Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ KIKÉPZŐ KÖZPONT

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ KIKÉPZŐ KÖZPONT"— Előadás másolata:

1 MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ KIKÉPZŐ KÖZPONT

2 Az ENSZ békefenntartás reformja
12 év a békefenntartás szolgálatában „múlt” „jelen” „jövő” Altábornagy Úr, Vezérőrnagy Úr, Tábornok, Főtiszt, Tiszt, Altiszt Urak, Kedves vendégeink! Előadásom címe A békefenntartó kiképzés fejlődése, kihívásai és fejlesztési irányai, „mérföldkövek”. Az MH BTKK elmúlt 10 éve. Ezen vonal mentén kívánok szólni a kiképző központ elmúlt 10 évének tevékenységéről. Természetesen egy előadásban mindössze egy keresztmetszetet lehet bemutatni azt a szerteágazó, sokrétű tevékenységről, mely alapvetően a békefenntartó kiképzés mentén, a békeműveleti felkészítések vonalán haladt. Mondom ezt akkor is, ha többször a csak kimondottan vegytiszta békefenntartó felkészítés mellett számos – ehhez a területhez alapvetően kapcsolható - kiképzési rendezvény került levezetésre. Előadásom során szólni fogok a felkészítések kihívásairól, de a hangsúlyt alapvetően azokra az eseményekre, „mérföldkövekre” - mint azt a címben is használtam - helyezem melyek alapvetően meghatároztak egy-egy időszakot, valamint a folyamatos megújulás jegyében a fejlesztési irányokra fektettem az anyag összeállításánál. Az előadásomat külön pontokra – igaz lehetett volna – de nem bonthattam, mert úgy gondolom nem lehet és nem is kell szétválasztani az elmúlt 10 év békeműveleti felkészítés területén tapasztalt fejlődési irányokat, a kiképzés és a kiképző központ kihívásait, azokat a sarokpontokat – mérföldköveket melyek meghatározták a központ évtizedes tevékenységét, és a folyamatosan változó követelményeket követő fejlesztési irányokat. Így a legtöbbször „az előadásom tartalma” diával nem fognak találkozni. Apáti Zoltán ezredes MH BTKK központparancsnok 2016. május 11.

3 „Múlt” / - 2003/ Képességek és programok: Kontingensek felkészítése:
United Nations Force in Cyprus, Multinational Force and Observers, Kiképzési rendezvények biztosítása: Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyamok, (végrehajtásért az MH ÖHK volt felelős); Amerikai – Magyar Orvos-csoport és MEDIC képzés biztosítása (élőszövetes gyakorlatokat is beleértve); ENSZ On Call List tanfolyam biztosítása; Amerikai – Magyar PSYOPS tanfolyam biztosítása. Részvétel a hazai megfigyelők és törzstisztek felkészítésében, /gjmű. vezetői felkészítés, híradó kiképzés/ Ebben az időszakban a kiképző központ alapvetően két kontingens – az UNFICYP és az MFO - állományának felkészítésére rendelkezett a megfelelő képességekkel. Ennek a két kontingensnek a teljes kiképzési tevékenysége a BTKK által de az 1. Kve biztosítása mellett valósult meg. A központ további kiképzési rendezvények biztosítását is végrehajtotta. Ilyenek voltak: - a októberében levezetett 6. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyamtól – melynek végrehajtásért az MH Összhaderőnemi Hadműveleti Központ volt – folyamatosan helyet adott a tanfolyamoknak – a mai nap a 27. IMOC oktatói hete kezdődött el. - Helyszínt biztosított az Amerikai – Magyar Orvos-csoport és MEDIC képzésnek az (élőszövetes gyakorlatokat is beleértve); - biztosította az úgynevezett ENSZ On Call List tanfolyam megrendezését; - valamint az Amerikai – Magyar PSYOPS tanfolyam végrehajtását. A folyamatosan bővülő feladatai sorában már a hazai megfigyelők és törzstisztek gépjármű vezetői felkészítésében és híradó kiképzésében való részvétel is megjelent.

4 „Múlt” /2003 - 2006/ A változások éve: 2004. május 27. 2006. 09. 28.
ISAF egészségügyi csoportok felkészítése; 2004. május 27. MH Béketámogató Kiképző Központ megalapítása; Csapatzászló adományozás Egyértelműen a fordulatok évének nevezhetők a évek. Kiképzés szempontjából 2003 – mert ebben az évben már megkezdődtek az afganisztáni műveletekben részt vevő egészségügyi csoportok felkészítése, 2004 - 2004. május 27.-én megalapításra került a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központ mint önálló szervezeti elem; Megalapításakor az akkori Magyar Honvédség Összahderőnemi Hadműveleti Központ alárendeltségében hajtotta végre feladatait. Az ekkor létrehozott szervezet 41 fős önálló állománytáblával került kialakításra. Feladatait továbbra is logisztikai utaltságban végezte. De ekkor már az MH 1. Könnyű Vegyes Ezred jogutódjaként megalakuló MH 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj volt az ellátó szervezet. A központ ekkor már kiváló kiképzési infrastruktúrával rendelkezett és a kiképző állomány is mind létszámában, mind minőségében emelkedő tendenciát mutatott, mely 2006-ra vált teljessé.

5 Az MH BTKK rendeltetése
Nemzetközi szervezetek és nem állandó katonai szövetségek által szervezett és vezetett béketámogató műveletekben résztvevő magyar fegyveres katonai kontingensek, törzstisztek és altisztek, valamint katonai megfigyelők kiképzése és felkészítése; Nemzetközi katonai megfigyelő tanfolyamok szervezése és végrehajtása; A béketámogató műveletekben részt vett állomány tapasztalatainak feldolgozása; Szakmai konferenciák, szemináriumok szervezése, levezetése; Nyelvi képzések, továbbképzések, felkészítések végrehajtása. Milyen rendeltetéssel alakult meg a kiképző központ? Itt el kell mondani, hogy a katonai szervezet rendeltetése természetesen – az elmúlt 10 év során kisebb módosításokon ment keresztül, melyet még később beszélni fogok. A kiképző központ rendeltetése a Nemzetközi szervezetek és nem állandó katonai szövetségek által szervezett és vezetett béketámogató műveletekben résztvevő magyar fegyveres katonai kontingensek, törzstisztek és altszitek, valamint katonai megfigyelők kiképzése és felkészítése; Nemzetközi katonai megfigyelő tanfolyamok szervezése és végrehajtása; A béketámogató műveletekben részt vett állomány tapasztalatainak feldolgozása; Szakmai konferenciák, szemináriumok szervezése, levezetése; Nyelvi képzések, továbbképzések, felkészítések végrehajtása.

6 „Múlt” Tevékenységi körök a megalakítást követően:
Kontingensek felkészítése - UNFICYP, MFO; Egyéni beosztásba tervezett állomány felkészítése; Katonai megfigyelők felkészítése - Nyugat-Szahara, Grúzia, Koszovó; Nemzetközi Kiképzési rendezvények biztosítása: NATO tanfolyamok; Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyamok; A megalakítást követően az MH BTKK folytatta a korábbi két kontingens – UNFICYP és MFO felkészítését. Végezte az egyéni beosztásba tervezett állomány felkészítését. Végrehajtotta a hazai katonai megfigyelők felkészítését Nyugat-Szaharába, Grúziába, Koszovóba. A nemzetközi felkészítési rendezvények között szerepelt: A NATO hadműveleti tanfolyamok biztosítása, A Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyamok biztosítása, és megjelent az Egyesült Államok Különleges Erők Mobil Kiképző Csoportja az MH BTKK-ban, mely a későbbi években jelentős változást hozott a központ feladatrendszerében.

7 Nemzeti felkészítési rendezvények
„Múlt” Nemzeti felkészítési rendezvények UNFICYP; MFO; Törzstisztek felkészítése Balkáni hadszíntér, ISAF; NRF-5 felkészítés; NTM-I (IRAK) felkészítés; NRF-7,8; MLF felajánlott erők felkészítése; NATO beosztásba tervezett állomány missziós felkészítése (2006-tól); PRT kulcsbeosztású állomány felkészítése (2007-től); KAIA állomány felkészítése (2008-tól); BALKÁN/ISAF – MTA és MTC (2009-től); MH AMT állomány felkészítés (2010-től); EUTM Szomália kik. állomány felkészítés (2010-től); ISAF HUN NSE felkészítés (2010-től); ISAF CSS felkészítés (2010-től); ZMNE hallgatók békeműveleti alapfelkészítése (2010-től); NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ BF felkészítés (2011-ben); EUSEC RDC (Kongó) felkészítés (2011-től); EUTM MALI (2013-tól); SZÍRIAI hadszíntérre tervezett állomány célfelkészítés (2013-ben); A Kiképző Központ tevékenységét ebben az időben a folyamatosan megjelenő az újabb hadszíntereken, új típusú feladatokban részt vevő egyéni beosztású állomány, vagy akár kontingensek felkészítése jelentette. A Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalásának kiszélesedésével a katonai szervezet feladatrendszere is folyamatosan tovább bővült. Az évek során új elemként jelent meg a balkáni hadszíntér különböző misszióiba, az ISAF (Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők) Afganisztánba tervezett törzstisztek, altisztek, kontingensek felkészítése, illetve más nemzetközi programok, NATO- és ENSZ- szemináriumok, továbbképzések, tanfolyamok szervezése. A dián a Nemzeti felkészítési rendezvények „mérföldkövei”-ből látható számos.

8 „Múlt” Missziós Törzstiszti Alaptanfolyam –
Missziós Törzstiszti Célfelkészítés bevezetése (2009.): korábban három hetes összevont felkészítés; 2+1 hetes MTA – MTC; Civil szakértői csoport felkészítése (2009.): Tapasztalat feldolgozás bevezetése: misszióba felkészülők tapasztalatainak feldolgozása, beépítése a kiképzésbe; 2010.-től elektronikus kérdőívek, zárt láncolatú számítógépes rendszeren; 1.) A korábbi felkészítések, kiképzések – a műveleti területen bekövetkező változásoknak megfelelően – a misszióból kapott információk alapján fejlesztésre kerültek. Voltak azonban olyan változások is melyek a saját tapasztalatok alapján kerültek bevezetésre. Ilyen volt például az MH BTKK-ban 2009-ben bevezetett újfajta missziós törzstiszti felkészítési rendszer. A korábban 3 hetes összevont felkészítés helyett újonnan kialakított 2+1 hetes a felkészítés, a kitűzött célok elérését biztosítja. Az alaptanfolyamokon (MTA) alkalmanként a résztvevő állomány létszáma folyamatosan csökken (korábban a részvétel elérte az fős létszámot is, jelenleg már csak fő vesz részt alaptanfolyamon), viszont a visszacsatolások alapján jóval hatékonyabban kerül végrehajtásra. 2.) Annak érdekében, hogy az MH BTKK-ban végrehajtott felkészítésekről megfelelő visszacsatolás legyen ben megkezdtük egy olyan rendszer kidolgozását, amely elősegíti a műveleti ( missziós területen keletkező) tapasztalatok-, valamint a misszióba felkészülő,az azt befejező állomány gazdag szellemi és gyakorlati potenciáljának – lehetőség szerint valós idejű - kiaknázását, feldolgozását és annak visszaforgatását a kiképzés rendszerébe. Ennek a TAFE rendszernek a jelenlegi készenléti helyzetéről a Fejlsztési irányoknál rövidesen szólok. 3.) 2009.-ben nem a saját, hanem alapvetően a Tartományi Újjáépítési Csoport több éves működésének tapasztalatai alapján egy Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítése érdekében felállítandó polgári válságkezelői szakértői kontingens megteremtése érdekében egy úgynevezett civil szakértői kontingenssel felkészítésében vett részt a Kiképző Központ. Ez volt az első olyan alkalom, amikor kimondottan műveleti területen végrehajtandó feladatok érdekében civil személyek felkészítését is végrehajtottuk. Itt már kevés híján megjelent az az irány, mely irányba a nemzetközi közösség is halad, hogy az egyes műveleti területeken együtt feladatot ellátók együtt hajtsák végre a felkészítésüket is.

9 Nemzetközi felkészítési rendezvények
„Múlt” Nemzetközi felkészítési rendezvények IMOC tanfolyamok; UNFICYP kulcsbeosztású állomány nemzetközi felkészítése (2006-tól); SOLIC I-II. KM szemináriumok (2007); CTBTO konferencia; (2007); „JACKAL STONE 2008” KM szeminárium (2008); UNFICYP kontingens szerb állomány felkészítése (2010-től); 2008-tól feladatrendszer módosítás – NKMA től nemzetközi; ISAF commanders intelligence operations course (2013); ISAF counterintelligence threat course (2013); Junior Officer Development Program - NCO roles (2013); Ugyanakkor a Nemzetközi felkészítési rendezvények terén is számos felkészítési rendezvény került levezetésre. Ezek közül számos mindössze egy-egy alkalommal, de több olyan is megtalálható közöttük, mely rendszeresen végrehajtásra kerül napjainkban is. Ezek láthatóak kiemelten.

10 Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam
- 66 országból - 677 hallgató (369 nemzetközi– 308 magyar) A megfigyelői tanfolyamok, mint az már korábban említettem től – a hatos sorszámot viselő tanfolyamtól – kezdődően a MH BTKK-ban kerülnek levezetésre. Ettől az időponttól – mint az a dián is látható – 62 országból közel 600 hallgató vett részt, melynek több mint fele, mintegy 320 fő nemzetközi résztvevő volt. Úgy gondolom ez a kép többet mond minden szónál, és büszkén mondhatom, hogy az idei első tanfolyam 30 fős, magyar és nemzetközi kiképzendő létszámát sem okozott nehézséget feltölteni. Abban a „szerencsés” helyzetben vagyunk, hogy évről-évre, tanfolyamról-tanfolyamra elutasítani, vagy egy későbbi alkalomra átirányítani kell mind hazai, mind nemzetközi pályázatokat. A oktatók területén, is jelentős előrelépést sikerült elérnünk. A néhány éve hanyatló oktatói csereprogram újraélesztésével sikerült elérni, hogy az elmúlt tanfolyamokon már folyamatosan - a lehető legoptimálisabb – 4 fős nemzetközi oktatói gárda dolgozik a magyar kiképzők mellett. A magyar kiképzői állomány területén pedig ugyancsak sikerült egy stabil csoportot kialakítani az aktív és Önkéntes Műveleti Tartalékos állományból.

11 „Múlt” ENSZ akkreditáció: /ENSZ Akkreditáció 2007 - 2010/
2007. április április 16. a Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam első akkreditációja; Jelentős „Mérföldkő” volt az MH BTKK életében a Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam április április 16. közötti első ENSZ akkreditációja, mellyel a nemzetközi szervezet elismerte, hogy a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központban levezetett Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam megfelel az ENSZ által támasztott követelményeknek és azok a tisztek akik a tanfolyamot eredményesen elvégzik, bármely az ENSZ által vezetett katonai megfigyelő misszióba elismert felkészültséggel, kiképzettséggel és végzettséggel rendelkeznek.

12 „Múlt” ENSZ akkreditáció: /ENSZ Akkreditáció 2011 - 2015/
2011. augusztus augusztus 01. a Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam második akkreditációja; 2011.-ben az előző évben lejárt akkreditáció újra megszerzésre került. A hosszú és nagy munkát követelő előkészítés, a kidolgozott kiképzési és oktatási program New Yorka-ba történő megküldését és ellenőrzését követően, az ENSZ által delegált – kínai nemzetiségű – ellenőr helyszíni ellenőrzését követően, az általa készített jelentés alapján augusztus augusztus 01. közötti időszakra immár második alkalommal nemzetközi elismertséget szerzett a kiképző központban levezetett megfigyelői tanfolyam. Úgy gondolom ez igen komoly eredmény és mindent meg kell tennünk, hogy a következő évben ismét akkreditáljuk a tanfolyamot. Ehez már ebben az évben meg kell kezdenünk az előkészületeket.

13 „Jelen” /ENSZ Akkreditáció /

14 „Jelen” Feladatok kontingensek célfelkészítése (UNFICYP)
törzstisztek felkészítése (EUFOR; KFOR; RSM etc.) kulcsbeosztású állomány felkészítése (UNFICYP; RSM; EBH) katonai megfigyelői felkészítések végrehajtása (MINURSO; UNIFIL; EUMM; EUTM, MINUSCA etc.) Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam (IMOC) szervezése. Nyelvi képzések, felkészítések levezetése Szakmai konferenciák, szemináriumok szervezése Együttműködés más békeműveleti profilú szervezetekkel

15 NEMZETI FELKÉSZÍTÉSEK 2015
FELKÉSZÍTÉS, KIKÉPZÉS DÁTUM LÉTSZÁM 1. MTC – RSM/AFG 12 2. MTC – EBH 2 3. MH UNFICYP-37 kontingens felkészítés 39 4. MTA – 27. 36 5. 49 6. MTC – NTE/AFG 21 7. MTC – MH BSZ/AFG 40 8. MTC – DCM század/AFG 23 9. MTC – DCM század/EBH 7 10. MTC - EBH 45 11. MH KFOR-13 kulcsbeosztású állomány felkészítése 18 12. MINUSCA kontingens felkészítés 6 13. EUTM MALI kontingens felkészítés 4 14. NATO tartós külszolgálati beosztásokba tervezett állomány békeműveleti felkészítése – 17. 8 15. MTC – OIR/IRAK 15

16 NEMZETI FELKÉSZÍTÉSEK 2015
FELKÉSZÍTÉS, KIKÉPZÉS DÁTUM LÉTSZÁM 16. EUTM SOMALIA kontingens felkészítés – 17. 3 17. NKE hallgatói állomány békeműveleti felkészítése – 24. 24 18. MH UNFICYP-38 kontingens felkészítés 46 19. MTC – EUFOR – 25. 2 20. EUTM MALI kontingens felkészítés – 26. 21. 5 22. EUMM GEORGIA kontingens felkészítés 6 23. MINURSO kontingens felkészítés 8 24. XVI. Tiszai Euroatlanti Nyári Egyetem – 31. 70 25. MTA 43 26. V4 EU BG FHQ kontingens felkészítés 10 27. MTC – EBH – 11. 38 28. MTC – RSM/AFG; 36 29. MH KFOR-14 kulcsbeosztású állomány felkészítése 30. MTC – OIR/IRAK; 31. 32. MINUSCA kontingens felkészítés 4 16

17 NEMZETI FELKÉSZÍTÉSEK 2015
#. FELKÉSZÍTÉS, KIKÉPZÉS DÁTUM LÉTSZÁM 33. UNIFIL kontingens felkészítés 4 34. EU NAVFOR kontingens felkészítés 2 35. MTA 10 36. MTC – AMT kontingens./AFG; – 20. 12 37. MTC – RSM/AFG; 29 38. NKE hallgatói állomány békeműveleti felkészítése – 27. 30 SPECIÁLIS FELKÉSZÍTÉSEK 39. „B+H” harcjárművezető képzés (BTR-80) 40. „HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015” „KÖZÖS AKARAT” – 30. 57 41. – 22. 56 42. 35 43. 44. 50 45. – 27. Összesen: 1089 17

18 IDEGEN NYELVI FELKÉSZÍTÉSEK 2015
FELKÉSZÍTÉS, KIKÉPZÉS LÉTSZÁM KIKÉPZÉSI NAPOK RSM orientációs angol nyelvi felkészítés I 30 15 450 RSM orientációs angol nyelvi felkészítés II MH ÖHP STANAG szinten tartó nyelvi felkészítés 20 14 280 UNFICYP orientációs angol nyelvi felkészítés 25 350 Összesen: 105 58 1530 Angol Angol Angol Angol 18

19 NEMZETKÖZI FELKÉSZÍTÉSEK – MH BTKK
Fsz. FELKÉSZÍTÉS, KIKÉPZÉS IDŐPONT LÉTSZÁM 1. UNFICYP-37 szerb állomány felkészítése 6 2. „SABER JUNCTION” Human Rights konferencia – 31. 13 3. EU-V4 Békeműveleti szeminárium (PSTC-FICENT) – 14. 38 4. BATTLE STAFF NCO development program – 06. 30 5. XXIX. IMOC (akkreditáció) 23 6. UNFICYP-38 szerb állomány felkészítése 7. UNFICYP-38 kulcsbeosztású állomány felkészítése 20 8. XXX. IMOC 21 Összesen: 157 19

20 NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS
/szervezetek/ International Association of Peace Operations Training Centres European Association of Peace Operations Training Centres Training and Education for Peace Support Operations Partnership Training and Education Centres

21 NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS
/Intézmények/ German Armed Forces United Nations Training Centre (GeUNTrgCentre) Finnish Defence Forces International Centre (FINCENT) Austrian Armed Forces International Centre (AUTINT) International Military Operations Training Centre, Croatia (IMOTC) Peace Support Operations Training Centre, Bosnia &Herzegovina (PSOTC)

22 NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS
2015 FSZ. ESEMÉNY DÁTUM HELYSZÍN 1. 1 FŐ OKTATÓ - PSOCC - PEACE SUPPORT OPERATIONS COOPERATION COURSE FINNORSZÁG 2. 1 FŐ - SPECIAL FEMALE MILITARY OFFICERS COURSE INDIA 3. 1 FŐ OKTATÓ - MFC - MILITARY FRENCH COURSE 4. 1 FŐ OKTATÓ - UN MILITARY OBSERVERS COURSE (UNMOC) NÉMETORSZÁG 5. 1 FŐ - PSOTC - PEACE SUPPORT OPERATIONS TERMINOLOGY COURSE 6. 1 FŐ OKTATÓ - MEC - MILITARY ENGLISH COURSE 7. 1 FŐ OKTATÓ - UNMOC UN MILITARY OBSERVERS COURSE SZERBIA 8. 1 FŐ OKTATÓ - UNMEM - UNITED NATIONS MILITARY EXPERTS ON MISSION COURSE

23 NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS
2015 FSZ. ESEMÉNY DÁTUM HELYSZÍN 9. 1 FŐ OKTATÓ - IMOTC - STAFF OFFICER COURSE - HORVÁTORSZÁG 10. 1 FŐ OKTATÓ - SPECIAL MONITORING MISSION TO UKRAINE AUSZTRIA 11. 12. 13. 1 FŐ OKTATÓ - PSO STAFF NCO COURSE BIH 14. 1 FŐ OKTATÓ - PSO STAFF OFFICERS COURSE

24 KIKÉPZÉSI, FELKÉSZÍTÉSI RENDEZVÉNYEK 2015
57 különböző nemzetközi és nemzeti felkészítési rendezvény; Megközelítőleg 1320 fő felkészített állomány; 12% 88% Nemzeti felk. Nemzetközi felk.

25 KIVÁLASZTÁS – MISSZIÓS BEMENETI KÖVETELMÉNYEK FELMÉRÉSE
2015. évben 1928 fő felmérése került végrehajtásra! Általános katonai Kiképzés; Elméleti tudásanyag felmérése – ILIAS elektronikus kérdőívvel (2015 – 978 fő); Gyakorlati képességek felmérése (Alaki kik., Ált. lőkiképzés, Vegyvédelem, Egészségügyi ismeretek) – mobil vizsgabizottság előtt; Idegen nyelvi ismeretszint felmérés; Szakmai kompetenciamérés. KFOR-13 KFOR-14; OIR EUFOR

26 STATISZTIKAI ADATOK 2004 és 2015 között átlagosan 1021 katona vett részt rendezvényeinken; A legnagyobb létszám 2015 évben fő; 2013 óta az MBKF feladatai következtében radikális létszámnövekedés. 26 26

27 “A Békefenntartás egy katona-igényes tevékenység, ahol a csapatok minősége ugyanolyan fontos, mint a mennyisége.” “Peacekeeping is a soldier-intensive business in which the quality of troops matters as much as the quantity.” Larry Wentz “A Békefenntartás egy katona-igényes tevékenység, ahol a csapatok minősége ugyanolyan fontos, mint a mennyisége.” Ez az idézet úgy gondolom alapvetően magában hordozza mindazt, amit a kiképző központ alaprendeltetésből adódó feladata meghatároz. A „minőségi” felkészítés-kiképzés végrehajtását, legyen az akár néhány fős megfigyelő feladatra készülő személy, vagy akár egy kisebb, illetve nagyobb létszámú kontingens. Folyamatosan keresnünk kell azokat a lehetőségeket, melyeket felhasználva, alkalmazva fenn tudjuk tartani a műveleti területeken állandóan jelenlévő változásokat követő felkészítést. Az tapasztalatokat, új információkat visszaforgatva, beépítve a kiképzésbe folyamatosan fenntartani a minőséget.

28 INTEGRÁLT BÉKEMŰVELETI FELKÉSZÍTÉS TÁMOGATÓ RENDSZER
„Jövő” Fejlesztési irányok INTEGRÁLT BÉKEMŰVELETI FELKÉSZÍTÉS TÁMOGATÓ RENDSZER (IBFTR)

29 INTEGRÁLT BÉKEMŰVELETI FELKÉSZÍTÉS TÁMOGATÓ RENDSZER
IBFTR KONCEPCIÓ INTEGRÁLT BÉKEMŰVELETI FELKÉSZÍTÉS TÁMOGATÓ RENDSZER IOC 978 fő Missziós feladat végrehajtás teljes spektruma IOC 45 fő 1. fázis kiválasztás ÁKK Elméleti vizsga a fő és regionális minősítő vizsgaközpontokban; Idegen nyelvi felmérés és ÁKK gyakorlati vizsga az MH BTKK bázisán. Missziós bemeneti követelmények felmérés 2. fázis Felkészítés - A. Elektronikus oktatási anyagok, tesztek biztosítása a záróvizsgák végrehajtásához. 3. fázis Felkészítés - B. Military English Course; Military French Course; Idegen nyelvi vizsgarendszer. („Blended” e-learning - ILIAS rendszer) 4. fázis Missziós feladatvégrehajtás Valós idejű információk; statisztikák; „minőségi megfigyelések”; Békeműveleti tudástár Tradicionális vagy e-learning nyelvképzés Tapasztalat- feldolgozás Kidolgozás!. IOC 2016 Kidolgozás!. IOC 2016 Folyamatos visszacsatolás!

30 KIVÁLASZTÁS – MISSZIÓS BEMENETI KÖVETELMÉNYEK FELMÉRÉS – átalakítás
2016. év június hónaptól - ÁKK - Elméleti tudásanyag felmérése – ILIAS elektronikus kérdőívvel - minősítő vizsgaközpontokban; Gyakorlati képességek felmérése– mobil vizsgabizottság (MH BHK/MH BTKK), vagy a felkészített minősítő vizsgabiztosok előtt; Idegen nyelvi ismeretszint felmérés ILIAS elektronikus kérdőívvel, orientációs beszélgetés VTC / SKIPE kapcsolaton keresztül; Szakmai kompetenciamérés - ILIAS elektronikus kérdőívvel.

31 FELKÉSZÍTÉS – BÉKEMŰVELETI TUDÁSBÁZIS
Általános békeműveleti tudástár; Missziós Törzstiszti Alaptanfolyam anyagai; Missziós Törzstiszti Alaptanfolyam anyagai (angol verzió); Missziós törzstiszti célfelkészítés (IMOC, ENSZ missziók); Missziós törzstiszti célfelkészítés (NATO missziók); Missziós törzstiszti célfelkészítés (EU missziók); Missziós törzstiszti célfelkészítés (bi-ill. multilaterális műveletek); Hatékonyság növelés: Önképzés; Elmélet-gyakorlat arány; Kollektív tudásanyag; Rendszerezett információk;

32 FELKÉSZÍTÉS – IDEGEN NYELVI FELKÉSZÍTÉSI-, ÉS VIZSGA RENDSZER
MEC - MILITARY ENGLISH COURSE (1+4 hét; „Blended e-learning”); MFC - MILITARY FRENCH (1+4 hét „Blended e-learning”); IDEGEN NYELVI VIZSGARENDSZER (angol) – ILIAS rendszeren, ill. VTC; Tradicionális idegen nyelvi felkészítések; Erőforrás megtakarítás: Személyszállítás; Üzemanyag felhasználás; Élelmezési költség; Munkából kiesés;

33 TAPASZTALAT-FELDOLGOZÁS Tesztelve – Alkalmazható!!
FELKÉSZÍTÉS – Tanfolyam, felkészítés értékelő kérdőív (ILIAS); MISSZIÓ – Missziós értékelő kérdőív (ILIAS); „MEGFIGYELÉS” formanyomtatvány (ILIAS). Hatékonyság növelés: Valós idejű információk; Reagálási idő csökkenése; Elérhetőség bárhol, bármikor! Tesztelve – Alkalmazható!! 1 fő 44 fő

34 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
Altábornagy Úr, Vezérőrnagy Úr, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégeink! A Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központ egy olyan katonai szervezet mely a világ folyamatosan változó biztonsági rendszerében - a Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalásának kiszélesedésével - fontos szerepet tölt be katonáink nemzetközi szinten elismert tevékenységükre történő felkészítésében. A magyar békefenntartók lassan másfél évszázada látják el küldetésüket a világban. Az Osztrák-Magyar Monarchia békefenntartó katonái a 19. század végén jelentek meg Kréta szigetén. Majd következett a kínai boxerlázadás, Koszovó, Albánia, Vietnám és napjaink békemissziós feladatai és küldetései. Jelenleg is három földrészen, több mint tíz országban, több száz magyar katona vesz részt missziós feladatban. Olyan feladatokat hajtanak végre katonáink, melyek célja az, hogy óvják a világbékét, segítsenek más nemzeteken, hogy nemzedékeik egy élhetőbb világban nőjenek fel. Hidak, utak, iskolák és egészségügyi létesítmények épülnek a magyar katonák által megteremtett biztonságban. Segítenek a helyi katonák, rendőrök kiképzésében, mellyel ugyancsak hozzájárulnak a biztonság megteremtéséhez. Annak érdekében, hogy a missziós felkészítések a nemzetközi műveletekben bekövetkező változásokat folyamatosan elemezve, értékelve szakszerűen működjenek, alakult meg az MH Béketámogató Kiképző Központ. A felkészült kiképző állomány azon munkálkodik, hogy jól kiképzett, feladatát ismerő katonákat képezzen, akik külszolgálatukkal tovább öregbítik a magyar katona jó hírét. A Kiképző Központ - nemzetközi szinten is elismert - magas színvonalú felkészítéseket hajt végre melyet katonáink műveleti területen, többnemzeti kötelékben elért eredményei, de az ENSZ Békefenntartó Műveletek Főosztálya által már két alkalommal elismert felkészítés is tanúsítja. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ KIKÉPZŐ KÖZPONT"

Hasonló előadás


Google Hirdetések