Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK. © Deák István - 2006. 2 FOGALOM  Az államháztartás egyes alrendszereivel –a központi költségvetéssel –az elkülönített alapokkal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK. © Deák István - 2006. 2 FOGALOM  Az államháztartás egyes alrendszereivel –a központi költségvetéssel –az elkülönített alapokkal."— Előadás másolata:

1 KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK

2 © Deák István - 2006. 2 FOGALOM  Az államháztartás egyes alrendszereivel –a központi költségvetéssel –az elkülönített alapokkal (most ideértve a nyugdíjpénztárakat is) –a helyi önkormányzatokkal  kapcsolatos  jogszabályokon alapuló  elszámolások összessége

3 © Deák István - 2006. 3 FAJTÁI likviditási szempontból AKTÍV (kiutalási igények) PASSZÍV (befizetési kötelezettség) Árkiegészítések Támogatások (egyes) tb. ellátások Adók Járulékok Vám jogkövetkezmények

4 © Deák István - 2006. 4 FAJTÁI jövedelmezőségi szempontból EREDMÉNYMÓDOSÍTÓEREDMÉNYSEMLEGES KÖZVETLENÜL KÖZVETETTEN Bevételként vagy Ráfordításként vagy költségként elszámolt Bekerülési értékként elszámolt Akit terhel (illet) ≠ aki fizet (kap)Akit terhel (illet) = aki fizet (kap)

5 © Deák István - 2006. 5 MOZGÁSNEMEI ELŐÍRÁSPÉNZÜGYI TELJESÍTÉS BEVALLÁSKIVETÉSBEFIZETÉS KIUTALÁS EZEK RÉSZLETES SZABÁLYAIT AZ EGYES KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKRÓL SZÓLÓ JOGSZABÁLYOK ÍRJÁK ELŐ ÁLTALÁBAN 1.000 FT-RA KEREKÍTVE

6 © Deák István - 2006. 6  SZÁMLAKERET TAGOLÁSA – ADÓHATÓSÁGGAL VALÓ EGYEZTETÉS ELŐSEGÍTÉSE KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATONKÉNT – ÜZLETI ÉVENKÉNT  EGYSZÁMLÁS MEGOLDÁS  KÉTSZÁMLÁS MEGOLDÁS  HÁROMSZÁMLÁS MEGOLDÁS KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁS

7 © Deák István - 2006. 7 EGYSZÁMLÁS MEGOLDÁS KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALÁSI IGÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ELŐÍRÁS KIUTALÁS ELŐÍRÁS BEFIZETÉS A SZÁMLÁK EGYENLEGE: ADOTT IDŐPONTBAN FENNÁLLÓ (NETTÓ, PÉNZÜGYILEG RENDEZENDŐ) KÖVETELÉS, ILLETVE KÖTELEZETTSÉG ÖSSZEGE

8 © Deák István - 2006. 8 KÉTSZÁMLÁS MEGOLDÁS KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALÁSI IGÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALÁSI IGÉNYEK TELJESÍTÉSE ELŐÍRÁSKIUTALÁS ELŐÍRÁSBEFIZETÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE Adott időszakra vonatkozó összes előírás Adott időszakra vonatkozó összes pénzügyi teljesítés Adott időpontban fennálló (nettó, pénzügyileg rendezendő) összeg

9 9 HÁROMSZÁMLÁS MEGOLDÁS ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA FIZETENDŐ ÁFA BESZERZÉS ÉRTÉKESÍTÉS KIUTALÁSBEFIZETÉS ÁFA PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA Adott időszakra vonatkozó összes levonható áfa Adott időszakra vonatkozó pénzügyi teljesítések egyenlege Adott idő- pont- ban fenn- álló (net- tó, pénz- ügyi- leg rende zen- dő) ösz- szeg Adott időszakra vonatkozó összes fizetendő áfa Adott időszak összes elszámolandó áfa-ja

10 © Deák István - 2006. 10 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK: „névérték”  A vonatkozási időszakra vonatkozóan  A kapcsolódó jogszabályi előírásoknak megfelelően  A bevallás, kivetés szerinti (fizetendő) összegben  Nem lehet devizás tétel!

11 © Deák István - 2006. 11 MÉRLEGÉRTÉK  Helyesbítő számlákkal összevont egyenleg alapján  Egyedi értékelés elve alapján  Bruttó elszámolás elve alapján: –Negatív követelés → kötelezettség –Negatív kötelezettség → követelés

12 © Deák István - 2006. 12 KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK A MÉRLEGBEN B/II/5. Egyéb követelések F/III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek KIUTALÁSI IGÉNYEKBEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG POZITÍV (NETTÓ) ÖSSZEGE NEGATÍV (NETTÓ) ÖSSZEGE

13 © Deák István - 2006. 13 KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK RÉSZLETEZÉSE Eredményre gyakorolt hatásuk alapján  SEMLEGES TÉTELEK:  Eredményt közvetetten sem befolyásoló, a költségvetés valamely alrendszerével kapcsolatos elszámolási (átfutó) tételek  NEM SEMLEGES TÉTELEK  Közvetlenül: felmerüléskor lesz B/R/K  Közvetetten: felmerüléskor bekerülési érték → felmerüléskor bekerülési érték → eredmény eszköz R/K közötti elszámoláskor eredmény eszköz R/K közötti elszámoláskor

14 © Deák István - 2006. 14 SEMLEGES TÉTELEK: kiutalási igények  Dolgozókat illető, társadalombiztosítást terhelő (egyes) ellátások (tb. kifizetőhelyek esetében) JÖVEDELEMELSZÁMOLÁSKTGVETÉSI KIUTALÁSI IGÉNYEK IGÉNYLÉS (BEVALLÁS) PÉNZESZKÖZÖK KIUTALÁS KIFIZETÉS

15 © Deák István - 2006. 15 SEMLEGES TÉTELEK: befizetési kötelezettségek  Közvetett adók –Levonásos adók –áfa

16 © Deák István - 2006. 16 LEVONÁSOS ADÓK JÖVEDELEMELSZÁMOLÁSSZJA ELSZÁMOLÁS KÖLTSÉGVETÉSI BEF. KÖT. T B K MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ELSZ. szja mvj Egyéni járulék tagdíj

17 © Deák István - 2006. 17 Á F A PÉNZESZKÖZÖK ÁFA PÉNZÜGYI ELSZ. SZÁLLÍTÓK PÉNZESZK. EGYÉB RLK ELŐZETES ÁFA FIZETENDŐ ÁFA ARÁNYOSÍTÁSSAL MEGOSZT. EL. ÁFA VEVŐK NETTÓ ÁRBEV. EGYÉB KÖV. befizetés kiutalás ER Összevezetés zárás előtt vagy nyitás után 1 2 3 4 5 5 6 6

18 © Deák István - 2006. 18 NEM SEMLEGES TÉTELEK: kiutalási igények  Jogszabály alapján járó, rendszeres támogatások  Célja: költségek ellentételezése –Árkiegészítés (központi ármegállapítás) –Támogatások, dotációk (versenyképesség)

19 © Deák István - 2006. 19 KÖNYVELÉS NETTÓ ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALÁSI IGÉNYEK EGYÉB BEVÉTELEK Árbevételbe beszámító árkiegészítés Tevékenységhez kapott támogatások

20 © Deák István - 2006. 20 NEM SEMLEGES TÉTELEK: befizetési kötelezettségek  Közvetlen adók –Közvetlenül az eredmény terhére  Költség  Ráfordítás –Közvetetten az eredmény terhére  Bekerülési érték

21 © Deák István - 2006. 21 BEKERÜLÉSIÉRTÉK-MÓDOSÍTÓ TÉTELEK SZÁLLÍTÓK VPOP ELSZÁMOLÁS FIZETENDŐ ÁFA EGYÉB RLK KTGVET. BEF. KÖT. ESZKÖZÖK Beszerzések le nem vonható áfa-ja Beszerzési árban megf. jövedéki adó Import vámterhei Közösségen kívüli besz. le nem vonh. áfa Közösségi beszerzés, saját kiv. beruh. le nem vonható áfa-ja Sajátos beszerzések le nem vonható áfa-ja Kivetett vagyonszerzései illetékek Tárgyi eszközzé átminősített STK után Fizetendő jövedéki adó

22 © Deák István - 2006. 22 JÖVEDÉKI ADÓ ÖSSZEFOGLALÁSA  Egyfázisú –Első forgalomba kerüléskor –Külföldi beszerzéskor  Beépül az árbevételbe, illetve a beszerzési árba  Elszámolása beszerzéskor –Költség (saját felhasználás) –Bekerülési érték (beszerzés) –Egyéb ráfordítás (értékesítés)

23 © Deák István - 2006. 23 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY TERHÉRE ELSZÁMOLANDÓ TÉTELEK  KÖLTSÉG –EGYÉB SZOLGÁTLATÁS –BÉRJÁRULÉKOK  RÁFORDÍTÁS –EGYÉB –RENDKÍVÜLI

24 © Deák István - 2006. 24 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK TERHÉRE ELSZÁMOLANDÓ  Illetékek (nem a bekerülési érték részébe tartozó)  Jövedéki adó: jövedéki adó köteles STK saját kiskereskedelmi értékesítése vagy saját célú felhasználása esetében

25 © Deák István - 2006. 25 BÉRJÁRULÉKOK T B K KTGVETÉSI BEF. KÖT. HELYI ADÓ ELSZÁMOLÁS BÉRJÁRULÉKOK MAJ, EHO, SZKHJ REHAB. HJ. TB. JÁRULÉK KOMMUNÁLIS ADÓ

26 © Deák István - 2006. 26 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK TERHÉRE KTGVETÉSI BEF. KÖT. HELYI ADÓ ELSZÁMOLÁS EGYÉB RÁFORDÍTÁS ÉRT. TERH. JÖV. ADÓ* JOGKÖVETKEZMÉNYEK LE NEM VONHATÓ RÉSZ HELYI ADÓK ARÁNYOSÍTÁSSAL MEGOSZTANDÓ ELŐZETES ÁFA KIVETÉS ÖNADÓZÁS *Elszámolásra kerül a kiszámlázott árbevételben is!

27 © Deák István - 2006. 27 HELYI IPARŰZÉSI ADÓ EGYÉB RÁF.IPARŰZÉSI ADÓ ELSZ.PÉNZESZKÖZÖK ÉVKÖZBEN ELŐLEG ÉV VÉGÉN KÖT. ELŐÍRÁSA ELŐLEG ÉS KÖT. KÜLÖNBSÉGÉNEK RENDEZÉSE

28 © Deák István - 2006. 28 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS TERHÉRE RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOKFIZETENDŐ ÁFA SAJÁTOS CSÖKKENÉSEK ÁT NEM HÁRÍTOTT ÁFA-JA

29 © Deák István - 2006. 29 TÁRSASÁGI ADÓ PÉNZESZKÖZTA ELSZÁMOLÁS 89. EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK AE ELSZÁMOLÁS ÉVKÖZBEN ELŐLEGEK ÉV VÉGÉN KÖT. ELŐÍRÁS ÁTVEZETÉS AZ AE TERHÉRE ELŐLEG ÉS KÖT. KÜLÖNBSÉGÉNEK RENDEZÉSE


Letölteni ppt "KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK. © Deák István - 2006. 2 FOGALOM  Az államháztartás egyes alrendszereivel –a központi költségvetéssel –az elkülönített alapokkal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések