Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szellemi tulajdon szerepe a hazai innováció menedzselésében Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala MKIK Országos Innovációs Konferencia Budapest,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szellemi tulajdon szerepe a hazai innováció menedzselésében Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala MKIK Országos Innovációs Konferencia Budapest,"— Előadás másolata:

1 A szellemi tulajdon szerepe a hazai innováció menedzselésében Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala MKIK Országos Innovációs Konferencia Budapest, 2013. december 4.

2 2 Gazdasági teljesítmény és foglalkoztatás 2013. szeptember 30. A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal és az Európai Szabadalmi Hivatal közös tanulmánya: A szellemitulajdon-intenzív iparágak hozzájárulása a gazdasági teljesítményhez és foglalkoztatáshoz az Európai Unióban

3 3 Gazdasági teljesítmény és foglalkoztatás Milyen mértékben járulnak hozzá a védjegyek, formatervezési minták, szabadalmak, földrajzi árujelzők és a szerzői jog a foglalkoztatáshoz, a GDP-hez, a bérek színvonalához és a kereskedelemhez? Forrás: Intellectual property rights intensive industries : contribution to economic performance and employment

4 4 Szellemitulajdon-intenzív iparágak Szellemitulajdon-intenzív iparág: amelyben az egy munkavállalóra jutó szellemitulajdon-jogok száma meghaladja az átlagot. Az európai iparágak több mint fele (615-ből 321) szellemitulajdon-intenzívnek tekinthető. Forrás: Intellectual property rights intensive industries : contribution to economic performance and employment

5 5 Foglalkoztatáshoz való hozzájárulás Az uniós munkahelyek 26%-át (56 millió állás) közvetlenül a szellemitulajdon-védelmi iparágak adták 2008 és 2010 között. További 9% pedig közvetetten kapcsolódik hozzájuk, így összességében az uniós álláshelyek 35%-át (77 millió állás) biztosítják. Forrás: Intellectual property rights intensive industries : contribution to economic performance and employment

6 6 GDP-hez való hozzájárulás Az EU teljes gazdasági tevékenységének 39%-a (évi kb. 4,7 billió euró) szellemitulajdon- intenzív iparágakban keletkezett 2008 és 2010 között. Forrás: Intellectual property rights intensive industries : contribution to economic performance and employment

7 7 Jövedelmekhez való hozzájárulás A szellemitulajdon- intenzív iparágakban a fizetések átlagos szintje 40%-kal magasabb a többi iparághoz képest (715 € - 508 €). Forrás: Intellectual property rights intensive industries : contribution to economic performance and employment

8 8 Összevetés az USA eredményeivel Forrás: Intellectual property rights intensive industries : contribution to economic performance and employment

9 9 Az EU27 és Magyarország szellemitulajdon-intenzív ágazatainak teljesítménye (2010)

10 10 Munkahelyteremtés Magyarországon a szellemtulajdon- intenzív ágazatokban a munkahelyek 33,3%-a külföldi cégeknek tulajdonítható. Forrás: Intellectual property rights intensive industries : contribution to economic performance and employment

11 A szellemitulajdon-védelem biztosítsa a keretfeltételeket a sikeres innovációhoz:  a tudásbázisok erősítésével,  a tudásáramlás támogatásával,  a tudásfelhasználás hatékonyságának növelésével. 11 Kihívások az innovációs stratégia fényében

12 Az innovációs unió országrangsora 2013 Forrás: Innovation Union Scoreboard 2013, Európai Bizottság

13 13 Jedlik-terv Nemzeti stratégia a szellemi tulajdon védelmére 2013-2016 Jedlik-terv: 1666/2013. (IX. 23.) Korm. hat. a szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti stratégia elfogadásáról és a végrehajtásával összefüggő feladatokról Európai stratégiák: ESZH: Scenarios for the future, stratégiai vita EU: Európa 2020 stratégia, a Bizottság 2011. májusi IPR-stratégiája

14 14 A Jedlik-terv pillérei IPARJOGVÉDELEM – NEMZETGAZDASÁGI FELEMELKEDÉS SZERZŐI JOG – A KREATÍV IPARÁGAK ÉS A KULTÚRA FELLENDÍTÉSE A NEMZETPOLITIKA ÉS EGYES SZAKPOLITIKÁK TÁMOGATÁSA INTÉZMÉNYI TELJESÍTŐKÉPESSÉG ERŐSÍTÉSE

15 Gyorsított vizsgálat a szabadalmi eljárásban Amennyiben bejelentő és a Hivatal is megteszi a megfelelő lépéseket a gyors engedélyezés érdekében: 0123456789101112 hónapok Alaki vizsgálat Írásos vélemény Korábbi közzététel Érdemi vizsgálat, megadás 15

16 16 Nemzeti védjegyeljárás átfutási idejének csökkentése

17 A hazai szabadalmi eljárásokban elérhető kedvezmények köre 17  Kedvezmények: ha a bejelentő azonos a feltalálóval, a bejelentési és kutatási, vizsgálati, valamint megadási díjaknak az egynegyedét, a fenntartási díjnak a felét köteles megfizetni,  Mentesség: az SZTNH kérelemre a szabadalmi bejelentési és kutatási, vizsgálati, valamint megadási díjak alól mentességet adhat, ha a természetes személy jogosult - kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán - azokat fedezni nem tudja,  Halasztás: az SZTNH kérelemre az elsőtől az ötödik évekre szóló szabadalmi fenntartási díjak megfizetésére halasztást engedélyezhet (a halasztás alá eső fenntartási díjakat a hatodik évi fenntartási díjjal együtt kell megfizetni).

18 Patent Prosecution Highway (PPH) 18  A PPH célja, hogy a bejelentők számára biztosítsa a szabadalmi oltalom számos országra kiterjedő, gyors megszerzését, elismerve a társhivatal által korábban már elvégzett munka eredményét, javuló minőség mellett elkerülve a párhuzamos munkavégzést.  Az SZTNH jelenleg Japán, Finnország, Ausztria, az Amerikai Egyesült Államok, Korea és Portugália iparjogvédelemért felelős társhatóságaival tart fent kétoldalú PPH megállapodásokat.

19 19 Patent Prosecution Highway (PPH)

20 IPARJOG_12 pályázat  Támogatható tevékenységek: hazai és külföldi [más nemzeti és nemzetközi] iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) megtétele, európai szabadalom hatályosítása és kapcsolódó jogi, iparjogvédelmi szolgáltatások.  Rendelkezésre álló forrás: 200 millió Ft;  Pályázatok benyújtása: 2012. december 10-től legkésőbb 2013. december 31-ig. 20 A pályázat célja a szellemi alkotások hazai, vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló oltalomszerzési és oltalom fenntartási tevékenységek támogatása.

21 21 Közép-európai szabadalmi intézet felállítása Kormányközi szervezetként működő nemzetközi kutatási és elővizsgálati szerv (PCT-hatóság) a közép-európai régió számára. Alapvető céljai:  hozzáférés a helyi ipar számára – előnyös feltételekkel (pl. magyar nyelven, illetve helyben nyújtott szolgáltatásokkal) – a PCT rendszeréhez, megkönnyítve a szabadalmi oltalom nemzetközi megszerzését;  a részt vevő szabadalmi hatóságok szakmai kapacitásának jobb kihasználása és ezzel a műszaki, innovációs és szabadalmi tudásbázis megóvása nemzeti szinten;  mindezek révén a versenyképesség és az innováció előmozdítása a régióban.

22 22 A nemzeti, az európai és a nemzetközi oltalmi rendszerek harmonikus együttélése  az egységes hatályú európai szabadalom és az európai szabadalmi bíráskodás  az EU védjegyrendszerének reformja (a közösségi védjegyrendelet, a védjegyirányelv és a közösségi védjegydíjakról szóló rendelet módosítása;  az európai és a globális oltalomszerzés korszerűsítése (EPN, PCT-roadmap, lisszaboni és madridi rendszerek reformja)

23 A VIVACE Program 2004 óta kialakult együttműködés az MKIK szervezetei, egyetemi PATLIB- központok és más közreműködő szervezetek részvételével. A programot 2007-ben 279 közül a 15 legjobb európai program közé választották. Főbb elemei:  Regionális szellemitulajdon-védelmi információs hálózat működtetése  Tudatosságnövelő rendezvények támogatása  Iparjogvédelmi képzések szervezése  Kérdőíves felmérés a KKV-k iparjogvédelmi tudatosságáról  Mintegy 400 KKV bevonásával (2005-ben és 2009-ben megismételve) 23

24 24 HENT – Hamisítás Elleni Akcióterv

25 25 A szerzői jog ázsiójának javítása  A meglévő iparjogvédelmi tanfolyamokat és képzéseket szerzői jogi kurzusokkal célszerű kiegészíteni, teljessé téve a szellemitulajdon-védelmi oktatás palettáját.  A szerzői jogi ismeretterjesztésre a formalizált, célzott képzések mellett további alternatív lehetőségeket is kell keresni vagy teremteni, és azokat ki is kell használni.  A szerzői jog társadalmi megítélésének javítása csak úgy lehet eredményes, ha a szerzői jogi tudatosságnövelés, szemléletformálás már fiatal korban megkezdődik.

26 Az SZTNFP a stratégia operatív kerete (külön kormány- előterjesztés tárgya), célkitűzései:  Az IPARJOG pályázat hosszú távú fenntartása  Hálózatos szolgáltatói együttműködés, információs pontok (VIVACE, PATLIB)  Technológiatranszfer-képzési programok  Képzések a köz- és felsőoktatásban, tananyagfejlesztés, szemléletformálás  Szolgáltatások továbbfejlesztése  Kreatív iparágak célzott támogatása  Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT)  Tőkepiaci elven nyugvó befektetési alap 26 A szellemi tulajdon védelmének nemzeti fejlesztési programja (SZTNFP)

27 Köszönöm a figyelmüket! gabor.nemeth@hipo.gov.hu www.sztnh.gov.hu


Letölteni ppt "A szellemi tulajdon szerepe a hazai innováció menedzselésében Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala MKIK Országos Innovációs Konferencia Budapest,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések