Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kognitív személyiség- elméletek Charles Carver és Michael Scheier.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kognitív személyiség- elméletek Charles Carver és Michael Scheier."— Előadás másolata:

1 Kognitív személyiség- elméletek Charles Carver és Michael Scheier

2 Alapelvek A viselkedés célvezérelt és visszajelzés által szabályozott  A céloknak hierarchiája van  Az érzelem helye  A kontroll megfogalmazásai

3 Az önszabályozás és a visszacsatoláson alapuló kontroll A visszacsatolási hurok

4 Közelítés-elkerülés Ha a magatartás célirányos és feed-back kontrollos, akkor a negatív feed-back a sztenderdhez való közelítés, a pozitív feed-back a „céltól” való távolodást fogja eredményezni

5 Hierarchikus szerveződés Visszacsatolási hierarchia (Powers) A magasabb szinten álló visszacsatolási kör kimenete az alacsonyabb szint vonatkoztatási értéke

6 Az érzelem kérdése Az érzelmek olyan önszabályozó rendszer termékei, amely a célok felé tett elmozdulást monitorozza Sebesség-kontroll

7 A standardok változása hosszabb folyamat Közelítés Távolítás

8 Rendszerszemlélet: Célok mint attraktorok és taszítók Fázis-tér: a lehetséges viselkedések (rendszer-állapotok) előfordulása egy időszak alatt Gravitáló és taszító pontok Az attraktorok másik ábrázolása

9 Gyakorlat Írjunk le egy személyiséget az attraktorok és taszítók segítségével! Konkrét szituációt, amelyben így vagy úgy viselkedik.

10 Katasztrófa-elmélet Akkor következik be katasztrófa, ha a bejósló változók egyikének kis változása hirtelen, nagy változáshoz vezet a másik változóban

11 Katasztrófa-elmélet a személyiségpszichológiában

12 Gyakorlat Találjunk olyan 2 változót, amelyek kapcsolata a katasztrófa-elmélettel írható le!

13 Fogalmazzunk meg hipotéziseket arról, milyen módon értelmezhető kognitív pszichológiai keretben a következő problémák egyike! 1.) Párkapcsolati problémával keres fel egy fiatalember: nem tud tartósan megmaradni egy nő mellett sem 2.) Egy fiatal lánynak problémát okoz alapvető félénksége, ami főleg teljesítményhelyzetekben jelentkezik: pl. nem tud szóban vizsgázni 3.) Egy már 30-as fiatalembernek az okoz problémát, hogy családja összes tagjával rossz a kapcsolata

14 Kognitív-affektív személyiségrendszer (CAPS) Mischel és Shoda modellje

15 Mi volt a személyiség- szituáció vita?

16 Cél: feloldani a személy-szituáció vitát A személyek a különböző helyzetekben „viselkedéses ujjlenyomatot” hagynak maguk után, amelyek a különböző helyzetek közötti viselkedésbeli változások mintázatában figyelhetők meg

17 A modell alapja A társas információk kognitív-érzelmi feldolgozása Az egyének hozzáférhető kognícióik és érzelmeik mentén jellemezhetők, és azzal, mely szituációk aktiválják ezeket a kogníciókat és érzelmeket.

18 A személyiségrendszer Funkcionális viszonyok dinamikus hálózata, amely a gondolatok és érzelmek aktivációját irányítja és keretek közé rendezi.

19 Miscel eredeti személyiségváltozói:  A személy kompetenciái  Kódolási stratégiák és személyes konstrukciók  Elvárások: inger-következmény és viselkedés-következmény elvárások  Szubjektív érték (incentív)  Önszabályozó rendszerek és tervek

20 Gyakorlat Mischel személyiségváltozóinak segítségével írjuk le az előző feladatul választott személyiséget! 1.) Párkapcsolati problémával keres fel egy fiatalember: nem tud tartósan megmaradni egy nő mellett sem 2.) Egy fiatal lánynak problémát okoz alapvető félénksége, ami főleg teljesítményhelyzetekben jelentkezik: pl. nem tud szóban vizsgázni 3.) Egy már 30-as fiatalembernek az okoz problémát, hogy családja összes tagjával rossz a kapcsolata

21 Rendszerességek és szabályszerűségek feltárása a személy viselkedésében helyzetről helyzetre Átlagolás (Epstein) De: az átlag lehet azonos, a mintázat más (pl. jótékonykodás)

22 Stabil személyiség-lenyomatok kimutatása

23 Mi hozza létre a viselkedéses ujjlenyomatot? Olyan modell kell, amely felismeri, hogy az emberi viselkedések nagy része önmagát generálja, az ember nem pusztán reagál, de rendelkezik egy időben folytonos mentális reprezentációs rendszerrel (célok, tervek, önreguláció, gondolkodás stb…) Hideg és forró kogníció Viszonylag stabil kognitív-affektív rendszerek

24 Kognitív-affektív személyiségrendszer

25 A CAPS illusztrációja Bill két különböző helyzetben: A helyzet: a repülőn szomszédos ülésen utazó férfi bajsza Bill-t joviális nagybátyjára emlékezteti B helyzet: a repülőn szomszédos ülésen utazó férfi copfja Bill-t hippi apjára emlékezteti

26 Számítógépes szimulációval létrehozott hipotetikus terepvizsgálat A kognitív-affektív egységek típusai:  Kódolás  Elvárások és hiedelmek  Affektusok  Célok és értékek  Kompetenciák és önszabályozási tervek

27 Alkalmazás feltételezett személyekre

28 Milyen típusú embereket generál a CAPS rendszer? Egyedi és tartós variabilitás-profilokat hoz létre, amelyek személy-helyzet interakciókban mutatkoznak meg (Ha x, akkor…, ha y, akkor…) A rendszer vonás-szerű tulajdonságokat is generál

29 A CAPS előnye Úgy veszi figyelembe a helyzetet, hogy közben nem fosztja meg az egyént attól, hogy saját cselekvései forrása legyen  Célorientált kogníciók és affektusok aktiválódása irányítja a helyzetek kódolását  A rendszer nem-lineáris, ezért kisebb kezdeti különbségekből is nagyobb kimeneti különbségek származhatnak  Diádikus és nagyobb interperszonális rendszerekben az egyik személy viselkedése a másik szituációs ingere és fordítva


Letölteni ppt "Kognitív személyiség- elméletek Charles Carver és Michael Scheier."

Hasonló előadás


Google Hirdetések