a veszélyes játszóterek kiszűrését és azok biztonságossá tételét kell eredményeznie. Ennek érdekében, ha kis lépésekben is haladva, de minden évben visszatérő terület a játszótéri eszköz a vizsgálati programunkban.

21 Ellenőrzések tapasztalatai Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a fogyasztóvédelmi ellenőrzések lefolytatására 2013. április 1. és október 25. közötti időszakban került sor. Ennek során 46 közterületi játszótéren, valamint 30 intézményi játszótéren tartottunk ellenőrzés, ami 285 db közterületi, és 259 db intézményi játszótéri eszközt érintett. Eljárásaink során összesen 207 db közterületi, és 171 db intézményi játszótéri eszközt kifogásoltunk, ami a közterületi eszközök esetében 73%-os, míg az intézményi eszközök esetében 66%-os kifogásolási arányt jelent. A közterületi és az intézményi játszóterek üzemeltetőivel szemben minden esetben eljárást kellett indítanunk, így a statisztika ebből a szempontból 100%-os kifogásolási arányt mutat. Ez - az elmúlt évek eredményeihez hasonlóan - nagyon magas érték, de változás mutatkozik azonban a kifogásolások okaiban.

22 Ellenőrzések tapasztalatai Tapasztalataink továbbra is azt mutatják, hogy elsősorban a régi telepítésű játszótéri eszközök biztonságosságával, és dokumentációival adódnak problémák:   Megfelelőségi tanúsítványok, egyedi megfelelőségi tanúsítványok hiányoznak.   Az időszakos ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek biztonságossági hiányosságokat állapítanak meg. (fejbeszorulási helyek, ütéscsillapító talaj hiánya, esési magasság stb.)

23 Ellenőrzések tapasztalatai Sok kifogás merült fel a tekintetben is, hogy az időszakos ellenőrzések során feltárt hiányosságokat az üzemeltető nem javítja ki, illetve a nem javítható eszközök használatát nem akadályozza meg, nem bontja el. Ezzel szemben lényegesen kevesebb esetben állapítottuk meg az időszakos ellenőrzések elmulasztását, valamint a nyilvántartás hiányát, hiányosságát. Ez betudható annak, hogy a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint minden üzemeltetőnek 2012. augusztus 31-ig bejelentési kötelezettsége volt a fogyasztóvédelmi felügyelőség felé, az általa üzemeltetett játszótéri eszközök számáról és azok állapotáról a rendelet 6. melléklete szerinti adattartalommal, ami megegyezik a nyilvántartás adattartalmával. Így aki eleget tett bejelentési kötelezettségének, gyakorlatilag rendelkezik nyilvántartással is.

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A játszóterek üzemeltetésének fogyasztóvédelmi ellenőrzése Szűcs Péter Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések